12 okt

Kalverpoldernieuws 2020, editie 4

RABObank Clubsupport 2020!!!

Zoals ieder jaar organiseert de Rabobank weer hun actie m.b.t. subsidies verstrekken aan clubs, verenigingen en stichtingen.

Tot 30 september j.l. kon iedere club zich aanmelden bij de Rabobank om in aanmerking te komen voor een bepaald doel. De clubs waarop het meest gestemd wordt kunnen dan in aanmerking komen voor een subsidiebedrag.

STICHTING KALVERPOLDER heeft zich, zoals zo vele andere stichtingen en clubs, ook aangemeld. Ons doel is geld bijeen te krijgen onze veiligheidsmiddelen voor het werken in de polder uit breiden. We werken op meerdere percelen in de polder met een groot aantal vrijwilligers tegelijk. Daarbij is he vooral noodzakelijk een extra AED aan te schaffen. Maar ook EHBO middelen, reddingsvesten, zaagbroeken, etc.

            Stemmen mogelijk van 5 oktober tot en met 25 oktober 2019

In november vindt de uitreiking plaats.

Hoe kunt u stemmen:
Dit is heel makkelijk!
U logt in op:  www.rabo-clubsupport.nl/

Klik op BRENG JE STEM UIT.
Log in met rekeningnummer en pascode.
U kunt nu de clubs(minimaal 3) van uw keuze selecteren en toevoegen.
U moet 5 stemmen uitbrengen die u kunt verdelen over uw favoriete clubs met MAXIMAAL 2 Stemmen op 1 club/vereniging.
Het zou fijn zijn als u 2 stemmen geeft aan “STICHTING KALVERPOLDER”.
Bij een en/of rekening kunnen beiden stemmen!! (dus 4 stemmen….)

Hartelijk dank voor uw steun aan ons en de Zaanse natuur!!

Komt de zon op voor Stichting Kalverpolder?

Bouwbedrijf Van der Gragt schenkt rijplaten

Bij het gebruik van grotere machines( kraantje, trekker) in Kalverpolder is het vaak noodzakelijk om kunststof rijplaten te gebruiken. Op de slappe veenbodem zou een zware machine zomaar weg kunnen zakken.
Onze oude rijplaten verkeren in een slechte staat. Een aantal zijn gebroken. Daarvoor stond vervanging op ons verlanglijstje. Des te groter de verrassing dat Bouwbedrijf Van der Gragt uit Wormerveer een spontaan aanbod deed om 6 gloednieuwe rijplaten aan Stichting Kalverpolder te doneren!
Zij waarderen hiermee ons vrijwillig natuurbeheer op een geweldige wijze!
Gisteren heeft directielid Koen van der Maat de rijplaten persoonlijk bij onze werkschuur afgeleverd.
Wij bedanken Van der Gragt voor dit genereuze gebaar!

Het Molenmuseum: onze nieuwe buren

Wij heten onze nieuwe buren van harte welkom!
Na een intensieve verbouwing is het grote moment dan toch eindelijk aangebroken. Het Molenmuseum van Vereniging De Zaansche Molen wordt geopend.

Op uitnodiging van Peter-Jan van Steenbergen, Algemeen manager, werden wij uitgenodigd voor een rondleiding in het museum vóór de officiële opening op 25 september . Het is werkelijk super mooi geworden.
Interessante verhalen, het grootste geschilderde Molenpanorama van Europa, veel molenmodellen en alles interactief.
Op de 1e etage een fantastisch uitzicht op het molenpanorama van de Zaans Schans én de Kalverpolder. Daar ook een interactief overzicht van de flora en fauna in de Kalverpolder.
Voor dit laatste zijn de foto’s en teksten door Stichting Kalverpolder aangeleverd.
Wij kijken uit naar een prettige samenwerking.

Stichting Kalverpolder op NH Nieuws TV

In het kader van ‘3o jaar Natuur Netwerk Nederland {NNN)’ heeft NH Nieuws onlangs opnames gemaakt in de Kalverpolder, die in het weekend van 3 oktober zijn uitgezonden als onderdeel van het programma Natuurlijk Noord Holland. Het thema in deze aflevering is de rol van vrijwilligers in natuurbeheer.

TV opnames in de Kalverpolder

Met deze link kunt u deze aflevering bekijken:
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/274041/waar-zijn-vogels-nog-welkom-in-de-noord-hollandse-natuur
De opname uit de Kalverpolder start op 10:22 minuut en duurt 6 minuten.

Wethouder Wessel Breunesse werkt een dag mee

Begin maart werd de NL Doetdag afgelast vanwege de corona perikelen. Naast een grote groep andere vrijwilligers had ook Wethouder Ruimtelijke ordening, Natuur en Landschap Wessel Breunesse zich opgegeven om een dag deel te nemen aan het natuurbeheer in de Kalverpolder.

Maar nu we weer (onder het corona-protocol) aan de slag zijn, heeft hij zich direct weer gemeld om een dag mee te werken. Op 24 september zijn we met een kleine ploeg bezig gegaan met het harken en opsteken van het gemaaid materiaal, zodat dat later geruimd kon worden.
Bij goed weer werd stevig doorgewerkt en Wessel had al snel de slag te pakken.


Onvermijdelijk werden, tijdens het werk en de verdiende koffiepauze, de specifieke en algemene problemen van het natuurbeheer in de Zaanse veenweidegebieden besproken. Deze problemen spitsen zich toe op de gevolgen van overmatige stikstof- en ammoniakuitstoot, slecht of geen beheer op percelen van particuliere eigenaren, financiële beperkingen, etc.
Kortom een nuttige dag in een optimale setting!

Coronaprotocol Stichting Kalverpolder

In de vorige Kalverpoldernieuws kon u al lezen dat wij sinds16 juni in aangepaste vorm onze beheertaken uitvoeren.
Naast de overheidsmaatregelen hebben we coronaprotocol opgesteld, afgestemd op de aard van onze werkzaamheden. Op grond van de aanvullende maatregelen van de overheid vanaf 1 juli is dit protocol geëvalueerd en aangescherpt.

uitgespitte bomen worden afgevoerd

In de praktijk heeft dit voor ons o.a. de volgende consequenties:
– verkleinen van de veldploegen
– werken op dinsdag én donderdag
– ploegen arriveren (op dinsdag) om 7.30 u (machineploeg), 8.15 u(veldploeg) en 9.00 u( Bunkerploeg)
– maximaal aantal personen per boot (afhankelijk van de grootte boot)
– maximaal aantal personen in de bunker
– koffiepauze en lunchpauze buiten voor de veldploegen. Géén soep meer om 12.00 uur!

Het geeft dus behoorlijke beperkingen en het aantrekkelijke om met z’n allen in de bunker ‘een bakkie soep’ te doen is voorlopig helaas niet meer mogelijk.
Maar al met al gaat het goed. We letten goed op elkaar en tot nu toe gelukkig nog covid besmetting in onze vrijwilligersgroep.

Interactieve werkkaart Kalverpolder

Onze secretaris Henk Krook heeft in de afgelopen maanden een interactieve werkkaart uitgewerkt, gebruikmakend van de uitgebreide mogelijkheden van Google Maps. Hierdoor wordt het mogelijk de gegevens nu overal waar een internetverbinding is te raadplegen via een Google-account.

werkkaart Kalverpolder

Op de digitale werkkaart is, ook per perceel, gedetailleerde informatie beschikbaar over

 • Natuurwaarde
 • Oppervlak
 • Greppels, buizen e.d.
 • Eigendomssituatie (bijv. SBB of particulier)
 • In beheer bij Stichting Kalverpolder
 • Maaischema en bijzonderheden

Daarnaast wordt in het lopende maaiseizoen (dus nu 2020/2021) per perceel een verslag bijgehouden van de uitgevoerde werkzaamheden, bijzonderheden, foto’s e.d.

is er een mooiere plek (om te werken) in de Zaanstreek?

September: pechmaand!

Er gaat altijd wel eens iets mis. Waar gewerkt wordt…..
Maar in de maand september ging er op technisch gebied toch wel van alles mis!
Gelukkig hebben we een eigen technische ploeg, die doorgaans de machines of buitenboordmotoren weer snel aan de praat hebben. In het uiterste geval moeten we een extern bedrijf een reparatie laten uitvoeren.
De trekker liet het keer op keer afweten als gevolg van koeling problemen en uiteindelijk een kapot startslot.
De scharnieren van de klep van de Schele Hannes zijn doorgescheurd, waarschijnlijk door het intensieve gebruik. Aluminium lassen moeten we uitbesteden.
En dat was helaas niet het enige….

Hieronder een fotocompilatie van de ‘incidenten’:

Vaste bewoner van de Kalverpolder: de Torenvalk

De torenvalk is, naast de buizerd, een van de meest voorkomende roofvogels in Nederland. De torenvalk is makkelijk te herkennen als het, op zoek naar een prooi, staat te ‘ bidden’ in de lucht. Andere valkensoorten (bijv. slechtvalk en boomvalk) doen dat niet.

een biddende torenvalk

De Kalverpolder is een ideaal biotoop voor de torenvalk. Een relatief rustig natuurgebied met veel weilandpercelen om af te struinen. De belangrijkste voedselbron is de veldmuis, maar soms ook woelmuizen of grote kevers.
De torenvlak zal uiteindelijk altijd z’n prooi op de grond verschalken.
Bij de broedvogeltellingen werd altijd één nest met 5 of 6 jongen in de de Kalverpolder vastgesteld.
De voedselvoorziening is kennelijk zo goed dat in vorig jaar een tweede nest werd vastgesteld. Dit jaar heeft er, vanwege corona, geen telling plaatsgevonden.
Het is een mooi gezicht als de jongen in de zomermaanden al kunnen vliegen, maar nog wel bij elkaar blijven. Je ziet ze dan bijvoorbeeld op riethopen zitten.

Het kan ook té warm zijn….

het werk in de Kalverpolder gaat in principe iedere week door, op dinsdag en donderdag. Dit uiteraard met uitzondering van het broedvogelseizoen.
We laten ons maar zelden weerhouden om onze beheertaken uit te voeren.
Alleen extreme weersomstandigheden kunnen ons doen besluiten om niet de polder in te gaan. In de afgelopen winters is het een doodenkele keer voorgekomen dat de hoeveelheid ijs te groot was om er met de boten doorheen te komen.
Daarnaast houden we al snel rekening met de schaatsliefhebbers! Dat mag ons eigenlijk niet vaak genoeg voorkomen….

Een andere weersfactor is storm. Om veiligheidsredenen (ARBO) wordt bij windkracht 7 een grens getrokken. Het is dan ook bijna niet mogelijk om met de boten te manoevreren.

Maar dit keer hebben we ervaren dat het ook té warm kan zijn om te werken. Het was sowieso een zomer met veel warme dagen, maar op dinsdag 11 augustus was het echt te gortig….code geel!
Wel nog vroeg begonnen, maar om 12.30 uur werden de werkzaamheden afgeblazen.
Op de donderdag daarna was het nog een tandje erger. De kleine ploeg, die toch nog aan de slag was gegaan, is om 11.15 uur gestopt. De veiligheidsgrens ligt bij 27 graden. Daarnaast is er in de open polder geen schaduw te vinden, terwijl je tussen de rietkragen de warmte blijft hangen.
Daar kun je niet tegenop drinken….

Beestenspul

De afsluiter

10 jul

Kalverpoldernieuws 2020, editie 2/3

Een bewogen eerste halfjaar

Na een rustige start van dit kalenderjaar, met de maanden januari en februari, zijn we vanaf halverwege maart in een bewogen periode terechtgekomen.
Natuurlijk betekende de uitbraak van het Coronavirus ook voor Stichting Kalverpolder een onmiddellijke stop van alle activiteiten.
Maar bovenal heeft het plotselinge overlijden van 2 van onze actieve vrijwilligers, Piet Cordes en Jos van der Valk, ons diep geraakt.
Daarnaast ontvingen wij ook bericht dat oud- vrijwilliger Gerard Groot, na een lange ziekteperiode, op 73-jarige leeftijd is overleden.
Door de maatregelen tijdens de Coronacrisis zijn wij nauwelijks in staat geweest om op gepaste wijze afscheid van hen te nemen en te gedenken.

Jos van der Valk

In Memoriam Jos van der Valk

Op 21 april jl. is Jos van der Valk, zeer kort na de constatering van een ongeneselijke ziekte, op 76- jarige leeftijd overleden.
Jos heeft zich in november 2014 aangemeld bij Stichting Kalverpolder. Als bewoner van Haaldersbroek was hij dus ‘ingeland’ in de Kalverpolder en het vrijwilligerswerk in de natuur sprak hem al langer aan.
Maar dat kon niet eerder dan 2014 omdat Jos nog tot zijn 70e heeft gewerkt als rechter.
Maar sindsdien was hij een vaste waarde in ons vrijwilligerscorps, waarbij zijn rustige natuur en grote inzet hem kenmerkten. Het werk voor de Kalverpolder werd echter af en toe voor wat langere periodes onderbroken. Enerzijds omdat Jos er graag voor een wandel- of fietsreis op uit trok en anderzijds voor zijn vrijwilligerswerk bij de Beeldentuin in Zaandijk.
In de zomermaanden heeft hij zich meerdere jaren beziggehouden met het onderhoud en schilderen van de beelden.
Aan het eind van de zomer was Jos dan weer blij als hij in de Kalverpolder aan de slag kon en dan als gewaardeerd lid van de bramen-en bomengroep belast met het uitspitten van deze ongewenste flora.
Wij missen zijn bedachtzame aanwezigheid en wensen zijn familie veel sterkte met dit immense verlies.

Piet Cordes

In Memoriam Piet Cordes

Piet Cordes is op 27 april jl. onverwachts thuis overleden. Piet heeft helaas niet kunnen herstellen van een zware operatie die hij kort daarvoor had ondergaan. Hij was in januari 81 jaar geworden.
Zijn betekenis voor Stichting Kalverpolder kan eigenlijk niet in woorden worden uitgedrukt. Vanaf de eerste dag in september 2006 was Piet betrokken bij de totstandkoming en ontwikkeling van de stichting en nadien als enthousiast vrijwilliger. Met anderen vormde hij het fundament voor de ontwikkeling die Stichting Kalverpolder heeft kunnen doormaken.

Zijn rol hierin, vooral ook als positief ingestelde collega-vrijwilliger, kan niet onderschat worden. Naast het veldwerk heeft Piet, met name in de beginjaren, een groot aandeel gehad in de reconstructie en metamorfose van de Bunker.
De laatste jaren was Piet lid van de ‘timmerploeg’. Het fysieke werk bij de constructie van hekwerken, carport, botenhuis e.d. beviel hem erg goed.

Daarnaast was Piet ook ‘sleutelbeheerder’ van onze stichting. Hij had ook letterlijk en figuurlijk overzicht over het verloop van de werkdag. Pas als iedereen weer ’s middags uit het veld teruggekeerd was kon alles op slot en zat het er voor hem ook weer op.
We gaan Piet, een baken van rust, sociaal betrokken en bovenal zijn markante humor, enorm missen. Er zal een blijvende leegte worden gevoeld.
We wensen Mieke alle kracht toe om het verlies van haar ‘rots in de branding’ te verwerken.

de corona maatregelen en ons werk

géén NL Doet dit jaar!

Hoewel het nieuws begin maart natuurlijk al bol stond over het coronavirus hebben wij op dinsdag 10 maart nog ‘niets vermoedend’ gewerkt. Het was onze laatste standaard werkdag vóór het broedvogelseizoen.
Maar op vrijdag 13 maart stond nog de NL Doet dag in de planning. Voor deze landelijke ‘handen uit de mouwen’ dag hadden zich, naast onze eigen vrijwilligers, ca. 20 mensen aangemeld.
Dus een dag waarop nog volop gewerkt zou gaan worden! Er was al ‘voor’gemaaid, apparatuur stond nog in het veld, uitgespitte bomen moesten nog geruimd worden……maar, op woensdag 11 maart ontvingen we de aanwijzing van Staatsbosbeheer dat alle vrijwilligerswerkzaamheden per direct moesten worden gestopt en dat we feitelijk geen toegang meer hadden tot de Kalverpolder.

Dat was een hard gelag. Op dat moment wel te begrijpen, maar moeilijk te accepteren. Op zondag 15 maart ging heel Nederland én onze Kalverpolder in lockdown.
Het broedvogelseizoen (15 maart- 15 juni) wordt ieder jaar gebruikt om noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uit te voeren zoals: boten uit het water, schoonmaken en schilderen. Gereedschappen schoonmaken, onderhoud en service aan apparatuur (buitenboordmotoren, lastpakkers, tractor etc.), buitenterrein opruimen etc. etc.
Dat bleef nu allemaal onuitgevoerd en daar zaten we behoorlijk mee in ons maag. De landelijke ontwikkelingen en de uiteindelijke versoepelingen werden door ons nauwlettend gevolgd en dat leidde er uiteindelijk toe dat wij, in goed overleg met Staatsbosbeheer, vanaf 1 juni in kleine groepjes (max 6) op meerdere dagen weer aan de slag konden.
Vanzelfsprekend met inachtneming van de SBB maatregelen, aangevuld met een eigen, op onze situatie afgestemd, protocol.
Met de inzet van onze vrijwilligersploeg wisten wij zo de achterstand behoorlijk weg te werken.

Een verdere landelijke versoepeling werd aangekondigd vanaf 15 juni, toevalligerwijs einde broedvogelseizoen!
Het door ons opgestelde protocol (kleinere groepen, 2 werkdagen per week, hygiëne maatregelen, gebruik bunker, etc.) werd door Staatsbosbeheer goedgekeurd, zodat we, met een zucht van verlichting, op dinsdag 16 juni onze beheerwerkzaamheden hebben hervat.
Overigens heeft géén van de ca. 50 vrijwilligers (tenslotte toch een ‘risicogroep’) de coronagriep gehad.

Afstel alle activiteiten

Direct gevolg van de corona-maatregelen was natuurlijk dat alle geplande extra activiteiten voor 2020  in onze polder moesten worden geannuleerd. Dit zijn o.a.:

 • De vogelvaartochten met leerlingen 2e klas St. Michael College
 • De broedvogelinvetarisatie
 • De kinderboekenmarkt
 • De Open Dag (start nieuwe beheerseizoen)
 • De Kalverpolderwandeltocht
 • De Nacht van de Nacht
 • Vaartochten voor particuliere groepen

Botenhuis (bijna)helemaal klaar

het vernieuwde botenhuis

In januari zijn de laatste werkzaamheden aan het vernieuwde botenhuis verricht en daarmee kon deze nieuwe parel weer in gebruik genomen worden.
Dit fraai staaltje werk is (op de fundatie na) volledig in eigen beheer door onze timmerploeg gerealiseerd.
Dus kunnen de veerboot en de Schele Hannes(boot) weer binnen aangelegd worden na het werk. Naast extra veiligheid hoeven deze boten op dinsdag- of donderdagochtendvroeg dus niet meer leeg gehoosd te worden!

Is het dan helemaal af? Bijna….alleen de verlichting nog.
De ‘officiële’ ingebruikname heeft door de C. crisis nog niet plaats kunnen vinden.
Vooralsnog bedanken wij Bredenhof Stichting en Stichting P.M. Duyvisfonds hartelijk voor de financiële steun om de bouw van het botenhuis te kunnen realiseren.

Status Schanszichtpad

zicht vanaf de brug bij het Zaans museum

Het Schanszichtpad is, tot verdriet van velen in de Zaanstreek, al ruim anderhalf jaar gesloten. De 4 houten bruggen in het pad verkeren in slechte staat en zijn onbetrouwbaar.
Door Staatsbosbeheer is direct een commissie in het leven geroepen waarin diverse betrokken organisaties zitting hebben.
Na een inventarisatie en kostenonderzoek is besloten dat de bruggen vervangen moeten worden om een optimale situatie voor de lange termijn te realiseren.
Er is een projectplan opgesteld waarin ook verbeterpunten zijn opgenomen die tevens leiden tot een positieve beleving van het pad.
Cruciaal hierbij is natuurlijk de financiering van de het project. Omdat eigenaar Staatsbosbeheer niet over financiële middelen beschikt worden nu subsidie- aanvragen voorbereid bij diverse instanties (w.o. Provincie NH, Recreatieschap).
Er wordt naar gestreefd om het pad in de loop van 2021 weer open te kunnen stellen.

Storm over Nederland én Kalverpolder

de percelen direct achter de Bunker

Met uitzondering van het broedvogelseizoen werken wij jaarrond iedere dinsdag (en tegenwoordig ook op donderdag). Weer of geen weer: we gaan aan de slag.
In de afgelopen jaren is het slechts 2 of 3 keer voorgekomen dat we vanwege (dik) ijs in de sloten niet met de boten de polder in konden. We besluiten daartoe ook sneller om schaatsliefhebbers alle gelegenheid te geven om in de Kalverpolder te kunnen schaatsen.

Rond 11 februari hadden we te maken met een storm met(voor het eerst) de naam Ciara. De verwachting was dat we te maken zouden krijgen met windkracht 8. In ons veiligheids- risicoplan is opgenomen dat bij windkracht > 6 Bf niet gevaren mag worden.
Er moest dus het uitzonderlijke besluit genomen worden dat de boten ‘op stal’ moesten blijven.
Maar niet werken is eigenlijk geen optie, dus werd de veldploeg naar de percelen achter de Bunker gedirigeerd. Deze percelen kunnen we lopend bereiken, dus ook met maaimachines en lastpakkers.
Wel een winderige klus! Lastig om een klamp (riethoop) op te zetten als het riet steeds wegwaait…
We hebben in januari en februari overigens veel last gehad de overvloedige regen, waardoor de percelen soms te soppig waren om met onze apparatuur te kunnen bewerken. Dat het inderdaad niet altijd goed ging laat de foto van de weggezakte tractor zien.

Grutto spektakel

grutto’s op de plasdras

Ieder jaar is het weer spannend of en wanneer de grutto’s weer op onze plasdras terugkeren.
Dit jaar hoefden we niet lang te wachten! Al op 18 februari werd de eerste grutto waargenomen. In de weken daarna groeide dat tot honderden rustende en foeragerende grutto’s.
Bij het hek op de Kalverringdijk is het een komen en gaan van vogelspotters die dit spektakel van dichtbij kunnen bekijken.
En nu maar hopen dat de grutto’s een broedplek in Noord Holland of Friesland kunnen vinden om pullen groot te kunnen brengen. Het is natuurlijk bekend dat onze nationale vogel het de afgelopen decennia, om allerlei redenen, ontzettend moeilijk heeft en dat de aantallen helaas steeds verder teruglopen.
Dus we moeten er alles aan doen om de vogels met een optimale plasdras in ieder geval een goede start te kunnen geven. In de krant werd er ook al aandacht aan besteed:

Eindelijk weer aan het werk

Op 16 juni was het dan zover. We kunnen weer aan de slag!
Weliswaar met minder vrijwilligers dan we gewend zijn. De veldploeg bestaat nu uit maximaal 20 personen.
Zoals hierboven al aangegeven is, om die reden, nu ook met een ploeg op donderdag gewerkt. Iedereen is geïnformeerd over het protocol op basis waarvan we weer aan het werk kunnen. In en om de bunker zijn maatregelen genomen ( handendesinfectie, looplijnen e.d.), zodat het protocol nageleefd kan worden.

maatregelen in- en om de Bunker

Het maximaal aantal personen per boot, i.v.m. de 1,5 meter maatregel, is tevens besproken. Daarnaast is ook besloten dat, in ieder geval tot 1 september tussen de middag (helaas)geen soep meer wordt geserveerd. Een traditie die altijd erg wordt gewaardeerd!
Ondanks alle beperkingen zijn we allemaal monter aan het werk gegaan. De boot met maaiapparatuur vertrekt al eerder en er wordt bij aankomst al direct begonnen met maaien.
Dit voorkomt wachttijden en opstopping als de veldploeg aankomt. Men kan direct aan de slag. Het blijkt goed te werken. Binnen no- time heeft iedereen weer de slag te pakken.
En het weer werkte ook al mee!

Uitglijder

de glijbaan van Bert

Het komt regelmatig voor dat iemand met één been in de slootkant of greppel zakt Zelfs zijn er wel vrijwilligers half te water gegaan. Maar wat Bert van Zuijlen presteerde slaat alles.
In zijn ijver om het gemaaide riet goed over de klamp te verdelen stapte hij te ver naar achter en roetsjte er pardoes vanaf: koppie onder!
De Grote Dors is daar kennelijk toch behoorlijk diep.
Op zijn geroep kwam Kees Tempelaar hem te hulp om Bert weer uit het water te trekken. Gelukkig was het een erg warme dag, dus kon hij zijn kleren aan z’n lijf laten opdrogen.
Zijn telefoon heeft het helaas niet overleefd…..
Natuurlijk hadden we liefst een actiefoto gehad, maar we moeten het doen met een beeld van de ‘glijbaan’

Stichting Kalverpolder in beeld

Natuurwaarnemingen in de Kalverpolder

Dit voorjaar zijn we dus weinig in de polder geweest. Het voordeel (ieder nadeel heeft z’n voordeel) is dat de natuur zich ongestoord heeft kunnen ontwikkelen…..Dan zijn er toch wel een toch wel een paar natuurverrassingen te melden die we pas vanaf 16 juni hebben kunnen waarnemen.
Zo heeft de Bruine Kiekendief ook dit jaar (4e jaar achtereen) weer in een rietperceel genesteld. Deze roofvogel kan je iedere dag wel waarnemen, laag scherend over het riet, op zoek naar een prooi.
Ook de Roerdomp lijkt zeker een nest te hebben (gehad). Deze schuwe vogel is meerdere keren waargenomen, terwijl hij/ zij steeds naar het zelfde perceel vloog (voedselvlucht)


De flora en insectenwereld zijn wat makkelijker te observeren!
Vooral de vondst van (meerdere) Koningsvaren is een mooi resultaat. Een grote varensoort die in veenmoerassen aangetroffen kan worden.
Ook een grote hoeveelheid rupsen van de de Dagpauwoog werden aangetroffen op brandnetels(de waard plant van deze soort)
Hieronder nog enkele foto’s van andere waarnemingen

31 jan

Kalverpoldernieuws, editie 1 2020

Stichting Kalverpolder weer ‘in de prijzen’

Namens Gemeente Zaanstad heeft Zaankanters Voor Elkaar op 3 oktober j.l. de wijkwaarderingsprijs aan de vrijwilligers van Stichting Kalverpolder uitgereikt. Dat was een grote verrassing voor alle vrijwilligers die op deze werkdag om 12.00 uur met een smoes naar de bunker waren gedirigeerd.
Het “blik van waardering’, mét een taart werd ons uitgereikt door Hulya Ozyar van Zaankanters voor Elkaar.
Natuurlijk werd een groepsfoto gemaakt die ook in andere lokale media is geplaatst.

Het Schanszichtpad: een lange adem?

In november was het Schanszichtpad alweer een jaar gesloten vanwege de slechte staat van de bruggen. Aan het aantal reacties en vragen (oa. via sociale media) is duidelijk geworden dat dit door ‘de Zaanse bevolking’ erg wordt betreurd.
In 2019 is door Staatsbosbeheer (eigenaar van de bruggen) een werkgroep geformeerd, waarin Gemeente Zaanstad, Provincie Noord-Holland, Stichting Zaanse Schans, Vereniging Zaansche Molen, Recreatieschap NH en Stichting Kalverpolder zitting hebben.


In de werkgroep besprekingen is, na inventarisatie en globale kostenramingen, vastgesteld dat vervanging van de bruggen noodzakelijk is. Daarmee kunnen ook verbeteringen een de bruggen en het pad leiden tot een betere natuur- en cultuurbeleving voor de gebruikers.
Staatsbosbeheer heeft geen budget (gereserveerd) om dit te realiseren, zodat de werkgroep op zoek moet naar financiële middelen.
De verwachting (en hoop?)is dat dit in 2020 zijn beslag kan krijgen, zodat wellicht in 2021 iedereen weer van dit mooie rondje kan genieten!

Vreemde oranje bolletjes…..

Voor het eerst werden deze oranje bolletjes op het uiteinde van een afgebroken rietstengel gevonden. Bij navraag blijkt het een slijmzwam of Myomyceet te zijn. Men is er wetenschappelijk nog niet uit of het een schimmel, amoebe of apart biologisch domein is.
Dit najaar hebben we eer meerdere gevonden.

Swingende Nacht van de Nacht

26 OktoberDe Nacht van de NachtOok dit jaar weer een prachtig evenement in de donker.Op de ZaanseSchans, de molens aan de Kalverringdijk en in de Bunker van Stichting Kalverpolder waren weer diverse activiteiten georganiseerd. Ook kon er vanaf de Schans door de polder gevaren worden.Ook dit jaar waren alle 500 kaartjes uitverkocht! Nadat de Bunker in gereedheid was gebracht vertrokken alle vrijwilligers naar Restaurant de Kraai om daar de jaarlijkse pannenkoek te nuttigen.De avond begon met redelijk goed weer maar omstreeks 20.00 uur begon het te regenen en dit duurde de rest van de avond. Onze schippers en andere vrijwilligers die buiten waren kwamen aan het einde van de avond als “verzopen katten” naar binnen. Jammer voor iedereen maar het was niet anders. Bij ons in de Bunker was de opkomst groot. Daar trad onder grote- en enthousiaste belangstelling de Amsterdamse bluesband BLUES GARDEN op. Na binnenkomst bij ons keken ze toch wel wat vreemd op. Wat is dit dan? Maar nadat het vloerkleed was uitgerold, de bandleden hun plaatsen hadden ingenomen begon het feest. Blues Garden uit Amsterdam staat garant voor dampende live optredens. De band bestaat uit acht muzikanten met een blazers ensemble. Met Daisy, hun geweldige zangeres als frontwoman. Zij spelen opzwepende blues, gevoelige soul, rock&roll en soms een funky Groove. Ze speelden de sterren van de hemel, die overigens niet te zien waren!Van ons, en wat ik heb vernomen van de muzikanten, mogen ze volgend jaar wel weer bij ons terug komen. Aad had een mooie lantaarn uit een boomstam(metje) gemaakt en van licht voorzien. Deze was aan het hek opgehangen.Ook een mooie impressie op de Facebooksite van de ZaanseSchans

Posted by Kalverpolder Stichting on Sunday, October 27, 2019

Ook dit jaar weer een prachtig evenement in de donker.
Op de ZaanseSchans, de molens aan de Kalverringdijk en in de Bunker van Stichting Kalverpolder waren weer diverse activiteiten georganiseerd. Ook kon er vanaf de Schans door de polder gevaren worden.

Blues Garden in de Bunker


De avond begon met redelijk goed weer maar omstreeks 20.00 uur begon het te regenen en dit duurde de rest van de avond. Onze schippers en andere vrijwilligers die buiten waren kwamen aan het einde van de avond als “verzopen katten” naar binnen. Jammer voor iedereen maar het was niet anders.

Bij ons in de Bunker was de opkomst groot. De warme chocomel ( 16 liter!!) ging er in als…..even bijkomen van de kou en regen en genieten van de muziek.
Onder grote- en enthousiaste belangstelling trad de Amsterdamse bluesband BLUES GARDEN op. Na binnenkomst bij ons keken ze toch wel wat vreemd op. Wat is dit dan? Maar nadat het vloerkleed was uitgerold, de bandleden hun plaatsen hadden ingenomen begon het feest. Blues Garden uit Amsterdam staat garant voor dampende live optredens. De band bestaat uit acht muzikanten met een blazers ensemble. Met Daisy, hun geweldige zangeres als frontwoman. Zij spelen opzwepende blues, gevoelige soul, rock&roll en soms een funky Groove. Ze speelden de sterren van de hemel, die overigens niet te zien waren!
Van ons, en wat ik heb vernomen van de muzikanten, mogen ze volgend jaar wel weer bij ons terug komen.

Natuurwerkdag op zaterdag 2 november

De jaarlijkse Natuurwerkdag dreigde volledig in het water te vallen! Bakken met regen ‘s ochtends vroeg. Naast onze eigen vrijwilligers had zich een stoer gezin aangemeld.
En zowaar: het harde werken werd beloond met een zonnetje. Boswachter Jurrian Boutsma van Staatsbosbeheer had een journalist van het NHD op sleeptouw genomen om de stikstofproblematiek aanschouwelijk te maken. Dat leverde een interessant artikel op in de krant

12 jaar verder……

Eilandperceel 5K is één van de grootsten in de Kalverpolder. Het kost ons meerdere weken om dit perceel te maaien en te ruimen. tegenwoordig wordt al het gemaaide riet, bramen en boompjes afgevoerd.
Een erg intensieve klus waar doorzettingsvermogen voor nodig is.
Het reultaat mag er dan ook zijn? Voor ons niets mooier als het land weer ‘kaal geschoren’ bij ligt.
Onze huisfotograaf Joop Stokkink heeft foto’s uit 2007 uit het archief opgevist, waaruit blijkt dat er destijds een compleet bos op 5K stond. Daar zijn ook heel veel zweetdruppels gevallen!

Dagje uit: Vrijwilligersdag Staatsbosbeheer

Op 16november, een koude en grijze dag, was de Vrijwilligersdag voor de diverse vrijwilligersgroepen in Noord Holland georganiseerd door Staatsbosbeheer. Stichting Kalverpolder was aanwezig met 15 man/vrouw. Een aantal van hen was op de fiets vanaf huis gekomen. Alle deelnemende vrijwilligers werden bij binnenkomst in de Johanna’s Hof te Castricum getrakteerd op koffie met een appelpunt inclusief slagroom. Na de inleiding, gehouden door Inga Tessel werd het programma bekendgemaakt.
De deelnemers werden opgedeeld in 2 groepen t.w. 1 een fietsgroep en een wandelgroep. Na het ontvangen van het lunchpakket werd er geluncht in het Bezoekerscentrum De Hoep waarna de groepen wisselden van activiteit. Wij gingen met de eerste fietsgroep mee o.l.v. gids/verteller Joop Castricum. ( whats in a name….) van PWN.
Joop was een rasverteller en was vele jaren tot zijn pensionering boswachter geweest in dit gedeelte van de duinen. Hij overdonderde ons met informatie over plant en dier alsmede het gebied zelf. Reuze interessant.

Tijdens een stop werd de aandacht getrokken door iets wat in het struikgewas bewoog. Dit bleek een vos te zijn. Kon er nog net voordat hij/zij verdween een foto van maken. Na de lunch dachten we met een boswachter een wandeling te gaan maken maar dit bleek anders te zijn. Een ieder kon op eigen gelegenheid met een routekaart een bepaalde route volgen. Wij van Stichting Kalverpolder hebben deze +/- 6 km dus te voet afgelegd. Een mooie route met prachtige uitzichten!

Nieuwe maaibalk in gebruik genomen

In de vorige nieuwsbrief hebben wij al bericht dat Stichting Kalverpolder een donatie van ruim € 1700,00 heeft ontvangen uit de RABO ClubSupport actie.
Wij hebben deze aanvraag ingediend omdat er een grote noodzaak was om een extra maaibalk beschikbaar te hebben. We hebben 3 motormaaimachines in gebruik. Door het intensieve gebruik, in vaak zware omstandigheden, trekt een grote wissel op de maaibalk ( koppelstuk met messenbalk). Onze technici Ruurd en Louis moeten alle trukendozen openen om de machines operationeel te houden.
Toch gebeurt het regelmatig dat een maaimachine niet gebruikt kan worden omdat bijv. gewacht wordt op onderdelen of dat de messen gelast moeten worden.

De donatie was een mooie opstap naar de aanschaf van een geheel nieuwe maaibalk. Dee werd op 17 december afgeleverd.
Zie de foto. Zo schoon zal niemand het meer zien…..

Nattigheid bestrijden

Na een warme hete zomer volgde een regenachtig najaar.
De droogte heeft op de percelen niet zo’n groot effect, omdat het polderpeil op een goed niveau wordt gehouden door het Hoogheemraadschap.
Bij overvloedige regen is de afwatering van de eilandjes soms een probleem. Vrijwel alle eilandjes hebben wel afwateringsgreppel (vaak met een drainagebuis), maar door dichtgroeien of verstopping blijkt dan een perceel toch te nat te worden om zwaarder materieel te gebruiken.
Dus moeten we regelmatig een greppel open graven om de afwatering te herstellen. Als het even kan leggen we er een draineerbuis in en plaatsen markeerpaaltjes.
Zo wordt het juiste grondwaterpeil hersteld en houden wij droge voeten (in onze laarzen)

Beelden zeggen meer dan woorden……

11 nov

Kalverpoldernieuws, editie 4 2019

In Memoriam Hans Rademakers

Op 5 augustus j.l. is onze collega- vrijwilliger Hans Rademaker plotseling overleden.Dit heeft de collega vrijwilligers diep getroffen.

In de rouwkaart werd aangegeven dat Hans is  teruggeroepen naar de natuur.Dat is ook precies de plek waar wij Hans zo goed hebben leren kennen. In de natuur van de Kalverpolder, tussen zijn collega vrijwilligers was Hans op zijn plaats én op zijn best!

Hans was vrijwilliger bij Stichting Kalverpolder vanaf het eerste uur. Dus direct in september 2006. In deze primitieve fase van de stichting ontbrak het aan alles: huisvesting, nauwelijks gereedschap en lekkende boten. Hans nam dan ook vaak maar het gereedschap van thuis mee.

In deze prille begintijd lag de focus vooral op het verwijderen van bomen en maaien. Toen de oude fabriekspanden op ons terrein vrijkwamen om als onderkomen te gaan dienen, lag er een enorme taak voor een groep mensen om deze om te toveren tot een werkplek met goede voorzieningen. Hans heeft zich direct aangemeld bij de Techniekgroep, die inmiddels ‘Bunkerploeg’ heet, vanwege het bunkerachtige constructie van het gebouw. Daarmee kon Hans technische lusten botvieren.
Hij heeft vooral meegewerkt aan de verbouwing, met als specifieke inbreng de aanbreng van de balklaag voor het dak, het frame voor de dakrand. Bij de afwerking heeft hij zich vooral bezig gehouden met het leidingwerk, zoals riolering en toiletgroep.

Ook de vermaarde houtkachel, met schoorsteen, staan op zijn conto. In de loop der jaren heeft Hans zich altijd bezig gehouden met voorkomende onderhoudswerkzaamheden om en aan de Bunker. Maar vooral bij de constructie en plaatsing van de 15 damhekken, die de houtploeg heeft geproduceerd, is hij zeer actief geweest. Andere specialiteiten hadden vooral te maken met metaalbewerking: afslijpen van slotbouten, slijpen van kettingzagen, repareren van schepstelen etc.
In dat verlengde heeft Hans er voor gezorgd dat alle gereedschap voorzien werden van S.K.P. keurmerk. Terugkijkend op de afgelopen 13 jaar kunnen we zeggen dat Hans een zeer grote bijdrage heeft geleverd aan het succes van Stichting Kalverpolder.
Maar als mens, als, collega had hij zeker ook een positieve rol in de groep. Hij viel op door zijn humoristische, onderkoelde, humor. Hans was zeker een markant figuur, die zijn mening luid en duidelijk liet horen. Hans was er bijna altijd en ook bij groepsactiviteiten ontbrak hij zelden. Als het maar gezellig was.

Het heeft ons getroffen dat in de rouwkaart werd aangekondigd dat zijn liefde voor de Kalverpolder kon worden omgezet in een donatie voor onze stichting. Wij bedanken familie Rademakers voor deze bijzondere geste en zeggen toe de opbrengst aan een specifiek doel te besteden.

Stichting Kalverpolder verliest een fijne collega vrijwilliger.

Bijdrage Rabobank Clubsupport

In september is De Rabobank gestart met de stemprocedure voor de Rabobank Clubsupportactie. Stichting Kalverpolder had is zich aangemeld om de aanschaf van een extra maaibalk (voor de maaimachines) mogelijk te maken.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 72397334_1253674708155280_8151280090181795840_o-1024x722.jpg

Wij hebben alle vrijwilligers, donateurs en relaties aangeschreven om te stemmen op Stichting Kalverpolder. Alleen leden van de Rabobank hadden stemrecht.
Voor verenigingen, stichtingen e.d. in de Zaanstreek was € 100.000 beschikbaar. Er hadden 69 clubs ingeschreven. Het aantal stemmen bepaalde het uiteindelijk beschikbare bedrag.

Groot was dan ook onze verassing dat er voor ons op de ‘uitslagavond’ een bedrag van € 1716 uit de bus kwam rollen!
Daar kunnen we wat mee! Alle stemmers: bedankt!

Traditionele Kalverpolderwandeltocht weer succes

Op 17 augustus vond de 11e Kalverpolderwandeltocht plaats. De deelnemers konden kiezen om 5, 10,15 of 25 km te lopen. Na een regenachtig begin zonk ons de moed in de schoenen. Slechts enkele wandelaars deden de Bunker aan. Dat beloofde niet veel goeds maar, zoals zo vaak in dit land, trok de regen weg en werd het redelijk weer. Dat vonden de wandelaars kennelijk ook want na de middag werd het toch nog behoorlijk druk. Wij kregen bezoek van 233 wandelaars die zich aan onze versnaperingen konden laven! Het totaal aantal deelnemers is op dit moment niet bij ons bekend maar het zullen er waarschijnlijk +/- 500 zijn geweest. Ook dit jaar kon men weer met het voetveer overgezet worden van- en naar de Lagedijk om te genieten van de Jaarmarkt op zowel de ZaanseSchans als de Lagedijk.

Stichting Kalverpolder realiseert nieuw damhek

In opdracht van een particuliere ingeland van de Kalverpolder hebben onze collega’s van de ‘timmerploeg’ een nieuw damhek geproduceerd en geplaatst.
De situatie ter plaatse moest natuurlijk eerst beoordeeld en ingemeten worden, voordat de productie in onze werkplaats kon beginnen.
Voor de plaatsing van de palen moest een heibedrijf worden ingeschakeld, maar nadat dit was uitgevoerd kon op 2- augustus het hek definitief worden geplaatst en opgeleverd.

Klaar is Kees (Piet, Aad en Piet)

Heerlijk buffet op de vrijwilligersavond

Op 19 september was weer de jaarlijkse Vrijwilligersavond van de Stichting Kalverpolder. hierbij waren ook de partners van de vrijwilligers uitgenodigd.
Was het vorig jaar Italiaans, dit jaar is er gekozen voor Chinees. Chinees restaurant Canton uit Westerkoog deed dit jaar de catering. En ook dit jaar was het weer prima voor elkaar. Er waren diverse Chinese gerechten en iedereen deed zich te goed aan al dit lekkers. Na een korte welkomst toespraak door onze voorzitter kon de maaltijd beginnen.
Een kleine foto impressie geeft dit duidelijk weer!
Ook nu was e.e.a. weer voortreffelijk georganiseerd door Jan Duijvis met hulp van enkele collega-vrijwilligers. Hopelijk volgend jaar weer zo’n avond!

wat is dat voor rups?

Deze zomer werden veel vlinders gezien in de polder. vooral op het koninginnenkruid is het een komen en gaan. Ook werd een wel heel merkwaardige rups, met afschrikwekkende ‘ogen’, gevonden. Na navraag blijkt dit een Groot Avondrood te zijn. Een nachtvlinder.

veel vlinders op Koninginnenkruid

Botenhuis gereed

In de vorige edities van het Kalverpoldernieuws werden de vorderingen van het nieuwe botenhuis al beschreven. Maar op 6 augustus was het zover:
De timmerlieden van het botenhuis hebben vandaag een memorabel punt bereikt. Het houtwerk rondom is klaar en de eerste pannen liggen op het dak. Dus vlag in top!
Binnenkort kunnen de boten weer naar binnen en hoeven dan niet meer leeggepompt te worden. Dat is een hele verbetering.
Het botenhuis moet nog rondom afgewerkt worden, maar ziet er nu al fraai uit. Door de gebruikte materialen zal deze versie langer meegaan dan de vorige!

die lange hete (en soms natte) zomer

Een hittegolf, temperaturen boven 35 graden, af en toe plensbuien…..er is heel wat afgezweten in de Kalverpolder. Want het werk kan niet blijven liggen met dit groeizame weer.
Een koe te water. Deze zocht duidelijk verkoeling en moest uiteindelijk door de boer zelf uit het water gelokt worden.
een fuut op het nest: zo hou je de eieren koel in plaats van warm….
Al met al zijn er weer bergen verzet door alle vrijwilligers:

een fotografische groet van onze fotograaf Joop Stokkink

07 aug

Kalverpoldernieuws editie 3, 2019

Klussen tijdens vogelbroedseizoen

Het afgelopen kwartaal stond vrijwel volledig in het teken van het broedseizoen. Dan mag er uiteraard niet op de percelen in de polder gewerkt worden. Overigens mag er wél gevaren worden.
Traditioneel wordt deze periode gebruikt om allerlei onderhoudsklussen uit te voeren.
Maaimachines en tractor worden schoongemaakt en nagekeken. Het kraantje is uit de polder gehaald en weer tiptop in orde gemaakt.
Grootste uitdaging is altijd om de stalen veeboot op de kant te krijgen om in de verf te kunnen zetten. Kwestie van vernuft en tractor- en mensenkracht!

Het nieuwe botenhuis krijgt vorm

In maart is begonnen met de bouw van het nieuwe botenhuis. In de vorige Nieuwsbrief is al gemeld dat we voor de realisatie hiervan financiële steun hebben gekregen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 57306096_1071412776381475_4772698896335896576_n.jpg
het frame is klaar


Nadat de aannemer de palen en frame heeft geplaatst moeten we wel zelf aan de slag. De timmerploeg heeft hier een flinke kluif aan!
Vrijwel al het hout van het oude botenhuis wordt, daar waar mogelijk en na intensieve behandeling, opnieuw gebruikt.
Het ponton is een handig hulpmiddel omdat hiermee een mooie ‘werkvloer’ is gecreëerd. De montage van de spanten is een precies klusje.
Daarna kunnen de zijkanten en de deuren erop. Nu het dak nog!

Onverwachte uitgave: Buitenboordmotor

Niets is voor de eeuwigheid…..De oudste buitenboordmotor raakte onherstelbaar beschadigd, waardoor een onverwachte aanschaf van een nieuwe motor onvermijdelijk was.
Dat is een forse uitgave, maar gelukkig bleek (een deel van)de schade geclaimd te kunnen worden bij onze schadeverzekering. Dat verzachtte deze financiële aderlating in behoorlijke mate.
Omdat deze motor op de veeboot wordt gebruikt, en nu steeds intensiever wordt gebruikt met zware ladingen, is besloten om een 20pk motor aan te schaffen. Én met elektronische start!
We kunnen voorlopig weer vooruit!

een nieuwe, glimmende, buitenboordmotor

Een oude bekende…..

Het eerste bootje van Stichting Kalverpolder is destijds verkocht omdat het veel te klein (en onhandig) was voor het groeiend aantal vrijwilligers en machinepark.
Nu, na 10 jaar, heeft de eigenaar het bootje weer aan ons geschonken. Het stalen bootje verkeerde in matige staat en had enkele lekkages, maar we realiseerden ons dat het toch handig kan zijn voor vervoer van een kleinere ploeg vrijwilligers( bijv. de ‘bramenploeg’).

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 64750883_1126371697552249_6701728821055324160_n.jpg
en hij vaart…..


Technische inspectie maakte duidelijk dat het haalbaar was om het bootje nog te repareren en op te knappen. En het resultaat mag er wezen!
Er zijn zelfs een vlonder en bankjes in gemaakt.

De oude ‘nieuwe’ boot

Update Schanszichtpad

Het Schanszichtpad is nog steeds gesloten en er is nog geen zicht op een heropening.
In november 2018 is het pad gesloten vanwege de slechte staat van de houten bruggen. Een werkgroep waarin, naast eigenaar Staatsbosbeheer, gemeente Zaanstad, Stichting Zaanse Schans, Stichting Zaansche Molen, het Recreatieschap NH en onze stichting zitting hebben heeft, op basis van professioneel onderzoek en prijsopgaves vastgesteld dat volledige vervanging de voorkeur heeft.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is P1110406.jpg
één van de 4 bruggen

Er wordt binnen SBB nu een Projectplan opgesteld om tot deze vervanging én dus heropening te komen. Doorslaggevend hierin zal de verwerving van de financiële middelen zijn. SBB reserveert geen geld voor vervangingen en het jaarlijkse budget is volstrekt ontoereikend.
Er zal dus een plan en tijdpad uitgewerkt moeten worden hoe het benodigde bedrag bijeen gebracht kan worden.
Het staat wel vast dat het Schanszichtpad helaas voor langere tijd gesloten blijft.

Inventarisatie broedvogels: weer mooi resultaat!

Dit voorjaar is weer een broedvogelinventarisatie uitgevoerd door Boswachter Monitoring Ab van Dorp, geassisteerd door vrijwilligers van Stichting Kalverpolder: Rolf Surink en John van Loon.
Gedurende 13 weken werden op iedere vrijdagochtend(vroeg), gebruik makend van een ‘fluisterbootje’, alle broedvogelterritoria geïnventariseerd.
Doorgaans wordt een territorium vastgesteld door een zingend mannetje waar te nemen. Dit geldt zeker voor de kleinere rietvogels. Grote(re) vogels kunnen echter soms op of bij het nest worden gezien.( weidevogels, ganzen, futen etc.)
Er werden 73 potentiele broedvogelsoorten waargenomen, waar van 65 soorten daadwerkelijk een broedbiotoop is vastgesteld( methode SOVON).
Natuurlijk de veel voorkomende soorten als grauwe gans, rietzanger, kleine karekiet, en kokmeeuw. Maar zeker ook mooie resultaten zoals: roerdomp, bruine kiekendief ( 3e jaar!), blauwborst, snor, etc.
Sinds vorig jaar worden een aantal percelen 2x per jaar gemaaid, zodat er meer openheid en broedgelegenheid voor weidevogels ontstaat.
Dit heeft zeker effect gehad.

De jaarlijkse excursie: naar de Schoorlse duinen

Een verslag van deze dag van Joop Stokkink:
Vandaag, een grijze frisse dag, op excursie naar de Schoorlse Duinen
Het mooiste duingebied van Nederland met daarin gelegen de hoogste duintop, t.w. 54 meter hoog.
Vertrek Bunker 0mstr. 08.45 u. Nog een heel gedoe om alle fietsen op de meegenomen fietsdragers te plaatsen. Ondanks het frisse weer en ferme wind gingen er 6 vrijwilligers van de Kalverpolder, al dan niet voorzien van een E-bike, per fiets naar Schoorl. Toch zo’n 38 km enkele reis. De rest per auto met de fiets achterop ook naar Schoorl, naar de Vrienden van de Schoorlse Duinen. Hier hadden de vrijwilligers van Staatsbosbeheer o.l.v. de boswachter Yvonne van de Meer een mooi programma samen gesteld. Onder het genot van koffie en koek uitleg in de hout werkplaats. Hier worden o.a. de banken gemaakt die op diverse plaatsen in het bos staan. Ook worden hier div. vogel-/vlinderhuisjes gemaakt. Boomstammen worden hier in planken gezaagd. In het duingebied staan veel opgestapelde gezaagde dennenstammen. Deze zijn door een bedrijf gezaagd worden door hen afgevoerd en b.v. vermalen tot snippers en/of biomassa. Na al dat gepraat was het tijd voor een goed verzorgde lunch in ontmoetingscentrum IJgenweis. Vervolgens voorbereiding voor een fietstocht door het duingebied. De gids had voorafgaande aan deze tocht informatie gegeven
omtrent het wel en wee in dit gebied. Tijdens de tocht (+/- 20km) op verschillende plaatsen gestopt om te genieten van het uitzicht en verhalen van de gids. Ondanks het matige weer waren de windmolens en boorplatforms in zee redelijk goed te zien. Omstreeks 15.30 uur was een ieder weer terug op de parkeerplaats en ging iedereen tevreden huiswaarts. ( www.vriendenvandeschoorlseduinen.nl)

De Open Dag Stichting Kalverpolder

Dit jaar werd niet op Vaderdag, maar op zondag 23 juni weer de Open Dag georganiseerd. Aankondigingen zijn gedaan in alle Zaanse weekbladen, diverse websites en onze facebook-pagina.
Het is een gezellige dag geworden, mooi weer, interessante rondvaarten, maar helaas niet erg veel bezoekers.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is foto-open-dag.png
Open dag 2019


We zouden natuurlijk graag zien dat ‘het zwart van de mensen’ zou zijn…..maar de concurrentie van veel andere evenementen in de Zaanstreek is groot.
Toch was de aanwezigheid van Kontakt Milieu Zaanstreek en gidsen van de Vogelwacht Zaanstreek gelukkig voor de bezoekers aanleiding tot geanimeerde gesprekken en vogelvaartochten.
ook kon het perceel ‘De Kooiakkers’ worden bezocht, waar de KNNV Zaanstreek, met vrijwilligers een prachtig botanische veenweide hebben gerealiseerd.
Zeer vereerd waren we met een bezoek van onze oudste donatrice: 105 jaar! Zij kon van een prachtige vaartocht genieten.

Vaartocht door de Kalverpolder

Vaste prik: Natuurweek St. Michael College

Op 27,28 en 29 mei zijn voor de 2e klas leerlingen van het St. Michael college weer in totaal 14 vogelvaartochten uitgevoerd. Tijdens de vaartocht werd door steeds2 leerlingen een presentatie gegeven over een vogelsoort uit de polder. Bij voorkeur werd de vogel dan eerst gespot.
Tijdens de vaartocht wordt door docent en Kalverpoldermedewerker info gegeven over de polder, biodiversiteit, etc.

Ook een klassieker: de Kinderboekenmarkt

Dit is toch ieder jaar echt een feestje…..en altijd mooi weer!
Op 2 juni weer de jaarlijkse Kinderboekenmarkt op de Zaanse Schans.
Stichting Kalverpolder was met 3 boten aanwezig voor de Voorleesrondvaarten.
Dit jaar thema: Zaanse Kinderboekenschrijver/ster. Dus bij iedere vaartocht een schrijver of schrijfster die uit ‘eigen werk’ voorlas.
De boten voeren af en aan voor een vaartocht van ongeveer een half uur. Voor het voorlezen werd de boot dan midden in de polder tegen het riet stilgelegd. Alle aandacht van de kinderen….en ouders!
Onvermijdelijk glipten af en toe een paar toeristen aan boord. Ze snapten het niet helemaal maar vonden het een fantastische ervaring.

Bestrijding exoten: de Reuzenberenklauw

De natuur in Nederland wordt bedreigd door diverse invasieve (plant)exoten, waarvan de bekendste zijn: Japanse duizendknoop, ambrosia en de reuzenberenklauw.
De eerste 2 hebben we nog niet aangetroffen in de Kalverpolder. De reuzenberenklauw komt echter door de hele Zaanstreek voor. Gemeente Zaandam heeft een exotenbeleid ontwikkeld, waarin de bestrijding van deze woekeraar een prominente plaats heeft.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 60459602_1095800973942655_3713781250742288384_n.jpg
Zware klus!


In de Kalverpolder zien we de Berenklauw (nog) niet op onze ‘eigen’ percelen, maar wel in de randen van de polder. Met name op de Zaanse Schans(Kalverringdijk) en het terrein rond het Michael college.
In het broedseizoen hebben Nico Vergouw en Henk Motshagen zich op het uitspitten van deze plant gestort. Enerzijds om de gemeente een beetje te helpen, maar anderzijds natuurlijk om te voorkomen dat de plant zich in de Kalverpolder vermeerdert.

Gespot in de Kalverpolder

29 apr

Kalverpoldernieuws editie 2 2019

In memoriam: Loek Vlaanderen

Loek Vlaanderen

Op 25 maart j.l. is onze collega vrijwilliger Loek Vlaanderen overleden. Loek was al enige tijd ongeneeslijk ziek. Hij heeft met een positieve instelling gestreden om de ziekte te beteugelen, maar uiteindelijk de strijd toch verloren.

Wij willen graag de betekenis die Loek heeft gehad voor Stichting Kalverpolder benadrukken. Bij het ontstaan van de stichting in 2006 heeft Loek zich direct aangemeld als vrijwilliger om de strijd aan te gaan tegen de verruiging van de Kalverpolder. Dat deed hij met kennis van zaken, maar vooral ook met een enorme fysieke wilskracht.
Met zijn tomeloze inzet is hij in de polder aan de slag gegaan om de overmatige groei van bramen, zaailingen en exoten onder de knie te krijgen. Hij hamerde doorlopend op het belang van dit werk.
Dit heeft zo inspirerend gewerkt, dat uiteindelijk een groepje vrijwilligers zich nu uitsluitend bezig houden met deze specifieke taak.

Hoewel Loek in de Zaanstreek natuurlijk een gekend bomenliefhebber en -expert was, werd iedere opschietende boom in de polder onverbiddelijk uitgespit met het doel het open veenweidelandschap te behouden.
Daarnaast kon Loek op ieder moment gevraagd worden om een plant, insect of vogel te benoemen. Dan kwam zijn kennis van de natuur en vooral zijn bevlogenheid volledig tot uiting.
Naast zijn vrijwilligerswerk bij Stichting Kalverpolder heeft Loek een grote rol gespeeld in de ontwikkeling en beheer van Natuur en Milieu in de Zaanstreek en ver daarbuiten. Als vrijwilliger bij o.a. KNNV op de Kooiakkers, bij Kontakt Milieu Zaanstreek en de Fietsersbond.
De gedrevenheid van Loek voor de natuur leidde ertoe dat ook tijdens vakanties het buitenland in de natuur werd gewerkt.
Maar Loek liet altijd merken dat hij weer graag terug was in zijn geliefde Kalverpolder.

Loek aan het werk

Voor het behoud van een open veenweidelandschap had Loek het motto: Alle bomen er uit! Op één grote uitzondering na: een grote en rond gevormde lijsterbes die dicht bij de werkschuur staat.
Ook vanaf de eerste brug van het Laarzen pad heb je mooi zicht op deze prachtige boom.
Deze boom is op aanwijzing van Loek gespaard en heet sindsdien dan ook simpelweg: de boom van Loek. Om dit beeld tot in lengte van dagen te bewaren en ter nagedachtenis aan Loek heeft Stichting Kalverpolder besloten voor te stellen om het betreffende pad en veld waarop deze lijsterbes staat de naam ‘Loek Vlaanderen’ te geven.
Wij zullen dit binnenkort in overleg met de familie gestalte geven.

Stichting Kalverpolder verliest een fijne collega vrijwilliger.
De natuur in de Zaanstreek verliest een groot natuurmens.

De Loek Vlaanderen-boom

Subsidies voor herbouw botenhuis

voorbereiding in volle gang

In de vorige editie van Kalverpoldernieuws is al vermeld dat het botenhuis vernieuwd moet worden. De sloop heeft al plaatsgevonden. Een aannemer voor de palen en het onderframe is geselecteerd. Het botenhuis zelf wordt door de vrijwilligersgroep zelf, met zoveel mogelijk hergebruik, weer opgebouwd.

Deze herbouw betekent natuurlijk een flinke financiële aderlating voor onze Stichting. Om die reden hebben wij ons gewend tot enkele Zaanse fondsen, met een gemotiveerd verzoek tot ondersteuning.
En met succes! De Bredenhof Stichting en Stichting P.M. Duijvisfonds hebben beiden een aanzienlijk bedrag toegezegd. Wij bedanken deze fondsen voor de financiële bijdragen.
Als het botenhuis gereed is, dan zullen het natuurlijk ‘feestelijk’ inhuldigen.

Stand van zaken bruggen Schanszichtpad

Ook al in de vorige Nieuwsbrief werd aangekondigd dat Staatsbosbeheer helaas heeft moeten besluiten om het Schanszichtpad al te sluiten. Dit in verband met de slechte conditie van de houten bruggen.
Op initiatief van Staatsbosbeheer is een werkgroep geformeerd waarin naast Stichting Kalverpolder ook andere ‘belanghebbenden’ hebben plaatsgenomen: Gemeente Zaanstad, Stichting Zaanse Schans, Stichting Zaanse Molen en het Recreatieschap Noordholland.
Vastgesteld is dat het pad niet weer open kan voordat de bruggen zijn vervangen of gerenoveerd. In de afgelopen maanden heeft 2 keer overleg plaatsgevonden en hebben onderzoeken plaatsgevonden om tot een duidelijk beeld omtrent de kosten te komen.
Vooralsnog is duidelijk dat vervanging of renovatie een grote investering vergt die eigenaar Staatsbosbeheer niet beschikbaar heeft.
In een volgend overleg zal besproken worden op welke wijze de benodigde financiële middelen bijeen gebracht kunnen worden. Het staat vast dat het Schanszichtpad uiteindelijk weer open moet voor de inwoners van de Zaanstreek én toeristen.

Vrijwilligersavond: terugblik 2018 en zicht op 2019

vrijwilligersavond 2019

Op 25 januari vond weer de ‘traditionele’ vrijwilligersavond plaats. Tijdens het eerste gedeelte van avond hebben alle bestuursleden een toelichting gegeven op de stand van zaken binnen hun taakgebied.
In grote lijnen zijn deze punten ook weergeven in het jaarverslag 2018 dat ook op deze website gelezen kan worden.
Het nieuwe werkjaar werd daarna ingeluid met een hapje en een drankje.


Pieter Bleeker: overdracht penningmeesterschap

Afscheidsrede Pieter Bleeker

Tijdens de vrijwilligersavond is aan de orde geweest dat Pieter Bleeker per 1 januari j.l. het penningmeesterschap heeft overgedragen aan Wim Bakker.
Pieter heeft deze taak vanaf de oprichtingsdatum van Stichting Kalverpolder op professionele en energieke wijze ingevuld. De gezonde situatie waarin de stichting verkeerd is in hoge mate aan zijn inzet en ‘gogme’ te danken.
Een luid applaus en een bescheiden bedankje ‘ in natura’ was dan ook volledig op z’n plaats.
Het was overigens géén echt afscheid want Pieter blijft als vrijwilliger actief en is, op verzoek van het bestuur, beschikbaar voor advies op financieel terrein.
Tegelijkertijd zijn wij natuurlijk erg in onze nopjes dat Wim, na een ruime inwerkperiode, de taak van Pieter heeft overgenomen.

NL Doet: ook weer in 2019

NL Doet op 15 maart
koude en natte klus
opwarmen in de Bunker

Op de laatste dag vóór het broedseizoen is ook dit jaar weer de NL Doetdag in de Kalverpolder georganiseerd. Ook dit jaar weer , naast 17 ‘eigen’ vrijwilligers, met een grote groep deelnemers van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.


De meesten hadden ook al andere jaren meegedaan, zodat we na een warme start in de Bunker, direct buiten aan de slag konden.
En dat viel niet mee…..’s ochtends al guur weer met regenbuien. Maar iedereen sloeg zich daar goed doorheen en er werd hard en effectief gewerkt. Het gemaaide materiaal kon vlot in de boten worden geladen en afgevoerd.
Om 12.00 uur terug naar de Bunker voor een warme kop soep en een meegebracht broodje. Omdat het werk nog net niet helemaal af was ging de hele groep weer terug aan het werk.
Daarna barste er een ware zondvloed uit over de noeste werkers….. Iedereen was doorweekt en verkleumd!
Maar een klus geklaard en hulde voor de deelnemers!

Storm in de Kalverpolder

Op dinsdag 8 januari (de eerste werkdag in het nieuwe jaar) stond er een zuidwesterstorm die het vrijwel onmogelijk maakte om met de boten te varen.
Er is besloten om dan maar het eerste deel van het Schanszichtpad te maaien en te wiersen ( gemaaid materiaal op een hoop of rij leggen).
Werken tijdens een storm levert wel fraaie plaatjes op.
Hieronder een korte videoweergave:

Blowing in the wind

8 januari 2019, kleine impressie van de werkomstandigheden!

