22 jan

Nieuwjaarsbijeenkomst 17 januari j.l.

Afgelopen zaterdagavond was de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst voor de vrijwilligers en partners. Ook enkele relaties hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging voor deze gezellige bijeenkomst in het Creatief Pakhuis in Zaandijk.

Ron Sman

Ron Sman

Voorzitter van Stichting Kalderpolder Ron Sman belichtte in zijn toespraak enkele markante ontwikkelingen die in 2014 plaatsvinden. Het meest in het oog springend is de afronding van het ‘ Opknapplan Kalverpolder’, dat in december is gereed gekomen. Weliswaar zullen in 2015 nog de laatste details worden afgerond. Naast het ‘ Beheerplan’ , dat door de Stichting Kalverpolder’ in samenwerking met Staasbosbeheer, wordt uitgevoerd kan/ zal dit ( grote) Opknapproject leiden tot een aanzienlijke natuurkwaliteit en – beleving in onze fraaie polder. De vaarwegen zijn uitgebaggerd, beschoeingen geplaatst, een vogelkijkscherm, paaiplaatsen voor vissen etc. etc. En niet in de laatste plaats de realisatie van de uitkijktoren!

in 2014 is een aanzet gegeven om de relatie met Staatsbosbeer vast te leggen in een ‘ Samenwerkingsovereenkomst’. De afronding hiervan wordt begin 2015 verwacht.

Aandachtig gehoor

Aandachtig gehoor

Ron ging nog in op het feit dat de omvang van de vrijwilligersgroep door de jaren stabiel is gebleven. Het kost dus feitelijk niet veel moeite om nieuwe vrijwilligers te werven. Waren het tot nu toe enkel maar( ca 40) mannen, in 2014 is Marja Sinkeldam de mannenploeg komen versterken.

Na dit ‘ formele’ element van de avond was er nog volop gelegenheid om, onder het genot van een hapje en drankje, het nieuwe jaar in te luiden. Daarnaast kon men zich ook creatief uitleven met het graveren van glas(werk). Dit alles uitstekend verzorgd door de medewerkers van het Creatief Pakhuis.image