10 nov

Kalverpoldernieuws 2017 editie 4

 

Een nieuw seizoen van start, meer vrijwilligers

Hoewel ieder jaar natuurlijk op 1 januari begint is dat voor ons werk in de Kalverpolder toch ‘gevoelsmatig’ anders. 15 Juni is het broedvogelseizoen afgelopen en kunnen de vrijwilligers weer in de polder aan de slag. 
Het beheerplan wordt er weer bijgepakt, het werk verdeeld en de boten vullen zich weer met mensen en materieel. Een beetje als koeien in de lente…..
Het enthousiasme om in de Kalverpolder mee te werken is dan ook groot. We hebben weer 2 mijlpalen bereikt: 
de 50ste vrijwilliger heeft zich aangemeld en op dinsdag 5 september waren er voor het eerst 40 vrijwilligers paraat!
 
Met zoveel inzet kunnen we in het nieuwe seizoen weer meters maken! De voortgang en resultaten kun je iedere week volgen op onze Facebook pagina.

Facebook Stichting Kalverpolder
Ook als je zelf géén lid bent van Facebook kun je ons toch volgen. Door op onze website op de Facebooklink te klikken kom je op de Facebookpagina van Stichting Kalverpolder.
Altijd een  goed verhaal en…..mooie foto’s!

Interessante video over vrijwilligerswerk in de natuur

Tijdens de Open Dag van Stichting Kalverpolder heeft Sarah Vermoolen( van Zaanse Verhalen en Platform aan de Zaan) een interview-video gemaakt over de betekenis en bekendheid van vrijwilligerswerk in de Zaanse (veenweide)natuur. Deze kun je hier bekijken: video Sarah Vermoolen

Kalverpolderwandeltocht, een drukte van belang!

Onder goede weersomstandigheden, op een klein buitje na, werd op 19 augustus de Kalverpolderwandeltocht gehouden. Deze wandeltocht ten bate van Stichting Kalverpolder wordt jaarlijks georganiseerd door WSV De Laatste loodjes. Ook dit jaar weer vele honderden deelnemers uit het hele land. Bij onze Bunker, die werd gebruikt als stempelpost, koek en zopie, uitrustpunt én de mogelijkheid om het toilet te bezoeken, was het een drukte van jewelste..
Zo’n 295 personen hebben van onze faciliteiten gebruik gemaakt. De oudste deelnemer, voor zover wij weten, was 90 jaar( zie op de foto rechts) en de jongste(weliswaar gedragen….) misschien net 1!!! Daar tussen waren alle leeftijden vertegenwoordigd.
Op de korte afstanden, 5 en 10 km, werden de deelnemers overgezet door het Voetveer Zaandijk. De lange afstanden, 15 en 25 km hadden deze mogelijkheid niet. Kortom een prachtige wandeldag!
Volgend jaar wordt de tocht op 18 augustus voor de 10e keer gehouden!!! JUBILEUM!!!

Italiaans buffet voor onze Vrijwilligers 

Nu eens geen maaien, harken en klampen maken. Op 15 september onze jaarlijkse bijeenkomst in de Bunker. Ook onze partners waren van harte welkom. Ditmaal geen BBQ maar een Italiaans buffet.
Onze culinair expert Jan Duijvis had dit besteld bij Damiano Gastronomia uit Krommenie. Een uitstekende keuze. Er werd volop genoten. Onder begeleiding van accordeon muziek werden de diverse gangen uitgeserveerd. Zowel het eten als de drankjes smaakten voortreffelijk! Zoals uit de foto’s blijkt was het een geslaagde avond!

 

 

Vrijwilligersdag Staatsbosbeheer

Een impressie van deze dag welke werd georganiseerd door Staatsbosbeheer Veenweiden.
Zo’n 45 vrijwilligers uit Noord-Holland hadden zich hiervoor aangemeld.
Onder een stralend blauwe lucht en deskundige leiding van de boswachters werd een goed beeld gegeven over onderhoud en beheer in de natuurgebieden Varkensland en Waterland Oost.
Eerst uitleg met koffie en koek in buurthuis de Nieuwe Boet in Watergang en vervolgens gingen we met het uitgereikte lunchpakket per boot het veld in. De bijgevoegde foto’s spreken voor zich.

Tijdens de wandeling door de weiden zagen we o.a. mooie panorama’s, overvliegende zwanen, salamander, purperreiger, torenvalken, zonnedauw, goudknopje, kikkers en een pad ons pad kruisen. Kortom, een prachtig, leerzame en zonnige dag in het veld.

Werd er ook nog gewerkt in de polder?

Er werd zeker gewerkt! Onder alle omstandigheden in deze wisselende zomer. Soms met (dreigend) slecht weer, dan weer mooi en zonnig….Op 29 augustus extreem warm weer, met zelfs een weerswaarschuwing van het KNMI!
en toch een grote opkomst.
Iedereen goed voorbereid met extra water en om 12.00 uur toch…..warme soep!

 

 

Een volgend extreem ‘project’ is landje 1A.
Dit perceel ligt in de hoek bij de kruising Leeghwaterweg en Westerdijk( bij het fietspad).
Een verwaarloosd stukje van de polder, met veel bomen en bramen. Dit moest eens flink aangepakt worden. Maar er ligt ook een klein meertje verscholen tussen het riet. Een mooie rustplaats voor vogels.
Aan de randen van het perceel konden we goed aan de slag, maar in het centrum, waar tientallen wilgen waren opgeschoten stond 20-30 cm water. Dus dat werd letterlijk en figuurlijk ploeteren.
Jan de Rooij zakte, met een bosmaaier, tot aan z’n middel weg(helaas geen foto….), maar kon zichzelf op het droge trekken.
Door de overvloedige regenval daarna zijn we nog niet helemaal klaar.

Slobeend…..Top eend!

