17 mei

Kalverpoldernieuws voorjaar 2022

Vooraankondiging Open Dag op zaterdag 18 juni a.s.

In 2022 kan het weer! Op de eerste zaterdag ná het broedvogelseizoen kan je (weer) onze Open Dag bezoeken.
We laten zien wat we doen, hoe we het doen, met wie we het doen en bovenal zijn er de hele dag(gratis) vaartochten door de polder.
Natuurlijk wordt het een gezellige en interessante dag, met uiteraard ‘koek en zopie’ en hopelijk mooi weer!
Binnenkort wordt de definitieve uitnodiging nog verstuurd en via de media bekend gemaakt.

Jaarverslag 2021

Het jaarverslag 2021 van Stichting Kalverpolder is op onze website gepubliceerd. Wij nodigen u graag uit om kennis te nemen van het reilen en zeilen van onze stichting en hoe de vrijwilligers de beheertaken vorig jaar hebben gerealiseerd. U kunt het verslag direct downloaden met de volgende link:
https://kalverpolder.nl/wp-content/uploads/2022/03/JAARVERSLAG-2021-1.pdf

Het Zaans college doet NL Doet in de Kalverpolder

Op 11 maart j.l. kon de landelijke vrijwilligersdag NL Doet gelukkig weer worden georganiseerd. Ook Stichting Kalverpolder heeft zich traditiegetrouw weer aangemeld met de slogan ‘handen uit de mouwen in de Kalverpolder’.
Tot onze verrassing meldden vrijwel het hele college van Burgemeester en Wethouders van Zaanstad én de wijkmanager zich aan om een dag de vrijwilligers van de stichting te komen helpen.
Na de koffie mét gebak ( van de gemeente) is de heel ploeg voortvarend aan de slag gegaan. En dat ging razendsnel!

Met man en macht was binnen no time een flink perceel volledig gemaaid, geharkt en geruimd. Het weer zat ook wel erg mee: een prachtig zonnige dag.
Natuurlijk ook een ideale gelegenheid om informatie uit te wisselen en de positieve kanten, maar ook de soms negatieve aspecten, van het noodzakelijk natuurbeheer aanschouwelijk te maken. Maar bovenal een gezellige en productieve werkdag!

Staatsiefoto van het College Zaanstad

Aanschaf AED kisten mogelijk door LNH/ Postcodeloterij

Ons werk in de polder vindt altijd plaats op percelen die alleen per boot bereikbaar zijn. Op een werkdag wordt doorgaans op 2 of 3 plekken tegelijk gewerkt. Dit maakt het noodzakelijk dat bij eventuele incidenten een AED, verbandkoffer en noodinstructies op iedere werkplek aanwezig is.
Op dit moment beschikken wij over 3 volledige sets, die echter in verouderde kunststof kisten van hot naar haar werden gesleept. Daarbij staan de kisten soms de hele dag in de regen. De aanschaf van een 4e AED is voor de toekomst ook een wens omdat we steeds vaker zelfs op 4 werkplekken actief zijn.

De aanschaf van nieuwe, kwalitatief goede, kisten was al geruime tijd noodzakelijk, omdat de oude kisten niet meer geheel waterdicht bleken te zijn!
Enkele maanden geleden konden wij een aanvraag indienen voor een Nationale Postcodeloterij bijdrage (€ 10.000 beschikbaar per provincie). Deze regeling wordt uitgevoerd door het team ‘Betrekken bij Groen’ van Landschap Noord- Holland en is bedoeld voor kleinere projecten met een maximum van € 500.
Ons projectvoorstel, de aanschaf van 4 hoogwaardige kwaliteit kunststof kisten is gehonoreerd!
Daar hebben we geen gras over laten groeien: de nieuwe kisten zijn gearriveerd en kunnen dus direct na het broedvogelseizoen worden ingezet.

