17 okt

Nacht van de Nacht zaterdag 24 oktober a.s.

Flyer-NvdN-2015 2

Beleef op zaterdagavond 24 oktober de duisternis op de Zaanse Schans.
Op zaterdag 24 oktober 2015 is het Nacht van de Nacht. Door heel Nederland vinden er dan vele nachtelijke activiteiten plaats. Ook op de Zaanse Schans wordt er weer een mooi evenement georganiseerd om aandacht te schenken aan de schoonheid van duisternis.

Aanmelden.
Voor het evenement ‘Beleef de duisternis op de Zaanse Schans’ op zaterdag 24 oktober dient u zich vooraf aan te melden.Het aanmelden kan alleen via de website Event Brite waar u tickets kunt bestellen voor het evenement. Deelname kost € 5,00 voor volwassen en € 2,50 voor kinderen (voor gebruik van Event Brite komt daar een toeslag van respectievelijk € 1,22 en €1,10 bij).
Bestel nu uw tickets via:
Event Brite – Nacht van de Nacht op de Zaanse Schans  of www.dezaanseschans.nl  (klikken op agenda/nieuws en dan door naar item Nacht van de Nacht)

Wat is er te doen?
Het belooft een spectaculaire en bijzondere avond te worden, met een divers programma. Beleef ‘geluiden in het donker’ en ‘proeven in het donker’, stap in de magische wereld van Ger Copper of ontdek op levensechte wijze ‘Het geheim van Mevrouw de uil’.
Daarnaast zijn er boottochten over de Zaan en door de Kalverpolder, verhalenvertellers en concerten bij kaarslicht. Kortom, zeker een bezoekje waard!
U wordt tussen 18.30 en 19.00 uur ontvangen in restaurant De Kraai. Om 19.00 uur start het programma.
Het evenement op de Zaanse Schans komt tot stand door samenwerking van Stichting de Zaanse Schans, de bewoners en ondernemers van de Zaanse Schans,  Stichting Kalverpolder en het Zaans Natuur en Milieu Centrum.

09 okt

Kalverpoldernieuws Herfst 2015

 

bedrijfsvrienden Stichting Kalverpolder

 

Rotaryclub Zaandam bezoekt Stichting Kalverpolder

Op 2 juli j.l. hebben een flink aantal leden van Rotaryclub Zaandam, een bezoek aan de Kalverpolder afgelegd. Middels een presentatie weren zij geïnformeerd over het ontstaan van de polder en haar recente geschiedenis. Uiteraard werd ook de rol van Stichting Kalverpolder en de cultuur-natuurwaarde van de Kalverpolder uitgebreid belicht.
Met de zinvolle discussie, die werd gevoerd na de presentatie, kwam de wandeling over het Schanszichtpad in de knel. Een dreigende regenbui deed de rest! De wandeling werd afgeblazen.
Stichting Kalverpolder bedankt Rotaryclub Zaandam voor de serieuze belangstelling, inbreng en niet in de laatste plaats de donatie die wij aansluitend mochten ontvangen!
rotary 2.7.15

 

 

 

 

 

 


7e Kalverpolderwandeltocht weer groot succes!

De 7e Kalverpolderwandeltocht op 15 augustus j.l. is weer op fantastische wijze georganiseerd door wandelvereniging “De Laatste Loodjes”.
De deelnemers konden zich vanaf 9.00 uur in Verzorgingshuis Guisveld Evean inschrijven voor een wandeling van 5,10, 15 of 25 km. Voor alle afstanden fungeerde onze locatie als stempelpost. Maar bovenal ook als rustpunt met ´koek- en zopie´!

Na een uurtje begonnen de eerste wandelaars binnen te druppelen. Dat deed helaas de regen ook…..omstreeks 10.00 uur viel een ferme regenbui. Daarna bewolking, af en toe wat zon en in de middag weer een regenbuitje. Verder goed wandelweer. De deelnemers (ongeveer 600) kwamen weer uit heel Nederland en waren enthousiast over zowel de wandeltocht als de organisatie.
Om 17.00 uur was iedereen weer binnen en konden wij terugkijken op een geslaagde wandeldag.
Naast wandelvereniging´de Laatste Loodjes`, bedanken wij de medewerkers van Guisveld Evean en het voetveer voor de geweldige inzet!
We kijken alweer uit naar de 8e versie in 2016!

