27 feb

Kalverpoldernieuws editie 1 2018

Kalverpoldervrienden,
In deze editie alweer een terugblik op het laatste kwartaal van 2017. Het eerste volle jaar na ons jubileumjaar 2016 zit er al weer op!
En we hebben niet stilgezeten! Stichting Kalverpolder blijft zich ontwikkelen en groeien. We sluiten het jaar af met 51 actieve vrijwilligers……dat betekent dus nog steeds een groeiend enthousiasme om de handen uit de mouwen te steken voor de natuur en specifiek voor onze geliefde polder!
Met als gevolg:

Record aantal werkers op 31 oktober

Op onze wekelijkse werkdag, dinsdag, druppelen de vrijwilligers vanaf 8 uur binnen. eerst even een bakkie koffie (en vaak een verjaardagstraktatie….). Langzaamaan raken alle stoelen bezet. Even bijpraten over de afgelopen week tot dat Jan Duijvis kort voor negenen dit ruw verstoort met een uitdagende taakverdeling om vervolgens iedereen met enige dwang naar de boten te dirigeren….
Op 31 oktober viel ook Jan wel even stil! In de Bunker hadden zich 42 (!!) gemotiveerde vrijwilligers verzameld (en we hebben maar 40 stoelen!). Een absoluut (fantastisch)record!
Er is werk genoeg voor iedereen, maar het levert natuurlijk wel wat logistieke hoofdbrekens op om iedereen, per boot naar de diverse percelen te vervoeren.

Boot van de buurman

Stichting Kalverpolder heeft 3 boten, waarvan één (de ‘veerboot’) voor personenvervoer. De 2 andere boten zijn voor materiaalvervoer, met daarnaast ook enkele vrijwilligers.
De helpende hand kwam van onze buurman Gerard Wijma. Gerard heeft zijn boot(met buitenboordmotor), geschikt voor personenvervoer, aan Stichting Kalverpolder geschonken! Dat is een genereus gebaar waarvoor wij hem hartelijk danken.

Weer een mijlpaal: de Carport gereed!

Door de geleidelijke uitbreiding van ons machinepark werden onze mogelijkheden om de apparatuur op te bergen steeds lastiger. De trekker, maaimachines en lastpakkers worden altijd in onze ‘garage’ achter slot en grendel gestald. Daarnaast staat de ruimte nog vol met gereedschappen en allerlei machine- onderdelen (strailer, maaibalken, bosmaaiers).
De zitmaaier, in 2017 aangeschaft, kon er echt niet meer bij en moet iedere week noodgedwongen in de houtwerkplaats in en uit worden gereden.

Begin 2017 is dan ook besloten om een ‘carport’ te bouwen. Dit is een forse schuur, waarvan de voorzijde open is. Piet van Nugteren is direct aan de slag gegaan met ontwerp, begroting en vergunningsaanvraag. In het voorjaar is met de bouw begonnen.
In een eerdere Nieuwsbrief is dit al een keer aan de orde geweest. Het hele proces is ook op onze Facebook pagina te volgen geweest.
In de afgelopen periode werd de schuur voorzien van een pannendak en een oprit.
De carport zelf is gebouwd met hout van de houtzaagmolen Het Jonge Schaap.

 

Op 28 november kon de carport, zonder verdere plichtplegingen, in gebruik genomen worden. De ruimte wordt gebruikt voor de, niet kwetsbare, machineonderdelen, de aanhanger en allerlei aanverwante zaken.

Hachelijk momentje…..

De Kalverpolder is een waterrijk gebied. Na een regenachtige periode willen ook diverse percelen nog wel eens ‘overlopen’ en heel drassig worden . Het werken is de polder is dan ook vaak een balanceren op het randje van nat en droog. En soms gaat het dan maar net goed…..
In november was een maaimachine half in het veen weggezakt. Dat levert wel even een mooi plaatje op maar er moet onmiddellijk handelend worden opgetreden aangezien hij anders verder in het veen zakt. Gelukkig kon Jan de Rooij de machine op eigen kracht nog verplaatsen, voordat we het met touwen er uit moesten trekken.

Nacht van de Nacht: uitverkocht!!

Op zaterdag 28 oktober is dit jaarlijkse evenement weer bijzonder succesvol verlopen.
In tegenstelling tot de weersverwachting bleef het de hele avond droog!
Ruim 500 mensen hadden zich voor deze avond aangemeld. Uitverkocht!!
Net als ieder jaar kon er vaartochten worden gemaakt in het pikkedonker door de Kalverpolder.
Slechts op enkele punten waren door de vrijwilligers van Stichting kalverpolderstormlantaarns opgehangen.  Met 4 boten (dit jaar ook de Koeienboot van Pieter Duijn) konden gasten een vaartocht door de polder maken

die eindigde bij de werkschuur (de Bunker).
Diverse bewoners van de Zaanse Schans stellen hun huizen open voor knusse huiskamerconcerten. Ook in het Zaans Museum deed weer mee met een ‘ Prikkel je zintuigen’ tour.  Op het Laarzenpad spannende voorstellingen door  toneelschool ‘de Trap’ uit Amsterdam.
Organisator Nacht van de Nacht Lisette Janssen van Stichting de Zaanse Schans kijkt uit naar deze zaterdagavond: “Wat ooit begon als kleinschalig, is uitgegroeid tot een evenement dat niet meer is weg te denken in de Zaanstreek”.


Bij ons in de Bunker was er ditmaal een optreden van het Gipsy Jazz kwartet o.l.v. Reinier Voet. Twee dames, viool en contrabas, en twee heren op gitaar en ritmegitaar gaven de hele avond prachtige optredens met mooie muziek. Dit alles werd onder het genot van koffie, thee, warme chocolademelk en/ of frisdrank, door een massaal opgekomen publiek zeer gewaardeerd. Na afloop van de avond werd er nog even na geborreld in restaurant De Kraai. Wat ons betreft volgend jaar weer!!! 