Iedereen kent natuurlijk wel de Wilde Eend. Deze mooie (mannetjes)eend kan je overal aantreffen. In de polder, maar ook in stadsparken, grachten en vijvers.
In Nederland komen echter nog veel meer soorten eenden voor, waaronder de Slobeend.
De Slobeend is bij uitstek een eend van de veenweidegebieden, dus je kan hem in de Zaanse regio zeker aantreffen.
De Kalverpolder is een belangrijk verblijf- en broedgebied voor de Slobeend. Vooral in het voorjaar, in de baltstijd,  kan je ze zeker op de plasdras zien. De mannetjes hebben een uitgesproken verenkleed, die goed te onderscheiden is van de Wilde eend.
Maar het is vooral de grote, platte snavel én de felle gele ogen die erg opvallend zijn.
De vrouwtjes zijn bruin gekleurd en lijken dus erg op de vrouwtjes van de Wilde Eend. Maar aan de snavel kan je onmiddellijk zien als je met een Slobeend te doen hebt.
De spatelvormige snavel wordt gebruikt om kroos en waterdiertjes uit het water te ‘slobberen’
Zodra de Slobeend gaat broeden, lijken ze wel van het toneel verdwenen! Het nest wordt diep verscholen in het riet (maar ook wel in het weiland) gemaakt. Het vrouwtje broedt, maar het mannetje is altijd waakzaam in de buurt. In de vele watergangen van de Kalverpolder gedragen ze zich zo onopvallend mogelijk.
Als ze wel opvliegen, dan maakt het mannetje(of allebei) met hoge snelheid, grote cirkels om het (broed)gebied. Tot de rust is weergekeerd.
In de Kalverpolder zijn 12 broedterritoria vastgesteld.
Dus in maart, april maar eens goed opletten bij de plasdras!

26 jul

Kalverpoldernieuws 2017 editie 3

Beste Kalverpoldervrienden,
In de maanden april, mei en juni wordt relatief weinig ‘in het veld’ gewerkt omdat het gebied gesloten is i.v.m. het broedvogelseizoen van 15 maart tot 15 juni. Maar dat biedt anderzijds de gelegenheid om andere projecten en klussen rond onze werkschuur (de Bunker) op te pakken.
Zo is, na een gedegen voorbereiding (vergunning, tekeningen, etc.) gestart met de bouw van een ‘carport’ waarin o.a. machineonderdelen geparkeerd kunnen worden. Onze garage was door de uitbreiding van ons machinepark te klein geworden.
Het ontwerp van Piet van Nugteren werd op vaardige wijze in de praktijk omgezet tot een gestaag groeiend pand. Nadat een extern bedrijf ter plaatse heipalen in de grond had gedrukt werd met veel handjes aan de bekisting van de fundering gewerkt. Beton erin en de opbouw kan beginnen.

Aad Heijen en Fons Dorjee, uiteraard met hulp van andere collega’s) hebben het leeuwendeel van de houten ( van molen Het Jonge Schaap!) constructie in elkaar getimmerd en geschroefd. Op 30 juni werd het hoogste punt bereikt!
Op dit moment wordt aan de dakafwerking gewerkt.

Werd er nog meer geklust in de broedvogeltijd? Ja, natuurlijk! Er is altijd genoeg te doen en gelukkig zijn er ook genoeg handjes om te laten wapperen….

Schilderen van de daklijst

Dakonderhoud

schilderen van de veeboot

machineonderhoud

herstel van de steiger

nog iets leuks gedaan?? Ja, ‘natuurlijk’

Excursie naar het Naardermeer

Bezoek aan bezoekerscentrum Stadzigt te Naarden. ( u kent het vast wel van het radioprogramma VROEGE VOGELS op de zondagmorgen). Redelijk weer, beetje mistig en miezerregen. Later op de dag brak de zon door. Wij, 27 personen van de Stichting Kalverpolder, werden geïnformeerd door de boswachter Luuk Hoogenstein en vrijwilligster Andrea Rietberger, tevens gids en bestuurster van de elektrische rondvaartboot. Door het grote aantal zonnepanelen is men m.b.t. elektriciteit zelfvoorzienend.
Na de introductie van Luuk werden we rondgeleid en geïnformeerd over de diversiteit aan planten en bomen. Vervolgens lunch en daarna de boot in voor een ruim 2 uur durende rondvaart over het Naardermeer. Het oudste natuurgebied in Nederland hetgeen mede door Jac. P Thijsse en vele geldschieters tot stand is gebracht.
Andrea leek wel een soort Wikipedia, zoveel wist ze te vertellen over de bijzondere planten, bomen, vogels etc. Onderweg bezochten we de aalscholverkolonie waar het nu erg druk is i.v.m. de jonge aalscholvers die door de ouders gevoerd werden.
Tijdens de rondvaart hebben we ook de nestelende iconische purperreiger kunnen zien. Er zijn in Nederland maar een beperkt aantal broedkolonies.

Na afloop werden zowel Luuk als Andrea bedankt door onze voorzitter en kregen zij een leuke attentie! Dit bezoek is zeker voor herhaling vatbaar.


De jaarlijkse kinderboekenmarkt weer een succes!

Op 21 mei was weer Zaanse Kinderboekenmarkt op de Zaanse Schans.
Een zeer zonnige zondag met heel veel bezoekers!
Wij kijken terug op een zeer geslaagd evenement. Op het terrein waren vele activiteiten aanwezig en de Stichting Kalverpolder had als taak het verzorgen van de “Vaar Voorleestocht”.

Hieraan deden diverse gastvoorlezers en voorlezeressen mee. O.a. burgemeester Tange, Thea Dubbelaar, Lian Kandelaar  (11jaar en al 2 boeken geschreven!!!), Linda Delemans, Aimee Wilm, Mariette van Erp, Evi Floore ( 11jaar en voorleeskampioen Weremere!!!), Peter Smit, Anneke Scholtens en Ivette Zwart. Zij waren verdeeld over de twee boten waarmee werd gevaren.
Na een korte uitleg over de Kalverpolder en onze Stichting werd er een rustig en windstil plekje opgezocht om de vertellers te laten vertellen. Zij deden dit zonder uitzondering voor een zeer aandachtig publiek, jong en oud!. Zo’n tochtje duurde +/- 30 minuten. Hopelijk volgend jaar weer!!


De traditionele natuurstage St. Michael College

Van 22 tot en met 24 mei was weer de traditionele 3-daagse natuurstage van de 2e klas leerlingen van het St Michael College. De jongelui hadden diverse opdrachten gekregen zoals: spot een vogel en geef daar in de boot een korte presentatie over; daarnaast moesten de leerlingen zoveel mogelijk vogels herkennen en dat  in een verslag vastleggen. Vele soorten werden gespot zoals o.a. de Kieviet, Grutto, Tureluur, Kluut, Visdiefje, Kokmeeuwen, Kapmeeuwen, Rietzanger, Rietgors, Blauwborst, Buizerd en de Torenvalk. Als krent op de taart vloog er en Lepelaar voorbij.
Op de Kooiakkers werden micro organismen en diverse plantjes en mossen bekeken en bij de molen Hercules moest men een klein bodemonderzoek doen om vast te stellen welke bodemlagen je kon aantreffen.
Wij brachten de diverse groepen naar de meeuwen kolonie en het plasdras.
Daar werden de vogels met behulp van grote telescoopkijkers bekeken. Onze vogelaars gaven tekst en uitleg over de diverse vogelsoorten. En, zeker niet onbelangrijk, het was prachtig weer!

18 juni: Open dag Stichting Kalverpolder

Zondag 18 juni 2017 , stralend weer en Open Dag bij Stichting Kalverpolder.
Buiten heerlijk in de schaduw van de grote populier op ons terrein.
Binnen de ‘première’ van de spiksplinternieuwe film ‘ Stichting Kalverpolder- Natuur Werkt’ en vanzelfsprekend vaartochten door onze polder.

De vaartochten werden begeleid door een gids van de Vogelbeschermingswacht Zaanstreek.
Meer dan 100 mensen hebben onze Open Dag bezocht!

Deze dag wordt altijd georganiseerd direct na afloop van het broedvogelseizoen (15 juni). Dan start voor Stichting Kalverpolder weer jaar nieuw jaar voor het beheer van de polder. Dus dinsdag gaan we weer aan de slag met maaien, harken, spitten…..Het Schanszichtpad is ook weer open!

Hilariteit in de polder: koe te water!

Precies op onze wekelijkse werkdag was een koe te water geraakt. Gelukkig zagen we dit toen we naar ‘het werk’ voeren. Snel werden de landeigenaar en de pachtboer gewaarschuwd.

 

Het was natuurlijk onduidelijk hoe lang de koe al in de sloot stond. Het was ook een hele heisa om haar, met hulp van onze ‘technische staf’ , weer op het droge te krijgen.

Op deze eerste werkdag na de ‘broedvogelstop’ waren er alweer 30 vrijwilligers present, met voor ‘t eerst alle 3 de dames ( dus 10%!!!). Met z’n allen naar perceel 4A. Met het mooiste weer van de wereld hebben we dit grote perceel al bijna helemaal onder de knie.

Ook nog een Aziatisch Lieveheersbeestje gezien ( opgezocht op internet) en…..de roerdomp zien vliegen. Ook de kiekendieven zijn nog in de weer om de  jongen groot te krijgen. Ze vlogen af en aan.

 

 

Gespot: de Kiekendief broedt in de Kalverpolder!

Vorig jaar hebben we al een kiekendievenpaartje in de weer gezien met nestbouw, prooi- overdracht, etc.. maar we waren niet zeker of dat een succes is geworden. Dit jaar was het allemaal duidelijker. 

 

 

De nestlocatie werd bepaald en de werkgroep ‘ Roofvogels en Uilen’ van de Vogelbeschermingswacht Zaanstreek werd geïnformeerd. 
Op 3 juli heeft Jurrian Boutsma 3 kuikens geringd. Het gewicht van de vogels was wat minnetjes….maar inmiddels kunnen we melden dat alle 3 de jongen in blakende gezondheid verkeren!

Dit is een link naar een video van her ringen: https://www.facebook.com/kalverpolder/videos/649098268612930/

de jonge kiekendieven op 20 juli

Ook mooi om te zien…..

mannetje bruine kiekendief

brandganzen

visdief

 

 

 

 

 

 

 

KNNV Artikel Rietlandbeheer

gepubliceerd in Zaanse Natuur & Milieu krant Jrg 24/1

Bij de stichting Kalverpolder wordt veel rietland beheerd. Riet wordt gemaaid en op hopen gezet.Tijdens deze werkzaamheden kwamen bij mij een aantal vragen op.De overgang van veenweiden naar veenrietland geeft een andere belevingswaarde. In het voorjaar is er het prachtige goudgele rietland en in de zomer en herfst een rietwand waardoor je niet meer verder kan kijken. De beleving van riet is een stuk minder.

Riet als woonplaats
Rietlanden hebben een belangrijke functie in het waterrijk landschap het riet zuivert het water(hydrofilter)en vormt een reeks van ecosystemen waarin vele organismen wonen en leven, die op zichzelf weer een verbinding met andere ecosystemen hebben.
Het beheer moet erop gericht zijn dat deze functies blijven bestaan.

Het is opvallend hoe weinig rietlanden door de wet worden beschermd. Hoewel juist de meest kwetsbare soorten van goed beheer afhankelijk zijn. Bijvoorbeeld rietvogels zoals de roerdomp, baardman, grote en kleine karekiet, snor, sprinkhaanrietzanger en blauwborst staan op de rode lijst. Ook de noordse woelmuis en de maskerbij worden op deze manier beschermd. Het beheer heeft grote effecten op plant-dierrelaties door zijn invloed op structuur en het microklimaat. Maaien en branden leiden tot schoksgewijze veranderingen in openheid, luchtvochtigheid en ook tot een grote hoeveelheid dood organisch materiaal. Een direct effect van maaibeheer op de rietfauna heeft de afvoer van een groot deel van de larven en rupsen die in de halmen overwinteren.

