Privacy Statement

Privacy statement  Stichting Kalverpolder

Stichting Kalverpolder verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Kalverpolder.

Wat zijn persoonsgegevens ?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt Stichting Kalverpolder persoonsgegevens ?

Stichting Kalverpolder verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • – Vrijwilligers van de Stichting Kalverpolder.
  • – Donateurs van de Stichting Kalverpolder
  • – Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Stichting Kalverpolder verwerken persoonsgegevens in, de administratieve applicaties van Stichting Kalverpolder en de daaraan gerelateerde applicaties zoals Filemaker Go, Excel en Bento.

Waarvoor verwerkt Stichting Kalverpolder persoonsgegevens?

Als je vrijwilliger of donateur wilt worden van Stichting Kalverpolder hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven, zorg dragen voor je verzekering bijvoorbeeld. Als je eenmaal vrijwilliger of donateur bent, dan willen we je goed kunnen informeren. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over gerelateerde zaken,

Stichting Kalverpolder controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd.

Hoe gaat Stichting Kalverpolder met mijn persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de stichting of het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Binnen de stichting kunnen de vrijwilligers elkaars adres en telefoonnummer zien (tenzij je aangegeven hebt dat deze gegevens geheim zijn). Dat kan handig zijn, voor het maken van onderlinge afspraken. De secretaris van de stichting, kan je gegevens muteren. Binnen de Stichting Kalverpolder kunnen je persoonsgegevens alleen worden geraadpleegd door bestuursleden of vrijwilligers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben.

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen de stichting

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als je je inschrijft voor een evenement en daarvoor contactgegevens direct uit de ledenadministratie worden gebruikt.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan je aanmelding worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is het voor de groep met deze informatie mogelijk oud-leden te informeren over bijvoorbeeld een reünie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Stichting Kalverpolder gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens Stichting Kalverpolder van mij verwerkt?

Stichting Kalverpolder verwerkt geen andere gegevens van vrijwilligers en/of donateurs dan die waarvoor je bij aanmelding uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Wijzigingen privacy beleid

Stichting Kalverpolder behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid indien dit wordt vereist i.v.m. een wettelijke verplichting of voor het goed functioneren van de stichting of haar doelen noodzakelijk is.

Namens de Stichting Kalverpolder

H.G. Krook – secretaris

De Steven 32
1502BR Zaandam
Tel:      075-6707587
Gsm:    06-43145576
Mail:     secr.kalverpolder@upcmail.nl