ANBI status

Stichting Kalverpolder heeft in 2008 de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) verkregen onder registratienummer 8169.89.035

De belastingdienst kan een stichting de ANBI status verlenen. Hierdoor kunnen giften aan deze stichting fiscaal gunstig worden afgetrokken van de belasting. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich o.a. voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut en géén winstoogmerk heeft. Vrijwilligers (en bestuurders) ontvangen géén vergoeding voor hun werkzaamheden.

Een volledig overzicht van de voorwaarden waar een ANBI aan moet voldoen vindt u op Belastingdienst Voorwaarden ANBI