07 aug

Kalverpoldernieuws editie 3, 2019

Klussen tijdens vogelbroedseizoen

Het afgelopen kwartaal stond vrijwel volledig in het teken van het broedseizoen. Dan mag er uiteraard niet op de percelen in de polder gewerkt worden. Overigens mag er wél gevaren worden.
Traditioneel wordt deze periode gebruikt om allerlei onderhoudsklussen uit te voeren.
Maaimachines en tractor worden schoongemaakt en nagekeken. Het kraantje is uit de polder gehaald en weer tiptop in orde gemaakt.
Grootste uitdaging is altijd om de stalen veeboot op de kant te krijgen om in de verf te kunnen zetten. Kwestie van vernuft en tractor- en mensenkracht!

Het nieuwe botenhuis krijgt vorm

In maart is begonnen met de bouw van het nieuwe botenhuis. In de vorige Nieuwsbrief is al gemeld dat we voor de realisatie hiervan financiële steun hebben gekregen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 57306096_1071412776381475_4772698896335896576_n.jpg
het frame is klaar


Nadat de aannemer de palen en frame heeft geplaatst moeten we wel zelf aan de slag. De timmerploeg heeft hier een flinke kluif aan!
Vrijwel al het hout van het oude botenhuis wordt, daar waar mogelijk en na intensieve behandeling, opnieuw gebruikt.
Het ponton is een handig hulpmiddel omdat hiermee een mooie ‘werkvloer’ is gecreëerd. De montage van de spanten is een precies klusje.
Daarna kunnen de zijkanten en de deuren erop. Nu het dak nog!

Onverwachte uitgave: Buitenboordmotor

Niets is voor de eeuwigheid…..De oudste buitenboordmotor raakte onherstelbaar beschadigd, waardoor een onverwachte aanschaf van een nieuwe motor onvermijdelijk was.
Dat is een forse uitgave, maar gelukkig bleek (een deel van)de schade geclaimd te kunnen worden bij onze schadeverzekering. Dat verzachtte deze financiële aderlating in behoorlijke mate.
Omdat deze motor op de veeboot wordt gebruikt, en nu steeds intensiever wordt gebruikt met zware ladingen, is besloten om een 20pk motor aan te schaffen. Én met elektronische start!
We kunnen voorlopig weer vooruit!

een nieuwe, glimmende, buitenboordmotor

Een oude bekende…..

Het eerste bootje van Stichting Kalverpolder is destijds verkocht omdat het veel te klein (en onhandig) was voor het groeiend aantal vrijwilligers en machinepark.
Nu, na 10 jaar, heeft de eigenaar het bootje weer aan ons geschonken. Het stalen bootje verkeerde in matige staat en had enkele lekkages, maar we realiseerden ons dat het toch handig kan zijn voor vervoer van een kleinere ploeg vrijwilligers( bijv. de ‘bramenploeg’).

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 64750883_1126371697552249_6701728821055324160_n.jpg
en hij vaart…..


Technische inspectie maakte duidelijk dat het haalbaar was om het bootje nog te repareren en op te knappen. En het resultaat mag er wezen!
Er zijn zelfs een vlonder en bankjes in gemaakt.

De oude ‘nieuwe’ boot

Update Schanszichtpad

Het Schanszichtpad is nog steeds gesloten en er is nog geen zicht op een heropening.
In november 2018 is het pad gesloten vanwege de slechte staat van de houten bruggen. Een werkgroep waarin, naast eigenaar Staatsbosbeheer, gemeente Zaanstad, Stichting Zaanse Schans, Stichting Zaansche Molen, het Recreatieschap NH en onze stichting zitting hebben heeft, op basis van professioneel onderzoek en prijsopgaves vastgesteld dat volledige vervanging de voorkeur heeft.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is P1110406.jpg
één van de 4 bruggen

Er wordt binnen SBB nu een Projectplan opgesteld om tot deze vervanging én dus heropening te komen. Doorslaggevend hierin zal de verwerving van de financiële middelen zijn. SBB reserveert geen geld voor vervangingen en het jaarlijkse budget is volstrekt ontoereikend.
Er zal dus een plan en tijdpad uitgewerkt moeten worden hoe het benodigde bedrag bijeen gebracht kan worden.
Het staat wel vast dat het Schanszichtpad helaas voor langere tijd gesloten blijft.

Inventarisatie broedvogels: weer mooi resultaat!

Dit voorjaar is weer een broedvogelinventarisatie uitgevoerd door Boswachter Monitoring Ab van Dorp, geassisteerd door vrijwilligers van Stichting Kalverpolder: Rolf Surink en John van Loon.
Gedurende 13 weken werden op iedere vrijdagochtend(vroeg), gebruik makend van een ‘fluisterbootje’, alle broedvogelterritoria geïnventariseerd.
Doorgaans wordt een territorium vastgesteld door een zingend mannetje waar te nemen. Dit geldt zeker voor de kleinere rietvogels. Grote(re) vogels kunnen echter soms op of bij het nest worden gezien.( weidevogels, ganzen, futen etc.)
Er werden 73 potentiele broedvogelsoorten waargenomen, waar van 65 soorten daadwerkelijk een broedbiotoop is vastgesteld( methode SOVON).
Natuurlijk de veel voorkomende soorten als grauwe gans, rietzanger, kleine karekiet, en kokmeeuw. Maar zeker ook mooie resultaten zoals: roerdomp, bruine kiekendief ( 3e jaar!), blauwborst, snor, etc.
Sinds vorig jaar worden een aantal percelen 2x per jaar gemaaid, zodat er meer openheid en broedgelegenheid voor weidevogels ontstaat.
Dit heeft zeker effect gehad.

De jaarlijkse excursie: naar de Schoorlse duinen

Een verslag van deze dag van Joop Stokkink:
Vandaag, een grijze frisse dag, op excursie naar de Schoorlse Duinen
Het mooiste duingebied van Nederland met daarin gelegen de hoogste duintop, t.w. 54 meter hoog.
Vertrek Bunker 0mstr. 08.45 u. Nog een heel gedoe om alle fietsen op de meegenomen fietsdragers te plaatsen. Ondanks het frisse weer en ferme wind gingen er 6 vrijwilligers van de Kalverpolder, al dan niet voorzien van een E-bike, per fiets naar Schoorl. Toch zo’n 38 km enkele reis. De rest per auto met de fiets achterop ook naar Schoorl, naar de Vrienden van de Schoorlse Duinen. Hier hadden de vrijwilligers van Staatsbosbeheer o.l.v. de boswachter Yvonne van de Meer een mooi programma samen gesteld. Onder het genot van koffie en koek uitleg in de hout werkplaats. Hier worden o.a. de banken gemaakt die op diverse plaatsen in het bos staan. Ook worden hier div. vogel-/vlinderhuisjes gemaakt. Boomstammen worden hier in planken gezaagd. In het duingebied staan veel opgestapelde gezaagde dennenstammen. Deze zijn door een bedrijf gezaagd worden door hen afgevoerd en b.v. vermalen tot snippers en/of biomassa. Na al dat gepraat was het tijd voor een goed verzorgde lunch in ontmoetingscentrum IJgenweis. Vervolgens voorbereiding voor een fietstocht door het duingebied. De gids had voorafgaande aan deze tocht informatie gegeven
omtrent het wel en wee in dit gebied. Tijdens de tocht (+/- 20km) op verschillende plaatsen gestopt om te genieten van het uitzicht en verhalen van de gids. Ondanks het matige weer waren de windmolens en boorplatforms in zee redelijk goed te zien. Omstreeks 15.30 uur was een ieder weer terug op de parkeerplaats en ging iedereen tevreden huiswaarts. ( www.vriendenvandeschoorlseduinen.nl)

De Open Dag Stichting Kalverpolder

Dit jaar werd niet op Vaderdag, maar op zondag 23 juni weer de Open Dag georganiseerd. Aankondigingen zijn gedaan in alle Zaanse weekbladen, diverse websites en onze facebook-pagina.
Het is een gezellige dag geworden, mooi weer, interessante rondvaarten, maar helaas niet erg veel bezoekers.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is foto-open-dag.png
Open dag 2019


We zouden natuurlijk graag zien dat ‘het zwart van de mensen’ zou zijn…..maar de concurrentie van veel andere evenementen in de Zaanstreek is groot.
Toch was de aanwezigheid van Kontakt Milieu Zaanstreek en gidsen van de Vogelwacht Zaanstreek gelukkig voor de bezoekers aanleiding tot geanimeerde gesprekken en vogelvaartochten.
ook kon het perceel ‘De Kooiakkers’ worden bezocht, waar de KNNV Zaanstreek, met vrijwilligers een prachtig botanische veenweide hebben gerealiseerd.
Zeer vereerd waren we met een bezoek van onze oudste donatrice: 105 jaar! Zij kon van een prachtige vaartocht genieten.

Vaartocht door de Kalverpolder

Vaste prik: Natuurweek St. Michael College

Op 27,28 en 29 mei zijn voor de 2e klas leerlingen van het St. Michael college weer in totaal 14 vogelvaartochten uitgevoerd. Tijdens de vaartocht werd door steeds2 leerlingen een presentatie gegeven over een vogelsoort uit de polder. Bij voorkeur werd de vogel dan eerst gespot.
Tijdens de vaartocht wordt door docent en Kalverpoldermedewerker info gegeven over de polder, biodiversiteit, etc.

Ook een klassieker: de Kinderboekenmarkt

Dit is toch ieder jaar echt een feestje…..en altijd mooi weer!
Op 2 juni weer de jaarlijkse Kinderboekenmarkt op de Zaanse Schans.
Stichting Kalverpolder was met 3 boten aanwezig voor de Voorleesrondvaarten.
Dit jaar thema: Zaanse Kinderboekenschrijver/ster. Dus bij iedere vaartocht een schrijver of schrijfster die uit ‘eigen werk’ voorlas.
De boten voeren af en aan voor een vaartocht van ongeveer een half uur. Voor het voorlezen werd de boot dan midden in de polder tegen het riet stilgelegd. Alle aandacht van de kinderen….en ouders!
Onvermijdelijk glipten af en toe een paar toeristen aan boord. Ze snapten het niet helemaal maar vonden het een fantastische ervaring.

Bestrijding exoten: de Reuzenberenklauw

De natuur in Nederland wordt bedreigd door diverse invasieve (plant)exoten, waarvan de bekendste zijn: Japanse duizendknoop, ambrosia en de reuzenberenklauw.
De eerste 2 hebben we nog niet aangetroffen in de Kalverpolder. De reuzenberenklauw komt echter door de hele Zaanstreek voor. Gemeente Zaandam heeft een exotenbeleid ontwikkeld, waarin de bestrijding van deze woekeraar een prominente plaats heeft.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 60459602_1095800973942655_3713781250742288384_n.jpg
Zware klus!


In de Kalverpolder zien we de Berenklauw (nog) niet op onze ‘eigen’ percelen, maar wel in de randen van de polder. Met name op de Zaanse Schans(Kalverringdijk) en het terrein rond het Michael college.
In het broedseizoen hebben Nico Vergouw en Henk Motshagen zich op het uitspitten van deze plant gestort. Enerzijds om de gemeente een beetje te helpen, maar anderzijds natuurlijk om te voorkomen dat de plant zich in de Kalverpolder vermeerdert.

Gespot in de Kalverpolder

29 apr

Kalverpoldernieuws editie 2 2019

In memoriam: Loek Vlaanderen

Loek Vlaanderen

Op 25 maart j.l. is onze collega vrijwilliger Loek Vlaanderen overleden. Loek was al enige tijd ongeneeslijk ziek. Hij heeft met een positieve instelling gestreden om de ziekte te beteugelen, maar uiteindelijk de strijd toch verloren.

