24 apr

Kalverpoldernieuws 2017 editie 2

Beste lezers,
het eerste kwartaal van 2017 zit er al weer op!
Na het enerverende jubileumjaar zijn we weer volop aan de slag gegaan. Het blijkt altijd weer een race tegen de klok om zoveel mogelijk werk te verzetten vóórdat het broedvogelseizoen op 15 maart ingaat.

Gré de Boer aan de slag!

En dat doen we dan met wéér meer vrijwilligers dan de afgelopen jaren! Inmiddels staat de teller op 48 Kalverpolderfanaten. Historisch is de verdubbeling van het aantal vrouwen in de groep…..van één naar twee! Dat gaat de goede kant uit: de deur staat open voor meer meewerkende dames!
Zo zijn we iedere dinsdag, weer of géén weer, wel met ca. 35 personen in de Kalverpolder aan de slag.

Naast de noeste arbeid zijn er in de eerste drie maanden ook alweer een aantal activiteiten en markante belevenissen geweest in onze polder. Een overzicht:

Bezoek van het Zaans Natuur en Milieu Centrum(ZNMC)

uitleg over de Kalverpolder

Jaarlijks organiseert het ZNMC, voor de vaste medewerkers én de vrijwilligers, een educatief uitje. Dat wordt doorgaans in januari gedaan, als alternatieve nieuwjaarsreceptie. Dit jaar was de keuze op het Zaans Museum en (Stichting) Kalverpolder gevallen. Op 18 januari ontvingen we ca. 45 ZNMC’ers in de Bunker.

Voor een vaartocht was het risico van slecht weer te groot. Maar de hele groep is, vanaf het Zaans Museum, over het  Schanszichtpad, naar de (verwarmde)Bunker komen lopen. Hier was al een prima lunch, met warme soep, voor alle deelnemers afgeleverd.
Vervolgens kregen wij de gelegenheid om het publiek alle ins- en -outs van de Kalverpolder en ons vrijwilligers werk te presenteren. ZNMC’ers zijn vanzelfsprekend ‘natuurminnend’, dus er was een aandachtig gehoor en interessante vragen.

Tom Kisjes

Tom Kisjes, directeur- bestuurder van het ZNMC, heeft de bijeenkomst afgesloten en vervolgens is iedereen weer naar het Zaans Museum teruggelopen.

Schaatsen in de Kalverpolder!!

Al jaren wordt er nostalgisch gesproken over hoe geweldig het zou zijn om weer eens in de Kalverpolder te kunnen schaatsen……De laatste mogelijkheid werd zo’n 3 jaar geleden verpest door een pak sneeuw.
Maar midden januari was er dan toch een vorstperiode die er veelbelovend uitzag! Zodra het serieuze vormen aanneemt, dan wordt er niet meer door ons in de polder gevaren.
Ideaal weer, droog, zonnig overdag en ‘s nachts flinke aanwas van het ijs.
En zowaar,  plotseling op zondag 22 januari kon het (net)!
het kraakte vervaarlijk, maar een flink aantal mensen was niet te houden……Schaatsen!!

Schaatsen in de Kalverpolder

Natuurlijk een geweldige ervaring en een formidabel plaatje voor de toeristen. De gidsen van de Zaanse Schans verlegden hun route, speciaal om de toeristen ‘schaatsende Nederlanders’ te laten zien. Een behoorlijk aantal waagden zich (gillend) op het ijs.
Helaas was het van korte duur, want er kwam die dag ook direct een dooi-inval. ‘s middags zakten al een paar schaatsers door het ijs. Op maandag werd nog één waaghals gesignaleerd….maar daarna was het weer over.
Onze droom voor een Kalverpolderschaatstocht gaat weer een jaartje in de la!

Jaarvergadering Stichting Kalverpolder

jaarvergadering 27 januari 2017

Op 27 januari werd onze jaarvergadering gehouden in de Bunker.
Veel vrijwilligers waren aanwezig om te horen wat er het afgelopen jaar is bereikt en wat de plannen voor het komende jaar zullen zijn. Achtereen volgens kwamen aan het woord: Voorzitter John van Loon, Vicevoorzitter Rolf Surink. Penningmeester Pieter Bleeker, Planologie en Beheer Piet van Nugteren en Coördinator vrijwilligers Jan Duijvis.

