01 nov

Kalverpoldernieuws 2021/2

Stichting Kalverpolder wint eerste Zaanse Landschap- en Natuurprijs

Stichting Kalverpolder wint eerste Zaanse Natuur- en Landschapsprijs

Stichting Kalverpolder heeft op 2 oktober j.l. de Zaanse Natuur- en Landschapsprijs in ontvangst mogen nemen.
Deze prijs is in 2021 in het leven geroepen door de Bredenhofstichting. De Prijs wordt toegekend als erkenning voor een bijzondere inzet voor de Zaanse natuur en/of het Zaanse landschap en wel voor een prijswinnaar in de categorie organisaties en een prijswinnaar in de categorie individuele personen.

De jury heeft in beide categorieën in augustus een shortlist bekendgemaakt. De genomineerde organisaties, naast Stichting Kalverpolder waren dat Vereniging tot Ongeschonden Behoud Westzijderveld(OBW) en Stichting De Poelboerderij, kregen de opdracht een bestedingsplan op te stellen voor het aan de prijs verbonden geldbedrag van
€ 3500.
Stichting Kalverpolder heeft een plan ingediend voor de inrichting van een natuurpark nabij de Bunker (werkschuur). Het geldbedrag kan ingezet worden voor de realisatie van informatiepanelen, bankje, vogelkijkscherm e.d.
Een nadere toelichting vind u verderop in deze Nieuwsbrief.

Voor de jury, onder voorzitterschap van Paul Laport, directeur ZNMC, is dit bestedingsplan doorslaggevend geweest om de prijs aan Stichting Kalverpolder toe te kennen. Wij zijn de Bredenhofstichting én de jury natuurlijk zeer erkentelijk voor de kans om deze(al langer bestaande) wens te realiseren.

Rolf Surink genomineerd voor de (individuele) Natuur- en Landschapsprijs

Voor de individuele prijs was Rolf Surink, met vier andere actieve vrijwilligers, genomineerd.
Rolf heeft zich, vanaf de start van Stichting Kalverpolder in 2006, met een tomeloze motivatie ingezet voor de polder en is een sleutelfiguur bij het behaalde resultaat in de afgelopen 15 jaar. Naast zijn taken als vicevoorzitter en coördinator van de vrijwilligers is Rolf intensief betrokken bij de uitvoering van en het overleg over het beheerplan.

Rolf Surink ontvangt zijn oorkonde

De jury heeft uiteindelijk besloten om de individuele prijs toe te kennen aan Bernard Ebbelaar, voorzitter Zaanse Vogelbeschermingswacht maar vooral voor zijn rol als wetlandwacht en coördinator van het vrijwilligerswerk in het Oostzanerveld. Een hartelijke felicitatie!
Rolf en de andere genomineerden ontvingen een oorkonde.

Stichting Kalverpolder jubileert : 15 jaar

Op 6 september 2006 is Stichting Kalverpolder in het leven geroepen om de verruiging in de Kalverpolder aan te pakken. Gegroeid van circa 15 tot 45 vrijwilligers; iedere week in touw om, inmiddels via een Samenwerkingsovereenkomst met Staatsbosbeheer, onderhoud en beheer in de polder uit te voeren.
Dit jubileum is niet uiteraard onopgemerkt voorbij gegaan!
Ook OBW (Ongeschonden Behoud Westzijderveld) jubileert dit jaar (40 jaar!!) en net als 5 jaar geleden is besloten dit gezamenlijk te vieren met de organisatie van een Zaanse Natuurmarkt in de Bullekerk.
Daarnaast is voor alle vrijwilligers, met partner, een gezellige avond met buffet georganiseerd.
Van beide activiteiten volgt een impressie in deze nieuwsbrief.

Zaanse Natuurmarkt een groot succes!

Op 2 oktober heeft de (eerste) Zaanse Natuurmarkt plaatsgevonden, georganiseerd door OBW en SKP (Stichting Kalverpolder). De voorbereidingen voor dit evenement startten begin dit jaar en al snel werd besloten dat de uitreiking van de Zaanse Natuur- en Landschapsprijs in aansluiting op de Natuurmarkt zou worden uitgereikt.
De organisatie van deze dag kwam daarmee in handen van 6 leden van OBW, SKP en de Bredenhofstichting.