Leefgemeenschap
Riet functioneert als leefomgeving voor latere levensstadia, voor het verpoppen van vliegen, vlinders en vele andere insecten. Deze grote diversiteit is afhankelijk van het beheer. Voor de van rietlanden afhankelijke planten- en dierenrelaties en voedselketens is het belangrijk dat allerlei variaties in ouderdom van het riet naast elkaar aanwezig zijn. Dit betekent dat rietlanden onvervangbare ecosystemen vormen voor diverse diersoorten. Als het rietland verdwijnt, betekent dat het einde van een voedselweb.

Natuurbehoud
Vanuit het oogpunt van natuurbehoud is het belangrijk dat het beheer zowel efficiënt als duurzaam wordt uitgevoerd. Ook als er minder geld beschikbaar is voor natuurbeheer moeten rietlanden blijvend beheerd worden. Ook moet er gezocht worden naar nieuw gebruik van het geoogste riet, bijvoorbeeld in biologische landbouw of als biobrandstof of als strooisel in potstallen. Het tijdstip en het beheer moet men afstemmen op in de rietland voorkomende fauna en flora. Dit met een goed rotatieschema van enkele jaren achtereen. Nader onderzoek naar de effecten van maaien en beweiding op het functioneren van riet en het rietland is noodzakelijk. Hierbij moeten niet alleen biologische en ecologische aspecten aandacht krijgen, maar ook economische en beheerstechnische aspecten, in relatie met de draagkracht van het ecosysteem en de te beheren oppervlakten. Door toepassing van deze kennis kunnen rietlanden van verschillende leeftijd, structuur en biologische diversiteit in stand worden gehouden. Hierdoor blijft het mogelijk voor plant en dier om in het rietland te blijven wonen.

Loek Vlaanderen

Stichting Kalverpolder in het nieuws

 

 

 

 

24 apr

Kalverpoldernieuws 2017 editie 2

Beste lezers,
het eerste kwartaal van 2017 zit er al weer op!
Na het enerverende jubileumjaar zijn we weer volop aan de slag gegaan. Het blijkt altijd weer een race tegen de klok om zoveel mogelijk werk te verzetten vóórdat het broedvogelseizoen op 15 maart ingaat.

Gré de Boer aan de slag!

En dat doen we dan met wéér meer vrijwilligers dan de afgelopen jaren! Inmiddels staat de teller op 48 Kalverpolderfanaten. Historisch is de verdubbeling van het aantal vrouwen in de groep…..van één naar twee! Dat gaat de goede kant uit: de deur staat open voor meer meewerkende dames!
Zo zijn we iedere dinsdag, weer of géén weer, wel met ca. 35 personen in de Kalverpolder aan de slag.

Naast de noeste arbeid zijn er in de eerste drie maanden ook alweer een aantal activiteiten en markante belevenissen geweest in onze polder. Een overzicht:

Bezoek van het Zaans Natuur en Milieu Centrum(ZNMC)

uitleg over de Kalverpolder

Jaarlijks organiseert het ZNMC, voor de vaste medewerkers én de vrijwilligers, een educatief uitje. Dat wordt doorgaans in januari gedaan, als alternatieve nieuwjaarsreceptie. Dit jaar was de keuze op het Zaans Museum en (Stichting) Kalverpolder gevallen. Op 18 januari ontvingen we ca. 45 ZNMC’ers in de Bunker.

Voor een vaartocht was het risico van slecht weer te groot. Maar de hele groep is, vanaf het Zaans Museum, over het  Schanszichtpad, naar de (verwarmde)Bunker komen lopen. Hier was al een prima lunch, met warme soep, voor alle deelnemers afgeleverd.
Vervolgens kregen wij de gelegenheid om het publiek alle ins- en -outs van de Kalverpolder en ons vrijwilligers werk te presenteren. ZNMC’ers zijn vanzelfsprekend ‘natuurminnend’, dus er was een aandachtig gehoor en interessante vragen.

Tom Kisjes

Tom Kisjes, directeur- bestuurder van het ZNMC, heeft de bijeenkomst afgesloten en vervolgens is iedereen weer naar het Zaans Museum teruggelopen.

Schaatsen in de Kalverpolder!!

Al jaren wordt er nostalgisch gesproken over hoe geweldig het zou zijn om weer eens in de Kalverpolder te kunnen schaatsen……De laatste mogelijkheid werd zo’n 3 jaar geleden verpest door een pak sneeuw.
Maar midden januari was er dan toch een vorstperiode die er veelbelovend uitzag! Zodra het serieuze vormen aanneemt, dan wordt er niet meer door ons in de polder gevaren.
Ideaal weer, droog, zonnig overdag en ‘s nachts flinke aanwas van het ijs.
En zowaar,  plotseling op zondag 22 januari kon het (net)!
het kraakte vervaarlijk, maar een flink aantal mensen was niet te houden……Schaatsen!!

Schaatsen in de Kalverpolder

Natuurlijk een geweldige ervaring en een formidabel plaatje voor de toeristen. De gidsen van de Zaanse Schans verlegden hun route, speciaal om de toeristen ‘schaatsende Nederlanders’ te laten zien. Een behoorlijk aantal waagden zich (gillend) op het ijs.
Helaas was het van korte duur, want er kwam die dag ook direct een dooi-inval. ‘s middags zakten al een paar schaatsers door het ijs. Op maandag werd nog één waaghals gesignaleerd….maar daarna was het weer over.
Onze droom voor een Kalverpolderschaatstocht gaat weer een jaartje in de la!