Rolf Surink aan het woord

Zij deden hun verhaal voor een aandachtig gehoor! De Stichting Kalverpolder draait goed, in alle opzichten. Het werk was en blijft volgens plan maaien, harken, op hopen zetten en afvoeren. Onze machines blijven het hopelijk goed doen en de financiën blijven op peil.

een toast op het nieuwe jaar!

Na afloop was er nog een gezellige nazit en rond 23.00 uur was alles weer opgeruimd en klaar gezet voor de volgende dinsdag.

Het Technasium van St. Michael College en Stichting Kalverpolder

Vanaf leerjaar 2 kunnen leerlingen de technasiumstroom volgen. Deze stroom wordt zowel op de havo-afdeling als op de vwo-afdeling aangeboden. In de technasiumstroom werken de leerlingen aan vier levensechte projecten per jaar. In deze projecten werken de leerlingen in de technasiumwerkplaats aan opdrachten die in samenwerking met bedrijven en instellingen buiten de school worden ontwikkeld. Meerdere vakken werken met elkaar samen binnen deze projecten.

de Bunker vol 1e jaars

Het SMC wil met het Technasium vooral focussen op energie- en ecologieonderzoek. Stichting Kalverpolder is gevraagd om te mee te denken in de realisatie van (een toekomstig nieuw?)Technasium en te participeren bij opdrachten waarbij de hierboven genoemde speerpunten aan de orde zijn.

‘uitgelaten’ over het Schanszichtpad

Op 7 februari heeft Stichting Kalverpolder had de deuren opengezet voor 120 (!!!) 1e klas leerlingen van het Sint Michael College. Zij kregen in de bunker een presentatie van Koen Baart van het IVN over hun eerste opdracht.
De leerlingen kwamen in 2 groepen over het Schanszichtpad naar de Bunker gelopen. Na chocolademelkje met een koekje moesten de 60 leerlingen in onze werkruimte worden gepropt en vervolgens een uur stil zijn! Dat hebben ze er goed van af gebracht!
Tegelijkertijd werd onze jeugd met de neus op de natuurfeiten van hun omgeving gedrukt! Altijd positief!

Een werkdag in de Kalverpolder

Onze vrijwilliger- reporter Joop Stokkink heeft op 21 februari een video gemaakt over een werkdag in de polder. Dit geeft wel een heel mooie kijk op de inzet van de vrijwilligers, maar vooral ook op het sfeervolle verloop van de dag! Door op de onderstaande link te klikken wordt u naar het filmpje op onze Facebookpagina geleid.
Video: een dag in de KalverpolderV

NL Doet, ook weer in 2017

hard werken tijdens NL Doet

10 Maart was het weer NL-Doetdag. Elf deelnemers van de Omgevingsdienst Noordzee Kanaalgebied(OD NZKG) hadden zich aangemeld alsmede 1 echtgenote van een van onze vrijwilligers. Onder begeleiding van 13 vrijwilligers van de Stichting Kalverpolder ging men per boot het veld in. De weergoden waren ons zeer gunstig gezind. De zonnebrand kon nog net in de tassen blijven. Met grote inzet is een brameneilandje schoongemaakt en een stuk land in de nabijheid van de Kalver Uitkijktoren geschoond. Daar werd ook nog een aantal hopen riet verbrand.

Geweldig resultaat!

Er werd in het veld geluncht en daarbij mocht onze fabuleuze soep niet ontbreken. Omstreeks 14.30 uur ging een ieder na dankzegging van de voorzitter moe en voldaan huiswaarts.
Kortom: De NL-Doe dag is een succes geweest!! Hopelijk volgend jaar weer!

 

Feestelijke afsluiting herstelproject Kalverpolder

Op donderdag 23 maart vond er in de Bunker de officiële afsluiting plaats van het Herstelplan van de Kalverpolder. Dit, door Gemeente Zaanstad en Provincie NH gesubsidieerde, project is begeleid, bewaakt en uitgevoerd door een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van Gemeente, Staatsbosbeheer en Stichting Kalverpolder.

