21 apr

Kalverpoldernieuws voorjaar 2016

Agenda

5 juni:                    Kinderboekenmarkt Zaanse Schans
19 juni:                 Kalverpolderdag
20 augustus:       Kalverpolderwandeltocht
29 oktober:         Nacht van de Nacht

Nieuwe voorzitter en vice- voorzitter voor Stichting Kalverpolder

Rolf Surink, John van Loon en Ron Sman

Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst op 15 januari, in het Kreatief Pakhuis te Zaandijk werd door Ron Sman het voorzitterschap overgedragen aan de nieuwe voorzitter John van Loon. Daarbij werd tevens bekendgemaakt dat Rolf Surink , naast zijn huidige bestuurstaak, ook de functie van vice- voorzitter op zich neemt.
Na uitvoerig te hebben stilgestaan over hetgeen er de afgelopen 10 jaar is bereikt werd Ron bedankt voor zijn niet aflatende inzet voor Stichting Kalverpolder. Namens de Stichting werden hem 2 historische boeken overhandigd over de papiermolens in Zuid-Holland, Overijssel, Gelderland en Limburg.
Echtgenote Marijke werd niet vergeten en kreeg een prachtige bos bloemen.

Na de symbolische overdracht van de “hooivork” stak John meteen van wal over hetgeen er ons te doen staat. Tevens werd de nieuwe werkkleding van de Stichting Kalverpolder gepresenteerd. De werkkleding, destijds verstrekt door Staatsbosbeheer, wordt later dit jaar vervangen door kleding van de Stichting Kalverpolder met het ‘eigen’ logo!

2016: Stichting Kalverpolder bestaat 10 jaar!

In september is het alweer 10 jaar geleden dat Stichting Kalverpolder werd opgericht en de eerste groep vrijwilligers de ‘wildernis’ van de Kalverpolder introkken. Er is in 10 jaar met een tomeloze inzet onnoemelijk veel bereikt! alle reden om daarop terug te kijken. Zo zal onze Kalverpolderdag op 19 juni, met extra activiteiten en aandacht,  al in het teken staan van dit jubileum.
Een werkgroep is volop bezig om de viering van deze mijlpaal in oktober te organiseren.
U wordt hierover natuurlijk op de hoogte gehouden!

Nieuwe bedrijfsvriend: het Zaanse Bakkertje

Yvonne en Bunyamin  reageerden heel enthousiast op onze vraag of Het Zaanse Bakkertje bedrijfsvriend van Stichting Kalverpolder wil worden. In het gesprek hierover werd wel duidelijk dat beiden veel oog hebben voor een goede samenhang van wonen, werken en omgeving. Daarom krijgt Stichting Kalverpolder hun volle steun om de instandhouding van de landschap- en natuurwaarde van de Kalverpolder, zo dicht bij het hart van Zaandijk, te realiseren.
Wij zijn natuurlijk heel blij met hun steun!

Onze hotspot: de plasdras

grutto’s op de plasdras

Dit weiland, in de bocht van de Kalverringdijk wordt door Stichting Kalverpolder beheerd. We zorgen ervoor dat het, vroeg in het jaar, grotendeels onder water staat (plasdras).
Dan ontstaat er een luilekkerland voor de trekvogels die in het vroege voorjaar (eigenlijk late winter…) o.a. uit Afrika terug in Nederland komen. De Kalverpolder is al jaren een geliefde plek.
En op 25 februari is het raak: de eerste 2 grutto’s worden gespot!
Daarna gaat het hard. Al binnen 2 weken foerageren en rusten er dagelijks enkele honderden grutto’s. Maar we zien ook kemphanen, kieviten, wintertalingen en dit jaar opvallend veel slobeenden!
Het wachten is nu op de kluten, die zullen ook vast nog wel komen.
Al met al is onze plasdras een hotspot voor de vogels, maar ook voor vele vogelliefhebbers die bij het hek een fantastisch zicht hebben op dit fraaie schouwspel.


NL Doet Dag in de Kalverpolder

11 maart: NL Doet Dag!
Stichting Kalverpolder had voor deze dag een ‘ klus’ aangemeld bij NL Doet. Hiervoor hebben 12 medewerkers van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied(ODNZKG) en 2 namens Decolegno Zaandijk aangemeld.
Daarnaast ook nog eens 16 vrijwilligers van onze Stichting. Dus 30 vrouw/man om flink wat ‘meters te maken’ in de polder.
Om 9.30 uur eerst een kop koffie en daarna in de boten. Het weer viel eigenlijk bar tegen. Het toegezegde zonnetje, bleek koud, mistig en winderig weer te zijn….
maar de inzet van iedereen was hartverwarmend!
Het harken had men al snel onder de knie en binnen no- time was het eerste eilandje plat. Alles geruimd, gedeeltelijk gefikt.
Om ca 12.00 uur was iedereen wel aan een lekker koppie soep toe. Dus op naar de bunker voor soep en de meegebrachte boterham.
Na de lunch weer snel terug om nog 2 perceeltjes te slechten. Om 15.00 uur ging de fluit en was het gedaan!
Alle deelnemers geweldig bedankt!

 

 

 

Stichting Kalverpolder onderwerp Utopiaproject brugklassers St. Michael College

de leerlingen op ‘werkbezoek’

In de week van 14 maart hebben 5 leerlingen brugklas VWO van het St. Michael College, in het kader van een Utopiaproject, gewerkt aan een ‘case’ van Stichting Kalverpolder.
De leerlingen doen onderzoek naar verschillende maatschappelijke organisaties en hun ideale wereldbeeld.
Een groepje van 5 leerlingen hebben onderzocht waarom het aantal donateurs van de stichting al enkel jaren terugloopt, terwijl het aantal ‘likes’ op facebook enorm toeneemt. Wij hebben dit ‘probleem’ op maandag aan hen voorgelegd, waarna zij na onderzoek en discussie een voorstel hebben uitgewerkt op welke wijze dit aangepakt kan worden.
Op vrijdag hebben zij dit plan klassikaal gepresenteerd.  Wij waren hiervoor ook uitgenodigd. Andere groepjes hebben soortgelijke projecten gedaan voor Amnesty en de Voedselbank.
Wij bedanken het SMC en leerlingen voor hun inzet en we zullen zeker contact houden over de toepasbaarheid van ‘het idee’ !

(on)gewenste natuur in de Kalverpolder:
de Berkenbladroller ( Deporaus Betulae)

De Berkenbladroller of Zwarte sigarenmaker is een snuitkevertje.266px-Deporaus.betulae.-.lindsey Het vrouwtje snijdt ongelofelijk meetkundig een blad in, in 2 S-vormen, die elkaar bij de nerf raken.
Er ontstaat een grote en een kleine flap. Dat worden de grote en de kleine trechter die in elkaar passen: het sigaartje.
Dit sigaartje wordt ook wel een peperhuisje genoemd. Daarin legt de berkenbladroller 1 tot 6 eitjes.bladroller
Dan knaagt ze aan de middennerf waardoorheen de vaatbundels naar het blad gaan(maar vreet er niet helemaal doorheen!), waardoor het blad geleidelijk verwelkt.
De larfjes eten het bladmoes. In de herfst vallen de larven, vaak met het peperhuisje en al, op de grond en overwinteren daar. Spitsmuizen vinden ze graag!
In mei begint de cyclus weer opnieuw…

Ringsnaveleend in de Kalverpolder en Enge Wormer

2016-03-19 12.17.44

vogelspotters op zoek naar de ringsnaveleend

Al enkele weken zit er een ringsnaveleend, tussen de kuifeenden, in de noord-oosthoek. Dat trekt heel veel vogelspotters naar onze polder. Zelfs uit het buitenland: België, Italie!
Geregeld staat er een rijtje spotters op het fietspad, gewapend met verrekijker en telescoop.naamloos
de ringsnaveleend (inderdaad met een lichte ring in de snavel) is een dwaalgast uit Amerika, en lijkt erg op de (talrijke) kuifeend.

 

Stichting Kalverpolder in de pers

NHD 19-1-16

Cor termaat en Rinus Buijvoets in het NHD 19-01-16