Jaarvergadering Stichting Kalverpolder

jaarvergadering 27 januari 2017

Op 27 januari werd onze jaarvergadering gehouden in de Bunker.
Veel vrijwilligers waren aanwezig om te horen wat er het afgelopen jaar is bereikt en wat de plannen voor het komende jaar zullen zijn. Achtereen volgens kwamen aan het woord: Voorzitter John van Loon, Vicevoorzitter Rolf Surink. Penningmeester Pieter Bleeker, Planologie en Beheer Piet van Nugteren en Coördinator vrijwilligers Jan Duijvis.

Rolf Surink aan het woord

Zij deden hun verhaal voor een aandachtig gehoor! De Stichting Kalverpolder draait goed, in alle opzichten. Het werk was en blijft volgens plan maaien, harken, op hopen zetten en afvoeren. Onze machines blijven het hopelijk goed doen en de financiën blijven op peil.

een toast op het nieuwe jaar!

Na afloop was er nog een gezellige nazit en rond 23.00 uur was alles weer opgeruimd en klaar gezet voor de volgende dinsdag.

Het Technasium van St. Michael College en Stichting Kalverpolder

Vanaf leerjaar 2 kunnen leerlingen de technasiumstroom volgen. Deze stroom wordt zowel op de havo-afdeling als op de vwo-afdeling aangeboden. In de technasiumstroom werken de leerlingen aan vier levensechte projecten per jaar. In deze projecten werken de leerlingen in de technasiumwerkplaats aan opdrachten die in samenwerking met bedrijven en instellingen buiten de school worden ontwikkeld. Meerdere vakken werken met elkaar samen binnen deze projecten.

de Bunker vol 1e jaars

Het SMC wil met het Technasium vooral focussen op energie- en ecologieonderzoek. Stichting Kalverpolder is gevraagd om te mee te denken in de realisatie van (een toekomstig nieuw?)Technasium en te participeren bij opdrachten waarbij de hierboven genoemde speerpunten aan de orde zijn.

‘uitgelaten’ over het Schanszichtpad

Op 7 februari heeft Stichting Kalverpolder had de deuren opengezet voor 120 (!!!) 1e klas leerlingen van het Sint Michael College. Zij kregen in de bunker een presentatie van Koen Baart van het IVN over hun eerste opdracht.
De leerlingen kwamen in 2 groepen over het Schanszichtpad naar de Bunker gelopen. Na chocolademelkje met een koekje moesten de 60 leerlingen in onze werkruimte worden gepropt en vervolgens een uur stil zijn! Dat hebben ze er goed van af gebracht!
Tegelijkertijd werd onze jeugd met de neus op de natuurfeiten van hun omgeving gedrukt! Altijd positief!

Een werkdag in de Kalverpolder

Onze vrijwilliger- reporter Joop Stokkink heeft op 21 februari een video gemaakt over een werkdag in de polder. Dit geeft wel een heel mooie kijk op de inzet van de vrijwilligers, maar vooral ook op het sfeervolle verloop van de dag! Door op de onderstaande link te klikken wordt u naar het filmpje op onze Facebookpagina geleid.
Video: een dag in de KalverpolderV

NL Doet, ook weer in 2017

hard werken tijdens NL Doet

10 Maart was het weer NL-Doetdag. Elf deelnemers van de Omgevingsdienst Noordzee Kanaalgebied(OD NZKG) hadden zich aangemeld alsmede 1 echtgenote van een van onze vrijwilligers. Onder begeleiding van 13 vrijwilligers van de Stichting Kalverpolder ging men per boot het veld in. De weergoden waren ons zeer gunstig gezind. De zonnebrand kon nog net in de tassen blijven. Met grote inzet is een brameneilandje schoongemaakt en een stuk land in de nabijheid van de Kalver Uitkijktoren geschoond. Daar werd ook nog een aantal hopen riet verbrand.

Geweldig resultaat!

Er werd in het veld geluncht en daarbij mocht onze fabuleuze soep niet ontbreken. Omstreeks 14.30 uur ging een ieder na dankzegging van de voorzitter moe en voldaan huiswaarts.
Kortom: De NL-Doe dag is een succes geweest!! Hopelijk volgend jaar weer!

 

Feestelijke afsluiting herstelproject Kalverpolder

Op donderdag 23 maart vond er in de Bunker de officiële afsluiting plaats van het Herstelplan van de Kalverpolder. Dit, door Gemeente Zaanstad en Provincie NH gesubsidieerde, project is begeleid, bewaakt en uitgevoerd door een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van Gemeente, Staatsbosbeheer en Stichting Kalverpolder.

Els Lenting geeft toelichting op herstelproject

De Kalverpolder is de afgelopen 3 jaar behoorlijk onderhanden genomen. Grote gedeelten zijn uitgebaggerd, beschoeiingen geplaatst,paaiplaatsen aangelegd, uitkijktoren gerealiseerd, etc. etc. Van dit alles is een professionele filmimpressie en een fraai boekje gemaakt( de Kracht van de Kalverpolder). De links van zowel het boekje als de film staan op de website van de gemeente Zaanstad met deze link (www.zaanstad.nl)Els Lenting (gemeente Zaanstad) opende deze bijeenkomst, waarbij ca. 45 genodigden aanwezig waren, en gaf een overzicht van het ontstaan en realisatie van het herstelproject. Vervolgens introduceerde ze de (fantastische !) documentaire over het project.

ca. 45 genodigden

Na vertoning hiervan reikte wethouder Dick Emmer het boekje uit aan de Gedeputeerde van Provincie Noord Holland, de heer Adnan Tekin..
Hierna werd het officiële gedeelte afgesloten en was er nog een gezellig samenzijn.