EHBO kennis weer op peil gebracht

Als er dan de juiste materialen zijn, dan moet het wel op een goede en verantwoorde wijze gebruikt kunnen worden. Onlangs heeft de stichting weer een EHBO- en reanimatiecursus georganiseerd om de kennis en vaardigheden van een aantal vrijwilligers bij te spijkeren.
Deze cursus wordt doorgaans minimaal één maal per twee jaar georganiseerd, maar door de coronaperikelen was het toch (te) lang geleden.

In 2 groepjes werden alle aspecten van de reanimatie met de AED en de eerste hulp bij ongelukken behandeld. Wij bevinden ons natuurlijk in een bijzondere situatie omdat bij eventuele incidenten snelle en professionele hulp niet direct beschikbaar is. De eilandpercelen zijn natuurlijk niet met een ambulance bereikbaar.
In de noodkisten is dan ook een lijst met duidelijke instructies ( bijv. locaties in de polder waar een ambulance naar toe kan rijden) aanwezig.

Nieuwe flyer Stichting Kalverpolder

Het is al weer 6 jaar geleden dat de stichting zich presenteerde met een nieuw logo, website en een flyer.
In de flyer de basale informatie over Stichting Kalverpolder, met een stimulans om eventueel vrijwilliger of donateur te worden.
De eerste flyer heeft z’n weg gevonden naar belangstellenden tijdens de vele evenementen in de afgelopen 6 jaar.

Dus hoogste tijd voor een ‘verversing’ . De tekst is geactualiseerd en er zijn recentere foto’s geselecteed.
De lay-out en realisatie is weer uitgevoerd door grafisch ontwerp studio (Mark) Van Westervoort; destijds ook de ontwerper van onze website.

Voortgang Schanszichtpad

In onze vorige Nieuwsbrief kon u al lezen dat het benodigde geld voor de vervanging (én dus de heropening van het pad) nu gegarandeerd is. De bruggen (en het pad) zijn eigendom van Staatsbosbeheer. Mede omdat het pad onderdeel uitmaakt van het officiële wandelnetwerk is de realisatie van het project in handen gegeven van het Recreatieschap Noord- Holland.


In de eerste helft van dit jaar vindt de procedure van vergunningsverlening plaats en de selectie van een aannemer die de bruggen gaat vervangen. Het uitgangspunt is (nog steeds) dat de werkzaamheden in het najaar van start kunnen gaan en dat de heropening rond de jaarwisseling een feit kan zijn.

En de Natuurtuin dan?

De realisatie van onze Natuurtuin loopt parallel met het gereedkomen van het Schanszichtpad. Zoals in de vorige nieuwsbrief toegelicht loopt het pad in de toekomst over de Natuurtuin. Op dit moment wordt het plan voor een definitieve inrichting (padenstructuur, info borden, bankjes, etc.) uitgewerkt door Stichting Kalverpolder in samenwerking met Staatsbosbeheer.
Hieronder alvast een ‘artist impression’ van de Natuurtuin.

Stichting Kalverpolder doet mee aan meerbomen.nu

Meer Bomen Nu is een landelijke campagne die jonge zaailingen en stekken verhuist van kansarme naar
kansrijke plekken. Opschot dat op de ene plek ongewenst is, wil een ander graag planten. Met .5000 vrijwilligers, 60 bomenhubs verspreid door het land en 1.000 plantlocaties  – vooral boeren en burgers – die graag samen 1 miljoen bomen en struiken willen verplanten, proberen wij Nederland sneller en goedkoper te vergroenen en zo klimaatverandering te remmen en biodiversiteit te herstellen.

In de Zaanstreek wordt Meer Bomen Nu gecoördineerd door Esther Reijnders.(Partij voor de Dieren). Na een overleg heeft Stichting Kalverpolder besloten om met dit project samen te werken.
In de polder groeien, door inwaaiend zaad, immers veel zaailingen van berken, wilg, vlierbessen, zwarte els, etc. etc. Deze worden, vanwege het nastreven van het open landschap, zo jong mogelijk verwijderd. Zo zijn er in de loop der jaren al duizenden boompjes en zaailingen uit de grond gehaald.
Goede exemplaren(er worden specifieke eisen gesteld) worden nu zorgvuldig uitgespit en bij de Bunker opgekuild.
Twee maal per jaar worden deze jonge boompjes opgehaald en gaan naar een hub voor verdere verspreiding in de provincie.

