21 jan

Kalverpoldernieuws 2017 Editie 1

Jubileumjaar 2016 afgesloten

Het feit dat Stichting Kalverpolder 10 jaar bestaat is niet onopgemerkt voorbijgegaan!
In een speciale Jubileumeditie hebben we u daarover veel verteld. We kunnen terugkijken op een geslaagde receptie, buffetavond én symposium.

Even uitrusten

Daarnaast is 2016 sowieso een enerverend jaar geweest: een groeiend aantal vrijwilligers (47 nu!), nieuwe kleding is in gebruik genomen, vervanging en uitbreiding apparatuur, diverse grote evenementen, etc. etc.
In 2017 kunnen we er weer vol tegenaan! Iedere dinsdag is het weer ‘volle bak’ !

Nacht van de Nacht blijft een topper!

Op 29 oktober is weer de Nacht van de Nacht op en rond de Zaanse Schans georganiseerd.
Wederom met méér optredens. Dit jaar is ook het Zaans Museum ‘ingestapt’ met op deze locatie de magische Wereld van Ger Copper en een Black Art dance voorstelling.
Op de Schans konden in diverse (privé)woningen en molens huiskamerconcerten worden bezocht. Verhalenvertellers, buiten in het donker, op het Schanszichtpad en in het weiland.

Maar de grote aantrekkingskracht blijft toch vooral de rondvaarten door de polder , in het pikkedonker, vanaf het terrein van Stichting Kalverpolder! Met 3 boten hebben we de hele avond af en aan gevaren voor jong en oud.
Vooraf kon men in de Bunker, onder het genot van warme chocomel of koffie, een verrassende geluidspresentatie van Jurriaan Berger beleven.

We kijken alweer uit naar de volgende editie!

Werk aan de winkel voor een mooiere Kalverpolder

Iedereen is er wel van op de hoogte dat de vrijwilligers van Stichting Kalverpolder iedere dinsdag ‘in de polder’ te vinden zijn. Het bekende werk: riet maaien, harken, op hopen zetten, bramen en bomen verwijderen…..

Maar wij hebben meer in onze mars!
In de afgelopen 2 jaar heeft onze hout/timmerploeg in de Kalverpolder meerdere nieuwe houten landhekken gemaakt en geplaatst. Deze hekken zijn, in opdracht van Staatsbosbeheer, in onze eigen werkplaats vervaardigd. Over het algemeen was dat nog een onderdeel van het ‘grote opknapplan’ dat in de afgelopen 3 jaar is uitgevoerd.

Onder aanvoering van Piet van Nugteren is het heel proces van inmeten, bestellen, productie en installatie door de collega’s Piet Cordes, Aat Heijnen en Wouter Wolleswinkel uitgevoerd. Daarbij (bijv. voor het transport) vaak geholpen door Louis Verhoef, Ruurd van der Spoel en Hans Rademaker.

Het hout is gezaagd en geleverd door houtzaagmolen Het Jonge Schaap. Dus alles bij elkaar een 100% Kalverpolderproduct!

Veilig werken in de Kalverpolder

Het werkwoord: ‘waar gehakt wordt, vallen spaanders’ willen wij liever niet bewaarheid laten worden in de Kalverpolder! Veilig en verantwoord werken is uiterst belangrijk.
Naast de fysieke belasting wordt er natuurlijk ook veel met gereedschap en machines gewerkt.(hark, vork, bijl, motorzaag, maaimachines, lastpakkers, trekker)

In 2016 hebben we het ARBO plan voor Stichting Kalverpolder afgerond. Dit is opgesteld op basis van een risico-inventarisatie- en evaluatie. Toetsing hiervan heeft plaatsgevonden door Landschap Noord-Holland. Deze organisatie coördineert al het natuur-vrijwilligerswerk in onze provincie (8000 vrijwilligers!) en is daarbij ook actief in het verzorgen van allerlei cursussen op het gebied van landschapsbeheer.

In onze vrijwilligersgroep hebben al een aantal collega’s een cursus gevolgd( o.a. beheer veenweidegebieden in 2016). Ook is er specifieke cursus motorzagen, wat leidt tot een certificaat. In onze groep hebben Rolf Surink, Joop Stokkink en Ko Ras dit certificaat eerder behaald.
Op 24 en 25 november was het de beurt aan Rolf en Joop om op herhalingscursus te gaan in Vogelenzang. Het (opnieuw) behalen van het certificaat bleek geen appeltje-eitje te zijn! Het werd de cursisten flink lastig gemaakt, hetgeen natuurlijk goed is omdat het gebruik van de motorzaag verantwoordelijk werk is.
Joop en Rolf zijn met glans geslaagd! proficiat. Er staan nog wel een paar bomen in de polder waar we graag van af willen…..

Een Witte Rus in de Kalverpolder!

Grote Zilverreigers zijn al lang geen zeldzame verschijning meer in onze polder. Er zijn verblijfplaatsen in het Wormer- en Jisperveld en in het Westzijderveld.
Begin december stond er eentje in de achtertuin van Rolf. Het viel hem op dat de zilverreiger een ring droeg, die afgelezen kon worden.
Via internet kan de ring dan worden gemeld en het bleek dat deze zilverreiger in april in Wit Rusland (Belarus) was geringd! Men was daar (in Wit Rusland) erg opgetogen dat de vogel door Rolf was gemeld.
De zilverreiger heeft in ieder geval een paar weken m.n.  in de Kalverpolder gefoerageerd. Vorige week ontving Rolf nog informatie over een zilvereigerspektakel uit Dobersdorfer See, Duitsland, maar of ‘onze’ reiger er tussen zit….

 

 

 

 

 

 

 

 

Gespot in de Kalverpolder: de Dwergmuis

De dwergmuis (Micromys minutis)is het kleinste knaagdier in Nederland. Het heeft klein oren en een stompe snuit en een zeer bewegelijke staart die korter is dan het lichaam. De lengte met staart is 40 – 75 mm; het gewicht 3,5 tot 11 gram. Zijn vacht is geelachtig van kleur, in de zomer lichter en in de winter donkerder en sterk contrasterend met de witte buik. De dwergmuis leeft in Europa en tot in het verre oosten.

In Nederland is hij vrij algemeen en plaatselijk talrijk. In de veenmosrietlanden vinden we hem vooral op vochtige plaatsen, maar ook op akkers. Vooral in de herfst in hopen stro of riet. Hij is overdag actief, maar erg voorzichtig, waardoor we hem dan ook weinig te zien krijgen. De dwergmuis klimt behendig langs halmen en rietstengels en gebruikt daarbij zijn grijpstaart. Zijn nest bevindt zich bovengronds, is bol, uit gras of riet opgebouwd en van twee openingen voorzien. De grotere nesten met één opening zijn voor de verzorging van de jongen. De dwergmuis bewoont zijn nest alleen in de zomer. In de winter houdt hij zich in gaten in de grond op, waar hij soms een klein voedselvoorraad aanlegt. 

Zijn voedsel bestaat vooral uit zaden, maar voor een derde deel uit insecten. De paartijd duurt van maart/april tot in september, het aantal worpen per jaar kan 7 bedragen, hoewel het er meestal slechts 2 -3 zijn. Het vrouwtje is 21 dagen drachtig en brengt per worp 3 – 7 jongen ter wereld, die slechts 0,6 – 0,8 g wegen. Ze groeien echter net zo snel als de nakomelingen van andere knaagdieren. Na ongeveer 11 dagen verlaten zij het nest, en zijn na 6 weken geslachtsrijp.

Stichting Kalverpolder in de media

Onze ‘Polderfotograaf’ Joop Stokkink heeft in december een heel fraaie lezersfoto ingestuurd :

Landschap Noord Holland heeft een informatief artikel in hun LNH blad geplaatst. Hiervoor is een journalist een hele werkdag met ons opgetrokken. Als u op het plaatje klikt kunt het artikel lezen.

 

 

Ook in het kwartaalblad ‘de Kieft’ van de Vogelwachtbescherming Zaanstreek heeft een inspirerend artikel gestaan over de jaarlijkse natuurexcursie die Stichting Kalverpolder organiseert met het St. Michael College. Het hoe en waarom kunt u in bijgaand artikel lezen. Klik op het plaatje.

 

 

 

Lopen er ooit weer koeien in de Kalverpolder?

Op 28 november vond weer een druk bezochte bijeenkomst plaats over het Masterplan 2030 voor de Zaanse Schans. Wat kan en moet om de groeiende toeristenstroom in goede banen te leiden. Welke kansen liggen er? Alle ‘stakeholders’ werden uitgenodigd om een droombeeld te presenteren. Ook Stichting Kalverpolder heeft van die gelegenheid gebruik gemaakt. In het ‘anno 1850-1900’ beeld dat de ZS wil scheppen ontbreekt o.i. grazende koeien in de wei! Een functionerende (kleine) potstalboerderij zal het beeld voor de toerist én de bewoners van de Zaanstreek completeren.
In het komend half jaar wordt nu verder gewerkt aan de vormgeving van de Zaanse Schans 2030. Dus wie weet……ooit weer koeien in de Kalverpolder!

Ook in de media werd hier aandacht aan besteed: