20 okt

Kalverpoldernieuws najaar 2022

Natuurwerkdag zaterdag

5 november

Zaterdag 5 november a.s. doet Stichting Kalverpolder uiteraard weer mee met de landelijke Natuurwerkdag. Iedereen, van jong tot oud, alleen of met de hele familie, kan een dagje meewerken om de natuur in de prachtige Kalverpolder nog verder vooruit te helpen.
Verdere informatie over deze dag en Inschrijven kan via de volgende link:
https://www.natuurwerkdag.nl/klus/kalverpolder/2022-11-05
Komt u ook de vrijwilligers van Stichting Kalverpolder een handje helpen?

RABO Club Support 2022: weer een mooi resultaat!

In september kon weer door leden van de Rabobank, gestemd worden op hun favoriete stichting of vereniging in de Zaanstreek. Stichting Kalverpolder is blij dat wij kennelijk veel stemmen naar ons toe hebben kunnen trekken! Dat is geresulteerd in een mooi bedrag : € 893,79
Dit bedrag wordt gebruikt om de onverwachte kosten die wij eerder dit jaar moesten maken om 2 nieuwe AED’s aan te schaffen weer (enigszins) te compenseren.
Bij controle tijdens het broedvogelseizoen bleken 2 van de 3 AED’s niet meer te functioneren. Herstel was helaas niet meer mogelijk. Omdat wij doorgaans op 2 of3 geïsoleerde plekken in de polder werken moeten we op iedere werkplek een AED hebben( en andere veiligheidsvoorzieningen)
Uiteraard danken wij iedereen die op ons heeft gestemd!

Het Schanszichtpad: er gaat nu echt wat gebeuren!

Alle vergunningen voor de vervanging van de bruggen zijn nu verleend. Er is inmiddels, na selectie, een opdracht verstrekt aan aannemingsbedrijf K. Dekker Bouw & Infra uit Warmenhuizen.
Volgens de planning starten de werkzaamheden op het pad medio november. Alle 4 bruggen worden vervangen. Bij 3 bruggen komt een opbouw op de bestaande houten palen onder de waterlijn. De 4e brug wordt geheel vervangen omdat deze brug wordt gerealiseerd als verbinding tussen het pad en het toekomstige Natuurpark.
Uit oogpunt van duurzaamheid is gekozen voor gerecycled (zwart)plastic materiaal. Dit materiaal wordt voor soortgelijke toepassingen tegenwoordig veelal gebruikt in natuurgebieden. Het model van de bruggen is vrijwel ongewijzigd.

Het bruggenproject gaat van start!

De werkzaamheden gaan circa 2 maanden in beslag nemen. Het is dus de verwachting dat het Schanszichtpad begin volgend jaar weer opengesteld kan worden.
Dit zal natuurlijk niet onopgemerkt gebeuren……alle reden voor een klein feestje!

Natuurpark krijgt vorm

Het Natuurpark zal tegelijk met het Schanszichtpad worden geopend. Het pad loopt dan over dit perceel dat op enige afstand achter onze werkschuur is gelegen. In grote lijnen is de inrichting (paden) en beheer (maaien) al gereed. Maar er moeten nog een aantal praktische zaken worden uitgevoerd.
Zo zullen er informatiepanelen worden geplaatst. Dit wordt op dit moment met Staatsbosbeheer uitgewerkt.
ook komen er enkele rustbankjes en een bruggetje over het slootje dat over het park is gegraven.
Daarnaast wordt er nog een landhek gemaakt en geplaatst om het pad naar de bunker af te sluiten.
Kortom: genoeg te doen nog! Maar mooi (én interessant) zal het zeker worden.

Het Natuurpark in aanleg

3 dagen vogels spotten Sint Michael College

Het kon weer! Zoals vanouds (laatste keer in 2019) konden de ‘Michael dagen’ weer doorgaan.
Alle leerlingen van de 2e klassen kregen in groepjes een rondvaart door de polder met het doel (zoveel mogelijk) vogels te spotten. Natuurlijk hebben wij de mooiste plekjes met hen opgezocht!
Het fraaie weer hielp zeker mee: alle dagen droog en zonnig!
Naast het vogelspotten werden de leerlingen ook aan het werk gezet op de Kooiakkers om plantjes, insecten en slootdiertjes te determineren.
Het is een intensief programma met 2 boten gedurende bijna 3 volle dagen. Het vergt veel inzet van schippers, vrijwilligers én leerkrachten. Maar de sfeer is altijd top!

Ook vogelspotten voor eigen vrijwilligers

Voor het eerst hebben we ook eens een vogelexcursie voor onze eigen vrijwilligers georganiseerd. Op 11 mei om 7 uur’s ochtends zijn we met 2 boten rustig en voorzichtig de polder ingevaren. Verrekijkers mee en gespitst op vogelgeluiden. De boot regelmatig stilgelegd tussen de rietkragen en dan gebeurt het!
Natuurlijk de vele rietzangers, rietgorzen, af en toe een snor. Maar de heilige graal is voor iedereen toch de (zingende)Blauwborst!
Ook bij de plasdras veel te zien. De gebruikelijke soorten (dus grutto, tureluur, etc.), maar ook kleineplevier en de stijlvolle kluut. Roofvogels, ganzen, eenden: het is allemaal gespot.
In de Kalverpolder zijn bij eerdere tellingen rond de 60 verschillende vogelsoorten met een broedterritorium vastgesteld.
Kortom een succesvolle excursie, voor herhaling vatbaar.

