Raad van Advies

De Kalverpolder kent vele belanghebbenden. Naast de bewoners van de polder zijn er bedrijven gevestigd en beheert Stichting De Zaanse Schans het Zaans erfgoed. Staatsbosbeheer is eigenaar en beheerder van een groot aantal percelen. Daarnaast hebben ook particulieren percelen in eigendom. het Hoogheemraadschap controleert de waterhuishouding en de Gemeente Zaanstad is de gemeentelijke autoriteit in het gebied.

Daarnaast zijn er enkele organisaties die zich hard maken voor de bescherming van de natuur- en cultuurhistorische waarden in de Kalverpolder. Zij hebben in 2006 het initiatief genomen tot de oprichting van Stichting Kalverpolder en hebben, als zodanig, zitting in de Raad van Advies.

het betreft de volgende organisaties:

Organisatie

Vogelbeschermingswacht¬† ‘Zaanstreek’

Vereniging De Zaansche Molen

Kontakt Milieu Zaanstreek

Hengelsportvereniging ESOX ¬ī55