Bestuur Stichting Kalverpolder

Functie

Voorzitter:

Vicevoorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:

Penningmeester:

Coördinatie vrijwilligers:

Techniek en Monitoring:

Planologie/ Beheer:

PR en communicatie:

Naam

John van Loon

Rolf Surink

Henk Krook

Pieter Bleeker

Wim Bakker

Jan Duyvis

Rolf Surink

Piet van Nugteren

John van Loon

Mail

voorzitter(@)kalverpolder.nl

secretaris(@)kalverpolder.nl

penningmeester@kalverpolder.nl

per 01-01-2019

pr(@)kalverpolder.nl