Wij willen graag de betekenis die Loek heeft gehad voor Stichting Kalverpolder benadrukken. Bij het ontstaan van de stichting in 2006 heeft Loek zich direct aangemeld als vrijwilliger om de strijd aan te gaan tegen de verruiging van de Kalverpolder. Dat deed hij met kennis van zaken, maar vooral ook met een enorme fysieke wilskracht.
Met zijn tomeloze inzet is hij in de polder aan de slag gegaan om de overmatige groei van bramen, zaailingen en exoten onder de knie te krijgen. Hij hamerde doorlopend op het belang van dit werk.
Dit heeft zo inspirerend gewerkt, dat uiteindelijk een groepje vrijwilligers zich nu uitsluitend bezig houden met deze specifieke taak.

Hoewel Loek in de Zaanstreek natuurlijk een gekend bomenliefhebber en -expert was, werd iedere opschietende boom in de polder onverbiddelijk uitgespit met het doel het open veenweidelandschap te behouden.
Daarnaast kon Loek op ieder moment gevraagd worden om een plant, insect of vogel te benoemen. Dan kwam zijn kennis van de natuur en vooral zijn bevlogenheid volledig tot uiting.
Naast zijn vrijwilligerswerk bij Stichting Kalverpolder heeft Loek een grote rol gespeeld in de ontwikkeling en beheer van Natuur en Milieu in de Zaanstreek en ver daarbuiten. Als vrijwilliger bij o.a. KNNV op de Kooiakkers, bij Kontakt Milieu Zaanstreek en de Fietsersbond.
De gedrevenheid van Loek voor de natuur leidde ertoe dat ook tijdens vakanties het buitenland in de natuur werd gewerkt.
Maar Loek liet altijd merken dat hij weer graag terug was in zijn geliefde Kalverpolder.

Loek aan het werk

Voor het behoud van een open veenweidelandschap had Loek het motto: Alle bomen er uit! Op één grote uitzondering na: een grote en rond gevormde lijsterbes die dicht bij de werkschuur staat.
Ook vanaf de eerste brug van het Laarzen pad heb je mooi zicht op deze prachtige boom.
Deze boom is op aanwijzing van Loek gespaard en heet sindsdien dan ook simpelweg: de boom van Loek. Om dit beeld tot in lengte van dagen te bewaren en ter nagedachtenis aan Loek heeft Stichting Kalverpolder besloten voor te stellen om het betreffende pad en veld waarop deze lijsterbes staat de naam ‘Loek Vlaanderen’ te geven.
Wij zullen dit binnenkort in overleg met de familie gestalte geven.

Stichting Kalverpolder verliest een fijne collega vrijwilliger.
De natuur in de Zaanstreek verliest een groot natuurmens.

De Loek Vlaanderen-boom

Subsidies voor herbouw botenhuis

voorbereiding in volle gang

In de vorige editie van Kalverpoldernieuws is al vermeld dat het botenhuis vernieuwd moet worden. De sloop heeft al plaatsgevonden. Een aannemer voor de palen en het onderframe is geselecteerd. Het botenhuis zelf wordt door de vrijwilligersgroep zelf, met zoveel mogelijk hergebruik, weer opgebouwd.

Deze herbouw betekent natuurlijk een flinke financiële aderlating voor onze Stichting. Om die reden hebben wij ons gewend tot enkele Zaanse fondsen, met een gemotiveerd verzoek tot ondersteuning.
En met succes! De Bredenhof Stichting en Stichting P.M. Duijvisfonds hebben beiden een aanzienlijk bedrag toegezegd. Wij bedanken deze fondsen voor de financiële bijdragen.
Als het botenhuis gereed is, dan zullen het natuurlijk ‘feestelijk’ inhuldigen.

Stand van zaken bruggen Schanszichtpad

Ook al in de vorige Nieuwsbrief werd aangekondigd dat Staatsbosbeheer helaas heeft moeten besluiten om het Schanszichtpad al te sluiten. Dit in verband met de slechte conditie van de houten bruggen.
Op initiatief van Staatsbosbeheer is een werkgroep geformeerd waarin naast Stichting Kalverpolder ook andere ‘belanghebbenden’ hebben plaatsgenomen: Gemeente Zaanstad, Stichting Zaanse Schans, Stichting Zaanse Molen en het Recreatieschap Noordholland.
Vastgesteld is dat het pad niet weer open kan voordat de bruggen zijn vervangen of gerenoveerd. In de afgelopen maanden heeft 2 keer overleg plaatsgevonden en hebben onderzoeken plaatsgevonden om tot een duidelijk beeld omtrent de kosten te komen.
Vooralsnog is duidelijk dat vervanging of renovatie een grote investering vergt die eigenaar Staatsbosbeheer niet beschikbaar heeft.
In een volgend overleg zal besproken worden op welke wijze de benodigde financiële middelen bijeen gebracht kunnen worden. Het staat vast dat het Schanszichtpad uiteindelijk weer open moet voor de inwoners van de Zaanstreek én toeristen.

Vrijwilligersavond: terugblik 2018 en zicht op 2019

vrijwilligersavond 2019

Op 25 januari vond weer de ‘traditionele’ vrijwilligersavond plaats. Tijdens het eerste gedeelte van avond hebben alle bestuursleden een toelichting gegeven op de stand van zaken binnen hun taakgebied.
In grote lijnen zijn deze punten ook weergeven in het jaarverslag 2018 dat ook op deze website gelezen kan worden.
Het nieuwe werkjaar werd daarna ingeluid met een hapje en een drankje.


Pieter Bleeker: overdracht penningmeesterschap

Afscheidsrede Pieter Bleeker

Tijdens de vrijwilligersavond is aan de orde geweest dat Pieter Bleeker per 1 januari j.l. het penningmeesterschap heeft overgedragen aan Wim Bakker.
Pieter heeft deze taak vanaf de oprichtingsdatum van Stichting Kalverpolder op professionele en energieke wijze ingevuld. De gezonde situatie waarin de stichting verkeerd is in hoge mate aan zijn inzet en ‘gogme’ te danken.
Een luid applaus en een bescheiden bedankje ‘ in natura’ was dan ook volledig op z’n plaats.
Het was overigens géén echt afscheid want Pieter blijft als vrijwilliger actief en is, op verzoek van het bestuur, beschikbaar voor advies op financieel terrein.
Tegelijkertijd zijn wij natuurlijk erg in onze nopjes dat Wim, na een ruime inwerkperiode, de taak van Pieter heeft overgenomen.

NL Doet: ook weer in 2019

NL Doet op 15 maart
koude en natte klus
opwarmen in de Bunker

Op de laatste dag vóór het broedseizoen is ook dit jaar weer de NL Doetdag in de Kalverpolder georganiseerd. Ook dit jaar weer , naast 17 ‘eigen’ vrijwilligers, met een grote groep deelnemers van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.


De meesten hadden ook al andere jaren meegedaan, zodat we na een warme start in de Bunker, direct buiten aan de slag konden.
En dat viel niet mee…..’s ochtends al guur weer met regenbuien. Maar iedereen sloeg zich daar goed doorheen en er werd hard en effectief gewerkt. Het gemaaide materiaal kon vlot in de boten worden geladen en afgevoerd.
Om 12.00 uur terug naar de Bunker voor een warme kop soep en een meegebracht broodje. Omdat het werk nog net niet helemaal af was ging de hele groep weer terug aan het werk.
Daarna barste er een ware zondvloed uit over de noeste werkers….. Iedereen was doorweekt en verkleumd!
Maar een klus geklaard en hulde voor de deelnemers!

Storm in de Kalverpolder

Op dinsdag 8 januari (de eerste werkdag in het nieuwe jaar) stond er een zuidwesterstorm die het vrijwel onmogelijk maakte om met de boten te varen.
Er is besloten om dan maar het eerste deel van het Schanszichtpad te maaien en te wiersen ( gemaaid materiaal op een hoop of rij leggen).
Werken tijdens een storm levert wel fraaie plaatjes op.
Hieronder een korte videoweergave:

Blowing in the wind

8 januari 2019, kleine impressie van de werkomstandigheden!

Posted by Kalverpolder Stichting on Tuesday, January 8, 2019

IJs in de Kalverpolder

IJs en sneeuw. Werk bij de Bunker

Op 22 januari werden we geconfronteerd met een ijslaag die het gebruik van de boten bijna onmogelijk maakte. Daarbij werd al voorzichtig gesproken over schaatsen (ooit een Kalverpolderschaatstocht??), dus er werd besloten om dan maar direct achter de Bunker aan de slag te gaan.
Het pad rond het meertje en het aangrenzende perceel werd vakkundig schoon gemaaid. Tegelijk werden bramen en opschietende boompjes uitgespit.
Daarbij werd het weer steeds onaangenamer: sneeuwbuien. Wat natuurlijk ook wel weer een mooie foto oplevert.

Helaas leverde het winterweer ook een slachtoffer op. Onze noeste werker en tevens huisfotograaf Joop Stokkink gleed uit over een bevroren stuk hout en, na controle in het ziekenhuis, bleek dat zijn pols gebroken was.
Gelukkig was Joop ‘s middags al weer monter aan de telefoon( mooie breuk) en kon het herstel worden ingezet.

Gebruik Bobcat kraantje een groot succes

Het Bobcat kraantje in bedrijf
een volle boot onderweg

In dit eerste kwartaal is het afvoeren van al het gemaaide materiaal naar een centraal perceel in de polder een standaard werkmethode geworden.
Het gebruik van het, in 2018 aangeschafte, Bobcat kraantje ( ‘de Happer’) is hierbij een doorslaande ‘ succesfactor’.
Op het dump-perceel is rondom pad vrijgemaakt waarover het kraantje kan manoeuvreren. Het gemaaid materiaal wordt per boot aangevoerd en bij het kraantje aangemeerd. Vervolgens ‘hapt’ het kraantje (met een zgn. rietrek) de boot in no- time leeg.
Met het kraantje wordt vervolgens het materiaal op hopen gezet waarna het kan composteren.
Consequentie is wel dat deze ‘logistiek’ een behoorlijke impact heeft op onze manier van werken. Het gemaaid materiaal moet dus allemaal in de boten worden geladen (doorgaans met de trekker), we moeten vaker op en neer varen en er moet bemanning voor en bij het kraantje zijn….
Dit heeft zeker gevolgen gehad op de inzet en taakverdeling van onze vrijwilligers.
Maar het is perfect opgepakt!
De grote winst is dat we op de gemaaide percelen geen maaiselhopen hoeven achter te laten. Naast het feit dat dit geen fraai gezicht is, voorkomen we hiermee dat de compostering leidt tot nieuwe groei van bramen e.d.
Conclusie: een investering die zijn waarde bewijst!
Bekijk hier hoe dit in z’n werk gaat:

De Happershow!!!

Posted by Kalverpolder Stichting on Tuesday, October 23, 2018

Nog een verandering: 2 x maaien

een open veenweidelandschap

In 2018 is, na een inventarisatie met Staatsbosbeheer, vastgesteld dat het wenselijk is om een fors aantal percelen 2 maal per jaar te maaien.
Dit leidt tot meer openheid van de polder en heeft een positief effect op de botanische ontwikkeling. Daarnaast heeft het tot gevolg dat de condities voor weidevogels aanzienlijk verbeterd worden.
Deze landjes bevinden zich voornamelijk aan de noordoostkant van de Kalverpolder waar in het Beheerplan al wordt gefocust op een open veenweidelandschap.
In dit voorjaar zijn dus de percelen die in het najaar zijn gemaaid weer onder handen genomen, met een direct zichtbaar resultaat!
Vanaf het fietspad aan de oostkant is nu duidelijk zichtbaar dat het landschap meer open is dan eerdere jaren.
Laat de weidevogels nu maar komen!

