13 feb

Kalverpoldernieuws, Editie 1 2019

Meedoen met NLDoetdag vrijdag 15 maart a.s.?

Ook in 2019 zal Stichting Kalverpolder weer deelnemen aan de NLDoetdag. Wil je een aantal uren de handen uit de mouwen steken voor de natuur? Stichting Kalverpolder voert onderhoud en beheer uit voor Staatsbosbeheer in de Kalverpolder.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 39835013_877012095821545_2241006706899288064_n.jpg
Handen uit de mouwen!

Op de eilandjes in de polder wordt gras en riet gemaaid, bramen en boomopslag verwijderd. Na een kop koffie vertrekken we naar één van de percelen. Daar gaan we het gemaaide materiaal harken en afvoeren.
Meld je dan aan via deze link: https://www.nldoet.nl/klus/handen-uit-de-mouwen-de-kalverpolder

Schanszichtpad langere tijd afgesloten

In de vorige nieuwsbrief bent u al geïnformeerd over het feit dat het Schanszichtpad is afgesloten vanwege de slechte staat van de 4 bruggen. Op initiatief van Staatsbosbeheer is Inmiddels overleg opgestart tussen Staatsbosbeheer, Gemeente Zaanstad, Stichting Zaanse Schans en Stichting Kalverpolder.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 46104917_932223860300368_5108894006960455680_n.jpg
toegang Schanszichtpad afgesloten


Hierin is duidelijk geworden dat vervanging van de bruggen de enige correcte benadering is om het pad weer veilig te kunnen gebruiken. Op dit moment worden inventarisaties uitgevoerd zodat binnenkort het overleg over de financiering en realisatie van deze vervanging kan worden opgestart.
Het is wel duidelijk dat dit de nodige tijd zal vergen en dat een langdurige afsluiting van het pad onvermijdelijk is.

Libellenonderzoek Kalverpolder

Dat in de Kalverpolder veel vogelsoorten voorkomen is wel bekend en daar hebben we in de Nieuwsbrief vaker aandacht aan gegeven. Maar natuurlijk is er ook aandacht voor andere diersoorten, zoals (woel)muizen, hazen, de vos en de (helaas slinkende)verscheidenheid aan insecten.
In de moeraspercelen zien we regelmatig verschillende soorten van de iconische libelle rondvliegen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is BrachytronPratenseMale.jpg
Glassnijder Libel


In 2018 heeft Hans Boerma, lid van de Nederlandse Vereniging van Libellenstudie voor Staatsbosbeheer een inventarisatie uitgevoerd.
In 2014 zijn vispaaiplaatsen aangelegd en het was interessant om vast te stellen hoeveel en welke libellen daar nu voorkomen.
Hans Boerma heeft op 3 data zijn onderzoek uitgevoerd.
Uit het verslag:

Uit mijn onderzoek is gebleken dat de meeste libellen waargenomen werden op plaatsen waar de oevervegetatie laag is. Op Traject 1 waren dat 3 open plekken in de rietvegetatie. Hier werden de meeste libellen waargenomen. Op Traject 2 was er maar 1 open plaats. Omdat Libellen en juffers zonnewarmte nodig hebben om hun lichaamstemperatuur op peil te houden, en alleen open plekken in de vegetatie veel zonnewarmte ontvangen is dit logisch gedrag.  Omdat bij Route 4 aan de zuidzijde de vegetatie wel laag was had zich in deze sloot een mooie (onder)watervegetatie ontwikkeld. Langs Route 4b, met de mooiste vegetatie, waren dan ook 9 soorten aanwezig waaronder de typische laagveensoort “de Glassnijder” en op de drijvende vegetatie “de Grote Roodoogjuffer”.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 4232e136-9e73-433c-adcb-997a2568304a.jpg
Viervlek Libel

In totaal zijn dus 9 soorten aangetroffen. Naast de hierboven genoemde soorten o.a. ook nog de algemene soorten Viervlek en Gewone Oeverlibel.

Nacht van de Nacht: weer uitverkocht!

Op de heenweg naar onze Bunker, fietsend op de Julianabrug, zag ik een prachtige regenboog over de Zaan. Dit bleek de voorbode te zijn voor een mooie avond. Koud maar droog en helder. 500 Kaarten waren er verkocht en dus was het evenement uitverkocht. Vele activiteiten vonden plaats op en om de Zaanse Schans. Onze vrijwilligers hebben de werkschuur omgebouwd tot een ieniemini theater. De NvdN kon beginnen. Vanaf de Schans kon men een kleine vaartocht door de nachtelijke Kalverpolder maken. Deze tocht eindigde bij de “Bunker”.
Hier traden op Reinier Voet&Pigalle44. Evenals vorig jaar was dit optreden van hun “Gipsy Jazz” band weer een succes. De bezoekers in de Bunker konden hier gebruik maken van koffie, thee, warme chocolademelk en frisdrank. Gezien de temperatuur, zeeeer fris, was de chocolademelk favoriet. In totaal ging er 18 liter doorheen. Na afloop ging iedereen tevreden naar huis. Wij, de vrijwilligers, gingen nog even “evalueren” in Restaurant de Kraai. Hier trad de a capella groep S.P.A.M op (close harmony ). Zeer gezellig! Op naar volgend jaar 26 oktober 2019. (tenminste als het fenomeen Zomer/Wintertijd blijft bestaan!)

