12 apr

Kalverpolder is kroonjuweel

Gemeente Zaanstad, provincie Noord-Holland, Stichting Zaanse Schans, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Staatsbosbeheer, Stichting Kalverpolder en de Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Water, Land en Dijken legden daarmee vast hoe zij het behoud en de versterking van de Kalverpolder vorm gaan geven.

De Kalverpolder is uniek, een kroonjuweel. Grazende koeien en schapen in het weiland, water en molens op de achtergrond. Een oase van rust aan de rand van Zaanstad en Amsterdam. Weidevogels broeden hier graag, de noordse woelmuis en meervleermuis hebben hier een plek net als andere bijzondere planten- en diersoorten. Elk jaar komen heel veel mensen naar dit gebied, om te genieten van het prachtige landschap en natuurlijk voor een bezoek aan de Zaanse Schans.

Gedeputeerde Jaap Bond: “Als je hier staat zie je direct waar we het voor doen. De Kalverpolder is uniek. Dit groene landschap moeten we juist in zo’n stedelijk gebied als de Randstad open houden. Ook in deze tijden van bezuinigingen door het Rijk. Staatsbosbeheer, maar ook de provincie en de gemeente, hebben met die bezuinigingen te maken. Wat dat betreft is de Kalverpolder een voorbeeld voor hoe overheid, samen met bewoners en private partijen, de handen ineen slaat. Vanuit een gezamenlijk belang om deze polder te behouden. Zo kan het dus ook!”

Wethouder Robert Linnekamp van Zaanstad is het met hem eens: “Dat is wat hier gebeurt is fantastisch. Het behoud en beheer van een dergelijk bijzonder gebied kun je niet alleen. De vrijwilligers van Stichting Kalverpolder gaan bijvoorbeeld elke week de polder in voor onderhoudswerkzaamheden om verruiging van het gebied tegen te gaan. Daarmee ondersteunen ze Staatsbosbeheer. Zo werken we allemaal aan hetzelfde doel: een Kalverpolder die gezien mag worden en waar dieren en planten hun plek hebben.”

Werk start in najaar
De 7 samenwerkende partijen zetten zich actief in om het unieke karakter van de Kalverpolder te behouden en waar mogelijk zelfs te verbeteren. Ook willen ze werken aan beter toegankelijk maken van het gebied voor bezoekers. Dit najaar starten de werkzaamheden.

“Papier is geduldig”, zegt wethouder Linnekamp. “De afspraken liggen er nu. De volgende stap is de uitvoering. Concreet gaat het dan om werken aan recreatieve voorzieningen, zoals het verbeteren van het ‘Laarzenpad’ en het plaatsen van kijkschermen waar achter vogels ongestoord te bekijken zijn. Ook wordt er gewerkt aan de percelen en oevers. Denk aan het opengraven van dichtgegroeide greppels, het maken van broedplaatsen voor vissen (paaiplaatsen) en het herstellen van slechte oevers.”
Het werk kan worden uitgevoerd door subsidies van het Rijk, de provincie Noord-Holland en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en door reguliere budgetten van het Hoogheemraadschap.