Cursus Ecologie en Beheer Laagveenmoeras en Veenweiden in de Bunker

Op 16 september j.l. werd door Peter Mol van Landschap Noord Holland de cursus Ecologie en Beheer Laagveenmoeras en Veenweiden gegeven. De cursus duurde de hele dag.

18 Personen hadden zich hiervoor opgegeven. Naast 10 vrijwilligers uit onze eigen groep, hadden zich ook vrijwilligers van ´collega´ organisaties hiervoor aangemeld.

´s Ochtends werd de theorie gedoceerd, maar in de middag naar buiten om het geleerde in de praktijk toe te passen. En, wonder, het was even droog!!!
Een zeer interessante cursus die een goed inzicht gaf over het Ecosysteem, natuurlijke ontwikkelingsprocessen, het ingrijpen hierop etc. Peter mocht zich verheugen in een aandachtig gehoor!

Raadsleden Oostzaan/ Wormerland in de Kalverpolder

Op 24 september j.l. ontvingen wij bezoek van de Raadsleden van de gemeenten Wormerland/ Oostzaan. In een presentatie over de Kalverpolder en onze Stichting werden zij geinformeerd over het onstaan, de doelstellingen en de resultaten van onze ‘ vrijwillige arbeid’. Uit de vele vragen bleek duidelijk dat er grote interesse was in het natuurbeheer in ons veenweidelandschap.

 

 

 

Aansluitend kon, tijdens een wandeling over het laarzenpad, nog enkele punten worden toegelicht.
De Stichting Kalverpolder heeft de belangstelling van de raadsleden zeer op prijs gesteld.

Ook de vakspecialisten Gemeente Zaanstad in de Kalverpolder

Op 29 september was het de beurt aan de afdeling Vakspecialisten Gemeente Zaanstad om zich te laten informeren over de ´successtory´ van onze polder. Met 27 (!) bezoekers was de Bunker behoorlijk gevuld. Els Lenting, nu Adviseur Natuur en Milieu, was en is bijzonder betrokken bij de Kalverpolder als geheel, maar vooral ook bij de totstandkoming van het grote opknapplan dat in de afgelopen 2 jaar is uitgevoerd.
De ontwikkeling van de Kalverpolder van verleden tot heden werd door Els in een presentatie uiteengezet.2015-09-29 15.24.38

 

 

Aansluitend is een vaartocht door de polder gemaakt. Dit gaf ieder de gelegenheid om het bereikte resultaat met eigen ogen te aanschouwen. Vanzelfsprekend werden door ons nog markante natuuraspecten toegelicht en vragen van het belangstellend publiek beantwoord.2015-09-29 16.29.23_resized

 

Is de roerdomp een blijvertje in de Kalverpolder?

De Kalverpolder is, ondanks de ligging vrij dicht bij bebouwing, een pareltje voor de vogelliefhebbers. En uiteraard voor de vogels zelf! Tijdens de vogeltrek, m.n. in het voorjaar, wordt de polder door veel soorten gebruikt als rust- en foerageerplek.
Op de plasdras gebieden kunnen soms honderden vogels worden gezien, zoals: grutto, kievit, tureluur, watersnip, kemphaan en diverse soorten plevieren.

In de broedperiode vestigen zich veel andere soorten. Bij een telling enkele jaren geleden werd vastgesteld dat er 64 soorten in de Kalverpolder broeden! Van klein (bijv. rietzanger) tot groot (bijv. grauwe gans).
Één vogel kon tot voor kort de Kalverpolder nog maar moeilijk vinden: de Roerdomp. Het icoon van laagveenmoeras. Maar daar lijkt nu definitief verandering is gekomen.
Vorig jaar werd deze schuwe reigersoort al enkele keren gespot. Ook dit jaar zien we roerdomp steeds vaker opvliegen of een slootje oversteken. In het riet is hij, door z´n schutkleur, vrijwel niet te ontdekken.
Het lijkt er nu op dat de roerdomp de Kalverpolder heeft ontdekt als goed foerageergebied.
Nu wachten op het eerste broedgeval…..

roerdomp

 

 

 

 

 

 

 


De lijsterbes in de Kalverpolder: pracht en pest!

Een kenmerk van een veenweidegebied is het feit dat bomen en struiken vrijwel afwezig zijn.Ieder jaar waait echter veel zaad van bomen(lijsterbes, berk, iep, etc.) de Kalverpolder in of wordt door vogels naar de polder verspreid.
Een belangrijk element in het onderhoud van de polder is het verwijderen van deze zaailingen. Op sommige plaatsen gaat dit om honderden zaailingen! Ieder jaar weer!
Als dit niet zou gebeuren, dan zullen de veenweides binnen enkele jaren weer dichtgroeien met struiken en (uiteindelijk) bomen. Dit proces wordt successie genoemd.
Aan de randen van de polder komt de lijsterbes uiteraard wel voor.
Er staat zelfs een bijzonder exemplaar tegenover de eerste brug van het Schanszichtpad!

In tegenstelling tot een gewone lijsterbes, die recht omhoog groeit, heeft deze lijsterbes een vrijwel perfecte bolvorm! In voor- en najaar is dit een bijzonder fraai gezicht! En de vogels en insecten hebben er ook baat bij.

 De Lijsterbes (Sorbus aucupária)16 Lijsterbes bloem 3_resized

Een lijsterbes is van verre te herkennen aan zijn stijve rechte takken die allemaal uit ėėn punt schijnen te komen en recht omhoog wijzen. Aan het eind van de twijgen in de winter vallen de grote eindknoppen op. Deze zijn leerachtig slordig behaard en hebben een glanzende, bruine kleur.
Stam: gaat geleidelijk over naar een groot aantal omhoog lopende takken.
Blad: gezaagd en veernervig, samengesteld met 15 blaadjes van 5cm lang.
Bloem: schermbloemig; bloeit in de maand mei.
Vrucht: bessen zijn in augustus – september prominent aanwezig. Bevatten zoetstof sorbitol: een alternatief voor suiker. De bessen bevatten veel vitamine c en smaken echter wrang, maar er is goed jam of drankjes van te maken.

De spreeuwen, lijsters en merels zijn dol op deze vruchten. Binnen twee dagen kan een boom helemaal leeg geplukt zijn. De naam ´lijsterbes´is dus zeer toepasselijk!lijsterbes
Ook zorgen de vogels, met hun uitwerpselen, voor verspreiding van de zaden. De inwerking van het maagzuur van het darmkanaal van de vogels laat het zaad gemakkelijker ontkiemen, maar komt vaak niet tot volwassenheid.

De lijsterbes is overal te vinden in parken tuinen en als straatboom, maar ook als pioniergewas in veengebieden, trilveen en veenmosrietland.16 lijsterbes winter 2_resized

(Foto: lijsterbes, Kalverpolder vanaf de brug van schans zichtpad bij plasdras gebied)

 

 

 

 


En wordt er nog gewerkt in de Kalverpolder??

Jan Dijvis legt uit wat er moet gebeuren

Vanaf 15 juni (einde broedseizoen) wordt er uiteraard weer volop ´gearbeid´! Aan de hand van het Beheerplan worden door Rolf Surink en Jan Duijvis iedere dinsdagochtend de taken verdeeld.
Perceel voor perceel wordt onder handen genomen. Riet en gras maaien, harken en op hopen zetten. Met de hulp van diverse machines( maaiers, lastpakkers, tractor, etc.) kunnen grote oppervlakten worden bewerkt.
Maar de machines kunnen pas het werk goed doen als het door een ploeg vrijwilligers wordt voorbereid! Iedere week zijn weer ca. 25 mannen, en (slechts) één vrouw in touw.
Een klein ploegje (de ´bramentrekkers´) is, gewapend met schop, bijl en zaag, constant bezig om bramen, boompjes en zaailingen te verwijderen.

In september troffen we op de dinsdagen vrijwel iedere keer erg slecht (= regen) weer. Door ook op de donderdagochtend, met een kleine ploeg, aan de slag te gaan kon getracht worden een achterstand in ons werk te voorkomen.
Als er weer een perceel ´schoon´ opgeleverd kan worden, dan geeft dat ons een prima gevoel en hebben we het kopje soep (tegenwoordig in goede handen van Jaap Stuurman) verdiend!

colofon jpg(in volgende editie wordt onze technische ploeg ´bijgelicht´)