En daar zijn ze: de eerste grutto’s op 19 februari

de grutto’s zijn terug….

Dit jaar zijn de grutto’s wel heel vroeg terug. In de Zaanstreek is de plasdras in de Kalverpolder de grutto- hotspot.
De plasdras wordt al begin februari ‘nat gezet’ om de grutto’s én andere weidevogels een foerageergebied te bieden. Op 19 februari werden de eerste grutto’s digitaal geschoten.
De plasdras blijft tot eind mei beschikbaar voor verschillende vogelsoorten: kieviten, scholeksters, kleine plevier, slobeenden, wintertalingen, etc. etc.
We hopen dat een fors aantal grutto’s zich op onze landjes gaan vestigen.
Mooie sfeervideo: het werk rondom de Bunker

Henk Krook heeft op 19 maart een heel fraaie video gemaakt van diverse werkzaamheden rondom de Bunker. Het broedvogelseizoen is op 15 maart ingegaan, dus is het tijd voor diverse onderhoudswerkzaamheden.
Bekijk deze video hieronder:

Onze cineast Henk heeft op 19 maart j.l. een filmpje gemaakt welke een mooi overzicht van de eerste werkdag in het broedseizoen weergeeft.

Posted by Kalverpolder Stichting on Friday, March 29, 2019

Kalverpoldergrutto’s

13 feb

Kalverpoldernieuws, Editie 1 2019

Meedoen met NLDoetdag vrijdag 15 maart a.s.?

Ook in 2019 zal Stichting Kalverpolder weer deelnemen aan de NLDoetdag. Wil je een aantal uren de handen uit de mouwen steken voor de natuur? Stichting Kalverpolder voert onderhoud en beheer uit voor Staatsbosbeheer in de Kalverpolder.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 39835013_877012095821545_2241006706899288064_n.jpg
Handen uit de mouwen!

Op de eilandjes in de polder wordt gras en riet gemaaid, bramen en boomopslag verwijderd. Na een kop koffie vertrekken we naar één van de percelen. Daar gaan we het gemaaide materiaal harken en afvoeren.
Meld je dan aan via deze link: https://www.nldoet.nl/klus/handen-uit-de-mouwen-de-kalverpolder

Schanszichtpad langere tijd afgesloten

In de vorige nieuwsbrief bent u al geïnformeerd over het feit dat het Schanszichtpad is afgesloten vanwege de slechte staat van de 4 bruggen. Op initiatief van Staatsbosbeheer is Inmiddels overleg opgestart tussen Staatsbosbeheer, Gemeente Zaanstad, Stichting Zaanse Schans en Stichting Kalverpolder.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 46104917_932223860300368_5108894006960455680_n.jpg
toegang Schanszichtpad afgesloten


Hierin is duidelijk geworden dat vervanging van de bruggen de enige correcte benadering is om het pad weer veilig te kunnen gebruiken. Op dit moment worden inventarisaties uitgevoerd zodat binnenkort het overleg over de financiering en realisatie van deze vervanging kan worden opgestart.
Het is wel duidelijk dat dit de nodige tijd zal vergen en dat een langdurige afsluiting van het pad onvermijdelijk is.

Libellenonderzoek Kalverpolder

Dat in de Kalverpolder veel vogelsoorten voorkomen is wel bekend en daar hebben we in de Nieuwsbrief vaker aandacht aan gegeven. Maar natuurlijk is er ook aandacht voor andere diersoorten, zoals (woel)muizen, hazen, de vos en de (helaas slinkende)verscheidenheid aan insecten.
In de moeraspercelen zien we regelmatig verschillende soorten van de iconische libelle rondvliegen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is BrachytronPratenseMale.jpg
Glassnijder Libel


In 2018 heeft Hans Boerma, lid van de Nederlandse Vereniging van Libellenstudie voor Staatsbosbeheer een inventarisatie uitgevoerd.
In 2014 zijn vispaaiplaatsen aangelegd en het was interessant om vast te stellen hoeveel en welke libellen daar nu voorkomen.
Hans Boerma heeft op 3 data zijn onderzoek uitgevoerd.
Uit het verslag:

Uit mijn onderzoek is gebleken dat de meeste libellen waargenomen werden op plaatsen waar de oevervegetatie laag is. Op Traject 1 waren dat 3 open plekken in de rietvegetatie. Hier werden de meeste libellen waargenomen. Op Traject 2 was er maar 1 open plaats. Omdat Libellen en juffers zonnewarmte nodig hebben om hun lichaamstemperatuur op peil te houden, en alleen open plekken in de vegetatie veel zonnewarmte ontvangen is dit logisch gedrag.  Omdat bij Route 4 aan de zuidzijde de vegetatie wel laag was had zich in deze sloot een mooie (onder)watervegetatie ontwikkeld. Langs Route 4b, met de mooiste vegetatie, waren dan ook 9 soorten aanwezig waaronder de typische laagveensoort “de Glassnijder” en op de drijvende vegetatie “de Grote Roodoogjuffer”.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 4232e136-9e73-433c-adcb-997a2568304a.jpg
Viervlek Libel

In totaal zijn dus 9 soorten aangetroffen. Naast de hierboven genoemde soorten o.a. ook nog de algemene soorten Viervlek en Gewone Oeverlibel.

Nacht van de Nacht: weer uitverkocht!

Op de heenweg naar onze Bunker, fietsend op de Julianabrug, zag ik een prachtige regenboog over de Zaan. Dit bleek de voorbode te zijn voor een mooie avond. Koud maar droog en helder. 500 Kaarten waren er verkocht en dus was het evenement uitverkocht. Vele activiteiten vonden plaats op en om de Zaanse Schans. Onze vrijwilligers hebben de werkschuur omgebouwd tot een ieniemini theater. De NvdN kon beginnen. Vanaf de Schans kon men een kleine vaartocht door de nachtelijke Kalverpolder maken. Deze tocht eindigde bij de “Bunker”.
Hier traden op Reinier Voet&Pigalle44. Evenals vorig jaar was dit optreden van hun “Gipsy Jazz” band weer een succes. De bezoekers in de Bunker konden hier gebruik maken van koffie, thee, warme chocolademelk en frisdrank. Gezien de temperatuur, zeeeer fris, was de chocolademelk favoriet. In totaal ging er 18 liter doorheen. Na afloop ging iedereen tevreden naar huis. Wij, de vrijwilligers, gingen nog even “evalueren” in Restaurant de Kraai. Hier trad de a capella groep S.P.A.M op (close harmony ). Zeer gezellig! Op naar volgend jaar 26 oktober 2019. (tenminste als het fenomeen Zomer/Wintertijd blijft bestaan!)

Scheepsaverij

Op dinsdag 30 oktober na de Nacht van de Nacht weer gewoon aan het werk. Tot grote schrik van Rolf die de dag er voor nog even in de Bunker ging kijken bleek de veerboot op de bodem van de sloot te liggen. Kennelijk was in het donker van de NvdN op een of andere wijze de loosklep geopend waardoor de boot vol was gelopen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 45153561_920961328093288_3753351398620659712_n.jpg


Gelukkig is het ter plaatse tamelijk ondiep dus de reling stak nog boven water uit.
Dus klep weer dicht, dompelpomp er in en binnen no-time was de boot weer droog en konden we aan het werk.
Daarna liep de boot bijna weer vol van de overvloedige regen op deze werkdag……


Nieuwe oude Zaagmachine

Het (voor)bereidend werk voor het nieuwe botenhuis betekent dat onze timmerploeg veel werk heeft en veelvuldig gebruik maakt van de zaagmachine. Daarvoor werd een tamelijk antiek model gebruikt met feitelijk onvoldoende veiligheidsvoorzieningen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 46507852_938640592992028_8865871281396908032_n.jpg
de nieuwe zaagbank


We waren dan ook verheugd dat onze vrijwilliger Fons Dorjee een moderne ‘weinig gebruikte’ zaagmachine ter beschikking had.
Het zagen van alle benodigde spanten voor het botenhuis gaat nu als een zonnetje!


Kalverpolder meets Hembrug

Op uitnodiging van Will Reidinga, collega vrijwilliger van Stichting Kalverpolder, heeft een rondleiding over het Hembrugterrein plaatsgevonden. Will is ook vrijwilliger bij het Zaans Museum en hij verzorgt deze rondleidingen voor het ZM.
Met een groep van 20 vrijwilligers (incl. wat aanhang) van Stichting Kalverpolder hebben we 2 uurtjes over dit uitzonderlijke en interessante, voormalig militaire terrein gedwaald. Ondanks het regenachtige weer wist Will er toch een boeiende tocht van de maken.
Een opwarmertje bij Lab44 was wel noodzakelijk……
We bedanken Will voor dit initiatief!

Krabbescheer: beschermde waterplant

In de Kalverpolder zien we steeds meer Krabbescheer (stratiodes Aloides). Sommige slootjes kunnen deels dichtgegroeid zijn met deze waterplant. Het is een teken van een goede waterkwaliteit.
De plant wordt 15-40 cm hoog en zit deels onder water. Het zijn drijvende planten met een bladrozet.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 43736164_908129366043151_8013326122886365184_n.jpg
Krabbescheer


Krabbenscheer heeft een groot drijfvermogen. De soort is meestal zeer talrijk vertegenwoordigd op haar groeiplaatsen. Wateren kunnen in een enkel groeiseizoen volledig met krabbenscheer dichtgroeien, doordat de plant zich vegetatief vermeerdert met behulp van uitlopers.
Krabbenscheer bloeit van mei tot juli met witte bloemen., die boven het water uitsteken.

De plant kent een unieke cyclus door het jaar heen: in de winter verblijven planten op de bodem van de wateren waarin zij groeien. In het voorjaar, wanneer de fotosynthese weer op gang komt, vormt de plant nieuwe bladeren met cellen die met gas gevuld zijn waardoor het drijfvermogen van de plant toeneemt en hij naar de oppervlakte omhoog komt. Alleen drijvende planten, met boven het water uitstekende bladeren, kunnen bloeien. In het najaar vullen de cellen zich weer met water en zinkt de plant naar de bodem. Krabbenscheer vervult een belangrijke functie bij het verlandingsproces in wateren in het laagveengebied.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 43505837_908129389376482_1131992047369060352_n.jpg
Helder water met krabbescheer


Dichte vegetaties krabbenscheer worden als nestplaats gebruikt door vogels als de zwarte stern. Ook andere dieren als de gerande oeverspin, (Dolomedes fimbriatus), die prooien onder water vangt, worden vaak op deze plant aangetroffen. Zelfs enkele zeldzame insecten zijn aan krabbenscheer gebonden zoals de groene glazenmaker Aeshna viridis en het lichtmotje Parapoynx stratiotata

Kraantje volop in gebruik

Na veel oefenen is het kraantje met de rietgrijper ‘officieel’ in gebruik genomen. Het is gestationeerd op een perceel waar al het gemaaide materiaal, gerooide bramen en boompjes, per boot naar toe wordt gebracht. Daar wordt het op hopen gezet, die verder kunnen composteren.
Het grote voordeel is dat er op de andere percelen in de polder geen nieuwe riethopen meer ontstaan. Naast het feit dat dit geen fraai gezicht is, zorgt het ervoor dat er minder kans is op o.a. bramengroei. Als een riethoop composteert, dan ontstaat er een rijke voedingsbodem voor m.n. bramen.
Via de link hieronder kunt u een video bekijken hoe dit in z’n werk gaat.

De Happershow!!!

Posted by Kalverpolder Stichting on Tuesday, October 23, 2018

Tot slot: Genieten van de Kalverpolderluchten !

25 nov

Kalverpoldernieuws 2018 editie 3

Afsluiting Schanszichtpad

Ondanks eerdere reparaties is de conditie van de 4 bruggen in het Schanszichtpad, naar het oordeel van de eigenaar Staatsbosbeheer, te slecht om nog verantwoord te kunnen gebruiken.
Met ingang van 7 november j.l. is het pad tot nader order gesloten voor publiek. Het pad is aan beide zijden met een hek afgesloten. Er is een informatiepaneel op aangebracht.
Op korte termijn zal met diverse betrokken organisaties een overleg gestart worden over een eventuele vervanging van  inmiddels 15 jaar oude bruggen.

Het Schanszichtpad wordt door Zaankanters én toeristen intensief gebruikt. Wij hopen dan ook dat de afsluiting niet al te lang gaat duren.

Nieuwbouw botenhuis

boten zonder botenhuis

In de vorige editie van de Nieuwsbrief hebben we al bericht dat ook de fundatie van het  botenhuis in zeer slechte staat verkeerde en dat tot vervanging van de palen is besloten. Aanvankelijk was het idee om de bestaande palen door te zagen en nieuwe palen onder het bestaande botenhuis te plaatsen.

Dat bleek echter een gecompliceerde en daardoor kostbare  benadering te zijn. Daarom is besloten om het hele botenhuis te demonteren en na een slaan van nieuwe palen weer opnieuw op te bouwen. Een hele klus voor onze ‘Bunkerploeg’ dus!

het botenhuis deels ontmanteld

 

De palen worden door een heibedrijf geleverd en geplaatst. Dat gaat in januari gebeuren.
daarna kan weer met de opbouw worden begonnen. Inmiddels worden door onze timmerploeg al constructiedelen gemaakt.

Souptime!

De Bunkersoep is inmiddels legendarisch in de Zaanstreek en omstreken….
Zomer en winter wordt de soep (meestal) door Jan Duijvis zelf, met soms onnavolgbare ingrediënten, gefabriceerd. Door Jaap  wordt de soep tussen 12 en 12.30 uur opgediend. Niet te heet….precies goed!

Jan dient op uit de soepgamel

Het gebeurt regelmatig dat bij mooi weer een ploeg tussen de middag in het veld blijft. Dan moet er door de middagploeg dus soep meegenomen worden. Dat werd dan meestal een gekluns met thermoskannen en dat is lastig schenken….

 

 

Jan heeft een 2e hands, doch nette legergamel, op de kop getikt. De soep blijft nu prima op temperatuur en kan, in het veld, met gebruik van een soeplepel worden opgediend.
Weer een (kwaliteit)stap vooruit!!!

warme soep op een hete dag

Gevarenzone….

Deze zomer was uitzonderlijk droog en warm. Er liggen heel wat zweetdruppels in de Kalverpolder…..Dit heeft natuurlijk ook effect op de natuur. En wel heel nadrukkelijk voor onze ‘werkomgeving’.
Op dinsdag 7 augustus werd, bij het openen van het hek naar ons terrein, opgemerkt dat een dikke tak van een boom was gebroken en gevaarlijk over de ingang hing.  Dus actie was direct noodzakelijk! Een uur later was de tak al uit de boom gezaagd. Gevaar geweken!

Loek Vlaanderen geeft in de volgende tekst nog een verdere uitleg over het fenomeen ‘takbreuk’:
Populieren hebben een slechte naan met name de Canadese  ‘Robusta” gaf de boom bij beheer helaas een negatief imago. Wegens de takbreukgevoeligheid en (daardoor)het gevaar voor de omgeving. Het gaat niet alleen om breukgevoelig bij storm, maar juist ook in heel droge perioden en soms daarbij de ernstige risico’s. Welke boomsoorten gaat het precies. Op 7 augustus  zag ik een takbreuk op een grauwe abeel op de Kalveringdijk, recht boven de ingang van het terrein van Stichting Kalverpolder(zie foto). In het verleden takbreuk waargenomen van een eik. Helaas is er geen statistische informatie over en ook geen landelijke registratie van schade gevallen door Canadese populieren. Het is niet te zeggen of de ene boomsoort echt gevaarlijker is dan de andere. Het anti populieren beleid  om een variant  van de Canadese ‘Robusta’ vinden we te vergaan, liever zien we er een andere populierensoort voor terug. Al was het maar om een heksenjacht op populieren te voorkomen.

10e Kalverpolderwandeltocht

Op18 augustus alweer de 10e Kalverpolderwandeltocht. De dag begon zwaar bewolkt hetgeen het ergste deed vermoeden. Maar deze vermoedens bleken ongegrond!
De lucht klaarde wat op en onder een lichtbewolkte hemel en af en toe een matig zonnetje beloofde het een mooie wandeltocht te worden. De wandel vereniging “De Laatste Loodjes” had weer 4 mooie routes uitgezet.
Het totaal aantal deelnemers is niet bekend maar de schatting is zo tussen de 4 en 500 deelnemers, jong en oud, afkomstig uit alle delen van ons land.
De stempel- én rustpost van de Stichting Kalverpolder is door 275 personen bezocht. Hier kon men zich te goed doen aan koffie, thee, een koek van het Zaanse Bakkertje en diverse frisdranken. Het Zaanse Voetveer was voor de wandelaars op vertoon van hun wandelkaart gratis.


De vrijwilligers van zowel het Voetveer en de Stichting Kalverpolder hebben de hele dag wandelaars en toeristen overgezet.
Wij kijken weer terug op een geslaagde wandeldag!
Op naar de 11e in 2019!

Verslag van zomaar een werkdag in de polder: 21 augustus

Het beloofd een mooie dag te worden. Licht bewolkt af en toe zon en zo’n 23 a 24 graden.
En, Ook niet onbelangrijk, een hoge vochtigheidsgraad wat weer tot gevolg had dat we het allemaal zeeeer warm hadden.
Na een rustige tocht kwamen we aan op perceel 5G. Allemachtig, wat stond hier een riet. Het was een landje vol veenmos en veel riet, heel veel riet. Met drie maaimachines gingen we onze “vijand” te lijf. In no time hadden we allemaal een natte rug!!!
Het was weer eens wat anders te lopen op een echt drassig landje. Dus, niet al te vrolijk springen want dan ga je er door heen. Het verschil tussen land en water was nauwelijks te zien en zo kon het gebeuren dat de motormaaier te water raakte. Ook hier bleek weer, vele handen maken licht werk. In een mum van tijd stond het gevaarte weer op het droge en deed t ook nog. 

 

Marja trof, een voor de Kalverpolder, zeer zeldzame paddenstoel aan. Nadat Ron van ’t Veer, ecoloog,  die o.a. ook botanisch onderzoek doet voor Staatsbosbeheer, de foto had gezien bleek het de Zwart wordende Wasplaat te zijn.

Het paarsachtige bloempje is de Moerasandoorn. De lunch werd weer in het veld gebruikt.
En zowaar, Dirk werd door een wesp gestoken waarna Jan adequaat optrad door onmiddellijk ons “wespensteek uitzuig apparaat” ter hand te nemen en te gebruiken waardoor Dirk weer verder kon.

Uiteindelijk was zo rond 14.00 uur het grootste gedeelte van het landje schoon!

Een molen(tje) erbij in de Kalverpolder

In de Zuidoosthoek van de polder( aan de dijk bij de Hercules) ligt een perceel wat tijdens het ‘grote opknapproject’ van enkele jaren geleden tijdelijk is gebruikt als baggerdepot. Daarna is het geëgaliseerd en opnieuw ingezaaid.
Het bleek echter nadien te nat te blijven om schapen op te laten lopen of te maaien. Er stond altijd al een pompinstallatie met zonnepanelen, maar die functioneerde niet (voldoende). 
Bij Staatsbosbeheer bleek nog een authentiek houten watermolentje beschikbaar te zijn! Deze was in een mum van tijd geïnstalleerd en op 28 augustus is het molentje in gebruik gesteld.
Is de Kalverpolder weer een stukje mooier!

Purperreiger gespot (voorgrond)

Op de terugweg werd nog een purperreiger gespot (de eerste keer in de Kalverpolder?)
Zo kon de dag niet meer stuk!

 

 

De jaarlijkse vrijwilligersavond

Op 7 september was er weer de jaarlijkse bijeenkomst voor de vrijwilligers, eventueel met partner, van Stichting Kalverpolder. Ook dit jaar weer voortreffelijk georganiseerd door Jan Duijvis.
De voorbereidingen overdag werden nogal beïnvloed door stormachtig en regenachtig weer (hoezo mooie zomer….?). Vooral het opzetten van de grote partytent kostte nogal wat moeite.
Ook dit jaar was de keuze gevallen op de Italiaanse keuken. De Italiaanse traiteur Damiano te Krommenie had weer goed zijn best gedaan. Heerlijke Italiaanse gerechten mooi gepresenteerd in onze houtafdeling. Een aantal dekselse jongemannen hadden het uitserveren van de diverse gerechten op zich genomen!!! Geen Italiaanse omgeving maar het feest was er niet minder om. Er was voldoende voor iedereen! Ook de drankjes smaakten heerlijk.
Kortom een mooie avond die een nogal nat einde had. Het regende behoorlijk ( net als vorig jaar!!!)
De plaatjes spreken voor zich!

Een nestje gevonden

Zoals eerder bericht broeden er in de Kalverpolder ca. 60 verschillende vogelsoorten. Vooral de kleine rietvogels zijn goed vertegenwoordigd. Toch vinden we maar zelden in nestje in het riet.

nest van Kleine Karekiet

 

 

Dat komt waarschijnlijk omdat in het moerasbeheergedeelte maar 1 x per 3 jaar wordt gemaaid en dat we doorgaans veel rietkragen laten staan.
In september vonden we toch een mooi intact nestje van de kleine karekiet. Dit kleine vogeltje hangt zijn nestje ca. 50 cm boven de grond in enkele rietstengels. In 2017 zijn 54 (!) broedterritoria geteld van dit vogeltje.

 

 

Pech in de polder

Iedere week gaan we met zo’n 35 man/vrouw aan de slag in de Kalverpolder. Vele handen maken licht werk…..maar voor het echt zware werk (en ‘meters maken’) hebben we al enkele jaren een trekker.
Hiermee kunnen we maaien, gewierst maaisel opschuiven, voren trekken, etc. . Met andere woorden: we kunnen bijna niet zonder!
Maar dan toch slaat een keer het noodlot toe: pech.
Op 25 september begeeft de aandrijving van de trekker het, terwijl we in de polder aan het werk zijn. En dan moet de trekker natuurlijk wel naar de Bunker vervoerd worden. Dat is een heel gesleep. Gelukkig is dan weer mankracht voldoende beschikbaar en kan de trekker met een lastpakker worden gesleept.

 

Achteraf bleek dat er toch een fikse (en kostbare) reparatie noodzakelijk was. We hebben de trekker uiteindelijk 3 weken moeten missen.

 

Weeskind in de Kalverpolder (?)

In de Nieuwsbrief van Groende Vrijwilligers(Landschap Noord-Holland) van 4 september stond dit artikel van Peter Mol:
Op bezoek gaan bij natuur beherende vrijwilligers is leuk omdat je weer eens in een mooi gebied komt maar vooral omdat je een bepaalde passie, een drang om meer van de natuur te willen leren deelt. Donderdag 23 augustus stond ik na een bezoek aan de Stichting de Kalverpolder op het punt om naar kantoor te gaan. Op de muur van het beheergebouw (een stal die de vrijwilligers zelf hebben omgebouwd) zat een grote bruine nachtvlinder. Als de vlinder even op vloog, was een felle rode achtervleugel met zwarte banden te zien. “Dat moet een rood weeskind zijn”, zei ik terwijl Rolf Surink van Stichting de Kalverpolder een foto nam.

Rood Weeskind

Terug op kantoor ontving ik een enthousiaste mail van Rolf: “Ik heb nog even nagezocht wat voor vlinder het was en inderdaad het was een rood weeskind. En weet je waarom deze nachtvlinder zo heet, omdat het rood met de zwarte banden van de achtervleugel, die bij het vliegen zichtbaar wordt, mensen vroeger aan het uniform van de Amsterdamse weeskinderen deed denken (zie schilderij van Max Liebermann hieronder). Dat is ook rood met zwart zoals het Amsterdamse wapen. Het rood weeskind komt af op bloedend hout van populieren of wilgen. Dat zijn ook de waardbomen voor de rupsen. En laat bij ons beheergebouw vorige week nou net een grote tak uit een populier zijn gewaaid.”

Dit is het enthousiasme en de leergierigheid waar ik zo van houd. Mijn dag kon niet meer stuk. 2018 blijkt trouwens een super jaar te zijn voor het rood weeskind. Let deze nazomer op, want nachtvlinders als het rood weeskind, maar ook het huismoedertje of de grote beer (wat een mooie namen allemaal) fleuren die behoorlijk op. Peter Mol

Einde Kalverpoldernieuws 2018 editie 3

              

27 feb

Kalverpoldernieuws editie 1 2018

Kalverpoldervrienden,
In deze editie alweer een terugblik op het laatste kwartaal van 2017. Het eerste volle jaar na ons jubileumjaar 2016 zit er al weer op!
En we hebben niet stilgezeten! Stichting Kalverpolder blijft zich ontwikkelen en groeien. We sluiten het jaar af met 51 actieve vrijwilligers……dat betekent dus nog steeds een groeiend enthousiasme om de handen uit de mouwen te steken voor de natuur en specifiek voor onze geliefde polder!
Met als gevolg:

Record aantal werkers op 31 oktober

Op onze wekelijkse werkdag, dinsdag, druppelen de vrijwilligers vanaf 8 uur binnen. eerst even een bakkie koffie (en vaak een verjaardagstraktatie….). Langzaamaan raken alle stoelen bezet. Even bijpraten over de afgelopen week tot dat Jan Duijvis kort voor negenen dit ruw verstoort met een uitdagende taakverdeling om vervolgens iedereen met enige dwang naar de boten te dirigeren….
Op 31 oktober viel ook Jan wel even stil! In de Bunker hadden zich 42 (!!) gemotiveerde vrijwilligers verzameld (en we hebben maar 40 stoelen!). Een absoluut (fantastisch)record!
Er is werk genoeg voor iedereen, maar het levert natuurlijk wel wat logistieke hoofdbrekens op om iedereen, per boot naar de diverse percelen te vervoeren.

Boot van de buurman

Stichting Kalverpolder heeft 3 boten, waarvan één (de ‘veerboot’) voor personenvervoer. De 2 andere boten zijn voor materiaalvervoer, met daarnaast ook enkele vrijwilligers.
De helpende hand kwam van onze buurman Gerard Wijma. Gerard heeft zijn boot(met buitenboordmotor), geschikt voor personenvervoer, aan Stichting Kalverpolder geschonken! Dat is een genereus gebaar waarvoor wij hem hartelijk danken.

Weer een mijlpaal: de Carport gereed!

Door de geleidelijke uitbreiding van ons machinepark werden onze mogelijkheden om de apparatuur op te bergen steeds lastiger. De trekker, maaimachines en lastpakkers worden altijd in onze ‘garage’ achter slot en grendel gestald. Daarnaast staat de ruimte nog vol met gereedschappen en allerlei machine- onderdelen (strailer, maaibalken, bosmaaiers).
De zitmaaier, in 2017 aangeschaft, kon er echt niet meer bij en moet iedere week noodgedwongen in de houtwerkplaats in en uit worden gereden.

Begin 2017 is dan ook besloten om een ‘carport’ te bouwen. Dit is een forse schuur, waarvan de voorzijde open is. Piet van Nugteren is direct aan de slag gegaan met ontwerp, begroting en vergunningsaanvraag. In het voorjaar is met de bouw begonnen.
In een eerdere Nieuwsbrief is dit al een keer aan de orde geweest. Het hele proces is ook op onze Facebook pagina te volgen geweest.
In de afgelopen periode werd de schuur voorzien van een pannendak en een oprit.
De carport zelf is gebouwd met hout van de houtzaagmolen Het Jonge Schaap.

 

Op 28 november kon de carport, zonder verdere plichtplegingen, in gebruik genomen worden. De ruimte wordt gebruikt voor de, niet kwetsbare, machineonderdelen, de aanhanger en allerlei aanverwante zaken.

Hachelijk momentje…..

De Kalverpolder is een waterrijk gebied. Na een regenachtige periode willen ook diverse percelen nog wel eens ‘overlopen’ en heel drassig worden . Het werken is de polder is dan ook vaak een balanceren op het randje van nat en droog. En soms gaat het dan maar net goed…..
In november was een maaimachine half in het veen weggezakt. Dat levert wel even een mooi plaatje op maar er moet onmiddellijk handelend worden opgetreden aangezien hij anders verder in het veen zakt. Gelukkig kon Jan de Rooij de machine op eigen kracht nog verplaatsen, voordat we het met touwen er uit moesten trekken.

Nacht van de Nacht: uitverkocht!!

Op zaterdag 28 oktober is dit jaarlijkse evenement weer bijzonder succesvol verlopen.
In tegenstelling tot de weersverwachting bleef het de hele avond droog!
Ruim 500 mensen hadden zich voor deze avond aangemeld. Uitverkocht!!
Net als ieder jaar kon er vaartochten worden gemaakt in het pikkedonker door de Kalverpolder.
Slechts op enkele punten waren door de vrijwilligers van Stichting kalverpolderstormlantaarns opgehangen.  Met 4 boten (dit jaar ook de Koeienboot van Pieter Duijn) konden gasten een vaartocht door de polder maken

die eindigde bij de werkschuur (de Bunker).
Diverse bewoners van de Zaanse Schans stellen hun huizen open voor knusse huiskamerconcerten. Ook in het Zaans Museum deed weer mee met een ‘ Prikkel je zintuigen’ tour.  Op het Laarzenpad spannende voorstellingen door  toneelschool ‘de Trap’ uit Amsterdam.
Organisator Nacht van de Nacht Lisette Janssen van Stichting de Zaanse Schans kijkt uit naar deze zaterdagavond: “Wat ooit begon als kleinschalig, is uitgegroeid tot een evenement dat niet meer is weg te denken in de Zaanstreek”.


Bij ons in de Bunker was er ditmaal een optreden van het Gipsy Jazz kwartet o.l.v. Reinier Voet. Twee dames, viool en contrabas, en twee heren op gitaar en ritmegitaar gaven de hele avond prachtige optredens met mooie muziek. Dit alles werd onder het genot van koffie, thee, warme chocolademelk en/ of frisdrank, door een massaal opgekomen publiek zeer gewaardeerd. Na afloop van de avond werd er nog even na geborreld in restaurant De Kraai. Wat ons betreft volgend jaar weer!!! 

Code Rood in de Kalverpolder

Natuurlijk is het wel eens voorgekomen dat we ( op een dinsdag) niet in de polder aan het werk konden. Dan is de oorzaak altijd dat er (te veel) ijs is om te varen en dat we het niet kapot willen varen om schaatsplezier te bederven. Dat is in de afgelopen vijf jaar maar 2 of 3 keer gebeurd.

Op maandag 11 december kwam het KNMI echter met een code rood waarschuwing voor hevige sneeuwval, waarop vrijwilligerscoördinator Jan Duijvis niets anders kon doen dan het werk op voorhand af te gelasten.

En ‘s avonds en ‘s nachts is er inderdaad een flink pak gevallen. Dat was dus niks geworden om te werken! Het was wel wat frustrerend om te zien dat het dinsdag prachtig zonnig weer was ! Onze ‘huisfotograaf’ Joop Stokkink kon het dan ook niet laten om een paar fraaie Klaverpolderfoto’s te maken……

In de prijzen bij de Postcode loterij!

Via Landschap Noord Holland stelt de Nationale Postcode Loterij ieder jaar € 5000 beschikbaar voor gemotiveerde natuurprojecten in onze provincie. Per project maximaal € 500.
Stichting Kalverpolder heeft een motivatie ingediend voor de aanschaf van 3 veiligheidsuitrustingen voor 3 vrijwilligers van de bramen- en bomenploeg, bestaande uit een hoogwaardige spade, speciale werkhandschoenen en een veiligheidsbril.
Het gebruik van gereedschappen (spade, bijl, boomzaag) bij het verwijderen van bramen en bomen moet op een veilige wijze kunnen gebeuren. Dus naast een goede instructie is een optimale kwaliteit van het gereedschap noodzakelijk.
omdat onze ploeg in korte tijd is uitgegroeid naar 6 á 7 personen was uitbreiding van materiaal dan ook hard nodig.
Wij waren dan ook blij verrast dat wij, op basis van onze begroting, een schenking ontvingen van € 430,00. Top!
De materialen zijn inmiddels al volop in gebruik.

Broedvogeltellingen in de Kalverpolder

Al vanaf de jaren 80 worden, met een onregelmatige interval, broedvogeltellingen uitgevoerd in de Kalverpolder. Vanaf 2000 tot en met 2013 gebeurde dat intensiever: 6 keer. In 2016 heeft weer een broedvogeltelling plaatsgevonden. De werkzaamheden m.b.t. het Opknapplan waren echter nog in volle gang. Het was dan ook interessant om te zien of er in 2017 hiervan (al) effecten zichtbaar waren. Vandaar dat ook in 2017 een telling is uitgevoerd.
Onder (bezielende) leiding van Ab van Dorp, boswachter Staatsbosbeheer, hebben Rolf en John de inventarisaties in 2016 en 2017 uitgevoerd. In een periode van 13 weken wordt, één dag in de week, alle broedvogelterritoria  van alle vogels in de polder vastgesteld en vastgelegd. Dat gebeurt, vanaf zonsopgang, in een bootje(van Rolf) met elektrische motor.

Het vaststellen van een territorium gebeurt in de regel door het waarnemen van een zingend mannetje. Hét teken dat er sprake is van een (broed)territorium. Meestal wordt de vogel alleen gehoord, maar vaker ook gezien.
Alle gegevens worden door Ab in een landelijk systeem van SOVON digitaal verwerkt, waarna een specifiek softwaresysteem de broedvogellocaties en aantallen berekend.

Ab heeft de uitkomsten (en conclusies) in een indrukwekkend monitoringsrapport verwerkt (in de Bunker aanwezig). Dit rapport laat o.a. zien dat er in 2016 60 verschillende vogelsoorten broedterritoria hadden. In 2017 zijn ook 60 soorten vastgesteld! Dat zijn echter niet altijd dezelfde soorten.  In grote lijnen is er dus sprake van een stabiel aantal soorten. Per soort kan het aantal territoria dus wel verschuivingen laten zien.

