06 aug

Kalverpoldernieuws editie 2 2018

Uw privacy en Stichting Kalverpolder

Zoals al via meerdere kanalen bekend, is op 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden. Dit houdt in, dat organisaties die persoonsgegevens gebruiken en opslaan, hiermee uw privacy rechten dienen te waarborgen.
Stichting Kalverpolder maakt ook gebruik van opslag van persoonsgegevens. De stichting slaat echter alleen gegevens op, die voor het goed functioneren van de stichting noodzakelijk zijn.

de Kalverpolder in het vroege voorjaar

Zo slaan wij van de vrijwilligers meer gegevens op dan van bijv. donateurs. Van donateurs slaan wij alleen gegevens op, die noodzakelijk zijn voor het (digitaal) versturen van de factuur. Dus de naam, het postadres en het emailadres en (met toestemming) eventueel ook het telefoonnummer. Van de vrijwilligers slaan wij naast hun naam, adres, telefoon, emailadres, ook nog de geboortedatum op. Daarnaast nog hun specifieke vaardigheden en de datum van aanmelding. Ook noteren we de telefoongegevens van de partner op, zodat wij contact kunnen opnemen als er met betrokken vrijwilliger iets ernstigs aan de hand is,
Uiteraard gaan wij met de gegevens zeer zorgvuldig om en worden deze slechts bewaard op goed beveiligde computersystemen.

Wat wij precies opslaan en hoe wij daar verder mee omgaan, is ook te lezen in het “Privacy Statement”, dat onder het hoofd STICHTING KALVERPOLDER is terug te vinden op de website www.kalverpolder.nl
Indien u uw gegevens uit ons bestand verwijderd wilt hebben, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de stichting via de website.

Henk Krook
p/a De Steven 32
1502BR Zaandam.
Tel:   0643145576
mail: secretaris@kalverpolder.nl

Jaarverslag op website Stichting Kalverpolder

Onlangs is het jaarverslag 2017(incl. financieel overzicht) door het bestuur van de stichting goedgekeurd.
Regelgeving rond de ANBI status vereisen dat deze gegevens op de website worden gepubliceerd. U vindt deze gegevens op http://www.kalverpolder.nl onder het kopje ‘STICHTING KALVERPOLDER’
Overigens  is daar nu ook, conform de regelgeving, informatie over achtereenvolgens ‘Doelstelling’, ‘Beleidsplan’ en ‘ANBI status’ opgenomen.

10e Kalverpolderwandeltocht op 18 augustus

Wandelvereniging De Laatste Loodjes organiseert al weer voor de 10e keer deze populaire wandeltochten door de Zaanstreek. In 2009 is deze samenwerking tussen DLL en Stichting Kalverpolder ontstaan. Er kan gekozen worden uit 4 afstanden(5, 10, 15 en 25km). gestart wordt vanuit Evean Guisveld in Zaandijk.
Alle wandelingen voeren door verschillende delen van de mooie Zaanstreek en bij onze werkschuur (De Bunker)
is een stempelpost ingericht. Daar kan men (binnen of buiten) eventueel even uitrusten en een kop koffie of een verfrissing gebruiken.
Iedereen kan deelnemen en dus ’s ochtends bij Evean inschrijven en starten. Het ‘batig saldo’ van deze wandeltocht wordt door DLL ieder jaar aan Stichting Kalverpolder geschonken. Een geste waarvoor wij zeer dankbaar zijn!
Zie de bijgaande flyer:

Jaarlijkse NL Doetdag

De Omgevingsdienst Noordzee Kanaal Gebied was voor het derde achtereenvolgende jaar, nu met 10 medewerkers, vertegenwoordigd op de NL Doetdag op 9 maart.Daarnaast hadden zich nóg 4 dames uit de regio aangemeld.

NL Doetdag 2018

Stichting Kalverpolder was aanwezig met 14 vrijwilligers. Dus met bijna 30 man/vrouw de polder in.
Het weer was fantastisch! Zonnig en weinig wind.
Een kleine maaiploeg was al een uurtje eerder vertrokken om voorwerk te doen op perceel 5G. Iedereen kon dus direct aan de slag met harken en hopen opzetten. Het was mooi droog materiaal dus er kon door opperbrandmeester Rinus al gauw de brand in worden gestoken. Dat ruimt lekker op!

