Beleidsplan Stichting Kalverpolder

Het beleidsplan wordt in dit document weergegeven:
Beleid van de Stichting Kalverpolder 2018 – 2020

Beloningsbeleid Stichting Kalverpolder

Vrijwilligers, zo ook de bestuursleden, van Stichting Kalverpolder ontvangen géén vergoedingen, in geld of natura, voor de werkzaamheden en taken, in de breedste zin des woords, die voor de stichting worden uitgevoerd.