17 mrt

Info avond vogeltellingen 23 maart a.s.

Bezoek de speciale avond over vogeltellingen en het belang ervan!

Op 23 maart organiseren Vogelwacht Zaanstreek, Staatsbosbeheer en SOVON een grote ´tellersavond´ in de Poelboerderij  (Veerdijk 106, 1531MB Wormer). De bijeenkomst begint om 20.00 uur.

Deze avond is zeker niet alleen bedoeld voor leden van de Vogelwacht, maar ook voor vrijwillige natuurwerkers, natuurbeschermers en andere geïnteresseerden!
Vogeltellingen in de winter en het broedseizoen zijn van belang om de ontwikkelingen van de vogelstand te kunnen volgen. Soms kan met de resultaten van de tellingen het natuurbeleid worden bijgesteld.

Het programma voor de avond ziet er als volgt uit:

  • 20.00 uur Opening door een bestuurslid van de Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek”.
  • 20.05 uur Ab van Dorp (Staatsbosbeheer) over de jarenlange tellingen in De Crommenije.
  • 21.00 uur Pauze.
  • 21.30 uur Jan-Willem Vergeer (Sovon) met het verhaal achter de cijfers: wat gebeurt er met de telresultaten nadat deze zijn ingevoerd?
  • 22.00/22.15 uur Sluiting.

U bent van harte welkom op deze interessante avond!