Een apart groepje is met onze boot de ‘Schele Hannes’ bezig geweest om gerooide bomen van diverse landjes weg te halen zodat deze vóór het broedseizoen (van 15 maart tot 15 juni) netjes zijn opgeruimd.

vele handen maken licht werk!

Om half één een kop soep en (eigen)broodje in de bunker en daarna nog ruim een uur aan de slag. Om 14.15 uur lag perceel 5G er tiptop bij en konden we er ‘tevreden en voldaan’ een punt achter zetten.
Prima werkdag. Alle vrijwilligers, intern en extern: bedankt!

75 jarig jubileum Vogelbeschermingswacht Zaanstreek in de Kalverpolder

Op 17 april vierde de Vogelbeschermingswacht Zaanstreek haar 75 jarig jubileum. Op de ‘verjaardag’ werd dit gevierd met een goed bezochte receptie in restaurant ‘De Kraai’ op de Zaanse Schans.
De vogelbeschermingswacht speelt een zeer belangrijke rol in de instandhouding en ontwikkelingen van de Zaanse veenweidegebieden als natuurgebied. Zij zijn in 2006 mede- initiatiefnemer geweest bij het ontstaan van Stichting Kalverpolder.

Ron Sman(r) overhandigt cadeau aan voorzitter Bernard Ebbelaar

Namens alle vrijwilligersgroepen in de Zaanse Veenweiden (verenigd in het Platform Zaanse Veenweiden) heeft Ron Sman een cheque overhandigd dat besteed moet worden aan de aanschaf van  huiszwaluwnestjes.

 

 

 

Twee dagen daarvóór, op 15 april, werd ter gelegenheid van het jubileum een groot evenement georganiseerd met interessante lezingen in het Zaans Museum en een natuurinfomarkt bij de Uitkijktoren. Daarnaast konden de bezoekers, in een doorlopend schema, vogelvaartochten door de Kalverpolder maken, met aan boord een gids van de Vogelbeschermingswacht.
op het terrein van de bunker werden activiteiten voor (aspirant) jeugdleden georganiseerd, zoals vogelhuisje timmeren, boskabouters maken, slootdiertjes determineren, etc.
Stichting Kalverpolder was dus met ca. 20 vrijwilligers nauw betrokken bij de realisatie van deze succesvolle dag!
Hieronder enkele ‘sfeerfoto’s’:

Rondvaart Senioren vereniging Krommenie

Steeds meer krijgen we de vraag of we voor een specifieke groep of organisatie een vaartocht in de Kalverpolder kunnen realiseren. Met onze poule vrijwilligers en onze eigen boten is dat natuurlijk prima te organiseren.
Daarnaast verzorgen we een presentatie over de ontstaansgeschiedenis van de Kalverpolder én onze stichting. De Bunker is daar een uitgelezen ruimte voor, mét gelegenheid voor een kopje koffie/ thee.

Op 24 april ontvingen we Senioren Vereniging Krommenie. Deze vereniging organiseert regelmatig interessante (en gezellige) excursies.
Een verslag uit het verenigingsblad Fiks treft u hier aan: Fiks pagina 6

Uitbreiding machinepark: een MiniGraver

Al enige tijd werd in het bestuur overleg gepleegd over de mogelijkheid om met een kraantje een volgende stap te kunnen zetten in het beheer van onderhoud van de Kalverpolder.
Rolf Surink heeft daar onderzoek naar gedaan en uiteindelijk is, toen een interessant (2e hands)aanbod zich aandiende, besloten tot aanschaf over te gaan.

de minigraver

Deze BobCat MiniGraver werd op 23 april bij de bunker afgeleverd. Het hoofddoel van deze machine is het gemaaide riet direct te kunnen afvoeren naar een centrale plek in de polder. Dit voorkomt dat er nieuwe hopen/klampen in het veld ontstaan en dat, zo mogelijk, uiteindelijk ook de oude kunnen worden afgevoerd. En deze machine kan uiteraard ook voor andere voorkomende zaken worden gebruikt. Als centrale plek hebben wij een ponton beschikbaar gesteld gekregen die dáár gelegd kan worden waar hij nodig is.
Er moet nog een rietgrijper aangeschaft worden voor het kraantje. In het nieuwe seizoen kan het dan in gebruik genomen worden.