De Kalverpolderwandeltocht: terugkerend evenement

Vorig jaar werd pas laat (i.v.m. de coronamaatregelen) vergunning gegeven voor de traditionele Kalverpolderwandeltocht. Het aantal wandelaars bleef daardoor beperkt.
Dit jaar gelukkig weer ‘een normale versie’. De tocht wordt georganiseerd door wandelvereniging De Laatste Loodjes. Op 20 augustus, een erg warme dag, kwamen ruim 300 wandelaars uit heel Nederland naar de Zaanstreek om, naar keuze, 5,10, 15 of 25 km te lopen.
Op ons terrein is een stempelpost ingericht, maar vooral kunnen de wandelaars even stoom afblazen met koffie, thee of een frisje.
De heerlijke lekkernij was door het Zaanse Bakkertje vers gebakken en aan ons geschonken.
De Laatste Loodjes heeft, na verrekening van de kosten, een donatie van € 300 overgemaakt!
Wij danken hen én het Zaanse Bakkertje van harte!

Broedvogelseizoen: tijd voor klussen

Tijdens het broedvogelseizoen(15/3 tot 15/6) kunnen en mogen we uiteraard niet op de percelen in de polder werken. Deze periode wordt intensief gebruikt om allerlei onderhoudswerkzaamheden en reparaties in en rond de bunker uit te voeren.
Dit jaar was de vloer van de bunker (na 15 jaar?) eens aan de beurt voor een nieuwe laag betonverf. Uiteraard in de kleur ‘natuurgroen’! Dat was zo gepiept. Het in- en uitruimen was bijna nog meer werk.

Daarna ging nog een wens in vervulling: een nette manier om de laarzen te stallen. dus niet meer op de grond, maar mooi en overzichtelijk op een rek.
Ons timmerbedrijf heeft hiervoor een mooie en praktische oplossing bedacht en gefabriceerd.

Het dak van de carport bleek niet waterdicht (eigenlijk zo lek als een mandje. Dat betekende dat alle dakpannen er weer af moesten. Daarna kon folie bevestigd worden en het geheel weer worden afgemonteerd. En dan weer de dakpannen er op. Keurig volgens de genummerde volgorde!

Het hout van de klep van de veeboot was hard aan vervanging toe. Tijdens het werk krijgt het materiaal veel te verduren. voor het vervoer van de maaimachines, maar vooral als de trekker volgeladen met maaisel steeds in en uit de boot rijdt. En dat gaat dan de hele dag door!
Het stalen frame van de klep is ook geschilderd, waarna nieuw hout kon worden gemonteerd.

Wat een zomer…..

De vrijwilligers van Stichting Kalverpolder werken jaarrond aan het beheer van de polder. Zelden zijn er weersomstandigheden die het werk onmogelijk maken. Als er ijs in de sloten ligt en/of een pak sneeuw op het land. Dan moeten we het werk noodgedwongen afgelasten.
In de praktijk komt dat dus zeer weinig voor en uiteraard altijd in de winter.
Maar dan deze zomer! Vrijwel iedere week zonnig en droog weer.
Naarmate het steeds warmer werd hebben we geprobeerd met enkele maatregelen het werk verantwoord en draaglijk te maken: tropenrooster, extra pauze, veel drinken.
Dat werd van week tot week bekeken, maar op 19 juli was de voorspelling: tot 39 graden C.
Te gek kan ook: deze werkdag werd afgelast…..voor zover we weten was dit nog niet eerder gebeurd.

Sinds ca. 4 jaar maaien we een aantal percelen 2 keer per jaar. Daardoor is het de overmatige rietgroei teruggedrongen en is weer een mooie veenweide ontstaan. In het voorjaar vol met koekoeksbloemen en ‘s zomers veel Kale Jonkers( een distelsoort) waarop enorm veel bijen, hommels en vlinders foerageren. Ook Wilgenroosje, Engelwortel etc. komen in bloei.
Door niet direct alles te maaien, maar blokken met deze vegetatie te laten staan(mozaïek maaien), kunnen de insecten en vogels nog volop profiteren. Een aantal weken later wordt de blokken alsnog gemaaid.

Mozaïek maaien

Biodiversiteit in de Kalverpolder

De Kalverpolder in 1924…..zo wordt het echt niet meer!

Een bijzondere luchtopname uit 1924. De Kalverpolder is uitstekend te herkennen, maar er ontbreken natuurlijk markante ‘landmarks’: nog geen provinciale weg, wel enkele molens maar nog geen Zaanse Schans, geen Sint Michael College, etc.
Rechts op de foto, aan de Zaan, is wel de verffabriek Jacob Vis te zien. Bovenin de foto heel duidelijk Haaldersbroek en de kerk van het Kalf.
Maar dan de polder zelf. Geen boom te zien! Dan ziet het er nu toch heel anders uit met veel meer begroeiing van bomen en struiken, vooral aan de randen van de polder.
Deze vervlogen tijd komt niet meer terug….