13 okt

Schanszichtpad

Vandaag, 13 oktober 2020, staat eindelijk het goede nieuws m.b.t. het Schanszichtpad in het Noord Hollands Dagblad voor De Zaanstreek. De kogel is door de kerk. Er is voldoende geld opgehaald om de bruggen gelegen in dit pad te vervangen. Het werk kan worden aanbesteed. De werkzaamheden zullen vermoedelijk na het broedseizoen van 2022 beginnen en zijn dan hopelijk eind 2022 of begin 2023 gereed. De loop van het pad zal iets worden gewijzigd. De brug welke het dichtst gelegen is bij onze Bunker zal worden verwijderd en nu op ons terrein aankomen. Voordeel, wij hoeven met onze boten niet meer onder bruggen door!!