Hoogtepunt in 2017 was de vaststelling van een bruine kiekendiefnest, waarvan uiteindelijk 4 jongen zijn geringd en uitgevlogen. In 2016 was echter ook vastgesteld dat er wel een kiekendiefnest aanwezig was, maar de uitkomst was niet vastgesteld.

Voor wat betreft de typische weidevogels(grutto, tureluur, kievit en scholekster) kan vastgesteld worden dat ook de Kalverpolder de landelijke neergang wordt gevolgd. Als echter in ogenschouw wordt genomen dat het aantal hectare echte veenweides feitelijk is afgenomen, dan is het weidevogelbestand toch nog alleszins redelijk te noemen.
Omdat een deel van de polder nu bestaat uit moerasvegetatie (o.a. riet) zijn is het rietvogelbestand sinds de jaren 80 logischerwijs sterk toegenomen.
Ook in de landelijke trend is de toename van het aantal ganzennesten te noemen.

Enkele kenmerkende uitkomsten:
– de meest talrijke broedvogel(aantal territoria): de grauwe gans (109)
– ‘second best’ : de rietzanger (71)
– sterke toename: de krakeend (45) en graspieper (16)
– sterke afname: de wilde eend (56)
– waar zijn we blij mee: de kiekendief(1) en de blauwborst (15)
– wat vinden we jammer: géén zomertaling (net niet voldoende waarnemingen)
– wensen voor 2018?: watersnip, kemphaan, veldleeuwerik

26 jul

Kalverpoldernieuws 2017 editie 3

Beste Kalverpoldervrienden,
In de maanden april, mei en juni wordt relatief weinig ‘in het veld’ gewerkt omdat het gebied gesloten is i.v.m. het broedvogelseizoen van 15 maart tot 15 juni. Maar dat biedt anderzijds de gelegenheid om andere projecten en klussen rond onze werkschuur (de Bunker) op te pakken.
Zo is, na een gedegen voorbereiding (vergunning, tekeningen, etc.) gestart met de bouw van een ‘carport’ waarin o.a. machineonderdelen geparkeerd kunnen worden. Onze garage was door de uitbreiding van ons machinepark te klein geworden.
Het ontwerp van Piet van Nugteren werd op vaardige wijze in de praktijk omgezet tot een gestaag groeiend pand. Nadat een extern bedrijf ter plaatse heipalen in de grond had gedrukt werd met veel handjes aan de bekisting van de fundering gewerkt. Beton erin en de opbouw kan beginnen.

Aad Heijen en Fons Dorjee, uiteraard met hulp van andere collega’s) hebben het leeuwendeel van de houten ( van molen Het Jonge Schaap!) constructie in elkaar getimmerd en geschroefd. Op 30 juni werd het hoogste punt bereikt!
Op dit moment wordt aan de dakafwerking gewerkt.

Werd er nog meer geklust in de broedvogeltijd? Ja, natuurlijk! Er is altijd genoeg te doen en gelukkig zijn er ook genoeg handjes om te laten wapperen….

Schilderen van de daklijst

Dakonderhoud

schilderen van de veeboot

machineonderhoud

herstel van de steiger

nog iets leuks gedaan?? Ja, ‘natuurlijk’

Excursie naar het Naardermeer

Bezoek aan bezoekerscentrum Stadzigt te Naarden. ( u kent het vast wel van het radioprogramma VROEGE VOGELS op de zondagmorgen). Redelijk weer, beetje mistig en miezerregen. Later op de dag brak de zon door. Wij, 27 personen van de Stichting Kalverpolder, werden geïnformeerd door de boswachter Luuk Hoogenstein en vrijwilligster Andrea Rietberger, tevens gids en bestuurster van de elektrische rondvaartboot. Door het grote aantal zonnepanelen is men m.b.t. elektriciteit zelfvoorzienend.
Na de introductie van Luuk werden we rondgeleid en geïnformeerd over de diversiteit aan planten en bomen. Vervolgens lunch en daarna de boot in voor een ruim 2 uur durende rondvaart over het Naardermeer. Het oudste natuurgebied in Nederland hetgeen mede door Jac. P Thijsse en vele geldschieters tot stand is gebracht.
Andrea leek wel een soort Wikipedia, zoveel wist ze te vertellen over de bijzondere planten, bomen, vogels etc. Onderweg bezochten we de aalscholverkolonie waar het nu erg druk is i.v.m. de jonge aalscholvers die door de ouders gevoerd werden.
Tijdens de rondvaart hebben we ook de nestelende iconische purperreiger kunnen zien. Er zijn in Nederland maar een beperkt aantal broedkolonies.

Na afloop werden zowel Luuk als Andrea bedankt door onze voorzitter en kregen zij een leuke attentie! Dit bezoek is zeker voor herhaling vatbaar.


De jaarlijkse kinderboekenmarkt weer een succes!

Op 21 mei was weer Zaanse Kinderboekenmarkt op de Zaanse Schans.
Een zeer zonnige zondag met heel veel bezoekers!
Wij kijken terug op een zeer geslaagd evenement. Op het terrein waren vele activiteiten aanwezig en de Stichting Kalverpolder had als taak het verzorgen van de “Vaar Voorleestocht”.

Hieraan deden diverse gastvoorlezers en voorlezeressen mee. O.a. burgemeester Tange, Thea Dubbelaar, Lian Kandelaar  (11jaar en al 2 boeken geschreven!!!), Linda Delemans, Aimee Wilm, Mariette van Erp, Evi Floore ( 11jaar en voorleeskampioen Weremere!!!), Peter Smit, Anneke Scholtens en Ivette Zwart. Zij waren verdeeld over de twee boten waarmee werd gevaren.
Na een korte uitleg over de Kalverpolder en onze Stichting werd er een rustig en windstil plekje opgezocht om de vertellers te laten vertellen. Zij deden dit zonder uitzondering voor een zeer aandachtig publiek, jong en oud!. Zo’n tochtje duurde +/- 30 minuten. Hopelijk volgend jaar weer!!


De traditionele natuurstage St. Michael College

Van 22 tot en met 24 mei was weer de traditionele 3-daagse natuurstage van de 2e klas leerlingen van het St Michael College. De jongelui hadden diverse opdrachten gekregen zoals: spot een vogel en geef daar in de boot een korte presentatie over; daarnaast moesten de leerlingen zoveel mogelijk vogels herkennen en dat  in een verslag vastleggen. Vele soorten werden gespot zoals o.a. de Kieviet, Grutto, Tureluur, Kluut, Visdiefje, Kokmeeuwen, Kapmeeuwen, Rietzanger, Rietgors, Blauwborst, Buizerd en de Torenvalk. Als krent op de taart vloog er en Lepelaar voorbij.
Op de Kooiakkers werden micro organismen en diverse plantjes en mossen bekeken en bij de molen Hercules moest men een klein bodemonderzoek doen om vast te stellen welke bodemlagen je kon aantreffen.
Wij brachten de diverse groepen naar de meeuwen kolonie en het plasdras.
Daar werden de vogels met behulp van grote telescoopkijkers bekeken. Onze vogelaars gaven tekst en uitleg over de diverse vogelsoorten. En, zeker niet onbelangrijk, het was prachtig weer!

18 juni: Open dag Stichting Kalverpolder

Zondag 18 juni 2017 , stralend weer en Open Dag bij Stichting Kalverpolder.
Buiten heerlijk in de schaduw van de grote populier op ons terrein.
Binnen de ‘première’ van de spiksplinternieuwe film ‘ Stichting Kalverpolder- Natuur Werkt’ en vanzelfsprekend vaartochten door onze polder.

De vaartochten werden begeleid door een gids van de Vogelbeschermingswacht Zaanstreek.
Meer dan 100 mensen hebben onze Open Dag bezocht!

Deze dag wordt altijd georganiseerd direct na afloop van het broedvogelseizoen (15 juni). Dan start voor Stichting Kalverpolder weer jaar nieuw jaar voor het beheer van de polder. Dus dinsdag gaan we weer aan de slag met maaien, harken, spitten…..Het Schanszichtpad is ook weer open!

Hilariteit in de polder: koe te water!

Precies op onze wekelijkse werkdag was een koe te water geraakt. Gelukkig zagen we dit toen we naar ‘het werk’ voeren. Snel werden de landeigenaar en de pachtboer gewaarschuwd.

 

Het was natuurlijk onduidelijk hoe lang de koe al in de sloot stond. Het was ook een hele heisa om haar, met hulp van onze ‘technische staf’ , weer op het droge te krijgen.

Op deze eerste werkdag na de ‘broedvogelstop’ waren er alweer 30 vrijwilligers present, met voor ‘t eerst alle 3 de dames ( dus 10%!!!). Met z’n allen naar perceel 4A. Met het mooiste weer van de wereld hebben we dit grote perceel al bijna helemaal onder de knie.

Ook nog een Aziatisch Lieveheersbeestje gezien ( opgezocht op internet) en…..de roerdomp zien vliegen. Ook de kiekendieven zijn nog in de weer om de  jongen groot te krijgen. Ze vlogen af en aan.

 

 

Gespot: de Kiekendief broedt in de Kalverpolder!

Vorig jaar hebben we al een kiekendievenpaartje in de weer gezien met nestbouw, prooi- overdracht, etc.. maar we waren niet zeker of dat een succes is geworden. Dit jaar was het allemaal duidelijker. 

 

 

De nestlocatie werd bepaald en de werkgroep ‘ Roofvogels en Uilen’ van de Vogelbeschermingswacht Zaanstreek werd geïnformeerd. 
Op 3 juli heeft Jurrian Boutsma 3 kuikens geringd. Het gewicht van de vogels was wat minnetjes….maar inmiddels kunnen we melden dat alle 3 de jongen in blakende gezondheid verkeren!

Dit is een link naar een video van her ringen: https://www.facebook.com/kalverpolder/videos/649098268612930/

de jonge kiekendieven op 20 juli

Ook mooi om te zien…..

mannetje bruine kiekendief

brandganzen

visdief

 

 

 

 

 

 

 

KNNV Artikel Rietlandbeheer

gepubliceerd in Zaanse Natuur & Milieu krant Jrg 24/1

Bij de stichting Kalverpolder wordt veel rietland beheerd. Riet wordt gemaaid en op hopen gezet.Tijdens deze werkzaamheden kwamen bij mij een aantal vragen op.De overgang van veenweiden naar veenrietland geeft een andere belevingswaarde. In het voorjaar is er het prachtige goudgele rietland en in de zomer en herfst een rietwand waardoor je niet meer verder kan kijken. De beleving van riet is een stuk minder.

Riet als woonplaats
Rietlanden hebben een belangrijke functie in het waterrijk landschap het riet zuivert het water(hydrofilter)en vormt een reeks van ecosystemen waarin vele organismen wonen en leven, die op zichzelf weer een verbinding met andere ecosystemen hebben.
Het beheer moet erop gericht zijn dat deze functies blijven bestaan.

Het is opvallend hoe weinig rietlanden door de wet worden beschermd. Hoewel juist de meest kwetsbare soorten van goed beheer afhankelijk zijn. Bijvoorbeeld rietvogels zoals de roerdomp, baardman, grote en kleine karekiet, snor, sprinkhaanrietzanger en blauwborst staan op de rode lijst. Ook de noordse woelmuis en de maskerbij worden op deze manier beschermd. Het beheer heeft grote effecten op plant-dierrelaties door zijn invloed op structuur en het microklimaat. Maaien en branden leiden tot schoksgewijze veranderingen in openheid, luchtvochtigheid en ook tot een grote hoeveelheid dood organisch materiaal. Een direct effect van maaibeheer op de rietfauna heeft de afvoer van een groot deel van de larven en rupsen die in de halmen overwinteren.