Els Lenting geeft toelichting op herstelproject

De Kalverpolder is de afgelopen 3 jaar behoorlijk onderhanden genomen. Grote gedeelten zijn uitgebaggerd, beschoeiingen geplaatst,paaiplaatsen aangelegd, uitkijktoren gerealiseerd, etc. etc. Van dit alles is een professionele filmimpressie en een fraai boekje gemaakt( de Kracht van de Kalverpolder). De links van zowel het boekje als de film staan op de website van de gemeente Zaanstad met deze link (www.zaanstad.nl)Els Lenting (gemeente Zaanstad) opende deze bijeenkomst, waarbij ca. 45 genodigden aanwezig waren, en gaf een overzicht van het ontstaan en realisatie van het herstelproject. Vervolgens introduceerde ze de (fantastische !) documentaire over het project.

ca. 45 genodigden

Na vertoning hiervan reikte wethouder Dick Emmer het boekje uit aan de Gedeputeerde van Provincie Noord Holland, de heer Adnan Tekin..
Hierna werd het officiële gedeelte afgesloten en was er nog een gezellig samenzijn.

Dick Emmer(L.) en Adnan Tekin

Veiligheid met vlijt, ook in de Kalverpolder

Bij het werken in de polder is het natuurlijk niet uitgesloten dat er eens iets gebeurt. Dat kan midden in de polder gebeuren, maar ook in de werkplaats bij de Bunker.
Als zelfstandige vrijwilligersgroep zijn we verplicht een ARBO en Risico Inventarisatieplan te hebben en te onderhouden.

Anneke Bleeker met patiënt Joop

Dit is in 2016 afgerond en inmiddels goedgekeurd door ‘Landschap Noord-Holland Vrijwilligerswerk’.
Onderdeel van dit plan is o.a. dat onze vrijwilligers getraind worden in het omgaan met een AED, ingeval een collega onwel wordt.

oefenen in verbinden

 

 

 

 

 

In maart hebben enkele collega’s een cursus ‘EHBO op afgelegen plekken’ gekregen, verzorgd door Anneke Bleeker.
Leren hoe de diverse verbanden moeten worden aangelegd.

Marja zit er warmpjes bij!

Tevens de werking van de “warmtedeken” (lees folie!)  geprobeerd en inderdaad, onder zo’n deken blijf je lekker warm. Kortom, een leerzame, nuttige en soms hilarische middag!

 

 

 

Gespot in de Kalverpolder

We hebben al eerder geschreven over het meest iconische dier van de Zaanse veenweidegebieden: de Noordse woelmuis. Deze komt alleen hier (en in Friesland) voor en wordt vanzelfsprekend zwaar beschermd op grond van de Natura2000 wet.

 

Kale Jonker

Een veel voorkomende plant in de polder is de Kale Jonker. Dit is een distelsoort. Vroeg in maart komt deze plant te voorschijn met een rozet van verse blaadjes. maar laat de Noordse woelmuis daar nu net gek op zijn. Het kruipt onder de plant en eet het hart van de rozet. Dat zie je pas als je het optilt, dan blijven er alleen losse blaadjes over. einde Kale Jonker. Dit is mooi op de foto te zien.

aangevreten Kale Jonker

In de Kalverpolder broeden ca. 60 vogelsoorten. Een veel voorkomende soort is de Nijlgans. Feitelijk een exoot, die oorspronkelijk afkomstig is uit …..Egypte.
De Nijlgans doet het kennelijk goed in ons (opwarmend?)klimaat.

Nijlgans

Zo makkelijk de Nijlgans te zien is, zo moeilijk is hun nest te vinden. Ze maken meestal een hol in een riethoop. Bij toeval kan je er soms een ontdekken.

Nest van een Nijlgans

 

Meestal zie je opeens de Nijlganzen met pullen rondzwemmen zonder een idee te hebben waar ze vandaan komen.
Het blijven dus mysterieuze vogels!