28 sep

Symposium ‘Vrijwilligers in Natura(2000)’ op donderdag 6 oktober a.s.

In dit jubileumjaar organiseren de Vereniging Ongeschonden Behoud Westzijderveld OBW (35 jaar) en Stichting Kalverpolder (10 jaar) een symposium met als onderwerp ‘Vrijwilligers in Natura(2000).’
Locatie: het Zaans Museum, Schansend 7, 1509 AW Zaandam.

Het programma is als volgt uit:

13.15 uur        Inloop

13.45 uur        Opening van het symposium

Inleiders:

Dick Emmer, wethouder Zaanstad

Tjeerd Talsma, Gedeputeerde Provincie Noord-Holland

Riena Tienkamp, Hoofd Staatsbosbeheer Noord-Holland

15.00 uur        Pauze

Inleiders:

Ron van ’t Veer, Ecoloog

Ron Sman, voorzitter Platform Zaanse Veenweidegebieden

16.30 uur        Paneldiscussie

17.00 uur        Conclusies en slotwoord voorzitters

Aansluitend nazit met hapje en drankje

Als u dit symposium bij wilt wonen dan kunt u zich per email aanmelden : obwsecretariaat@upcmail.nl

Ingeval van overaanmelding behouden wij ons het recht voor om het aantal inschrijvingen per organisatie te beperken. Wij stellen u hiervan uiteraard zo spoedig mogelijk op de hoogte.