Natuurexcursie St. Michael College

bij de plasdras

Op 23, 24 en 25 mei zijn we weer actief geweest met de jaarlijkse natuurexcursie voor alle 2e klas leerlingen. De gehele dag groepjes van 6 of 7 scholieren door de Kalverpolder gevaren. Nieuw dit jaar was, dat per 2 leerlingen een presentatie voorbereid moest worden over een vogelsoort die in de Kalverpolder voorkomt. Het spannende was om eerst deze vogel (bijv. een grutto) te spotten, dan werd de boot stilgelegd en konden de leerlingen de presentatie verzorgen. Dat betrof dan o.a. soortbeschrijving, voedsel, biotoop etc. etc.
Natuurlijk werden naast de ‘doelsoort’ nog veel andere vogels met de verrekijkers gespot!

vaartocht met leerlingen van het SMC

Na de vaartocht werd de groep op de Kooiakkers afgezet om daar (water)insecten en planten te determineren. Vanaf dat punt stapte weer een nieuwe groep in voor een vaartocht. In totaal hebben we zo met 2 boten in 3 dagen 30 vaartochten van ca. 1 uur gemaakt!
Het weer was in ieder geval 3 dagen lang fantastisch!

Een gammel botenhuis. Wat nu?

In het voorjaar werd duidelijk zichtbaar dat het botenhuis aan het inzakken was. er ontstond en knik in het dak. bij onderzoek bleek dat de palen, met name op de waterlijn, behoorlijk verrot waren.

onttakeld botenhuis

Al snel was duidelijk dat actie op kortere termijn noodzakelijk was. Het aanvankelijke plan was om nieuwe stukken tussen de palen te monteren. Één paal is verwijderd (géén eenvoudige klus), het dak gestut en nog eens op et achterhoofd gekrabd….
De conclusie was toch dat het beter is om alle palen te vervangen. Na ‘consultatie’ van een heibedrijf bleek ook nog eens dat verreweg de makkelijkste (en goedkoopste) manier is om het botenhuis helemaal te demonteren en vervolgens (na het aanbrengen van de nieuwe palen) weer, met de bestaande materialen op te bouwen.

de opbouw kan van start

Dus een flinke uitdaging voor Piet van Nugteren en zijn ploeg!
In het broedseizoen is met de demontage begonnen. Inmiddels is dat gereed en is het wachten op de volgende stap….

Op excursie naar Stichting Veldzorg

In de broedvogelperiode hebben we weer een educatieve excursie georganiseerd. Op 8 mei zijn we naar het ‘Rijk der Duizend Eilanden’ geweest.
Op uitnodiging van de Stichting Veldzorg Oosterdel te Broek op Langedijk vertrokken 27 vrijwilligers naar Broek op Langedijk. Het weer was, evenals de afgelopen dagen, schitterend.
Dit waterrijke gebied staat bekend onder de naam Het Rijk der Duizenden eilanden. Een groot gedeelte ervan wordt bewoond. Het is niet het “goedkoopste” gebied van Noord Holland. Hier staan dan ook prachtige panden. Er wordt hier veel gevaren en dus ook gehandhaafd.
Na aankomst werden wij ontvangen met een kop koffie en werd een inleiding gehouden door de voorzitter Gerrit Arkesteijn. Vervolgens naar binnen. Hier kregen wij een mooie presentatie over dit gebied en de Stichting Veldzorg Oosterdel. Deze stichting is een samenwerkingsverband met een zorgboerderij en een project begeleid wonen. De Stichting beheert ongeveer 80 ha waarvan de helft bestaat uit water.
Na de presentatie gingen wij aan boord van twee boten en werden wij rondgevaren door dit prachtige gebied en uiteraard werd e.e.a. voorzien van uitleg door de twee schippers. De rondvaart eindigde bij de Broeker Veiling.
Na terugkeer volgde een lekkere lunch en een dankwoord van onze voorzitter.
Kortom, een meer dan geslaagde dag!

Nog een korte toelichting:

De Stichting Veldzorg Oosterdel
De stichting is opgericht op 16 mei 2003.
In de (uitgebreide) doelomschrijving in de statuten staat:
De stichting heeft ten doel: het bevorderen van ambachtelijke, cultuurhistorische, tuinbouwkundige, ecologische, waterschap kundige, museale, natuur- en milieu-educatieve, toeristische en zorgkundige waarden, verbonden aan het landschapsreservaat Oosterdel.
De stichting tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door het -daar waar van toepassing- in samenhang met elkaar beheren, bewaken en beschermen van dit gebied op een wijze waarbij zoveel mogelijk particuliere initiatieven, door middel van vrijwilligerswerk met steun van professionelen, worden ontplooid en voorwaardenscheppend ondersteund en voorts door al hetgeen met een en ander verband houdt, alles in de ruimste zin van het woord.
Verdere informatie is te vinden op: www.oosterdel.nl

De Kinderboekenmarkt: ieder jaar een doorslaand succes!

In tegenstelling tot eerdere jaren werd de ‘traditionele’ Kinderboekenmarkt later in het voorjaar georganiseerd en wel op 24 juni. De weersverwachting was aanvankelijk matig, maar uiteindelijk werd het toch een heel mooie dag!

Kinderboekenmarkt: volle boten!

Op verzoek van de organisatie heeft Stichting Kalverpolder 3 boten in plaats van 2  ingezet. De toeloop voor de voorleesrondvaarten was in 2017 zo groot, dat er nogal wat kinderen (en ouders…) teleurgesteld moesten worden of dat de wachttijden erg opliepen.
Met 3 boten ging het dit jaar prima! Het was weer gigantisch druk op de Schans.
Naast alle belangstellende kinderen voor  de gevarieerde activiteiten liepen er natuurlijk ook (zeer)veel toeristen rond.

Het was dan ook onvermijdelijk dat we (als er een plaatsje was) af en toe een paar toeristen aan boord hadden. Van het voorlezen verstonden ze natuurlijk niets, maar het was voor hen een geweldige ervaring!
Bij iedere afvaart was een kinderboekenschrijver/ster in de boot om het voorlezen van een spannend verhaal te verzorgen. Ook burgemeester Peter Tange (Wormerland) heeft dit, inmiddels een traditie, voor zijn rekening genomen.
In totaal hebben we 30 voorleesvaartochten uitgevoerd!

Weer broedsucces Bruine Kiekendief

In 2017 werd vastgesteld dat een paartje Bruine Kiekendieven tot broeden was gekomen. Uiteindelijk zijn 3 jongen grootgebracht en door de Vogelbeschermingswacht Zaanstreek (werkgroep Roofvogels & Uilen) geringd.

5 kuikens op het nest!

Ook dit jaar heeft het(zelfde?) paar weer een nest gebouwd , goed verscholen, op een rietperceel. Het nest was 50- 100 meter verwijderd van de locatie van vorig jaar. Het gedrag van de kiekendieven kon op afstand goed geobserveerd worden.
Bij een eerste controle bleek dat er 6 (!) eieren werden bebroed.
In de weken daarna zagen we, zowel het mannetje als het vrouwtje, regelmatig in de buurt. Soms rustend op een hooibult, op jacht of aanvliegend met een prooi.

Op 18 juni werden 5 jongen geringd. Er was een duidelijk leeftijdsverschil  tussen het oudste en jongste exemplaar. Ringer Jurrian Boutsma berekende dat op ca. 20 dagen.
Enkele weken later hebben we kunnen controleren dat alle jongen erg goed gegroeid waren en de oudsten al op uitvliegen stonden.

Afsluiter: