07 aug

Kalverpoldernieuws editie 3, 2019

Klussen tijdens vogelbroedseizoen

Het afgelopen kwartaal stond vrijwel volledig in het teken van het broedseizoen. Dan mag er uiteraard niet op de percelen in de polder gewerkt worden. Overigens mag er wél gevaren worden.
Traditioneel wordt deze periode gebruikt om allerlei onderhoudsklussen uit te voeren.
Maaimachines en tractor worden schoongemaakt en nagekeken. Het kraantje is uit de polder gehaald en weer tiptop in orde gemaakt.
Grootste uitdaging is altijd om de stalen veeboot op de kant te krijgen om in de verf te kunnen zetten. Kwestie van vernuft en tractor- en mensenkracht!

Het nieuwe botenhuis krijgt vorm

In maart is begonnen met de bouw van het nieuwe botenhuis. In de vorige Nieuwsbrief is al gemeld dat we voor de realisatie hiervan financiële steun hebben gekregen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 57306096_1071412776381475_4772698896335896576_n.jpg
het frame is klaar


Nadat de aannemer de palen en frame heeft geplaatst moeten we wel zelf aan de slag. De timmerploeg heeft hier een flinke kluif aan!
Vrijwel al het hout van het oude botenhuis wordt, daar waar mogelijk en na intensieve behandeling, opnieuw gebruikt.
Het ponton is een handig hulpmiddel omdat hiermee een mooie ‘werkvloer’ is gecreëerd. De montage van de spanten is een precies klusje.
Daarna kunnen de zijkanten en de deuren erop. Nu het dak nog!

Onverwachte uitgave: Buitenboordmotor

Niets is voor de eeuwigheid…..De oudste buitenboordmotor raakte onherstelbaar beschadigd, waardoor een onverwachte aanschaf van een nieuwe motor onvermijdelijk was.
Dat is een forse uitgave, maar gelukkig bleek (een deel van)de schade geclaimd te kunnen worden bij onze schadeverzekering. Dat verzachtte deze financiële aderlating in behoorlijke mate.
Omdat deze motor op de veeboot wordt gebruikt, en nu steeds intensiever wordt gebruikt met zware ladingen, is besloten om een 20pk motor aan te schaffen. Én met elektronische start!
We kunnen voorlopig weer vooruit!

een nieuwe, glimmende, buitenboordmotor

Een oude bekende…..

Het eerste bootje van Stichting Kalverpolder is destijds verkocht omdat het veel te klein (en onhandig) was voor het groeiend aantal vrijwilligers en machinepark.
Nu, na 10 jaar, heeft de eigenaar het bootje weer aan ons geschonken. Het stalen bootje verkeerde in matige staat en had enkele lekkages, maar we realiseerden ons dat het toch handig kan zijn voor vervoer van een kleinere ploeg vrijwilligers( bijv. de ‘bramenploeg’).

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 64750883_1126371697552249_6701728821055324160_n.jpg
en hij vaart…..


Technische inspectie maakte duidelijk dat het haalbaar was om het bootje nog te repareren en op te knappen. En het resultaat mag er wezen!
Er zijn zelfs een vlonder en bankjes in gemaakt.

De oude ‘nieuwe’ boot

Update Schanszichtpad

Het Schanszichtpad is nog steeds gesloten en er is nog geen zicht op een heropening.
In november 2018 is het pad gesloten vanwege de slechte staat van de houten bruggen. Een werkgroep waarin, naast eigenaar Staatsbosbeheer, gemeente Zaanstad, Stichting Zaanse Schans, Stichting Zaansche Molen, het Recreatieschap NH en onze stichting zitting hebben heeft, op basis van professioneel onderzoek en prijsopgaves vastgesteld dat volledige vervanging de voorkeur heeft.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is P1110406.jpg
één van de 4 bruggen

Er wordt binnen SBB nu een Projectplan opgesteld om tot deze vervanging én dus heropening te komen. Doorslaggevend hierin zal de verwerving van de financiële middelen zijn. SBB reserveert geen geld voor vervangingen en het jaarlijkse budget is volstrekt ontoereikend.
Er zal dus een plan en tijdpad uitgewerkt moeten worden hoe het benodigde bedrag bijeen gebracht kan worden.
Het staat wel vast dat het Schanszichtpad helaas voor langere tijd gesloten blijft.

Inventarisatie broedvogels: weer mooi resultaat!

Dit voorjaar is weer een broedvogelinventarisatie uitgevoerd door Boswachter Monitoring Ab van Dorp, geassisteerd door vrijwilligers van Stichting Kalverpolder: Rolf Surink en John van Loon.
Gedurende 13 weken werden op iedere vrijdagochtend(vroeg), gebruik makend van een ‘fluisterbootje’, alle broedvogelterritoria geïnventariseerd.
Doorgaans wordt een territorium vastgesteld door een zingend mannetje waar te nemen. Dit geldt zeker voor de kleinere rietvogels. Grote(re) vogels kunnen echter soms op of bij het nest worden gezien.( weidevogels, ganzen, futen etc.)
Er werden 73 potentiele broedvogelsoorten waargenomen, waar van 65 soorten daadwerkelijk een broedbiotoop is vastgesteld( methode SOVON).
Natuurlijk de veel voorkomende soorten als grauwe gans, rietzanger, kleine karekiet, en kokmeeuw. Maar zeker ook mooie resultaten zoals: roerdomp, bruine kiekendief ( 3e jaar!), blauwborst, snor, etc.
Sinds vorig jaar worden een aantal percelen 2x per jaar gemaaid, zodat er meer openheid en broedgelegenheid voor weidevogels ontstaat.
Dit heeft zeker effect gehad.

De jaarlijkse excursie: naar de Schoorlse duinen

Een verslag van deze dag van Joop Stokkink:
Vandaag, een grijze frisse dag, op excursie naar de Schoorlse Duinen
Het mooiste duingebied van Nederland met daarin gelegen de hoogste duintop, t.w. 54 meter hoog.
Vertrek Bunker 0mstr. 08.45 u. Nog een heel gedoe om alle fietsen op de meegenomen fietsdragers te plaatsen. Ondanks het frisse weer en ferme wind gingen er 6 vrijwilligers van de Kalverpolder, al dan niet voorzien van een E-bike, per fiets naar Schoorl. Toch zo’n 38 km enkele reis. De rest per auto met de fiets achterop ook naar Schoorl, naar de Vrienden van de Schoorlse Duinen. Hier hadden de vrijwilligers van Staatsbosbeheer o.l.v. de boswachter Yvonne van de Meer een mooi programma samen gesteld. Onder het genot van koffie en koek uitleg in de hout werkplaats. Hier worden o.a. de banken gemaakt die op diverse plaatsen in het bos staan. Ook worden hier div. vogel-/vlinderhuisjes gemaakt. Boomstammen worden hier in planken gezaagd. In het duingebied staan veel opgestapelde gezaagde dennenstammen. Deze zijn door een bedrijf gezaagd worden door hen afgevoerd en b.v. vermalen tot snippers en/of biomassa. Na al dat gepraat was het tijd voor een goed verzorgde lunch in ontmoetingscentrum IJgenweis. Vervolgens voorbereiding voor een fietstocht door het duingebied. De gids had voorafgaande aan deze tocht informatie gegeven
omtrent het wel en wee in dit gebied. Tijdens de tocht (+/- 20km) op verschillende plaatsen gestopt om te genieten van het uitzicht en verhalen van de gids. Ondanks het matige weer waren de windmolens en boorplatforms in zee redelijk goed te zien. Omstreeks 15.30 uur was een ieder weer terug op de parkeerplaats en ging iedereen tevreden huiswaarts. ( www.vriendenvandeschoorlseduinen.nl)

De Open Dag Stichting Kalverpolder

Dit jaar werd niet op Vaderdag, maar op zondag 23 juni weer de Open Dag georganiseerd. Aankondigingen zijn gedaan in alle Zaanse weekbladen, diverse websites en onze facebook-pagina.
Het is een gezellige dag geworden, mooi weer, interessante rondvaarten, maar helaas niet erg veel bezoekers.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is foto-open-dag.png
Open dag 2019


We zouden natuurlijk graag zien dat ‘het zwart van de mensen’ zou zijn…..maar de concurrentie van veel andere evenementen in de Zaanstreek is groot.
Toch was de aanwezigheid van Kontakt Milieu Zaanstreek en gidsen van de Vogelwacht Zaanstreek gelukkig voor de bezoekers aanleiding tot geanimeerde gesprekken en vogelvaartochten.
ook kon het perceel ‘De Kooiakkers’ worden bezocht, waar de KNNV Zaanstreek, met vrijwilligers een prachtig botanische veenweide hebben gerealiseerd.
Zeer vereerd waren we met een bezoek van onze oudste donatrice: 105 jaar! Zij kon van een prachtige vaartocht genieten.

Vaartocht door de Kalverpolder

Vaste prik: Natuurweek St. Michael College

Op 27,28 en 29 mei zijn voor de 2e klas leerlingen van het St. Michael college weer in totaal 14 vogelvaartochten uitgevoerd. Tijdens de vaartocht werd door steeds2 leerlingen een presentatie gegeven over een vogelsoort uit de polder. Bij voorkeur werd de vogel dan eerst gespot.
Tijdens de vaartocht wordt door docent en Kalverpoldermedewerker info gegeven over de polder, biodiversiteit, etc.

Ook een klassieker: de Kinderboekenmarkt

Dit is toch ieder jaar echt een feestje…..en altijd mooi weer!
Op 2 juni weer de jaarlijkse Kinderboekenmarkt op de Zaanse Schans.
Stichting Kalverpolder was met 3 boten aanwezig voor de Voorleesrondvaarten.
Dit jaar thema: Zaanse Kinderboekenschrijver/ster. Dus bij iedere vaartocht een schrijver of schrijfster die uit ‘eigen werk’ voorlas.
De boten voeren af en aan voor een vaartocht van ongeveer een half uur. Voor het voorlezen werd de boot dan midden in de polder tegen het riet stilgelegd. Alle aandacht van de kinderen….en ouders!
Onvermijdelijk glipten af en toe een paar toeristen aan boord. Ze snapten het niet helemaal maar vonden het een fantastische ervaring.

Bestrijding exoten: de Reuzenberenklauw

De natuur in Nederland wordt bedreigd door diverse invasieve (plant)exoten, waarvan de bekendste zijn: Japanse duizendknoop, ambrosia en de reuzenberenklauw.
De eerste 2 hebben we nog niet aangetroffen in de Kalverpolder. De reuzenberenklauw komt echter door de hele Zaanstreek voor. Gemeente Zaandam heeft een exotenbeleid ontwikkeld, waarin de bestrijding van deze woekeraar een prominente plaats heeft.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 60459602_1095800973942655_3713781250742288384_n.jpg
Zware klus!


In de Kalverpolder zien we de Berenklauw (nog) niet op onze ‘eigen’ percelen, maar wel in de randen van de polder. Met name op de Zaanse Schans(Kalverringdijk) en het terrein rond het Michael college.
In het broedseizoen hebben Nico Vergouw en Henk Motshagen zich op het uitspitten van deze plant gestort. Enerzijds om de gemeente een beetje te helpen, maar anderzijds natuurlijk om te voorkomen dat de plant zich in de Kalverpolder vermeerdert.

Gespot in de Kalverpolder