13 jul

8e Kalverpolder Wandeltocht

Zaterdag 20 augustus 2016 is het weer zo ver.

De wandelsport vereniging “De Laatste Loodjes” organiseert al weer voor de 8e keer de Kalverpolder Wandeltocht.

Een mooie tocht door de afwisselende Kalverpolder en omgeving.

8e Kalverpolder wandeltocht aug 16

 

08 jul

Kalverpoldernieuws zomer 2016

Agenda

20 augustus:     Kalverpolderwandeltocht
29 oktober  :     Nacht van de Nacht

Stichting Kalverpolder in september 10 jaar!

Op 6 september a.s. is het exact 10 jaar geleden dat Stichting Kalverpolder formeel is gestart. Dat leidde er toe dat eind september 2006 voor het eerst de sleutel van het hek werd omgedraaid en dat de vrijwilligersgroep ‘ van het eerste uur’ in de Kalverpolder aan de slag ging.
Inmiddels, 10 jaar verder, heeft de Kalverpolder weer de allure van het authentieke veenweidegebied herwonnen, is het een geliefd panorama voor de Zaanse Schans geworden, maar bovenal is er een goed functionerende en hechte vrijwilligersgroep actief in de Kalverpolder.
Alle reden dus om daar ‘ op gepaste wijze’ bij stil te staan!

vrijdag 14 oktober receptie
Op deze datum zal u in de gelegenheid zijn om ons te feliciteren met het resultaat dat in de 10 afgelopen jaren is geboekt, maar vooral ook om met ons vooruit te kijken naar de realisatie van onze missie: optimaal natuurbeheer in een open veenweidelandschap!Vanzelfsprekend zult u tijdig een uitnodiging ontvangen. De datum kunt u vast in uw agenda noteren.

Aansluitend is er voor de actieve vrijwilligers met partners een gezellige avond met  buffet.

donderdag 6 oktober symposium
Onze collega-organisatie OBW (Ongeschonden Behoud Westzijderveld) bestaat in 2016 zelfs 35 jaar! Bij beiden bestond de behoefte om in dit jubileumjaar, middels een ‘ mini’ symposium de waarde het vrijwilligerswerk in het veenweidegebied tegen het licht te houden. Alle reden dus om hierin samen op te trekken! 

Op 8 oktober wordt dit symposium met als werktitel: ‘Vrijwilligers in Natura (2000)’ georganiseerd in het Zaans Museum.
Inmiddels hebben aansprekende vertegenwoordigers van Provincie, Gemeente Zaanstad, Staatsbosbeheer, etc. hun medewerking aan dit symposium toegezegd.
De organisatie van het symposium wordt in juli/ augustus definitief afgerond. nadere informatie c.q. uitnodiging volgt.

Nieuwe outfit voor onze vrijwilligers!

In 2015 is , in een positieve sfeer,een samenwerkingsovereenkomst met de terrein beherende organisatie (TBO) Staatsbosbeheer afgesloten. Dit houdt in dat Stichting Kalverpolder als zelfstandige vrijwilligersorganisatie het beheer en onderhoud op de vaarlanden van SBB, op basis van een Beheerplan, uitvoert.
Dit gebeurt met eigen middelen (machines, gereedschappen, boten, etc.). Ook voor de werkkleding kan/kon geen beroep meer worden gedaan op SBB. Daarnaast begon de bestaande Staatsbosbeheer kleding behoorlijk ‘sleets’ te worden!Heely hansen haag jacket loive groen

Wij hebben dit aangegrepen om met nieuwe werkkleding      ( jack, fleece en polo) ook onze eigen identiteit naar voren te kunnen brengen. In het afgelopen half jaar zijn er modellen geshowd, keuzes gemaakt, gepast en…..op de Kalverpolderdag (zie hieronder) is onze nieuwe werk- outfit gepresenteerd.

Nomag Technische Handelsonderneming
Voor onze kleding
zijn wij geadviseerd door Nomag. Zij zijn gespecialiseerd in werk- en veiligheidskleding. Daarnaast is Nomag al langere tijd leverancier van Stichting Kalverpolder voor diverse andere (technische)producten.
De aanschaf van werkkleding voor de hele groep vrijwilligers is natuurlijk een grote, maar ook noodzakelijke,  uitgave voor ons. Wij zijn dan ook erg verheugd dat Nomag Bedrijfsvriend van Stichting Kalverpolder is geworden.NOMAG-logo-270 Zij hebben ons de mogelijkheid geboden om de werkkleding tegen een aantrekkelijk tarief aan te schaffen.
De onthulling op de Kalverpolderdag hebben we dan ook gezamenlijk gedaan.

Kalverpolderdag: prachtig weer en geslaagde dag

Zondag 19 juni: een geweldige Kalverpolderdag! Fantastisch weer!
Op ons terrein verscheidene Zaanse natuurorganisaties: KNNV, KMZ, Zaanse Vogelbeschermingswacht en ZNMC. De hele dag rondvaarten met een vogelgids in de boot. Vanzelfsprekend was ook Staatsbosbeheer aanwezig.
In het kader van ons 10 jarig bestaan, later dit jaar, werden in de bunker historische foto’s uit de beginjaren van Stichting Kalverpolder geprojecteerd.
De rondvaart ging eerst naar de Kooiakkers. Daar konden belangstellenden een wandeling met rondleiding maken over dit terrein van KNNV.
Van de Kooiakkers voeren de boten naar de Uitkijktoren. Daar kon een puzzeltocht voor de kinderen over het Schanszichtpad worden gestart.
Koffie, thee, fris en een Kalverpolderkoek: het was er allemaal.
Het vissen en bekijken van slootdiertjes blijft ook mateloos interessant voor jong en oud!

Hoogtepuntje was de presentatie van onze nieuwe werkkleding. Deze werd onthuld door Jan Duijvis en Björn Kleijn. Björn is verkoper bij de firma Nomag, die een aanzienlijke bijdrage hebben geleverd om deze kwalitatief hoogwaardige kleding mogelijk te maken.

Al met al weer een geslaagde dag!

Leerlingen Sint Michael College in de boot

Op 18,18 en 20 mei  de jaarlijkse, 3-daagse Natuurstage van het Michael College. Dit betekent om 08.00 uur beginnen en dan vervolgens diverse groepjes 2e klas leerlingen door de Kalverpolder varen en onderweg uitleg geven. De opdracht was: benoem zoveel mogelijk verschillende vogelsoorten. Hiertoe waren er 2 gidsen van de Stichting Kalverpolder of de Zaanse Vogelwacht aanwezig die behulpzaam waren met het herkennen der vogels.
Het record voor 2016: 42 verschillende vogelsoorten in 1 uur!

De leerlingen werden na de ‘vogelexcursie’ afgezet op de Kooiakkers. Op dit KNNV terrein werden planten, insecten, waterbeestjes etc. gezocht en bekeken en ook hier uitleg van KNNV vrijwilligers.
De vrijwilligers van Stichting Kalverpolder (schippers, bemanning, gidsen) zijn dus 3 dagen in touw geweest om deze natuurstage voor het Michael weer succesvol te laten verlopen.
Maar bovenal zijn het, ieder jaar weer,  leuke dagen waarbij de samenwerking met de docenten en TOA’s  van de sectie Biologie/ Aardrijkskunde weer perfect was.

Op 23 juni werden wij uitgenodigd voor een gezellige BBQ bij het Michael waarbij wij bedankt werden voor onze inzet!

 

 

 

Kinderboekenmarkt: alweer fantastisch weer!

5 juni Kinderboekenmarkt op de Zaanse Schans. Prachtig weer! Stichting Kalverpolder maakt met 2 boten voorleestochten door de polder. Kinderen, met hun ouders, familie etc. konden instappen voor een tochtje van ca. 20 minuten. Halverwege werd de boot stilgelegd in het riet en werd een spannend verhaal voorgelezen.
De hele dag grote drukte op de Schans en dus ook in de boten. We hebben 22 keer gevaren! En iedereen vond het fantastisch!
We hebben zelfs de complete piratenband vervoerd……
Volgend jaar zijn we er weer bij!

Op bezoek bij Huis te Manpad in Heemstede

Het lijkt al een nieuwe traditie: tijdens het broedvogelseizoen brengen we een bezoek aan een ander natuurgebied waar vrijwilligers actief zijn. Dit jaar: Huis te Manpad.
Op 24 mei een excursie naar de buitenplaats Huis te Manpad te Heemstede. De geschiedenis van het huidige Huis te Manpad gaat terug tot 1634-1640. Het is een prachtig gebouw met een, zo mogelijk, nog mooiere tuin waarin zeer oude fruitrassen en bloemen groeien. Ook staat hier de Slangenmuur. Deze Slangenmuur (1720-1740), de langste van West-Europa, met oude fruitrassen in hele specifieke leivorm is een bezienswaardigheid.
De Tuinbaas Fred van der Hengst onderhoudt deze tuin in Franse landschapstijl met een klein aantal vaste mensen en uiteraard ook enkele vrijwilligers.
Regelmatig vinden er inventarisaties plaats die de rijkdom van het Huis te Manpad op het gebied van flora en fauna bevestigen.
De natuurwaarde is groot door het verschil aan biotopen: van droog (strandwal) naar vochtig (strandvlakte), en van zandig naar venig. Kortom een zeer interessante excursie die werd afgesloten met een lunch in de uitspanning De Oase in Vogelenzang.
De foto’s spreken voor zich!
Voor meer informatie: www.huistemanpad.nl

Broedvogelseizoen: toch genoeg werk te doen!

in de periode 15 maart- 15 juni wordt niet op het land gewerkt in verband met het broedvogelseizoen. Dus niet maaien, ruimen, bramen en bomen rooien, etc.
Maar er is genoeg ander werk te doen!
– de ‘veeboot’ moest uit het water voor groot onderhoud

– de op- en afstappen van de bruggen zijn opnieuw bestraat en verstevigd

– ook het project vervanging brugleuningen is afgerond

– onderhoud en revisie van machines

– verbetering van het pad naar de boten en botenhuis

Broedvogelinventarisatie: 60 soorten!

In de periode eind maart tot eind juni heeft Ab van Dorp, boswachter SBB, geassisteerd door Rolf Surink en John van Loon, iedere vrijdagochtend een broedvogelinventarisatie uitgevoerd voor het SOVON. Deze inventarisatie vindt iedere 3 jaar plaats.

Blauwborst

Uit de ingevoerde gegevens komt naar voren dat er 79 verschillende soorten zijn waargenomen, waarvan van 60 soorten een broedterritorium is vastgesteld.
Dat is dus een heel goed resultaat!
Sommige soorten broeden natuurlijk in (tamelijk)grote getallen in de Kalverpolder. Dat begint al heel vroeg met de Grauwe gans, Nijlgans, wilde eend. Later gevolgd door andere algemene soorten als: rietzanger, rietgors, kleine karekiet, fazant, meerkoet, etc., etc. En natuurlijk de kokmeeuwenkolonie.
Maar ook de meer bijzondere polder- en moerasvogels: slobeend, grutto, kievit, tureluur, graspieper en…….de blauwborst! (16 territoria)

Nog bijzonderheden? Ja: bruine kiekendief, roerdomp, tafeleend
Tegenvallers? Helaas geen broedterritoria van de kemphaan, snip en tureluur kunnen vaststellen, hoewel ze wel vaker zijn waargenomen.