12 okt

Kalverpoldernieuws 2020, editie 4

RABObank Clubsupport 2020!!!

Zoals ieder jaar organiseert de Rabobank weer hun actie m.b.t. subsidies verstrekken aan clubs, verenigingen en stichtingen.

Tot 30 september j.l. kon iedere club zich aanmelden bij de Rabobank om in aanmerking te komen voor een bepaald doel. De clubs waarop het meest gestemd wordt kunnen dan in aanmerking komen voor een subsidiebedrag.

STICHTING KALVERPOLDER heeft zich, zoals zo vele andere stichtingen en clubs, ook aangemeld. Ons doel is geld bijeen te krijgen onze veiligheidsmiddelen voor het werken in de polder uit breiden. We werken op meerdere percelen in de polder met een groot aantal vrijwilligers tegelijk. Daarbij is he vooral noodzakelijk een extra AED aan te schaffen. Maar ook EHBO middelen, reddingsvesten, zaagbroeken, etc.

            Stemmen mogelijk van 5 oktober tot en met 25 oktober 2019

In november vindt de uitreiking plaats.

Hoe kunt u stemmen:
Dit is heel makkelijk!
U logt in op:  www.rabo-clubsupport.nl/

Klik op BRENG JE STEM UIT.
Log in met rekeningnummer en pascode.
U kunt nu de clubs(minimaal 3) van uw keuze selecteren en toevoegen.
U moet 5 stemmen uitbrengen die u kunt verdelen over uw favoriete clubs met MAXIMAAL 2 Stemmen op 1 club/vereniging.
Het zou fijn zijn als u 2 stemmen geeft aan “STICHTING KALVERPOLDER”.
Bij een en/of rekening kunnen beiden stemmen!! (dus 4 stemmen….)

Hartelijk dank voor uw steun aan ons en de Zaanse natuur!!

Komt de zon op voor Stichting Kalverpolder?

Bouwbedrijf Van der Gragt schenkt rijplaten

Bij het gebruik van grotere machines( kraantje, trekker) in Kalverpolder is het vaak noodzakelijk om kunststof rijplaten te gebruiken. Op de slappe veenbodem zou een zware machine zomaar weg kunnen zakken.
Onze oude rijplaten verkeren in een slechte staat. Een aantal zijn gebroken. Daarvoor stond vervanging op ons verlanglijstje. Des te groter de verrassing dat Bouwbedrijf Van der Gragt uit Wormerveer een spontaan aanbod deed om 6 gloednieuwe rijplaten aan Stichting Kalverpolder te doneren!
Zij waarderen hiermee ons vrijwillig natuurbeheer op een geweldige wijze!
Gisteren heeft directielid Koen van der Maat de rijplaten persoonlijk bij onze werkschuur afgeleverd.
Wij bedanken Van der Gragt voor dit genereuze gebaar!

Het Molenmuseum: onze nieuwe buren

Wij heten onze nieuwe buren van harte welkom!
Na een intensieve verbouwing is het grote moment dan toch eindelijk aangebroken. Het Molenmuseum van Vereniging De Zaansche Molen wordt geopend.

Op uitnodiging van Peter-Jan van Steenbergen, Algemeen manager, werden wij uitgenodigd voor een rondleiding in het museum vóór de officiële opening op 25 september . Het is werkelijk super mooi geworden.
Interessante verhalen, het grootste geschilderde Molenpanorama van Europa, veel molenmodellen en alles interactief.
Op de 1e etage een fantastisch uitzicht op het molenpanorama van de Zaans Schans én de Kalverpolder. Daar ook een interactief overzicht van de flora en fauna in de Kalverpolder.
Voor dit laatste zijn de foto’s en teksten door Stichting Kalverpolder aangeleverd.
Wij kijken uit naar een prettige samenwerking.