Posted by Kalverpolder Stichting on Tuesday, January 8, 2019

IJs in de Kalverpolder

IJs en sneeuw. Werk bij de Bunker

Op 22 januari werden we geconfronteerd met een ijslaag die het gebruik van de boten bijna onmogelijk maakte. Daarbij werd al voorzichtig gesproken over schaatsen (ooit een Kalverpolderschaatstocht??), dus er werd besloten om dan maar direct achter de Bunker aan de slag te gaan.
Het pad rond het meertje en het aangrenzende perceel werd vakkundig schoon gemaaid. Tegelijk werden bramen en opschietende boompjes uitgespit.
Daarbij werd het weer steeds onaangenamer: sneeuwbuien. Wat natuurlijk ook wel weer een mooie foto oplevert.

Helaas leverde het winterweer ook een slachtoffer op. Onze noeste werker en tevens huisfotograaf Joop Stokkink gleed uit over een bevroren stuk hout en, na controle in het ziekenhuis, bleek dat zijn pols gebroken was.
Gelukkig was Joop ‘s middags al weer monter aan de telefoon( mooie breuk) en kon het herstel worden ingezet.

Gebruik Bobcat kraantje een groot succes

Het Bobcat kraantje in bedrijf
een volle boot onderweg

In dit eerste kwartaal is het afvoeren van al het gemaaide materiaal naar een centraal perceel in de polder een standaard werkmethode geworden.
Het gebruik van het, in 2018 aangeschafte, Bobcat kraantje ( ‘de Happer’) is hierbij een doorslaande ‘ succesfactor’.
Op het dump-perceel is rondom pad vrijgemaakt waarover het kraantje kan manoeuvreren. Het gemaaid materiaal wordt per boot aangevoerd en bij het kraantje aangemeerd. Vervolgens ‘hapt’ het kraantje (met een zgn. rietrek) de boot in no- time leeg.
Met het kraantje wordt vervolgens het materiaal op hopen gezet waarna het kan composteren.
Consequentie is wel dat deze ‘logistiek’ een behoorlijke impact heeft op onze manier van werken. Het gemaaid materiaal moet dus allemaal in de boten worden geladen (doorgaans met de trekker), we moeten vaker op en neer varen en er moet bemanning voor en bij het kraantje zijn….
Dit heeft zeker gevolgen gehad op de inzet en taakverdeling van onze vrijwilligers.
Maar het is perfect opgepakt!
De grote winst is dat we op de gemaaide percelen geen maaiselhopen hoeven achter te laten. Naast het feit dat dit geen fraai gezicht is, voorkomen we hiermee dat de compostering leidt tot nieuwe groei van bramen e.d.
Conclusie: een investering die zijn waarde bewijst!
Bekijk hier hoe dit in z’n werk gaat:

De Happershow!!!

Posted by Kalverpolder Stichting on Tuesday, October 23, 2018

Nog een verandering: 2 x maaien

een open veenweidelandschap

In 2018 is, na een inventarisatie met Staatsbosbeheer, vastgesteld dat het wenselijk is om een fors aantal percelen 2 maal per jaar te maaien.
Dit leidt tot meer openheid van de polder en heeft een positief effect op de botanische ontwikkeling. Daarnaast heeft het tot gevolg dat de condities voor weidevogels aanzienlijk verbeterd worden.
Deze landjes bevinden zich voornamelijk aan de noordoostkant van de Kalverpolder waar in het Beheerplan al wordt gefocust op een open veenweidelandschap.
In dit voorjaar zijn dus de percelen die in het najaar zijn gemaaid weer onder handen genomen, met een direct zichtbaar resultaat!
Vanaf het fietspad aan de oostkant is nu duidelijk zichtbaar dat het landschap meer open is dan eerdere jaren.
Laat de weidevogels nu maar komen!

En daar zijn ze: de eerste grutto’s op 19 februari

de grutto’s zijn terug….

Dit jaar zijn de grutto’s wel heel vroeg terug. In de Zaanstreek is de plasdras in de Kalverpolder de grutto- hotspot.
De plasdras wordt al begin februari ‘nat gezet’ om de grutto’s én andere weidevogels een foerageergebied te bieden. Op 19 februari werden de eerste grutto’s digitaal geschoten.
De plasdras blijft tot eind mei beschikbaar voor verschillende vogelsoorten: kieviten, scholeksters, kleine plevier, slobeenden, wintertalingen, etc. etc.
We hopen dat een fors aantal grutto’s zich op onze landjes gaan vestigen.
Mooie sfeervideo: het werk rondom de Bunker

Henk Krook heeft op 19 maart een heel fraaie video gemaakt van diverse werkzaamheden rondom de Bunker. Het broedvogelseizoen is op 15 maart ingegaan, dus is het tijd voor diverse onderhoudswerkzaamheden.
Bekijk deze video hieronder:

Onze cineast Henk heeft op 19 maart j.l. een filmpje gemaakt welke een mooi overzicht van de eerste werkdag in het broedseizoen weergeeft.

Posted by Kalverpolder Stichting on Friday, March 29, 2019

Kalverpoldergrutto’s

13 feb

Kalverpoldernieuws, Editie 1 2019

Meedoen met NLDoetdag vrijdag 15 maart a.s.?

Ook in 2019 zal Stichting Kalverpolder weer deelnemen aan de NLDoetdag. Wil je een aantal uren de handen uit de mouwen steken voor de natuur? Stichting Kalverpolder voert onderhoud en beheer uit voor Staatsbosbeheer in de Kalverpolder.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 39835013_877012095821545_2241006706899288064_n.jpg
Handen uit de mouwen!

Op de eilandjes in de polder wordt gras en riet gemaaid, bramen en boomopslag verwijderd. Na een kop koffie vertrekken we naar één van de percelen. Daar gaan we het gemaaide materiaal harken en afvoeren.
Meld je dan aan via deze link: https://www.nldoet.nl/klus/handen-uit-de-mouwen-de-kalverpolder

Schanszichtpad langere tijd afgesloten

In de vorige nieuwsbrief bent u al geïnformeerd over het feit dat het Schanszichtpad is afgesloten vanwege de slechte staat van de 4 bruggen. Op initiatief van Staatsbosbeheer is Inmiddels overleg opgestart tussen Staatsbosbeheer, Gemeente Zaanstad, Stichting Zaanse Schans en Stichting Kalverpolder.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 46104917_932223860300368_5108894006960455680_n.jpg
toegang Schanszichtpad afgesloten


Hierin is duidelijk geworden dat vervanging van de bruggen de enige correcte benadering is om het pad weer veilig te kunnen gebruiken. Op dit moment worden inventarisaties uitgevoerd zodat binnenkort het overleg over de financiering en realisatie van deze vervanging kan worden opgestart.
Het is wel duidelijk dat dit de nodige tijd zal vergen en dat een langdurige afsluiting van het pad onvermijdelijk is.

Libellenonderzoek Kalverpolder

Dat in de Kalverpolder veel vogelsoorten voorkomen is wel bekend en daar hebben we in de Nieuwsbrief vaker aandacht aan gegeven. Maar natuurlijk is er ook aandacht voor andere diersoorten, zoals (woel)muizen, hazen, de vos en de (helaas slinkende)verscheidenheid aan insecten.
In de moeraspercelen zien we regelmatig verschillende soorten van de iconische libelle rondvliegen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is BrachytronPratenseMale.jpg
Glassnijder Libel


In 2018 heeft Hans Boerma, lid van de Nederlandse Vereniging van Libellenstudie voor Staatsbosbeheer een inventarisatie uitgevoerd.
In 2014 zijn vispaaiplaatsen aangelegd en het was interessant om vast te stellen hoeveel en welke libellen daar nu voorkomen.
Hans Boerma heeft op 3 data zijn onderzoek uitgevoerd.
Uit het verslag:

Uit mijn onderzoek is gebleken dat de meeste libellen waargenomen werden op plaatsen waar de oevervegetatie laag is. Op Traject 1 waren dat 3 open plekken in de rietvegetatie. Hier werden de meeste libellen waargenomen. Op Traject 2 was er maar 1 open plaats. Omdat Libellen en juffers zonnewarmte nodig hebben om hun lichaamstemperatuur op peil te houden, en alleen open plekken in de vegetatie veel zonnewarmte ontvangen is dit logisch gedrag.  Omdat bij Route 4 aan de zuidzijde de vegetatie wel laag was had zich in deze sloot een mooie (onder)watervegetatie ontwikkeld. Langs Route 4b, met de mooiste vegetatie, waren dan ook 9 soorten aanwezig waaronder de typische laagveensoort “de Glassnijder” en op de drijvende vegetatie “de Grote Roodoogjuffer”.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 4232e136-9e73-433c-adcb-997a2568304a.jpg
Viervlek Libel

In totaal zijn dus 9 soorten aangetroffen. Naast de hierboven genoemde soorten o.a. ook nog de algemene soorten Viervlek en Gewone Oeverlibel.

Nacht van de Nacht: weer uitverkocht!

Op de heenweg naar onze Bunker, fietsend op de Julianabrug, zag ik een prachtige regenboog over de Zaan. Dit bleek de voorbode te zijn voor een mooie avond. Koud maar droog en helder. 500 Kaarten waren er verkocht en dus was het evenement uitverkocht. Vele activiteiten vonden plaats op en om de Zaanse Schans. Onze vrijwilligers hebben de werkschuur omgebouwd tot een ieniemini theater. De NvdN kon beginnen. Vanaf de Schans kon men een kleine vaartocht door de nachtelijke Kalverpolder maken. Deze tocht eindigde bij de “Bunker”.
Hier traden op Reinier Voet&Pigalle44. Evenals vorig jaar was dit optreden van hun “Gipsy Jazz” band weer een succes. De bezoekers in de Bunker konden hier gebruik maken van koffie, thee, warme chocolademelk en frisdrank. Gezien de temperatuur, zeeeer fris, was de chocolademelk favoriet. In totaal ging er 18 liter doorheen. Na afloop ging iedereen tevreden naar huis. Wij, de vrijwilligers, gingen nog even “evalueren” in Restaurant de Kraai. Hier trad de a capella groep S.P.A.M op (close harmony ). Zeer gezellig! Op naar volgend jaar 26 oktober 2019. (tenminste als het fenomeen Zomer/Wintertijd blijft bestaan!)

Scheepsaverij

Op dinsdag 30 oktober na de Nacht van de Nacht weer gewoon aan het werk. Tot grote schrik van Rolf die de dag er voor nog even in de Bunker ging kijken bleek de veerboot op de bodem van de sloot te liggen. Kennelijk was in het donker van de NvdN op een of andere wijze de loosklep geopend waardoor de boot vol was gelopen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 45153561_920961328093288_3753351398620659712_n.jpg


Gelukkig is het ter plaatse tamelijk ondiep dus de reling stak nog boven water uit.
Dus klep weer dicht, dompelpomp er in en binnen no-time was de boot weer droog en konden we aan het werk.
Daarna liep de boot bijna weer vol van de overvloedige regen op deze werkdag……


Nieuwe oude Zaagmachine

Het (voor)bereidend werk voor het nieuwe botenhuis betekent dat onze timmerploeg veel werk heeft en veelvuldig gebruik maakt van de zaagmachine. Daarvoor werd een tamelijk antiek model gebruikt met feitelijk onvoldoende veiligheidsvoorzieningen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 46507852_938640592992028_8865871281396908032_n.jpg
de nieuwe zaagbank


We waren dan ook verheugd dat onze vrijwilliger Fons Dorjee een moderne ‘weinig gebruikte’ zaagmachine ter beschikking had.
Het zagen van alle benodigde spanten voor het botenhuis gaat nu als een zonnetje!


Kalverpolder meets Hembrug

Op uitnodiging van Will Reidinga, collega vrijwilliger van Stichting Kalverpolder, heeft een rondleiding over het Hembrugterrein plaatsgevonden. Will is ook vrijwilliger bij het Zaans Museum en hij verzorgt deze rondleidingen voor het ZM.
Met een groep van 20 vrijwilligers (incl. wat aanhang) van Stichting Kalverpolder hebben we 2 uurtjes over dit uitzonderlijke en interessante, voormalig militaire terrein gedwaald. Ondanks het regenachtige weer wist Will er toch een boeiende tocht van de maken.
Een opwarmertje bij Lab44 was wel noodzakelijk……
We bedanken Will voor dit initiatief!

Krabbescheer: beschermde waterplant

In de Kalverpolder zien we steeds meer Krabbescheer (stratiodes Aloides). Sommige slootjes kunnen deels dichtgegroeid zijn met deze waterplant. Het is een teken van een goede waterkwaliteit.
De plant wordt 15-40 cm hoog en zit deels onder water. Het zijn drijvende planten met een bladrozet.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 43736164_908129366043151_8013326122886365184_n.jpg
Krabbescheer


Krabbenscheer heeft een groot drijfvermogen. De soort is meestal zeer talrijk vertegenwoordigd op haar groeiplaatsen. Wateren kunnen in een enkel groeiseizoen volledig met krabbenscheer dichtgroeien, doordat de plant zich vegetatief vermeerdert met behulp van uitlopers.
Krabbenscheer bloeit van mei tot juli met witte bloemen., die boven het water uitsteken.

De plant kent een unieke cyclus door het jaar heen: in de winter verblijven planten op de bodem van de wateren waarin zij groeien. In het voorjaar, wanneer de fotosynthese weer op gang komt, vormt de plant nieuwe bladeren met cellen die met gas gevuld zijn waardoor het drijfvermogen van de plant toeneemt en hij naar de oppervlakte omhoog komt. Alleen drijvende planten, met boven het water uitstekende bladeren, kunnen bloeien. In het najaar vullen de cellen zich weer met water en zinkt de plant naar de bodem. Krabbenscheer vervult een belangrijke functie bij het verlandingsproces in wateren in het laagveengebied.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 43505837_908129389376482_1131992047369060352_n.jpg
Helder water met krabbescheer


Dichte vegetaties krabbenscheer worden als nestplaats gebruikt door vogels als de zwarte stern. Ook andere dieren als de gerande oeverspin, (Dolomedes fimbriatus), die prooien onder water vangt, worden vaak op deze plant aangetroffen. Zelfs enkele zeldzame insecten zijn aan krabbenscheer gebonden zoals de groene glazenmaker Aeshna viridis en het lichtmotje Parapoynx stratiotata

Kraantje volop in gebruik

Na veel oefenen is het kraantje met de rietgrijper ‘officieel’ in gebruik genomen. Het is gestationeerd op een perceel waar al het gemaaide materiaal, gerooide bramen en boompjes, per boot naar toe wordt gebracht. Daar wordt het op hopen gezet, die verder kunnen composteren.
Het grote voordeel is dat er op de andere percelen in de polder geen nieuwe riethopen meer ontstaan. Naast het feit dat dit geen fraai gezicht is, zorgt het ervoor dat er minder kans is op o.a. bramengroei. Als een riethoop composteert, dan ontstaat er een rijke voedingsbodem voor m.n. bramen.
Via de link hieronder kunt u een video bekijken hoe dit in z’n werk gaat.

De Happershow!!!

Posted by Kalverpolder Stichting on Tuesday, October 23, 2018

Tot slot: Genieten van de Kalverpolderluchten !

25 nov

Kalverpoldernieuws 2018 editie 3

Afsluiting Schanszichtpad

Ondanks eerdere reparaties is de conditie van de 4 bruggen in het Schanszichtpad, naar het oordeel van de eigenaar Staatsbosbeheer, te slecht om nog verantwoord te kunnen gebruiken.
Met ingang van 7 november j.l. is het pad tot nader order gesloten voor publiek. Het pad is aan beide zijden met een hek afgesloten. Er is een informatiepaneel op aangebracht.
Op korte termijn zal met diverse betrokken organisaties een overleg gestart worden over een eventuele vervanging van  inmiddels 15 jaar oude bruggen.

Het Schanszichtpad wordt door Zaankanters én toeristen intensief gebruikt. Wij hopen dan ook dat de afsluiting niet al te lang gaat duren.

Nieuwbouw botenhuis

boten zonder botenhuis

In de vorige editie van de Nieuwsbrief hebben we al bericht dat ook de fundatie van het  botenhuis in zeer slechte staat verkeerde en dat tot vervanging van de palen is besloten. Aanvankelijk was het idee om de bestaande palen door te zagen en nieuwe palen onder het bestaande botenhuis te plaatsen.

Dat bleek echter een gecompliceerde en daardoor kostbare  benadering te zijn. Daarom is besloten om het hele botenhuis te demonteren en na een slaan van nieuwe palen weer opnieuw op te bouwen. Een hele klus voor onze ‘Bunkerploeg’ dus!

het botenhuis deels ontmanteld

 

De palen worden door een heibedrijf geleverd en geplaatst. Dat gaat in januari gebeuren.
daarna kan weer met de opbouw worden begonnen. Inmiddels worden door onze timmerploeg al constructiedelen gemaakt.

Souptime!

De Bunkersoep is inmiddels legendarisch in de Zaanstreek en omstreken….
Zomer en winter wordt de soep (meestal) door Jan Duijvis zelf, met soms onnavolgbare ingrediënten, gefabriceerd. Door Jaap  wordt de soep tussen 12 en 12.30 uur opgediend. Niet te heet….precies goed!

Jan dient op uit de soepgamel

Het gebeurt regelmatig dat bij mooi weer een ploeg tussen de middag in het veld blijft. Dan moet er door de middagploeg dus soep meegenomen worden. Dat werd dan meestal een gekluns met thermoskannen en dat is lastig schenken….

 

 

Jan heeft een 2e hands, doch nette legergamel, op de kop getikt. De soep blijft nu prima op temperatuur en kan, in het veld, met gebruik van een soeplepel worden opgediend.
Weer een (kwaliteit)stap vooruit!!!

warme soep op een hete dag

Gevarenzone….

Deze zomer was uitzonderlijk droog en warm. Er liggen heel wat zweetdruppels in de Kalverpolder…..Dit heeft natuurlijk ook effect op de natuur. En wel heel nadrukkelijk voor onze ‘werkomgeving’.
Op dinsdag 7 augustus werd, bij het openen van het hek naar ons terrein, opgemerkt dat een dikke tak van een boom was gebroken en gevaarlijk over de ingang hing.  Dus actie was direct noodzakelijk! Een uur later was de tak al uit de boom gezaagd. Gevaar geweken!

Loek Vlaanderen geeft in de volgende tekst nog een verdere uitleg over het fenomeen ‘takbreuk’:
Populieren hebben een slechte naan met name de Canadese  ‘Robusta” gaf de boom bij beheer helaas een negatief imago. Wegens de takbreukgevoeligheid en (daardoor)het gevaar voor de omgeving. Het gaat niet alleen om breukgevoelig bij storm, maar juist ook in heel droge perioden en soms daarbij de ernstige risico’s. Welke boomsoorten gaat het precies. Op 7 augustus  zag ik een takbreuk op een grauwe abeel op de Kalveringdijk, recht boven de ingang van het terrein van Stichting Kalverpolder(zie foto). In het verleden takbreuk waargenomen van een eik. Helaas is er geen statistische informatie over en ook geen landelijke registratie van schade gevallen door Canadese populieren. Het is niet te zeggen of de ene boomsoort echt gevaarlijker is dan de andere. Het anti populieren beleid  om een variant  van de Canadese ‘Robusta’ vinden we te vergaan, liever zien we er een andere populierensoort voor terug. Al was het maar om een heksenjacht op populieren te voorkomen.

10e Kalverpolderwandeltocht

Op18 augustus alweer de 10e Kalverpolderwandeltocht. De dag begon zwaar bewolkt hetgeen het ergste deed vermoeden. Maar deze vermoedens bleken ongegrond!
De lucht klaarde wat op en onder een lichtbewolkte hemel en af en toe een matig zonnetje beloofde het een mooie wandeltocht te worden. De wandel vereniging “De Laatste Loodjes” had weer 4 mooie routes uitgezet.
Het totaal aantal deelnemers is niet bekend maar de schatting is zo tussen de 4 en 500 deelnemers, jong en oud, afkomstig uit alle delen van ons land.
De stempel- én rustpost van de Stichting Kalverpolder is door 275 personen bezocht. Hier kon men zich te goed doen aan koffie, thee, een koek van het Zaanse Bakkertje en diverse frisdranken. Het Zaanse Voetveer was voor de wandelaars op vertoon van hun wandelkaart gratis.


De vrijwilligers van zowel het Voetveer en de Stichting Kalverpolder hebben de hele dag wandelaars en toeristen overgezet.
Wij kijken weer terug op een geslaagde wandeldag!
Op naar de 11e in 2019!

Verslag van zomaar een werkdag in de polder: 21 augustus

Het beloofd een mooie dag te worden. Licht bewolkt af en toe zon en zo’n 23 a 24 graden.
En, Ook niet onbelangrijk, een hoge vochtigheidsgraad wat weer tot gevolg had dat we het allemaal zeeeer warm hadden.
Na een rustige tocht kwamen we aan op perceel 5G. Allemachtig, wat stond hier een riet. Het was een landje vol veenmos en veel riet, heel veel riet. Met drie maaimachines gingen we onze “vijand” te lijf. In no time hadden we allemaal een natte rug!!!
Het was weer eens wat anders te lopen op een echt drassig landje. Dus, niet al te vrolijk springen want dan ga je er door heen. Het verschil tussen land en water was nauwelijks te zien en zo kon het gebeuren dat de motormaaier te water raakte. Ook hier bleek weer, vele handen maken licht werk. In een mum van tijd stond het gevaarte weer op het droge en deed t ook nog. 

 

Marja trof, een voor de Kalverpolder, zeer zeldzame paddenstoel aan. Nadat Ron van ’t Veer, ecoloog,  die o.a. ook botanisch onderzoek doet voor Staatsbosbeheer, de foto had gezien bleek het de Zwart wordende Wasplaat te zijn.

Het paarsachtige bloempje is de Moerasandoorn. De lunch werd weer in het veld gebruikt.
En zowaar, Dirk werd door een wesp gestoken waarna Jan adequaat optrad door onmiddellijk ons “wespensteek uitzuig apparaat” ter hand te nemen en te gebruiken waardoor Dirk weer verder kon.

Uiteindelijk was zo rond 14.00 uur het grootste gedeelte van het landje schoon!

Een molen(tje) erbij in de Kalverpolder

In de Zuidoosthoek van de polder( aan de dijk bij de Hercules) ligt een perceel wat tijdens het ‘grote opknapproject’ van enkele jaren geleden tijdelijk is gebruikt als baggerdepot. Daarna is het geëgaliseerd en opnieuw ingezaaid.
Het bleek echter nadien te nat te blijven om schapen op te laten lopen of te maaien. Er stond altijd al een pompinstallatie met zonnepanelen, maar die functioneerde niet (voldoende). 
Bij Staatsbosbeheer bleek nog een authentiek houten watermolentje beschikbaar te zijn! Deze was in een mum van tijd geïnstalleerd en op 28 augustus is het molentje in gebruik gesteld.
Is de Kalverpolder weer een stukje mooier!

Purperreiger gespot (voorgrond)

Op de terugweg werd nog een purperreiger gespot (de eerste keer in de Kalverpolder?)
Zo kon de dag niet meer stuk!

 

 

De jaarlijkse vrijwilligersavond

Op 7 september was er weer de jaarlijkse bijeenkomst voor de vrijwilligers, eventueel met partner, van Stichting Kalverpolder. Ook dit jaar weer voortreffelijk georganiseerd door Jan Duijvis.
De voorbereidingen overdag werden nogal beïnvloed door stormachtig en regenachtig weer (hoezo mooie zomer….?). Vooral het opzetten van de grote partytent kostte nogal wat moeite.
Ook dit jaar was de keuze gevallen op de Italiaanse keuken. De Italiaanse traiteur Damiano te Krommenie had weer goed zijn best gedaan. Heerlijke Italiaanse gerechten mooi gepresenteerd in onze houtafdeling. Een aantal dekselse jongemannen hadden het uitserveren van de diverse gerechten op zich genomen!!! Geen Italiaanse omgeving maar het feest was er niet minder om. Er was voldoende voor iedereen! Ook de drankjes smaakten heerlijk.
Kortom een mooie avond die een nogal nat einde had. Het regende behoorlijk ( net als vorig jaar!!!)
De plaatjes spreken voor zich!

Een nestje gevonden

Zoals eerder bericht broeden er in de Kalverpolder ca. 60 verschillende vogelsoorten. Vooral de kleine rietvogels zijn goed vertegenwoordigd. Toch vinden we maar zelden in nestje in het riet.

nest van Kleine Karekiet

 

 

Dat komt waarschijnlijk omdat in het moerasbeheergedeelte maar 1 x per 3 jaar wordt gemaaid en dat we doorgaans veel rietkragen laten staan.
In september vonden we toch een mooi intact nestje van de kleine karekiet. Dit kleine vogeltje hangt zijn nestje ca. 50 cm boven de grond in enkele rietstengels. In 2017 zijn 54 (!) broedterritoria geteld van dit vogeltje.

 

 

Pech in de polder

Iedere week gaan we met zo’n 35 man/vrouw aan de slag in de Kalverpolder. Vele handen maken licht werk…..maar voor het echt zware werk (en ‘meters maken’) hebben we al enkele jaren een trekker.
Hiermee kunnen we maaien, gewierst maaisel opschuiven, voren trekken, etc. . Met andere woorden: we kunnen bijna niet zonder!
Maar dan toch slaat een keer het noodlot toe: pech.
Op 25 september begeeft de aandrijving van de trekker het, terwijl we in de polder aan het werk zijn. En dan moet de trekker natuurlijk wel naar de Bunker vervoerd worden. Dat is een heel gesleep. Gelukkig is dan weer mankracht voldoende beschikbaar en kan de trekker met een lastpakker worden gesleept.

 

Achteraf bleek dat er toch een fikse (en kostbare) reparatie noodzakelijk was. We hebben de trekker uiteindelijk 3 weken moeten missen.

 

Weeskind in de Kalverpolder (?)

In de Nieuwsbrief van Groende Vrijwilligers(Landschap Noord-Holland) van 4 september stond dit artikel van Peter Mol:
Op bezoek gaan bij natuur beherende vrijwilligers is leuk omdat je weer eens in een mooi gebied komt maar vooral omdat je een bepaalde passie, een drang om meer van de natuur te willen leren deelt. Donderdag 23 augustus stond ik na een bezoek aan de Stichting de Kalverpolder op het punt om naar kantoor te gaan. Op de muur van het beheergebouw (een stal die de vrijwilligers zelf hebben omgebouwd) zat een grote bruine nachtvlinder. Als de vlinder even op vloog, was een felle rode achtervleugel met zwarte banden te zien. “Dat moet een rood weeskind zijn”, zei ik terwijl Rolf Surink van Stichting de Kalverpolder een foto nam.

Rood Weeskind

Terug op kantoor ontving ik een enthousiaste mail van Rolf: “Ik heb nog even nagezocht wat voor vlinder het was en inderdaad het was een rood weeskind. En weet je waarom deze nachtvlinder zo heet, omdat het rood met de zwarte banden van de achtervleugel, die bij het vliegen zichtbaar wordt, mensen vroeger aan het uniform van de Amsterdamse weeskinderen deed denken (zie schilderij van Max Liebermann hieronder). Dat is ook rood met zwart zoals het Amsterdamse wapen. Het rood weeskind komt af op bloedend hout van populieren of wilgen. Dat zijn ook de waardbomen voor de rupsen. En laat bij ons beheergebouw vorige week nou net een grote tak uit een populier zijn gewaaid.”

Dit is het enthousiasme en de leergierigheid waar ik zo van houd. Mijn dag kon niet meer stuk. 2018 blijkt trouwens een super jaar te zijn voor het rood weeskind. Let deze nazomer op, want nachtvlinders als het rood weeskind, maar ook het huismoedertje of de grote beer (wat een mooie namen allemaal) fleuren die behoorlijk op. Peter Mol

Einde Kalverpoldernieuws 2018 editie 3

              

27 feb

Kalverpoldernieuws editie 1 2018

Kalverpoldervrienden,
In deze editie alweer een terugblik op het laatste kwartaal van 2017. Het eerste volle jaar na ons jubileumjaar 2016 zit er al weer op!
En we hebben niet stilgezeten! Stichting Kalverpolder blijft zich ontwikkelen en groeien. We sluiten het jaar af met 51 actieve vrijwilligers……dat betekent dus nog steeds een groeiend enthousiasme om de handen uit de mouwen te steken voor de natuur en specifiek voor onze geliefde polder!
Met als gevolg:

Record aantal werkers op 31 oktober

Op onze wekelijkse werkdag, dinsdag, druppelen de vrijwilligers vanaf 8 uur binnen. eerst even een bakkie koffie (en vaak een verjaardagstraktatie….). Langzaamaan raken alle stoelen bezet. Even bijpraten over de afgelopen week tot dat Jan Duijvis kort voor negenen dit ruw verstoort met een uitdagende taakverdeling om vervolgens iedereen met enige dwang naar de boten te dirigeren….
Op 31 oktober viel ook Jan wel even stil! In de Bunker hadden zich 42 (!!) gemotiveerde vrijwilligers verzameld (en we hebben maar 40 stoelen!). Een absoluut (fantastisch)record!
Er is werk genoeg voor iedereen, maar het levert natuurlijk wel wat logistieke hoofdbrekens op om iedereen, per boot naar de diverse percelen te vervoeren.

Boot van de buurman

Stichting Kalverpolder heeft 3 boten, waarvan één (de ‘veerboot’) voor personenvervoer. De 2 andere boten zijn voor materiaalvervoer, met daarnaast ook enkele vrijwilligers.
De helpende hand kwam van onze buurman Gerard Wijma. Gerard heeft zijn boot(met buitenboordmotor), geschikt voor personenvervoer, aan Stichting Kalverpolder geschonken! Dat is een genereus gebaar waarvoor wij hem hartelijk danken.

Weer een mijlpaal: de Carport gereed!

Door de geleidelijke uitbreiding van ons machinepark werden onze mogelijkheden om de apparatuur op te bergen steeds lastiger. De trekker, maaimachines en lastpakkers worden altijd in onze ‘garage’ achter slot en grendel gestald. Daarnaast staat de ruimte nog vol met gereedschappen en allerlei machine- onderdelen (strailer, maaibalken, bosmaaiers).
De zitmaaier, in 2017 aangeschaft, kon er echt niet meer bij en moet iedere week noodgedwongen in de houtwerkplaats in en uit worden gereden.

Begin 2017 is dan ook besloten om een ‘carport’ te bouwen. Dit is een forse schuur, waarvan de voorzijde open is. Piet van Nugteren is direct aan de slag gegaan met ontwerp, begroting en vergunningsaanvraag. In het voorjaar is met de bouw begonnen.
In een eerdere Nieuwsbrief is dit al een keer aan de orde geweest. Het hele proces is ook op onze Facebook pagina te volgen geweest.
In de afgelopen periode werd de schuur voorzien van een pannendak en een oprit.
De carport zelf is gebouwd met hout van de houtzaagmolen Het Jonge Schaap.

 

Op 28 november kon de carport, zonder verdere plichtplegingen, in gebruik genomen worden. De ruimte wordt gebruikt voor de, niet kwetsbare, machineonderdelen, de aanhanger en allerlei aanverwante zaken.

Hachelijk momentje…..

De Kalverpolder is een waterrijk gebied. Na een regenachtige periode willen ook diverse percelen nog wel eens ‘overlopen’ en heel drassig worden . Het werken is de polder is dan ook vaak een balanceren op het randje van nat en droog. En soms gaat het dan maar net goed…..
In november was een maaimachine half in het veen weggezakt. Dat levert wel even een mooi plaatje op maar er moet onmiddellijk handelend worden opgetreden aangezien hij anders verder in het veen zakt. Gelukkig kon Jan de Rooij de machine op eigen kracht nog verplaatsen, voordat we het met touwen er uit moesten trekken.

Nacht van de Nacht: uitverkocht!!

Op zaterdag 28 oktober is dit jaarlijkse evenement weer bijzonder succesvol verlopen.
In tegenstelling tot de weersverwachting bleef het de hele avond droog!
Ruim 500 mensen hadden zich voor deze avond aangemeld. Uitverkocht!!
Net als ieder jaar kon er vaartochten worden gemaakt in het pikkedonker door de Kalverpolder.
Slechts op enkele punten waren door de vrijwilligers van Stichting kalverpolderstormlantaarns opgehangen.  Met 4 boten (dit jaar ook de Koeienboot van Pieter Duijn) konden gasten een vaartocht door de polder maken

die eindigde bij de werkschuur (de Bunker).
Diverse bewoners van de Zaanse Schans stellen hun huizen open voor knusse huiskamerconcerten. Ook in het Zaans Museum deed weer mee met een ‘ Prikkel je zintuigen’ tour.  Op het Laarzenpad spannende voorstellingen door  toneelschool ‘de Trap’ uit Amsterdam.
Organisator Nacht van de Nacht Lisette Janssen van Stichting de Zaanse Schans kijkt uit naar deze zaterdagavond: “Wat ooit begon als kleinschalig, is uitgegroeid tot een evenement dat niet meer is weg te denken in de Zaanstreek”.


Bij ons in de Bunker was er ditmaal een optreden van het Gipsy Jazz kwartet o.l.v. Reinier Voet. Twee dames, viool en contrabas, en twee heren op gitaar en ritmegitaar gaven de hele avond prachtige optredens met mooie muziek. Dit alles werd onder het genot van koffie, thee, warme chocolademelk en/ of frisdrank, door een massaal opgekomen publiek zeer gewaardeerd. Na afloop van de avond werd er nog even na geborreld in restaurant De Kraai. Wat ons betreft volgend jaar weer!!! 

Code Rood in de Kalverpolder

Natuurlijk is het wel eens voorgekomen dat we ( op een dinsdag) niet in de polder aan het werk konden. Dan is de oorzaak altijd dat er (te veel) ijs is om te varen en dat we het niet kapot willen varen om schaatsplezier te bederven. Dat is in de afgelopen vijf jaar maar 2 of 3 keer gebeurd.

Op maandag 11 december kwam het KNMI echter met een code rood waarschuwing voor hevige sneeuwval, waarop vrijwilligerscoördinator Jan Duijvis niets anders kon doen dan het werk op voorhand af te gelasten.

En ‘s avonds en ‘s nachts is er inderdaad een flink pak gevallen. Dat was dus niks geworden om te werken! Het was wel wat frustrerend om te zien dat het dinsdag prachtig zonnig weer was ! Onze ‘huisfotograaf’ Joop Stokkink kon het dan ook niet laten om een paar fraaie Klaverpolderfoto’s te maken……

In de prijzen bij de Postcode loterij!

Via Landschap Noord Holland stelt de Nationale Postcode Loterij ieder jaar € 5000 beschikbaar voor gemotiveerde natuurprojecten in onze provincie. Per project maximaal € 500.
Stichting Kalverpolder heeft een motivatie ingediend voor de aanschaf van 3 veiligheidsuitrustingen voor 3 vrijwilligers van de bramen- en bomenploeg, bestaande uit een hoogwaardige spade, speciale werkhandschoenen en een veiligheidsbril.
Het gebruik van gereedschappen (spade, bijl, boomzaag) bij het verwijderen van bramen en bomen moet op een veilige wijze kunnen gebeuren. Dus naast een goede instructie is een optimale kwaliteit van het gereedschap noodzakelijk.
omdat onze ploeg in korte tijd is uitgegroeid naar 6 á 7 personen was uitbreiding van materiaal dan ook hard nodig.
Wij waren dan ook blij verrast dat wij, op basis van onze begroting, een schenking ontvingen van € 430,00. Top!
De materialen zijn inmiddels al volop in gebruik.

Broedvogeltellingen in de Kalverpolder

Al vanaf de jaren 80 worden, met een onregelmatige interval, broedvogeltellingen uitgevoerd in de Kalverpolder. Vanaf 2000 tot en met 2013 gebeurde dat intensiever: 6 keer. In 2016 heeft weer een broedvogeltelling plaatsgevonden. De werkzaamheden m.b.t. het Opknapplan waren echter nog in volle gang. Het was dan ook interessant om te zien of er in 2017 hiervan (al) effecten zichtbaar waren. Vandaar dat ook in 2017 een telling is uitgevoerd.
Onder (bezielende) leiding van Ab van Dorp, boswachter Staatsbosbeheer, hebben Rolf en John de inventarisaties in 2016 en 2017 uitgevoerd. In een periode van 13 weken wordt, één dag in de week, alle broedvogelterritoria  van alle vogels in de polder vastgesteld en vastgelegd. Dat gebeurt, vanaf zonsopgang, in een bootje(van Rolf) met elektrische motor.

Het vaststellen van een territorium gebeurt in de regel door het waarnemen van een zingend mannetje. Hét teken dat er sprake is van een (broed)territorium. Meestal wordt de vogel alleen gehoord, maar vaker ook gezien.
Alle gegevens worden door Ab in een landelijk systeem van SOVON digitaal verwerkt, waarna een specifiek softwaresysteem de broedvogellocaties en aantallen berekend.

Ab heeft de uitkomsten (en conclusies) in een indrukwekkend monitoringsrapport verwerkt (in de Bunker aanwezig). Dit rapport laat o.a. zien dat er in 2016 60 verschillende vogelsoorten broedterritoria hadden. In 2017 zijn ook 60 soorten vastgesteld! Dat zijn echter niet altijd dezelfde soorten.  In grote lijnen is er dus sprake van een stabiel aantal soorten. Per soort kan het aantal territoria dus wel verschuivingen laten zien.

Hoogtepunt in 2017 was de vaststelling van een bruine kiekendiefnest, waarvan uiteindelijk 4 jongen zijn geringd en uitgevlogen. In 2016 was echter ook vastgesteld dat er wel een kiekendiefnest aanwezig was, maar de uitkomst was niet vastgesteld.

Voor wat betreft de typische weidevogels(grutto, tureluur, kievit en scholekster) kan vastgesteld worden dat ook de Kalverpolder de landelijke neergang wordt gevolgd. Als echter in ogenschouw wordt genomen dat het aantal hectare echte veenweides feitelijk is afgenomen, dan is het weidevogelbestand toch nog alleszins redelijk te noemen.
Omdat een deel van de polder nu bestaat uit moerasvegetatie (o.a. riet) zijn is het rietvogelbestand sinds de jaren 80 logischerwijs sterk toegenomen.
Ook in de landelijke trend is de toename van het aantal ganzennesten te noemen.

Enkele kenmerkende uitkomsten:
– de meest talrijke broedvogel(aantal territoria): de grauwe gans (109)
– ‘second best’ : de rietzanger (71)
– sterke toename: de krakeend (45) en graspieper (16)
– sterke afname: de wilde eend (56)
– waar zijn we blij mee: de kiekendief(1) en de blauwborst (15)
– wat vinden we jammer: géén zomertaling (net niet voldoende waarnemingen)
– wensen voor 2018?: watersnip, kemphaan, veldleeuwerik