Leefgemeenschap
Riet functioneert als leefomgeving voor latere levensstadia, voor het verpoppen van vliegen, vlinders en vele andere insecten. Deze grote diversiteit is afhankelijk van het beheer. Voor de van rietlanden afhankelijke planten- en dierenrelaties en voedselketens is het belangrijk dat allerlei variaties in ouderdom van het riet naast elkaar aanwezig zijn. Dit betekent dat rietlanden onvervangbare ecosystemen vormen voor diverse diersoorten. Als het rietland verdwijnt, betekent dat het einde van een voedselweb.

Natuurbehoud
Vanuit het oogpunt van natuurbehoud is het belangrijk dat het beheer zowel efficiënt als duurzaam wordt uitgevoerd. Ook als er minder geld beschikbaar is voor natuurbeheer moeten rietlanden blijvend beheerd worden. Ook moet er gezocht worden naar nieuw gebruik van het geoogste riet, bijvoorbeeld in biologische landbouw of als biobrandstof of als strooisel in potstallen. Het tijdstip en het beheer moet men afstemmen op in de rietland voorkomende fauna en flora. Dit met een goed rotatieschema van enkele jaren achtereen. Nader onderzoek naar de effecten van maaien en beweiding op het functioneren van riet en het rietland is noodzakelijk. Hierbij moeten niet alleen biologische en ecologische aspecten aandacht krijgen, maar ook economische en beheerstechnische aspecten, in relatie met de draagkracht van het ecosysteem en de te beheren oppervlakten. Door toepassing van deze kennis kunnen rietlanden van verschillende leeftijd, structuur en biologische diversiteit in stand worden gehouden. Hierdoor blijft het mogelijk voor plant en dier om in het rietland te blijven wonen.

Loek Vlaanderen

Stichting Kalverpolder in het nieuws

 

 

 

 

24 apr

Kalverpoldernieuws 2017 editie 2

Beste lezers,
het eerste kwartaal van 2017 zit er al weer op!
Na het enerverende jubileumjaar zijn we weer volop aan de slag gegaan. Het blijkt altijd weer een race tegen de klok om zoveel mogelijk werk te verzetten vóórdat het broedvogelseizoen op 15 maart ingaat.

Gré de Boer aan de slag!

En dat doen we dan met wéér meer vrijwilligers dan de afgelopen jaren! Inmiddels staat de teller op 48 Kalverpolderfanaten. Historisch is de verdubbeling van het aantal vrouwen in de groep…..van één naar twee! Dat gaat de goede kant uit: de deur staat open voor meer meewerkende dames!
Zo zijn we iedere dinsdag, weer of géén weer, wel met ca. 35 personen in de Kalverpolder aan de slag.

Naast de noeste arbeid zijn er in de eerste drie maanden ook alweer een aantal activiteiten en markante belevenissen geweest in onze polder. Een overzicht:

Bezoek van het Zaans Natuur en Milieu Centrum(ZNMC)

uitleg over de Kalverpolder

Jaarlijks organiseert het ZNMC, voor de vaste medewerkers én de vrijwilligers, een educatief uitje. Dat wordt doorgaans in januari gedaan, als alternatieve nieuwjaarsreceptie. Dit jaar was de keuze op het Zaans Museum en (Stichting) Kalverpolder gevallen. Op 18 januari ontvingen we ca. 45 ZNMC’ers in de Bunker.

Voor een vaartocht was het risico van slecht weer te groot. Maar de hele groep is, vanaf het Zaans Museum, over het  Schanszichtpad, naar de (verwarmde)Bunker komen lopen. Hier was al een prima lunch, met warme soep, voor alle deelnemers afgeleverd.
Vervolgens kregen wij de gelegenheid om het publiek alle ins- en -outs van de Kalverpolder en ons vrijwilligers werk te presenteren. ZNMC’ers zijn vanzelfsprekend ‘natuurminnend’, dus er was een aandachtig gehoor en interessante vragen.

Tom Kisjes

Tom Kisjes, directeur- bestuurder van het ZNMC, heeft de bijeenkomst afgesloten en vervolgens is iedereen weer naar het Zaans Museum teruggelopen.

Schaatsen in de Kalverpolder!!

Al jaren wordt er nostalgisch gesproken over hoe geweldig het zou zijn om weer eens in de Kalverpolder te kunnen schaatsen……De laatste mogelijkheid werd zo’n 3 jaar geleden verpest door een pak sneeuw.
Maar midden januari was er dan toch een vorstperiode die er veelbelovend uitzag! Zodra het serieuze vormen aanneemt, dan wordt er niet meer door ons in de polder gevaren.
Ideaal weer, droog, zonnig overdag en ‘s nachts flinke aanwas van het ijs.
En zowaar,  plotseling op zondag 22 januari kon het (net)!
het kraakte vervaarlijk, maar een flink aantal mensen was niet te houden……Schaatsen!!

Schaatsen in de Kalverpolder

Natuurlijk een geweldige ervaring en een formidabel plaatje voor de toeristen. De gidsen van de Zaanse Schans verlegden hun route, speciaal om de toeristen ‘schaatsende Nederlanders’ te laten zien. Een behoorlijk aantal waagden zich (gillend) op het ijs.
Helaas was het van korte duur, want er kwam die dag ook direct een dooi-inval. ‘s middags zakten al een paar schaatsers door het ijs. Op maandag werd nog één waaghals gesignaleerd….maar daarna was het weer over.
Onze droom voor een Kalverpolderschaatstocht gaat weer een jaartje in de la!

Jaarvergadering Stichting Kalverpolder

jaarvergadering 27 januari 2017

Op 27 januari werd onze jaarvergadering gehouden in de Bunker.
Veel vrijwilligers waren aanwezig om te horen wat er het afgelopen jaar is bereikt en wat de plannen voor het komende jaar zullen zijn. Achtereen volgens kwamen aan het woord: Voorzitter John van Loon, Vicevoorzitter Rolf Surink. Penningmeester Pieter Bleeker, Planologie en Beheer Piet van Nugteren en Coördinator vrijwilligers Jan Duijvis.

Rolf Surink aan het woord

Zij deden hun verhaal voor een aandachtig gehoor! De Stichting Kalverpolder draait goed, in alle opzichten. Het werk was en blijft volgens plan maaien, harken, op hopen zetten en afvoeren. Onze machines blijven het hopelijk goed doen en de financiën blijven op peil.

een toast op het nieuwe jaar!

Na afloop was er nog een gezellige nazit en rond 23.00 uur was alles weer opgeruimd en klaar gezet voor de volgende dinsdag.

Het Technasium van St. Michael College en Stichting Kalverpolder

Vanaf leerjaar 2 kunnen leerlingen de technasiumstroom volgen. Deze stroom wordt zowel op de havo-afdeling als op de vwo-afdeling aangeboden. In de technasiumstroom werken de leerlingen aan vier levensechte projecten per jaar. In deze projecten werken de leerlingen in de technasiumwerkplaats aan opdrachten die in samenwerking met bedrijven en instellingen buiten de school worden ontwikkeld. Meerdere vakken werken met elkaar samen binnen deze projecten.

de Bunker vol 1e jaars

Het SMC wil met het Technasium vooral focussen op energie- en ecologieonderzoek. Stichting Kalverpolder is gevraagd om te mee te denken in de realisatie van (een toekomstig nieuw?)Technasium en te participeren bij opdrachten waarbij de hierboven genoemde speerpunten aan de orde zijn.

‘uitgelaten’ over het Schanszichtpad

Op 7 februari heeft Stichting Kalverpolder had de deuren opengezet voor 120 (!!!) 1e klas leerlingen van het Sint Michael College. Zij kregen in de bunker een presentatie van Koen Baart van het IVN over hun eerste opdracht.
De leerlingen kwamen in 2 groepen over het Schanszichtpad naar de Bunker gelopen. Na chocolademelkje met een koekje moesten de 60 leerlingen in onze werkruimte worden gepropt en vervolgens een uur stil zijn! Dat hebben ze er goed van af gebracht!
Tegelijkertijd werd onze jeugd met de neus op de natuurfeiten van hun omgeving gedrukt! Altijd positief!

Een werkdag in de Kalverpolder

Onze vrijwilliger- reporter Joop Stokkink heeft op 21 februari een video gemaakt over een werkdag in de polder. Dit geeft wel een heel mooie kijk op de inzet van de vrijwilligers, maar vooral ook op het sfeervolle verloop van de dag! Door op de onderstaande link te klikken wordt u naar het filmpje op onze Facebookpagina geleid.
Video: een dag in de KalverpolderV

NL Doet, ook weer in 2017

hard werken tijdens NL Doet

10 Maart was het weer NL-Doetdag. Elf deelnemers van de Omgevingsdienst Noordzee Kanaalgebied(OD NZKG) hadden zich aangemeld alsmede 1 echtgenote van een van onze vrijwilligers. Onder begeleiding van 13 vrijwilligers van de Stichting Kalverpolder ging men per boot het veld in. De weergoden waren ons zeer gunstig gezind. De zonnebrand kon nog net in de tassen blijven. Met grote inzet is een brameneilandje schoongemaakt en een stuk land in de nabijheid van de Kalver Uitkijktoren geschoond. Daar werd ook nog een aantal hopen riet verbrand.

Geweldig resultaat!

Er werd in het veld geluncht en daarbij mocht onze fabuleuze soep niet ontbreken. Omstreeks 14.30 uur ging een ieder na dankzegging van de voorzitter moe en voldaan huiswaarts.
Kortom: De NL-Doe dag is een succes geweest!! Hopelijk volgend jaar weer!

 

Feestelijke afsluiting herstelproject Kalverpolder

Op donderdag 23 maart vond er in de Bunker de officiële afsluiting plaats van het Herstelplan van de Kalverpolder. Dit, door Gemeente Zaanstad en Provincie NH gesubsidieerde, project is begeleid, bewaakt en uitgevoerd door een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van Gemeente, Staatsbosbeheer en Stichting Kalverpolder.

Els Lenting geeft toelichting op herstelproject

De Kalverpolder is de afgelopen 3 jaar behoorlijk onderhanden genomen. Grote gedeelten zijn uitgebaggerd, beschoeiingen geplaatst,paaiplaatsen aangelegd, uitkijktoren gerealiseerd, etc. etc. Van dit alles is een professionele filmimpressie en een fraai boekje gemaakt( de Kracht van de Kalverpolder). De links van zowel het boekje als de film staan op de website van de gemeente Zaanstad met deze link (www.zaanstad.nl)Els Lenting (gemeente Zaanstad) opende deze bijeenkomst, waarbij ca. 45 genodigden aanwezig waren, en gaf een overzicht van het ontstaan en realisatie van het herstelproject. Vervolgens introduceerde ze de (fantastische !) documentaire over het project.

ca. 45 genodigden

Na vertoning hiervan reikte wethouder Dick Emmer het boekje uit aan de Gedeputeerde van Provincie Noord Holland, de heer Adnan Tekin..
Hierna werd het officiële gedeelte afgesloten en was er nog een gezellig samenzijn.

Dick Emmer(L.) en Adnan Tekin

Veiligheid met vlijt, ook in de Kalverpolder

Bij het werken in de polder is het natuurlijk niet uitgesloten dat er eens iets gebeurt. Dat kan midden in de polder gebeuren, maar ook in de werkplaats bij de Bunker.
Als zelfstandige vrijwilligersgroep zijn we verplicht een ARBO en Risico Inventarisatieplan te hebben en te onderhouden.

Anneke Bleeker met patiënt Joop

Dit is in 2016 afgerond en inmiddels goedgekeurd door ‘Landschap Noord-Holland Vrijwilligerswerk’.
Onderdeel van dit plan is o.a. dat onze vrijwilligers getraind worden in het omgaan met een AED, ingeval een collega onwel wordt.

oefenen in verbinden

 

 

 

 

 

In maart hebben enkele collega’s een cursus ‘EHBO op afgelegen plekken’ gekregen, verzorgd door Anneke Bleeker.
Leren hoe de diverse verbanden moeten worden aangelegd.

Marja zit er warmpjes bij!

Tevens de werking van de “warmtedeken” (lees folie!)  geprobeerd en inderdaad, onder zo’n deken blijf je lekker warm. Kortom, een leerzame, nuttige en soms hilarische middag!

 

 

 

Gespot in de Kalverpolder

We hebben al eerder geschreven over het meest iconische dier van de Zaanse veenweidegebieden: de Noordse woelmuis. Deze komt alleen hier (en in Friesland) voor en wordt vanzelfsprekend zwaar beschermd op grond van de Natura2000 wet.

 

Kale Jonker

Een veel voorkomende plant in de polder is de Kale Jonker. Dit is een distelsoort. Vroeg in maart komt deze plant te voorschijn met een rozet van verse blaadjes. maar laat de Noordse woelmuis daar nu net gek op zijn. Het kruipt onder de plant en eet het hart van de rozet. Dat zie je pas als je het optilt, dan blijven er alleen losse blaadjes over. einde Kale Jonker. Dit is mooi op de foto te zien.

aangevreten Kale Jonker

In de Kalverpolder broeden ca. 60 vogelsoorten. Een veel voorkomende soort is de Nijlgans. Feitelijk een exoot, die oorspronkelijk afkomstig is uit …..Egypte.
De Nijlgans doet het kennelijk goed in ons (opwarmend?)klimaat.

Nijlgans

Zo makkelijk de Nijlgans te zien is, zo moeilijk is hun nest te vinden. Ze maken meestal een hol in een riethoop. Bij toeval kan je er soms een ontdekken.

Nest van een Nijlgans

 

Meestal zie je opeens de Nijlganzen met pullen rondzwemmen zonder een idee te hebben waar ze vandaan komen.
Het blijven dus mysterieuze vogels!

 

 

21 jan

Kalverpoldernieuws 2017 Editie 1

Jubileumjaar 2016 afgesloten

Het feit dat Stichting Kalverpolder 10 jaar bestaat is niet onopgemerkt voorbijgegaan!
In een speciale Jubileumeditie hebben we u daarover veel verteld. We kunnen terugkijken op een geslaagde receptie, buffetavond én symposium.

Even uitrusten

Daarnaast is 2016 sowieso een enerverend jaar geweest: een groeiend aantal vrijwilligers (47 nu!), nieuwe kleding is in gebruik genomen, vervanging en uitbreiding apparatuur, diverse grote evenementen, etc. etc.
In 2017 kunnen we er weer vol tegenaan! Iedere dinsdag is het weer ‘volle bak’ !

Nacht van de Nacht blijft een topper!

Op 29 oktober is weer de Nacht van de Nacht op en rond de Zaanse Schans georganiseerd.
Wederom met méér optredens. Dit jaar is ook het Zaans Museum ‘ingestapt’ met op deze locatie de magische Wereld van Ger Copper en een Black Art dance voorstelling.
Op de Schans konden in diverse (privé)woningen en molens huiskamerconcerten worden bezocht. Verhalenvertellers, buiten in het donker, op het Schanszichtpad en in het weiland.

Maar de grote aantrekkingskracht blijft toch vooral de rondvaarten door de polder , in het pikkedonker, vanaf het terrein van Stichting Kalverpolder! Met 3 boten hebben we de hele avond af en aan gevaren voor jong en oud.
Vooraf kon men in de Bunker, onder het genot van warme chocomel of koffie, een verrassende geluidspresentatie van Jurriaan Berger beleven.

We kijken alweer uit naar de volgende editie!

Werk aan de winkel voor een mooiere Kalverpolder

Iedereen is er wel van op de hoogte dat de vrijwilligers van Stichting Kalverpolder iedere dinsdag ‘in de polder’ te vinden zijn. Het bekende werk: riet maaien, harken, op hopen zetten, bramen en bomen verwijderen…..

Maar wij hebben meer in onze mars!
In de afgelopen 2 jaar heeft onze hout/timmerploeg in de Kalverpolder meerdere nieuwe houten landhekken gemaakt en geplaatst. Deze hekken zijn, in opdracht van Staatsbosbeheer, in onze eigen werkplaats vervaardigd. Over het algemeen was dat nog een onderdeel van het ‘grote opknapplan’ dat in de afgelopen 3 jaar is uitgevoerd.

Onder aanvoering van Piet van Nugteren is het heel proces van inmeten, bestellen, productie en installatie door de collega’s Piet Cordes, Aat Heijnen en Wouter Wolleswinkel uitgevoerd. Daarbij (bijv. voor het transport) vaak geholpen door Louis Verhoef, Ruurd van der Spoel en Hans Rademaker.

Het hout is gezaagd en geleverd door houtzaagmolen Het Jonge Schaap. Dus alles bij elkaar een 100% Kalverpolderproduct!

Veilig werken in de Kalverpolder

Het werkwoord: ‘waar gehakt wordt, vallen spaanders’ willen wij liever niet bewaarheid laten worden in de Kalverpolder! Veilig en verantwoord werken is uiterst belangrijk.
Naast de fysieke belasting wordt er natuurlijk ook veel met gereedschap en machines gewerkt.(hark, vork, bijl, motorzaag, maaimachines, lastpakkers, trekker)

In 2016 hebben we het ARBO plan voor Stichting Kalverpolder afgerond. Dit is opgesteld op basis van een risico-inventarisatie- en evaluatie. Toetsing hiervan heeft plaatsgevonden door Landschap Noord-Holland. Deze organisatie coördineert al het natuur-vrijwilligerswerk in onze provincie (8000 vrijwilligers!) en is daarbij ook actief in het verzorgen van allerlei cursussen op het gebied van landschapsbeheer.

In onze vrijwilligersgroep hebben al een aantal collega’s een cursus gevolgd( o.a. beheer veenweidegebieden in 2016). Ook is er specifieke cursus motorzagen, wat leidt tot een certificaat. In onze groep hebben Rolf Surink, Joop Stokkink en Ko Ras dit certificaat eerder behaald.
Op 24 en 25 november was het de beurt aan Rolf en Joop om op herhalingscursus te gaan in Vogelenzang. Het (opnieuw) behalen van het certificaat bleek geen appeltje-eitje te zijn! Het werd de cursisten flink lastig gemaakt, hetgeen natuurlijk goed is omdat het gebruik van de motorzaag verantwoordelijk werk is.
Joop en Rolf zijn met glans geslaagd! proficiat. Er staan nog wel een paar bomen in de polder waar we graag van af willen…..

Een Witte Rus in de Kalverpolder!

Grote Zilverreigers zijn al lang geen zeldzame verschijning meer in onze polder. Er zijn verblijfplaatsen in het Wormer- en Jisperveld en in het Westzijderveld.
Begin december stond er eentje in de achtertuin van Rolf. Het viel hem op dat de zilverreiger een ring droeg, die afgelezen kon worden.
Via internet kan de ring dan worden gemeld en het bleek dat deze zilverreiger in april in Wit Rusland (Belarus) was geringd! Men was daar (in Wit Rusland) erg opgetogen dat de vogel door Rolf was gemeld.
De zilverreiger heeft in ieder geval een paar weken m.n.  in de Kalverpolder gefoerageerd. Vorige week ontving Rolf nog informatie over een zilvereigerspektakel uit Dobersdorfer See, Duitsland, maar of ‘onze’ reiger er tussen zit….

 

 

 

 

 

 

 

 

Gespot in de Kalverpolder: de Dwergmuis

De dwergmuis (Micromys minutis)is het kleinste knaagdier in Nederland. Het heeft klein oren en een stompe snuit en een zeer bewegelijke staart die korter is dan het lichaam. De lengte met staart is 40 – 75 mm; het gewicht 3,5 tot 11 gram. Zijn vacht is geelachtig van kleur, in de zomer lichter en in de winter donkerder en sterk contrasterend met de witte buik. De dwergmuis leeft in Europa en tot in het verre oosten.

In Nederland is hij vrij algemeen en plaatselijk talrijk. In de veenmosrietlanden vinden we hem vooral op vochtige plaatsen, maar ook op akkers. Vooral in de herfst in hopen stro of riet. Hij is overdag actief, maar erg voorzichtig, waardoor we hem dan ook weinig te zien krijgen. De dwergmuis klimt behendig langs halmen en rietstengels en gebruikt daarbij zijn grijpstaart. Zijn nest bevindt zich bovengronds, is bol, uit gras of riet opgebouwd en van twee openingen voorzien. De grotere nesten met één opening zijn voor de verzorging van de jongen. De dwergmuis bewoont zijn nest alleen in de zomer. In de winter houdt hij zich in gaten in de grond op, waar hij soms een klein voedselvoorraad aanlegt. 

Zijn voedsel bestaat vooral uit zaden, maar voor een derde deel uit insecten. De paartijd duurt van maart/april tot in september, het aantal worpen per jaar kan 7 bedragen, hoewel het er meestal slechts 2 -3 zijn. Het vrouwtje is 21 dagen drachtig en brengt per worp 3 – 7 jongen ter wereld, die slechts 0,6 – 0,8 g wegen. Ze groeien echter net zo snel als de nakomelingen van andere knaagdieren. Na ongeveer 11 dagen verlaten zij het nest, en zijn na 6 weken geslachtsrijp.

Stichting Kalverpolder in de media

Onze ‘Polderfotograaf’ Joop Stokkink heeft in december een heel fraaie lezersfoto ingestuurd :

Landschap Noord Holland heeft een informatief artikel in hun LNH blad geplaatst. Hiervoor is een journalist een hele werkdag met ons opgetrokken. Als u op het plaatje klikt kunt het artikel lezen.

 

 

Ook in het kwartaalblad ‘de Kieft’ van de Vogelwachtbescherming Zaanstreek heeft een inspirerend artikel gestaan over de jaarlijkse natuurexcursie die Stichting Kalverpolder organiseert met het St. Michael College. Het hoe en waarom kunt u in bijgaand artikel lezen. Klik op het plaatje.

 

 

 

Lopen er ooit weer koeien in de Kalverpolder?

Op 28 november vond weer een druk bezochte bijeenkomst plaats over het Masterplan 2030 voor de Zaanse Schans. Wat kan en moet om de groeiende toeristenstroom in goede banen te leiden. Welke kansen liggen er? Alle ‘stakeholders’ werden uitgenodigd om een droombeeld te presenteren. Ook Stichting Kalverpolder heeft van die gelegenheid gebruik gemaakt. In het ‘anno 1850-1900’ beeld dat de ZS wil scheppen ontbreekt o.i. grazende koeien in de wei! Een functionerende (kleine) potstalboerderij zal het beeld voor de toerist én de bewoners van de Zaanstreek completeren.
In het komend half jaar wordt nu verder gewerkt aan de vormgeving van de Zaanse Schans 2030. Dus wie weet……ooit weer koeien in de Kalverpolder!

Ook in de media werd hier aandacht aan besteed: