08 jun

Kinderboekenmarkt op de Zaanse Schans

Zondag 7 juni
2015-06-07 13.26.23
Kinderboekenmarkt op de Zaanse Schans
Stichtin Kalverpolder heeft weer de rondvaarten verzorgd voor de Kinderboekenmarkt op de Zaanse Schans. Het thema van de dag was ´PIRATERIJ! Dan is varen door een spannende polder grandioos!
Helemaal toen we ook nog de het piratenorkest aan boord kregen!
2015-06-07 14.05.51
Onderweg werd ook nog een spannend piratenverhaal aan de kinderen voorgelezen……jong en oud luisterden ademloos.
Dus dat was genieten, zeker met het fraaie weer.

Af en aan varen
Van 11.00 tot ca. 16.00 uur hebben we met 2 boten af en aan gevaren. Steeds stond wel weer een groepje kinderen met hun ouders te wachten voor een rondvaart van een half uurtje door de Kalverpolder, met steeds een fantastisch uitzicht op de Schans!
2015-06-07 10.50.02

03 jun

Open Dag Stichting Kalverpolder en Kooiakkers op 14 juni a.s.

OPEN DAG Stichting Kalverpolder en de Kooiakkers zondag 14 juni a.s.
Varen, wandelen en natuuractiviteiten voor kinderen!

Kom op zondag 14 juni a.s. een kijkje nemen op het terreinen van de Stichting aan de Kalverringdijk en  de Kooiakkers van de KNNV Zaanstreek- Waterland. Kinderen kunnen een eigen vogel- of vlinderhuisje maken en onderzoeken wat er allemaal in ons polderwater leeft. Schepnetten en microscopen aanwezig!

Diverse natuur- organisaties uit de Zaanstreek zijn ook aanwezig:

– Zaanse Vogelbeschermingswacht
– NME Zaanstreek ( Natuur en Milieu Educatie)
– KNNV Zaanstreek ( vereniging voor veldbiologie)
– KMZ ( Kontakt Milieubeheer Zaanstreek)

Kalverpolder

De open dag 2014

U kunt informatie krijgen over het werk van de ca. 40 vrijwilligers die iedere week in de polder aan de slag zijn om het veenweidelandschap voor de Zaanstreek te behouden en te onderhouden. En natuurlijk is de Kalverpolder de fraaie ‘ achtertuin’ van de Zaanse Schans!

De vrijwilligers van de Stichting Kalverpolder verzorgen rondvaarten door deze prachtige polder. Aan boord een gids van de Zaanse Vogelwacht. U kunt uitstappen(en weer instappen) op de  Kooiakkers, een belangrijk onderzoeksterrein voor veldbiologie.

Kalverpolder

op de Kooiakkers

Wandel over het Schanszichtpad en geniet van de weidse blik over de polder én de Zaanse Schans vanaf de uitkijktoren.
Stel eens de vraag die u altijd al wilde stellen over een vogel, een plant of over het landschap.
Dus….er is geen argument om thuis te blijven!

U bent van harte welkom tussen 11.00 en 16.00 uur aan de Kalverringdijk 32A. Op de fiets of lopend bereikt u ons over de Zaanse Schans (ca. 100 m, na de laatste molen) of vanaf de Engewormer. Let op parkeerplaatsen voor auto´s zijn beperkt!

Meer informatie?
Bel of email met John van Loon, 0655146371 of kalverpolder.pr@gmail.com

Tot 14 juni!

26 mei

op visite bij Werkgroep Huizen van GNR

Frank Sikking geeft uitleg over het Goois Natuur Reservaat

In 2014 zijn vrijwilligers van de Werkgroep Huizen van het Goois Natuureservaat bij ons op bezoek geweest. Vandaag hebben we een ´tegenbezoek´ afgelegd.
De 14 vrijwilligers van Stichting Kalverpolder werden rond 9.00 uur door Frank Sikking ontvangen in hun werkschuur. Tijdens de koffie werd ons het natuurgebied en de werkzaamheden van GNR, en van de werkgroep, toegelicht.

allemaal op de fiets!

allemaal op de fiets!

Omdat de terreinen verspreid in het Gooi liggen waren voor ons fietsen gehuurd! dat was werkelijk geweldig! Tijdens de fietstocht door het gebied werd regelmatig afgestapt en volgde een toelichting over een specifieke locatie of natuurelement zoals: een leemkuil, de schaapskooi, het natuurviaduct over de A1. In het gebied zijn zelfs (duidelijke)resten van een loopgravenstelsel van de Hollandse waterlinie! Inmiddels ruim 100 jaar oud en goed verstopt in de bossen.

toelichting op de diversiteit van het GNR

Onderweg werden we, op een plek waar vrijwilligers aan de slag waren, nogmaals op koffie getrakteerd. Maar uiteindelijk waren we rond 12.00 uur weer terug bij de werkschuur. Daar stond weer een uitstekende lunch met soep voor ons klaar.
Om 13.00 uur buikjes vol en afscheid genomen.
Dit was een heel interessant bezoek. het is wel duidelijk dat er in Nederland veel verschillende natuurtypen zijn, met ieder een vereiste specifieke aanpak. Het verschil tussen de Kalverpolder en het Gooi is enorm, maar wij vonden het erg waardevol om een ´kijkje in de keuken´ te kunnen nemen en informatie uit te kunnen wisselen.

een kijkje in een voormalige loopgraaf

een kijkje in een voormalige loopgraaf

19 mei

Taart in de Kalverpolder!

fotoSOK(001)

19 mei: Taart in Bunker!
Na een intensieve voorbereiding is vandaag de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) met Staatsbosbeheer (SBB) getekend. Riena Tienkamp en Erik van Gerrevink namens SBB hebben met Ron Sman, Henk Krook, Pieter Bleeker en Rolf Surink intensief overleg gehad over deze SOK. Ook Els Lenting, namens Gemeente Zaanstad heeft een stimulerende invloed gehad op de totstandkoming.
In de SOK, met een looptijd van 10 jaar, zijn heldere afspraken gemaakt over het zelfstandig beheer van de Kalverpolder door de vrijwilligers van Stichting Kalverpolder. De uitvoering van de werkzaamheden vinden plaats op basis van het door partijen overeengekomen Beheerplan.
Ook het gebruik van de huisvesting van de Stichting in ´de Bunker´ is in deze SOK geregeld.

Erik van Gerrevink, Henk Krook, Ron Sman, Riena Tienkamp en Pieter Bleeker

Erik van Gerrevink, Henk Krook, Ron Sman, Riena Tienkamp en Pieter Bleeker

Bij deze feestelijke gebeurtenis waren veel collega vrijwilligers aanwezig. Koffie met gebak lieten zij zich goed smaken!
Maar daarna….de schouders er weer onder!

Riena Tienkamp ondetekent namens SBB

Riena Tienkamp ondetekent namens SBB


Toelichting op de Samenwerkingsovereenkomst

In deze overeenkomst is beschreven dat Staatsbosbeheer en onze Stichting partners zullen zijn in het beheer en de zorg voor de Kalverpolder. De nu vastgelegde samenwerking leidt er toe dat een passend beheer van de Kalverpolder voor de komende jaren gewaarborgd is. Zeker na de uitvoering van de grote en kostbare opknapbeurt van de polder is het van belang dat ook het toekomstige beheer geregeld en gewaarborgd is. In de samenwerkingsovereenkomst, die voor 10 jaar geldt, zijn de intenties en inzet van beide partijen vastgelegd. De inzet van de stichting strekt zich uit tot alle vaarpercelen van Staatsbosbeheer in de Kalverpolder met een omvang van rond 32 HA. Ook is het onderhoud van het Laarzenpad(Schanszichtpad) door de stichting geregeld. Voor de inzet van de vrijwilligers en het materieel van de stichting is een jaarlijks te ontvangen  kostenvergoeding overeengekomen, waarmee de stichting in ieder geval een flink deel van de eigen kosten zal kunnen dekken. Tevens is het langdurige  gebruik door de stichting van de werkschuur ( ´de Bunker´) geregeld.

Riena en Ron felciteren elkaar met het bereikte resultaat

Riena en Ron felciteren elkaar met het bereikte resultaat

 Een belangrijk element in de overeenkomst is het Beheerplan voor de Kalverpolder dat voor meerdere jaren zal gelden. In dit Beheerplan zijn alle door onze stichting te beheren percelen beschreven. Voor elk perceel is aangegeven van welk beheerdoeltype sprake is. Een weidevogelperceel eist een ander beheer dan een rietperceel of een perceel met veel veenmos. In dit beheerplan is per perceel aangegeven of er beheer per 3 jaar of per jaar of zelfs meerdere keren per jaar dient plaats te vinden. In de overeenkomst is ook de planning en verantwoording geregeld.

Els Lenting, gemeente Zaanstad, heeft een stimulerende rol gespeeld

Els Lenting, gemeente Zaanstad, heeft een stimulerende rol gespeeld

 

 

13 mei

Natuurstage Michael College in de Kalverpolder

Op 11, 12 en 13 mei heeft het Michael College weer de jaarlijkse natuurstage voor 2e klas leerlingen georganiseerd. Alle klassen waren in 4 groepjes van 7 of 8 leerlingen verdeeld, die excursie- achtige opdrachten moesten verrichten.

2015-05-12 13.26.27We troffen iedere dag mooi weer, met behoorlijk veel zon, maar soms met een flink windje.
Het startpunt was bij de Uitzichttoren waar de leerlingen eerst informatie kregen over de historie en de huidige status van de Kalverpolder. Vervolgens werd met 2 boten een tour door de Kalverpolder gevaren, waarbij de opdracht voor de leerlingen was zoveel mogelijk verschillende vogels te herkennen en te noteren.
zij werden hier bijgestaan door de leerkrachten en ´specialisten´ uit het Kalverpolderteam. bijzondere aandacht kregen de plasdras gebieden en de kokmeeuwenkolonie (waar op dinsdag de eerste jongen uit het ei waren gekropen).2015-05-11 14.29.24

Er ontstond natuurlijk wel ´wedstrijd´ welke  groep de meeste vogels had gescoord! het uiteindelijke record was 39, met fraaie soorten zoals de kleine plevier, snor, blauwborst, futen met jongen, bruine kiekendief, koekoek, etc., etc.

Na ruim een uur varen werden de leerlingen afgezet op de Kooiakkers, waar een nieuwe opdracht wachtte. daar ging het om het herkennen van diverse plantensoorten en he (microscopisch) onderzoeken van het waterleven.

2015-05-13 09.39.48Vanzelfsprekend is het nu de taak van de leerlingen om hierover een verslag te maken. voor dit doel werden onderweg aantekeningen gemaakt, maar ook de moderne media ingezet: met de mobiel telefoon werden veel foto´s en ook geluidsopnamen gemaakt.

Al met al kan het Michael College terugkijken op geslaagde dagen, waarbij de vrijwilligers van Stichting Kalverpolder en de Kooiakkers een succesvolle bijdrage hebben geleverd.
2015-05-12 14.49.06

14 apr

Rondvaart van het Stedelijk Gymnasium Utrecht

P1210512 kopie

Kalverpolder: uitleg op de uitkijktoren

Vandaag hebben leerlingen van het Stedelijk Gymnasium Utrecht een bezoek gebracht aan de Kalverpolder. In het kader van een uitwisselingsproject met een school uit Padua, Italië worden deze week een aantal activiteiten ondernomen.

Na een bezoek aan het Zaans Museum verzamelden de leerlingen zich allemaal op de uitkijktoren, waar een uitleg (in het Engels natuurlijk) werd gegeven over de geschiedenis en de huidige natuur- en cultuurwaarde van onze Kalverpolder.P1210513

De groep werd daarna gesplitst, waarvan één groep de Zaanse Schans ging bekijken, met een bezoek aan de verfmolen, om vervolgens te eindigen bij de Bunker.
De tweede groep werd verdeeld over 2 boten en werden ´getrakteerd´ op een rondvaart van ruim een uur door de polder. Langs het Michaël, zelfs nog even via Haaldersbroek, de Herkules, en dan kriskras naar de Bunker. Onderweg werd nog verder info gegeven over allerlei natuuraspecten, m.n. de vele (soorten)vogels.
P1210534 kopie

P1210550 kopie

Kalverpolder: welke vogel is dit?

Bij de Bunker wisselden de groepen en zijn we met de boten volgeladen weer teruggevaren naar de uitkijktoren. Daar werd het bezoek afgesloten. De begeleidende leerkrachten waren erg enthousiast en vinden het voor herhaling vatbaar…

 

02 apr

Kalverpoldernieuws voorjaar 2015

 

Activiteitenagenda 2015 Stichting Kalverpolder

11,12 en 13 mei      Natuurstage Michael College
7 juni                          Kinderboekenmarkt (http://zaansekinderboekenmarkt.nl)
14 juni                        Open Dag Stichting Kalverpolder
15 augustus              Kalverpolderwandeltocht (met ´De Laatste Loodjes´)
24 oktober                Nacht van de Nacht
7 november              Natuurwerkdag

Lees verder

17 mrt

Info avond vogeltellingen 23 maart a.s.

Bezoek de speciale avond over vogeltellingen en het belang ervan!

Op 23 maart organiseren Vogelwacht Zaanstreek, Staatsbosbeheer en SOVON een grote ´tellersavond´ in de Poelboerderij  (Veerdijk 106, 1531MB Wormer). De bijeenkomst begint om 20.00 uur.

Deze avond is zeker niet alleen bedoeld voor leden van de Vogelwacht, maar ook voor vrijwillige natuurwerkers, natuurbeschermers en andere geïnteresseerden!
Vogeltellingen in de winter en het broedseizoen zijn van belang om de ontwikkelingen van de vogelstand te kunnen volgen. Soms kan met de resultaten van de tellingen het natuurbeleid worden bijgesteld.

Het programma voor de avond ziet er als volgt uit:

  • 20.00 uur Opening door een bestuurslid van de Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek”.
  • 20.05 uur Ab van Dorp (Staatsbosbeheer) over de jarenlange tellingen in De Crommenije.
  • 21.00 uur Pauze.
  • 21.30 uur Jan-Willem Vergeer (Sovon) met het verhaal achter de cijfers: wat gebeurt er met de telresultaten nadat deze zijn ingevoerd?
  • 22.00/22.15 uur Sluiting.

U bent van harte welkom op deze interessante avond!

18 feb

Nieuwe aanwijsborden bij laarzenpad

Aan beide zijden van het laarzenpad(officieel: Schanszichtpad)heeft Stichting Zaanse Schans fraaie aanwijzers geplaatst!
Het wordt steeds leuker in de Kalverpolder!
2015-02-16 14.22.47

22 jan

Nieuwjaarsbijeenkomst 17 januari j.l.

Afgelopen zaterdagavond was de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst voor de vrijwilligers en partners. Ook enkele relaties hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging voor deze gezellige bijeenkomst in het Creatief Pakhuis in Zaandijk.

Ron Sman

Ron Sman

Voorzitter van Stichting Kalderpolder Ron Sman belichtte in zijn toespraak enkele markante ontwikkelingen die in 2014 plaatsvinden. Het meest in het oog springend is de afronding van het ‘ Opknapplan Kalverpolder’, dat in december is gereed gekomen. Weliswaar zullen in 2015 nog de laatste details worden afgerond. Naast het ‘ Beheerplan’ , dat door de Stichting Kalverpolder’ in samenwerking met Staasbosbeheer, wordt uitgevoerd kan/ zal dit ( grote) Opknapproject leiden tot een aanzienlijke natuurkwaliteit en – beleving in onze fraaie polder. De vaarwegen zijn uitgebaggerd, beschoeingen geplaatst, een vogelkijkscherm, paaiplaatsen voor vissen etc. etc. En niet in de laatste plaats de realisatie van de uitkijktoren!

in 2014 is een aanzet gegeven om de relatie met Staatsbosbeer vast te leggen in een ‘ Samenwerkingsovereenkomst’. De afronding hiervan wordt begin 2015 verwacht.

Aandachtig gehoor

Aandachtig gehoor

Ron ging nog in op het feit dat de omvang van de vrijwilligersgroep door de jaren stabiel is gebleven. Het kost dus feitelijk niet veel moeite om nieuwe vrijwilligers te werven. Waren het tot nu toe enkel maar( ca 40) mannen, in 2014 is Marja Sinkeldam de mannenploeg komen versterken.

Na dit ‘ formele’ element van de avond was er nog volop gelegenheid om, onder het genot van een hapje en drankje, het nieuwe jaar in te luiden. Daarnaast kon men zich ook creatief uitleven met het graveren van glas(werk). Dit alles uitstekend verzorgd door de medewerkers van het Creatief Pakhuis.image