Het hoofddoel was om de Zaanse bevolking te informeren over het unieke landschap en de (beschermde)natuur rond de Zaanse stedelijke bebouwing. Dit moest gebeuren door de vele Zaanse Natuur- en Milieu organisaties, die voor hun functioneren vrijwel uitsluitend afhankelijk zijn van de inzet van vrijwilligers.
Met de Bullekerk werd al snel een fantastische locatie én samenwerking gevonden.
Als ‘publiekstrekker’ werd sing-songwriter Tim Knol geboekt om ieder uur een kort optreden te verzorgen.
Het enthousiasme om deel te nemen van de natuurorganisaties was ook direct heel hoog en al snel werd duidelijk dat 18 organisaties definitief zouden gaan deelnemen. Via deze organisaties, maar vooral via de (digitale) media werd een pr-storm op poten gesteld die er in heeft geresulteerd dat de Natuurmarkt erg goed werd bezocht door een enthousiast publiek!
Wellicht aanleiding om van de Zaanse Natuurmarkt een ( 2 jaarlijks?) terugkerend evenement te maken?
Hieronder een foto-impressie:

Stichting Kalverpolder realiseert Natuurpark als onderdeel van Schanszichtpad

Een reeds langer bestaand idee kan nu gerealiseerd worden. Een achter de Bunker gelegen perceel gaan we inrichten als informatief/ educatief natuurpark.
De lange voorbereiding tot vervanging van de bruggen in het Schanszichtpad heeft ons in de gelegenheid gesteld om voor te stellen om dit pad, middels een brug, naar dit toekomstige natuurpark te verleggen. Hiermee wordt het pad direct interessanter voor alle wandelaars en de Zaanse bevolking.
Op dit perceel zullen we door verschillende maaifrequenties die in het beheerplan zijn vastgesteld laten zien welke effecten dit heeft op de biodiversiteit in de polder. Het pad zal langs en door deze zones lopen. Door middel van informatiepanelen wordt uitleg gegeven.
Daarnaast zal een paddenpoel en een vogelkijkscherm ( bij het meertje) worden aangelegd. Het pad zal vervolgens verderop weer aansluiten op het oorspronkelijke pad dat uiteindelijk uitkomt achter het gebouw van de scouting.
Ook worden er enkele bankjes geplaatst als rustpunt en om van het Zaanse Schanspanorama te genieten.

schematisch traject van het Schanszichtpad

De Zaanse Natuur- en Landschapsprijs biedt ons nu de mogelijkheid om dit plan te realiseren. Het zal in overleg met Staatsbosbeheer door onze vrijwilligers worden uitgevoerd. Het streven is om het Natuurpark eind 2022 gereed te hebben tegelijkertijd met of vóór de heropening van het Schanszichtpad (zie hieronder)

En dan: hoe staat het nu met het Schanszichtpad ?

Het pad is sinds november 2018 gesloten in verband met de slechte staat van de (4)houten bruggen. Na een besluit in de werkgroep dat de bruggen vervangen moeten worden is naarstig gezocht naar financiering hiervan.
Kort geleden is bekend geworden dat dit nu dan toch gelukt is! Lees s.v.p. het persbericht van Staatsbosbeheer hierover:

Op 13 oktober heeft het Noordhollands Dagblad een artikel gewijd aan de perikelen en ontwikkelingen rond de zo gewenste heropening van het Schanszichtpad

Het kon weer: de Kalverpolderwandeltocht

Vanwege de COVID pandemie hebben we al anderhalf jaar geen evenementen en vaartochten kunnen uitvoeren in de Kalverpolder. Vrij plotseling kregen we het bericht dat de Gemeente Zaanstad vergunning had afgegeven voor de traditionele Kalverpolderwandeltocht.
Deze wandeltocht wordt jaarlijks in augustus georganiseerd door wandelvereniging De Laatste Loodjes. Na aftrek van eigen kosten wordt (een deel van)de opbrengst van de wandeltocht gedoneerd aan Stichting Kalverpolder. Ook dit jaar ontvingen wij weer een mooi bedrag, waarvoor wij ‘De Laatste Loodjes’ hartelijk bedanken.

Gezien de korte termijn waarop alles geregeld moest worden waren er beduidend minder wandelaars dan in voorgaande jaren. Dit jaar waren er op 21 augustus 159 deelnemers. Inschrijven en starten kon men bij SIMSON, Wezelstraat 15 te Koog aan de Zaan.
De afstanden waren 5, 10, 15 en 25 km. Inschrijven was uitsluitend mogelijk bij de startplaats. Ons terrein en bunker doen dienst als stempelpost en pleisterplaats voor een pauze met een kop koffie, thee of een frisje. Exact 100 wandelaars maakten van onze gelegenheid gebruik.
Het was mooi wandelweer, droog maar wel een hoge luchtvochtigheid. Hopelijk volgend jaar weer een normale versie van deze tocht!