Scheepsaverij

Op dinsdag 30 oktober na de Nacht van de Nacht weer gewoon aan het werk. Tot grote schrik van Rolf die de dag er voor nog even in de Bunker ging kijken bleek de veerboot op de bodem van de sloot te liggen. Kennelijk was in het donker van de NvdN op een of andere wijze de loosklep geopend waardoor de boot vol was gelopen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 45153561_920961328093288_3753351398620659712_n.jpg


Gelukkig is het ter plaatse tamelijk ondiep dus de reling stak nog boven water uit.
Dus klep weer dicht, dompelpomp er in en binnen no-time was de boot weer droog en konden we aan het werk.
Daarna liep de boot bijna weer vol van de overvloedige regen op deze werkdag……


Nieuwe oude Zaagmachine

Het (voor)bereidend werk voor het nieuwe botenhuis betekent dat onze timmerploeg veel werk heeft en veelvuldig gebruik maakt van de zaagmachine. Daarvoor werd een tamelijk antiek model gebruikt met feitelijk onvoldoende veiligheidsvoorzieningen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 46507852_938640592992028_8865871281396908032_n.jpg
de nieuwe zaagbank


We waren dan ook verheugd dat onze vrijwilliger Fons Dorjee een moderne ‘weinig gebruikte’ zaagmachine ter beschikking had.
Het zagen van alle benodigde spanten voor het botenhuis gaat nu als een zonnetje!


Kalverpolder meets Hembrug

Op uitnodiging van Will Reidinga, collega vrijwilliger van Stichting Kalverpolder, heeft een rondleiding over het Hembrugterrein plaatsgevonden. Will is ook vrijwilliger bij het Zaans Museum en hij verzorgt deze rondleidingen voor het ZM.
Met een groep van 20 vrijwilligers (incl. wat aanhang) van Stichting Kalverpolder hebben we 2 uurtjes over dit uitzonderlijke en interessante, voormalig militaire terrein gedwaald. Ondanks het regenachtige weer wist Will er toch een boeiende tocht van de maken.
Een opwarmertje bij Lab44 was wel noodzakelijk……
We bedanken Will voor dit initiatief!

Krabbescheer: beschermde waterplant

In de Kalverpolder zien we steeds meer Krabbescheer (stratiodes Aloides). Sommige slootjes kunnen deels dichtgegroeid zijn met deze waterplant. Het is een teken van een goede waterkwaliteit.
De plant wordt 15-40 cm hoog en zit deels onder water. Het zijn drijvende planten met een bladrozet.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 43736164_908129366043151_8013326122886365184_n.jpg
Krabbescheer


Krabbenscheer heeft een groot drijfvermogen. De soort is meestal zeer talrijk vertegenwoordigd op haar groeiplaatsen. Wateren kunnen in een enkel groeiseizoen volledig met krabbenscheer dichtgroeien, doordat de plant zich vegetatief vermeerdert met behulp van uitlopers.
Krabbenscheer bloeit van mei tot juli met witte bloemen., die boven het water uitsteken.

De plant kent een unieke cyclus door het jaar heen: in de winter verblijven planten op de bodem van de wateren waarin zij groeien. In het voorjaar, wanneer de fotosynthese weer op gang komt, vormt de plant nieuwe bladeren met cellen die met gas gevuld zijn waardoor het drijfvermogen van de plant toeneemt en hij naar de oppervlakte omhoog komt. Alleen drijvende planten, met boven het water uitstekende bladeren, kunnen bloeien. In het najaar vullen de cellen zich weer met water en zinkt de plant naar de bodem. Krabbenscheer vervult een belangrijke functie bij het verlandingsproces in wateren in het laagveengebied.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 43505837_908129389376482_1131992047369060352_n.jpg
Helder water met krabbescheer


Dichte vegetaties krabbenscheer worden als nestplaats gebruikt door vogels als de zwarte stern. Ook andere dieren als de gerande oeverspin, (Dolomedes fimbriatus), die prooien onder water vangt, worden vaak op deze plant aangetroffen. Zelfs enkele zeldzame insecten zijn aan krabbenscheer gebonden zoals de groene glazenmaker Aeshna viridis en het lichtmotje Parapoynx stratiotata

Kraantje volop in gebruik

Na veel oefenen is het kraantje met de rietgrijper ‘officieel’ in gebruik genomen. Het is gestationeerd op een perceel waar al het gemaaide materiaal, gerooide bramen en boompjes, per boot naar toe wordt gebracht. Daar wordt het op hopen gezet, die verder kunnen composteren.
Het grote voordeel is dat er op de andere percelen in de polder geen nieuwe riethopen meer ontstaan. Naast het feit dat dit geen fraai gezicht is, zorgt het ervoor dat er minder kans is op o.a. bramengroei. Als een riethoop composteert, dan ontstaat er een rijke voedingsbodem voor m.n. bramen.
Via de link hieronder kunt u een video bekijken hoe dit in z’n werk gaat.

De Happershow!!!

Posted by Kalverpolder Stichting on Tuesday, October 23, 2018

Tot slot: Genieten van de Kalverpolderluchten !