Stichting Kalverpolder op NH Nieuws TV

In het kader van ‘3o jaar Natuur Netwerk Nederland {NNN)’ heeft NH Nieuws onlangs opnames gemaakt in de Kalverpolder, die in het weekend van 3 oktober zijn uitgezonden als onderdeel van het programma Natuurlijk Noord Holland. Het thema in deze aflevering is de rol van vrijwilligers in natuurbeheer.

TV opnames in de Kalverpolder

Met deze link kunt u deze aflevering bekijken:
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/274041/waar-zijn-vogels-nog-welkom-in-de-noord-hollandse-natuur
De opname uit de Kalverpolder start op 10:22 minuut en duurt 6 minuten.

Wethouder Wessel Breunesse werkt een dag mee

Begin maart werd de NL Doetdag afgelast vanwege de corona perikelen. Naast een grote groep andere vrijwilligers had ook Wethouder Ruimtelijke ordening, Natuur en Landschap Wessel Breunesse zich opgegeven om een dag deel te nemen aan het natuurbeheer in de Kalverpolder.

Maar nu we weer (onder het corona-protocol) aan de slag zijn, heeft hij zich direct weer gemeld om een dag mee te werken. Op 24 september zijn we met een kleine ploeg bezig gegaan met het harken en opsteken van het gemaaid materiaal, zodat dat later geruimd kon worden.
Bij goed weer werd stevig doorgewerkt en Wessel had al snel de slag te pakken.


Onvermijdelijk werden, tijdens het werk en de verdiende koffiepauze, de specifieke en algemene problemen van het natuurbeheer in de Zaanse veenweidegebieden besproken. Deze problemen spitsen zich toe op de gevolgen van overmatige stikstof- en ammoniakuitstoot, slecht of geen beheer op percelen van particuliere eigenaren, financiële beperkingen, etc.
Kortom een nuttige dag in een optimale setting!

Coronaprotocol Stichting Kalverpolder

In de vorige Kalverpoldernieuws kon u al lezen dat wij sinds16 juni in aangepaste vorm onze beheertaken uitvoeren.
Naast de overheidsmaatregelen hebben we coronaprotocol opgesteld, afgestemd op de aard van onze werkzaamheden. Op grond van de aanvullende maatregelen van de overheid vanaf 1 juli is dit protocol geëvalueerd en aangescherpt.

uitgespitte bomen worden afgevoerd

In de praktijk heeft dit voor ons o.a. de volgende consequenties:
– verkleinen van de veldploegen
– werken op dinsdag én donderdag
– ploegen arriveren (op dinsdag) om 7.30 u (machineploeg), 8.15 u(veldploeg) en 9.00 u( Bunkerploeg)
– maximaal aantal personen per boot (afhankelijk van de grootte boot)
– maximaal aantal personen in de bunker
– koffiepauze en lunchpauze buiten voor de veldploegen. Géén soep meer om 12.00 uur!

Het geeft dus behoorlijke beperkingen en het aantrekkelijke om met z’n allen in de bunker ‘een bakkie soep’ te doen is voorlopig helaas niet meer mogelijk.
Maar al met al gaat het goed. We letten goed op elkaar en tot nu toe gelukkig nog covid besmetting in onze vrijwilligersgroep.

Interactieve werkkaart Kalverpolder

Onze secretaris Henk Krook heeft in de afgelopen maanden een interactieve werkkaart uitgewerkt, gebruikmakend van de uitgebreide mogelijkheden van Google Maps. Hierdoor wordt het mogelijk de gegevens nu overal waar een internetverbinding is te raadplegen via een Google-account.

werkkaart Kalverpolder

Op de digitale werkkaart is, ook per perceel, gedetailleerde informatie beschikbaar over

  • Natuurwaarde
  • Oppervlak
  • Greppels, buizen e.d.
  • Eigendomssituatie (bijv. SBB of particulier)
  • In beheer bij Stichting Kalverpolder
  • Maaischema en bijzonderheden

Daarnaast wordt in het lopende maaiseizoen (dus nu 2020/2021) per perceel een verslag bijgehouden van de uitgevoerde werkzaamheden, bijzonderheden, foto’s e.d.

is er een mooiere plek (om te werken) in de Zaanstreek?