Esther Reijnders (PvdD) en John van Loon (voorzitter SKP). Voor deze boompjes is het te laat….

Toch Natuurwerkdag in de Kalverpolder

Op zaterdag 6 november heeft Stichting Kalverpolder meegedaan aan de landelijke Natuurwerkdag. Vanwege de coronaperikelen zag het er lang naar uit dat de Natuurwerkdag niet door zou kunnen gaan. Naast 7 vrijwilligers van onze Stichting hadden er zich nog 5 enthousiaste “externe” vrijwilligers opgegeven. Het weer om te werken was uitstekend. Na een kop koffie zijn we kort na 9 uur aan de slag gegaan op het toekomstige Natuurpark, dat een stukje achter onze werkschuur ligt. Het hele stuk is gemaaid en vervolgens in hoog tempo op hopen gezet. De hopen zijn met de trekker uitgereden om het pad achter het meertje te verstevigen. Met onze ‘happer’ ( Bobcat kraantje) is een begin gemaakt met het uitgraven van een slootje in dit perceel. Tussendoor is er rond 12.00 uur geluncht met een heerlijk, door Jan Duijvis bereid, kopje soep.
Om 14.00 uur was het werk gedaan. Al met al dus een prima werkdag en wij danken de vrijwilligers voor hun inzet en wie weet, Tot volgend jaar!!!

Nieuw landhek geplaatst

In opdracht van Staatsbosbeheer heeft onze timmerploeg weer een landhek geproduceerd én geplaatst.
Het hek is n december geplaatst op de dam van perceel 10U. Het voorkomt dat schapen die op een pachtperceel lopen over de dam gaan (want als er één schaap….)
Het hout voor het hek komt uiteraard van de houtzaagmolen het Jonge Schaap.
Dit keer hebben we ook de lange palen voor het hek zelf geplaatst. Met behulp van het kraantje was dat vlot gebeurd!

De eerste grutto’s weer terug op de plasdras

Eind januari/ begin februari is het plasdras perceel door Staatsbosbeheer gemaaid om voldoende openheid te creëren voor de grutto’s, tureluurs, kieviten etc.
Vervolgens is met de hevelpomp water ingelaten zodat er ideale omstandigheden voor rust en foerageren voor de vogels ontstaan.
Al op 11 februari zijn de eerste 2 grutto’s op de plasdras waargenomen. Per dag kwamen er vogels bij totdat er tot eind maart gemiddeld rond de honderd grutto’s op de plasdras verbleven. Dat is overigens (veel) minder dan in 2021. De indruk was dat (vanwege de zeer natte maand februari) de grutto’s meer verspreid door de Zaanstreek zaten.

En al weer broedvogelseizoen!

Weer een jaar voorbij! Feitelijk start onze jaarlijkse beheerperiode na de broedvogelperiode. Dus van 15 juni tot 15 maart het volgend jaar. Tijdens het broedvogelseizoen wordt met Staatsbosbeheer het afgelopen jaar geëvalueerd en wordt het Beheerplan voor het komend jaar eventueel op punten aangepast.

Vanzelfsprekend zitten we deze 3 maanden niet stil. Integendeel!
Er wordt juist keihard gewerkt ( maar wel ontspannen!)om de klussenlijst af te kunnen vinken. Zo wordt er onderhoud aan de machines en boten uitgevoerd. Schilderklussen worden opgepakt, de takkenril langs het hek wordt aangevuld, dak schoongemaakt, etc. etc.

Werken in de Kalverpolder onder alle omstandigheden

Uitsmijter

mannetje en vrouwtje Bruine Kiekendief in de Kalverpolder