Heerlijk weer bij de Kalverpolderwandeltocht

De Kalverpolder op Zaan TV

Actiebeelden in de Kalverpolder

Op 22 juni heeft journalist/ ecoloog David Sluijs en een cameraman een reportage gemaakt over de (natuur in de) Kalverpolder en het vrijwilligerswerk van Stichting Kalverpolder. Zij troffen een schitterend mooie dag met zon en fraaie luchten. De cameraman kon er geen genoeg van krijgen…..Na de montage van het programma is het enkele weken later op Zaan TV uitgezonden. Gebruik de link hieronder om het interessante programma, met fraaie beelden, te bekijken:

https://www.rtvzaanstreek.nl/stichting-kalverpolder/tv/programma?ksRta1z09TA2PLjWCwRwSQKU3TVX2ogr

De vrijwilligersavond

De COVID maatregelen lieten ook weer toe dat op 30 september de vrijwilligersavond gepland kon worden. Mede ter gelegenheid van ons 15 jarig bestaan( 6 september 2006) was er een gezellig samenzijn voor de vrijwilligers met partner georganiseerd. Er was een overweldigende opkomst: ruim 50 ! Om een goede spreiding mogelijk te maken is buiten een grote partytent opgezet. (geleend van Sint Michael College; waarvoor dank!)
Onder het genot van een drankje en een lekkere maaltijd werd er weer flink bijgepraat. Indachtig de kreet “Nieuw Leiderschap” sprong ook onze voorzitter op tafel om kort het wel en wee van het vrijwilligerswerk tijdens de afgelopen (corona) periode door te nemen.
Na eerdere BBQ’s, Italiaanse en Chinese buffetten werd nu een Vietnamees buffet verzorgd. Dat smaakte bijzonder goed! Er werden veel 2e of 3e rondjes gelopen en alles was bijna schoon op.

Vrijwilligerswerk onder (vrijwel)alle weersomstandigheden

Vaak krijgen we de vraag wanneer er wordt gewerkt in de Kalverpolder. Het antwoord: altijd!
Tenminste: vrijwel altijd….
Het vrijwilligerswerk is jaarrond op iedere dinsdag en donderdag. Alleen tijdens het broedvogelseizoen (15/3 tot 15/6) mogen/ kunnen we niet op de percelen in de polder aan de slag. Maar die periode wordt intensief gebruikt om allerlei onderhoudswerkzaamheden bij de Bunker uit te voeren: apparatuur en gereedschap schoonmaken, boten op de kant, schilderen, onderhoud aan het gebouw, etc.

Bikkels!Maar de weersomstandigheden gooien heel soms ook roet in ‘t eten. Voor regen, wind en kou blijven we niet thuis, maar bij 3 verschillende weerssituaties moeten we capituleren:
1. Onweer. Als er onweer dreigt gaan we er als haas van door.
2. Storm (vanaf B5/6). Het dan sowieso niet goed mogelijk om (veilig) met de boten te manoeuvreren
3. IJs. Als er een vorstperiode aanbreekt stoppen we met varen om de ijsvorming in de polder niet te verstoren. Schaatsers hebben voorrang! Zoals dit jaar in februari. We hebben er 3 weken niet met de boten op uit gekund.

de ijsvloer in de Kalverpolder (februari 2021)

Als er dan niet met de boot op uit kunnen, dan is er altijd we op de percelen achter de Bunker ( rond het meertje) van alles te doen. Maaien en ruimen, bramen verwijderen en (in de nabije toekomst) natuurlijk het beheer van het Natuurpark!

Het dak (er)op

Het dak van de open schuur zit er op! Het oorspronkelijke dak met (zeer) oude dakpannen bleek bij nader inzien toch te poreus….dus de timmerploeg heeft beplating aangebracht, waarop de dakpannen kunnen terugkeren en lekkage verleden tijd is.
De beplating bestaat uit oude (trespa) reclameborden van v.v. Sporting (bedankt daarvoor!). Keurig wit aan de onderzijde…. maar de bovenzijde laat een ander beeld zien…….
Na het aanbrengen van de panlatten is alles weer netjes weggewerkt onder de ‘oude’ dakpannen.
De timmerploeg heeft weer een klus plat!

Werk in uitvoering

Een korte video van de werkzaamheden op 3 augustus j.l.

https://business.facebook.com/kalverpolder/videos/593720285405073/

Natuurplaatjes uit de Kalverpolder

Uitsmijter….

Ons gemotiveerde damesteam. Bijna 10% van onze vrijwilligersploeg bestaat uit dames. Dat mogen er (veel) meer worden!