September: pechmaand!

Er gaat altijd wel eens iets mis. Waar gewerkt wordt…..
Maar in de maand september ging er op technisch gebied toch wel van alles mis!
Gelukkig hebben we een eigen technische ploeg, die doorgaans de machines of buitenboordmotoren weer snel aan de praat hebben. In het uiterste geval moeten we een extern bedrijf een reparatie laten uitvoeren.
De trekker liet het keer op keer afweten als gevolg van koeling problemen en uiteindelijk een kapot startslot.
De scharnieren van de klep van de Schele Hannes zijn doorgescheurd, waarschijnlijk door het intensieve gebruik. Aluminium lassen moeten we uitbesteden.
En dat was helaas niet het enige….

Hieronder een fotocompilatie van de ‘incidenten’:

Vaste bewoner van de Kalverpolder: de Torenvalk

De torenvalk is, naast de buizerd, een van de meest voorkomende roofvogels in Nederland. De torenvalk is makkelijk te herkennen als het, op zoek naar een prooi, staat te ‘ bidden’ in de lucht. Andere valkensoorten (bijv. slechtvalk en boomvalk) doen dat niet.

een biddende torenvalk

De Kalverpolder is een ideaal biotoop voor de torenvalk. Een relatief rustig natuurgebied met veel weilandpercelen om af te struinen. De belangrijkste voedselbron is de veldmuis, maar soms ook woelmuizen of grote kevers.
De torenvlak zal uiteindelijk altijd z’n prooi op de grond verschalken.
Bij de broedvogeltellingen werd altijd één nest met 5 of 6 jongen in de de Kalverpolder vastgesteld.
De voedselvoorziening is kennelijk zo goed dat in vorig jaar een tweede nest werd vastgesteld. Dit jaar heeft er, vanwege corona, geen telling plaatsgevonden.
Het is een mooi gezicht als de jongen in de zomermaanden al kunnen vliegen, maar nog wel bij elkaar blijven. Je ziet ze dan bijvoorbeeld op riethopen zitten.

Het kan ook té warm zijn….

het werk in de Kalverpolder gaat in principe iedere week door, op dinsdag en donderdag. Dit uiteraard met uitzondering van het broedvogelseizoen.
We laten ons maar zelden weerhouden om onze beheertaken uit te voeren.
Alleen extreme weersomstandigheden kunnen ons doen besluiten om niet de polder in te gaan. In de afgelopen winters is het een doodenkele keer voorgekomen dat de hoeveelheid ijs te groot was om er met de boten doorheen te komen.
Daarnaast houden we al snel rekening met de schaatsliefhebbers! Dat mag ons eigenlijk niet vaak genoeg voorkomen….

Een andere weersfactor is storm. Om veiligheidsredenen (ARBO) wordt bij windkracht 7 een grens getrokken. Het is dan ook bijna niet mogelijk om met de boten te manoevreren.

Maar dit keer hebben we ervaren dat het ook té warm kan zijn om te werken. Het was sowieso een zomer met veel warme dagen, maar op dinsdag 11 augustus was het echt te gortig….code geel!
Wel nog vroeg begonnen, maar om 12.30 uur werden de werkzaamheden afgeblazen.
Op de donderdag daarna was het nog een tandje erger. De kleine ploeg, die toch nog aan de slag was gegaan, is om 11.15 uur gestopt. De veiligheidsgrens ligt bij 27 graden. Daarnaast is er in de open polder geen schaduw te vinden, terwijl je tussen de rietkragen de warmte blijft hangen.
Daar kun je niet tegenop drinken….

Beestenspul

De afsluiter