Code Rood in de Kalverpolder

Natuurlijk is het wel eens voorgekomen dat we ( op een dinsdag) niet in de polder aan het werk konden. Dan is de oorzaak altijd dat er (te veel) ijs is om te varen en dat we het niet kapot willen varen om schaatsplezier te bederven. Dat is in de afgelopen vijf jaar maar 2 of 3 keer gebeurd.

Op maandag 11 december kwam het KNMI echter met een code rood waarschuwing voor hevige sneeuwval, waarop vrijwilligerscoördinator Jan Duijvis niets anders kon doen dan het werk op voorhand af te gelasten.

En ‘s avonds en ‘s nachts is er inderdaad een flink pak gevallen. Dat was dus niks geworden om te werken! Het was wel wat frustrerend om te zien dat het dinsdag prachtig zonnig weer was ! Onze ‘huisfotograaf’ Joop Stokkink kon het dan ook niet laten om een paar fraaie Klaverpolderfoto’s te maken……

In de prijzen bij de Postcode loterij!

Via Landschap Noord Holland stelt de Nationale Postcode Loterij ieder jaar € 5000 beschikbaar voor gemotiveerde natuurprojecten in onze provincie. Per project maximaal € 500.
Stichting Kalverpolder heeft een motivatie ingediend voor de aanschaf van 3 veiligheidsuitrustingen voor 3 vrijwilligers van de bramen- en bomenploeg, bestaande uit een hoogwaardige spade, speciale werkhandschoenen en een veiligheidsbril.
Het gebruik van gereedschappen (spade, bijl, boomzaag) bij het verwijderen van bramen en bomen moet op een veilige wijze kunnen gebeuren. Dus naast een goede instructie is een optimale kwaliteit van het gereedschap noodzakelijk.
omdat onze ploeg in korte tijd is uitgegroeid naar 6 á 7 personen was uitbreiding van materiaal dan ook hard nodig.
Wij waren dan ook blij verrast dat wij, op basis van onze begroting, een schenking ontvingen van € 430,00. Top!
De materialen zijn inmiddels al volop in gebruik.

Broedvogeltellingen in de Kalverpolder

Al vanaf de jaren 80 worden, met een onregelmatige interval, broedvogeltellingen uitgevoerd in de Kalverpolder. Vanaf 2000 tot en met 2013 gebeurde dat intensiever: 6 keer. In 2016 heeft weer een broedvogeltelling plaatsgevonden. De werkzaamheden m.b.t. het Opknapplan waren echter nog in volle gang. Het was dan ook interessant om te zien of er in 2017 hiervan (al) effecten zichtbaar waren. Vandaar dat ook in 2017 een telling is uitgevoerd.
Onder (bezielende) leiding van Ab van Dorp, boswachter Staatsbosbeheer, hebben Rolf en John de inventarisaties in 2016 en 2017 uitgevoerd. In een periode van 13 weken wordt, één dag in de week, alle broedvogelterritoria  van alle vogels in de polder vastgesteld en vastgelegd. Dat gebeurt, vanaf zonsopgang, in een bootje(van Rolf) met elektrische motor.

Het vaststellen van een territorium gebeurt in de regel door het waarnemen van een zingend mannetje. Hét teken dat er sprake is van een (broed)territorium. Meestal wordt de vogel alleen gehoord, maar vaker ook gezien.
Alle gegevens worden door Ab in een landelijk systeem van SOVON digitaal verwerkt, waarna een specifiek softwaresysteem de broedvogellocaties en aantallen berekend.

Ab heeft de uitkomsten (en conclusies) in een indrukwekkend monitoringsrapport verwerkt (in de Bunker aanwezig). Dit rapport laat o.a. zien dat er in 2016 60 verschillende vogelsoorten broedterritoria hadden. In 2017 zijn ook 60 soorten vastgesteld! Dat zijn echter niet altijd dezelfde soorten.  In grote lijnen is er dus sprake van een stabiel aantal soorten. Per soort kan het aantal territoria dus wel verschuivingen laten zien.

Hoogtepunt in 2017 was de vaststelling van een bruine kiekendiefnest, waarvan uiteindelijk 4 jongen zijn geringd en uitgevlogen. In 2016 was echter ook vastgesteld dat er wel een kiekendiefnest aanwezig was, maar de uitkomst was niet vastgesteld.

Voor wat betreft de typische weidevogels(grutto, tureluur, kievit en scholekster) kan vastgesteld worden dat ook de Kalverpolder de landelijke neergang wordt gevolgd. Als echter in ogenschouw wordt genomen dat het aantal hectare echte veenweides feitelijk is afgenomen, dan is het weidevogelbestand toch nog alleszins redelijk te noemen.
Omdat een deel van de polder nu bestaat uit moerasvegetatie (o.a. riet) zijn is het rietvogelbestand sinds de jaren 80 logischerwijs sterk toegenomen.
Ook in de landelijke trend is de toename van het aantal ganzennesten te noemen.

Enkele kenmerkende uitkomsten:
– de meest talrijke broedvogel(aantal territoria): de grauwe gans (109)
– ‘second best’ : de rietzanger (71)
– sterke toename: de krakeend (45) en graspieper (16)
– sterke afname: de wilde eend (56)
– waar zijn we blij mee: de kiekendief(1) en de blauwborst (15)
– wat vinden we jammer: géén zomertaling (net niet voldoende waarnemingen)
– wensen voor 2018?: watersnip, kemphaan, veldleeuwerik