Dick Emmer(L.) en Adnan Tekin

Veiligheid met vlijt, ook in de Kalverpolder

Bij het werken in de polder is het natuurlijk niet uitgesloten dat er eens iets gebeurt. Dat kan midden in de polder gebeuren, maar ook in de werkplaats bij de Bunker.
Als zelfstandige vrijwilligersgroep zijn we verplicht een ARBO en Risico Inventarisatieplan te hebben en te onderhouden.

Anneke Bleeker met patiënt Joop

Dit is in 2016 afgerond en inmiddels goedgekeurd door ‘Landschap Noord-Holland Vrijwilligerswerk’.
Onderdeel van dit plan is o.a. dat onze vrijwilligers getraind worden in het omgaan met een AED, ingeval een collega onwel wordt.

oefenen in verbinden

 

 

 

 

 

In maart hebben enkele collega’s een cursus ‘EHBO op afgelegen plekken’ gekregen, verzorgd door Anneke Bleeker.
Leren hoe de diverse verbanden moeten worden aangelegd.

Marja zit er warmpjes bij!

Tevens de werking van de “warmtedeken” (lees folie!)  geprobeerd en inderdaad, onder zo’n deken blijf je lekker warm. Kortom, een leerzame, nuttige en soms hilarische middag!

 

 

 

Gespot in de Kalverpolder

We hebben al eerder geschreven over het meest iconische dier van de Zaanse veenweidegebieden: de Noordse woelmuis. Deze komt alleen hier (en in Friesland) voor en wordt vanzelfsprekend zwaar beschermd op grond van de Natura2000 wet.

 

Kale Jonker

Een veel voorkomende plant in de polder is de Kale Jonker. Dit is een distelsoort. Vroeg in maart komt deze plant te voorschijn met een rozet van verse blaadjes. maar laat de Noordse woelmuis daar nu net gek op zijn. Het kruipt onder de plant en eet het hart van de rozet. Dat zie je pas als je het optilt, dan blijven er alleen losse blaadjes over. einde Kale Jonker. Dit is mooi op de foto te zien.

aangevreten Kale Jonker

In de Kalverpolder broeden ca. 60 vogelsoorten. Een veel voorkomende soort is de Nijlgans. Feitelijk een exoot, die oorspronkelijk afkomstig is uit …..Egypte.
De Nijlgans doet het kennelijk goed in ons (opwarmend?)klimaat.

Nijlgans

Zo makkelijk de Nijlgans te zien is, zo moeilijk is hun nest te vinden. Ze maken meestal een hol in een riethoop. Bij toeval kan je er soms een ontdekken.

Nest van een Nijlgans

 

Meestal zie je opeens de Nijlganzen met pullen rondzwemmen zonder een idee te hebben waar ze vandaan komen.
Het blijven dus mysterieuze vogels!

 

 

21 jan

Kalverpoldernieuws 2017 Editie 1

Jubileumjaar 2016 afgesloten

Het feit dat Stichting Kalverpolder 10 jaar bestaat is niet onopgemerkt voorbijgegaan!
In een speciale Jubileumeditie hebben we u daarover veel verteld. We kunnen terugkijken op een geslaagde receptie, buffetavond én symposium.

Even uitrusten

Daarnaast is 2016 sowieso een enerverend jaar geweest: een groeiend aantal vrijwilligers (47 nu!), nieuwe kleding is in gebruik genomen, vervanging en uitbreiding apparatuur, diverse grote evenementen, etc. etc.
In 2017 kunnen we er weer vol tegenaan! Iedere dinsdag is het weer ‘volle bak’ !

Nacht van de Nacht blijft een topper!

Op 29 oktober is weer de Nacht van de Nacht op en rond de Zaanse Schans georganiseerd.
Wederom met méér optredens. Dit jaar is ook het Zaans Museum ‘ingestapt’ met op deze locatie de magische Wereld van Ger Copper en een Black Art dance voorstelling.
Op de Schans konden in diverse (privé)woningen en molens huiskamerconcerten worden bezocht. Verhalenvertellers, buiten in het donker, op het Schanszichtpad en in het weiland.

Maar de grote aantrekkingskracht blijft toch vooral de rondvaarten door de polder , in het pikkedonker, vanaf het terrein van Stichting Kalverpolder! Met 3 boten hebben we de hele avond af en aan gevaren voor jong en oud.
Vooraf kon men in de Bunker, onder het genot van warme chocomel of koffie, een verrassende geluidspresentatie van Jurriaan Berger beleven.

We kijken alweer uit naar de volgende editie!

Werk aan de winkel voor een mooiere Kalverpolder

Iedereen is er wel van op de hoogte dat de vrijwilligers van Stichting Kalverpolder iedere dinsdag ‘in de polder’ te vinden zijn. Het bekende werk: riet maaien, harken, op hopen zetten, bramen en bomen verwijderen…..

Maar wij hebben meer in onze mars!
In de afgelopen 2 jaar heeft onze hout/timmerploeg in de Kalverpolder meerdere nieuwe houten landhekken gemaakt en geplaatst. Deze hekken zijn, in opdracht van Staatsbosbeheer, in onze eigen werkplaats vervaardigd. Over het algemeen was dat nog een onderdeel van het ‘grote opknapplan’ dat in de afgelopen 3 jaar is uitgevoerd.

Onder aanvoering van Piet van Nugteren is het heel proces van inmeten, bestellen, productie en installatie door de collega’s Piet Cordes, Aat Heijnen en Wouter Wolleswinkel uitgevoerd. Daarbij (bijv. voor het transport) vaak geholpen door Louis Verhoef, Ruurd van der Spoel en Hans Rademaker.

Het hout is gezaagd en geleverd door houtzaagmolen Het Jonge Schaap. Dus alles bij elkaar een 100% Kalverpolderproduct!

Veilig werken in de Kalverpolder

Het werkwoord: ‘waar gehakt wordt, vallen spaanders’ willen wij liever niet bewaarheid laten worden in de Kalverpolder! Veilig en verantwoord werken is uiterst belangrijk.
Naast de fysieke belasting wordt er natuurlijk ook veel met gereedschap en machines gewerkt.(hark, vork, bijl, motorzaag, maaimachines, lastpakkers, trekker)

In 2016 hebben we het ARBO plan voor Stichting Kalverpolder afgerond. Dit is opgesteld op basis van een risico-inventarisatie- en evaluatie. Toetsing hiervan heeft plaatsgevonden door Landschap Noord-Holland. Deze organisatie coördineert al het natuur-vrijwilligerswerk in onze provincie (8000 vrijwilligers!) en is daarbij ook actief in het verzorgen van allerlei cursussen op het gebied van landschapsbeheer.

In onze vrijwilligersgroep hebben al een aantal collega’s een cursus gevolgd( o.a. beheer veenweidegebieden in 2016). Ook is er specifieke cursus motorzagen, wat leidt tot een certificaat. In onze groep hebben Rolf Surink, Joop Stokkink en Ko Ras dit certificaat eerder behaald.
Op 24 en 25 november was het de beurt aan Rolf en Joop om op herhalingscursus te gaan in Vogelenzang. Het (opnieuw) behalen van het certificaat bleek geen appeltje-eitje te zijn! Het werd de cursisten flink lastig gemaakt, hetgeen natuurlijk goed is omdat het gebruik van de motorzaag verantwoordelijk werk is.
Joop en Rolf zijn met glans geslaagd! proficiat. Er staan nog wel een paar bomen in de polder waar we graag van af willen…..

Een Witte Rus in de Kalverpolder!

Grote Zilverreigers zijn al lang geen zeldzame verschijning meer in onze polder. Er zijn verblijfplaatsen in het Wormer- en Jisperveld en in het Westzijderveld.
Begin december stond er eentje in de achtertuin van Rolf. Het viel hem op dat de zilverreiger een ring droeg, die afgelezen kon worden.
Via internet kan de ring dan worden gemeld en het bleek dat deze zilverreiger in april in Wit Rusland (Belarus) was geringd! Men was daar (in Wit Rusland) erg opgetogen dat de vogel door Rolf was gemeld.
De zilverreiger heeft in ieder geval een paar weken m.n.  in de Kalverpolder gefoerageerd. Vorige week ontving Rolf nog informatie over een zilvereigerspektakel uit Dobersdorfer See, Duitsland, maar of ‘onze’ reiger er tussen zit….

 

 

 

 

 

 

 

 

Gespot in de Kalverpolder: de Dwergmuis

De dwergmuis (Micromys minutis)is het kleinste knaagdier in Nederland. Het heeft klein oren en een stompe snuit en een zeer bewegelijke staart die korter is dan het lichaam. De lengte met staart is 40 – 75 mm; het gewicht 3,5 tot 11 gram. Zijn vacht is geelachtig van kleur, in de zomer lichter en in de winter donkerder en sterk contrasterend met de witte buik. De dwergmuis leeft in Europa en tot in het verre oosten.

In Nederland is hij vrij algemeen en plaatselijk talrijk. In de veenmosrietlanden vinden we hem vooral op vochtige plaatsen, maar ook op akkers. Vooral in de herfst in hopen stro of riet. Hij is overdag actief, maar erg voorzichtig, waardoor we hem dan ook weinig te zien krijgen. De dwergmuis klimt behendig langs halmen en rietstengels en gebruikt daarbij zijn grijpstaart. Zijn nest bevindt zich bovengronds, is bol, uit gras of riet opgebouwd en van twee openingen voorzien. De grotere nesten met één opening zijn voor de verzorging van de jongen. De dwergmuis bewoont zijn nest alleen in de zomer. In de winter houdt hij zich in gaten in de grond op, waar hij soms een klein voedselvoorraad aanlegt. 

Zijn voedsel bestaat vooral uit zaden, maar voor een derde deel uit insecten. De paartijd duurt van maart/april tot in september, het aantal worpen per jaar kan 7 bedragen, hoewel het er meestal slechts 2 -3 zijn. Het vrouwtje is 21 dagen drachtig en brengt per worp 3 – 7 jongen ter wereld, die slechts 0,6 – 0,8 g wegen. Ze groeien echter net zo snel als de nakomelingen van andere knaagdieren. Na ongeveer 11 dagen verlaten zij het nest, en zijn na 6 weken geslachtsrijp.

Stichting Kalverpolder in de media

Onze ‘Polderfotograaf’ Joop Stokkink heeft in december een heel fraaie lezersfoto ingestuurd :

Landschap Noord Holland heeft een informatief artikel in hun LNH blad geplaatst. Hiervoor is een journalist een hele werkdag met ons opgetrokken. Als u op het plaatje klikt kunt het artikel lezen.

 

 

Ook in het kwartaalblad ‘de Kieft’ van de Vogelwachtbescherming Zaanstreek heeft een inspirerend artikel gestaan over de jaarlijkse natuurexcursie die Stichting Kalverpolder organiseert met het St. Michael College. Het hoe en waarom kunt u in bijgaand artikel lezen. Klik op het plaatje.

 

 

 

Lopen er ooit weer koeien in de Kalverpolder?

Op 28 november vond weer een druk bezochte bijeenkomst plaats over het Masterplan 2030 voor de Zaanse Schans. Wat kan en moet om de groeiende toeristenstroom in goede banen te leiden. Welke kansen liggen er? Alle ‘stakeholders’ werden uitgenodigd om een droombeeld te presenteren. Ook Stichting Kalverpolder heeft van die gelegenheid gebruik gemaakt. In het ‘anno 1850-1900’ beeld dat de ZS wil scheppen ontbreekt o.i. grazende koeien in de wei! Een functionerende (kleine) potstalboerderij zal het beeld voor de toerist én de bewoners van de Zaanstreek completeren.
In het komend half jaar wordt nu verder gewerkt aan de vormgeving van de Zaanse Schans 2030. Dus wie weet……ooit weer koeien in de Kalverpolder!

Ook in de media werd hier aandacht aan besteed:

15 nov

Jubileumeditie Stichting Kalverpolder

8 september 2006                            8 september 2016

Hoe het begon……een korte terugblik

p1000580

Honderden bomen verwijderen

Op 8 september was het exact 10 jaar geleden dat Stichting Kalverpolder is opgericht met als doelstelling de instandhouding van de natuur- en landschappelijke waarde van de Kalverpolder. Bij de stichting is nu een groep van  47 vrijwilligers actief. Deze groep werkt minimaal één dag er week aan beheeractiviteiten in de polder, zoals gras en riet maaien, hooien en het verwijderen van bomen, braamstruiken, pitrus, etc.

In de jaren vóór 2006 was bij diverse, direct of indirect, bij de Kalverpolder betrokken organisaties een sterke achteruitgang van deze natuur- en landschapswaarde vastgesteld. De Kalverpolder is grotendeels eigendom van Staatsbosbeheer, maar feitelijk was er sinds medio 80-er jaren al geen onderhoud en beheer meer uitgevoerd. Het oorspronkelijke veenweidegebied was in feite een verwaarloosde, verruigde polder met veel struik- en boomopslag geworden.

13-03-2007

De Bunker is uitgemest!

Op initiatief van Stichting Zaan en Dijk, Esox 55 visvereniging, Zaanse Vogelwachtbescherming, Kontakt Milieu Zaanstreek (nu ZNMC) en de Vereniging Zaansche Molen is in september 2006 een bijeenkomst gepland waarvoor vrijwilligers waren opgeroepen. Direct kwamen hier al ca. 15 vrijwilligers op af!
Kort daarna, op 8 september 2006 was Stichting Kalverpolder officieel al een feit, waarna de eerste werkzaamheden op 26 september konden aanvangen.
Natuurlijk was er inmiddels ook overleg geweest met Staatsbosbeheer, die ‘de sleutel’ van het terrein, maar vooral ook van de werkschuur (de Bunker), aan de vrijwilligers heeft overhandigd.

De vrijwilligers werden op het terrein aan de Kalverringdijk met 2 ‘uitdagingen ‘geconfronteerd’:
– het gebouw ( in gebruik als stal) geschikt te maken als werkschuur
– vanaf het gebouw een doorgang tot de polder te creëren (door struik- en boomopslag)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

het dak repareren als het zomer is…

Aanvankelijk werd er vooral op zaterdagen gewerkt, maar al gauw veranderde dat in de vaste werkdag op dinsdag.
In grote lijnen wordt de polder opgedeeld in ‘rijland'( de percelen die vanaf de weg te bereiken zijn) en ‘vaarland'( de percelen die alleen per boot te bereiken zijn). Het rijland was/is grotendeels in particulier onderhoud of wordt verpacht door Staatsbosbeheer. Stichting Kalverpolder kon zich dus volledig concentreren op het vaarland waar vanzelfsprekend de ergste verruiging had plaatsgevonden.

Aanvankelijk werd het werk uitgevoerd met geleende materialen of ‘krijgertjes’: maaimachine, kettingzaag, harken, vorken en…..een boot.
Er zijn vanaf de eerste dag honderden bomen en struiken gerooid, braambossen verwijderd, riet gemaaid, etc. etc.
Ondertussen werkte een ploeg keihard aan het leefbaar maken van de werkschuur door de realisatie van een ‘kantine’ met keuken en toiletgroep, een opslagruimte voor apparatuur en gereedschap en een werkplaats.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

enkele vrijwilligers van het eerste uur

In de loop van de jaren groeide de groep vrijwilligers gestaag: van 20 naar 30, 35…naar 47 anno 2016!
Inmiddels was dinsdag de vaste werkdag in de week geworden. Stichting Kalverpolder had (daardoor) een grote aantrekkingskracht voor gepensioneerde krachtpatsers!
Met een fantastisch eigen honk, inmiddels omgedoopt tot ‘de Bunker, als thuisbasis werd de polder jaar na jaar verder ontgonnen.

Onder bezielende leiding van voorzitter Ron Sman werd gewerkt aan een stabiele en financieel stevige basis van de stichting. In de beginjaren zijn intensieve contacten met Staatsbosbeheer, Gemeente Zaanstad, de Zaanse Schans en vele andere partijen opgezet, waarmee het resultaat en het maatschappelijk effect van het werk over het voetlicht werd gebracht.
Met een projectmatige aanpak waren diverse Zaanse fondsen bereid financiële steun te verlenen om uitbreiding van het machinepark en boten te realiseren. Successievelijk ontstond een zelfstandig opererende vrijwilligersgroep die gebruik maakt van eigen materialen, waarbij steeds meer, op basis van goede afspraken, onafhankelijk van Staatsbosbeheer, het werk kon worden uitgevoerd.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Klein bootje, grote hopen!

Vanaf 2011 kwamen zaken in een stroomversnelling! Op diverse fronten werd gewerkt aan kwalitatieve impulsen om zowel de Kalverpolder als de stichting op een hoger peil te brengen.

Het grote Opknapplan

Els Lenting, gemeente Zaanstad, heeft een stimulerende rol gespeeld

Els Lenting, gemeente Zaanstad, heeft een stimulerende rol gespeeld

p1250078

aan het werk vóór de nieuwe uitkijktoren

Op initiatief van Gemeente Zaanstad is, onder stimulerende begeleiding van Els Lenting, een project gestart om in de Kalverpolder een rigoureus opknapbeurt uit te voeren om de natuurwaarde drastisch te verbeteren. In dit opknapplan werd deelgenomen door Staatsbosbeheer, het Hoogheemraadschap, Water, Land en Dijken en natuurlijk Stichting Kalverpolder.
Na een (lange)voorbereidingstijd werd in 2013 gestart met het baggeren van de vaarwegen, het maken van greppels, paaiplaatsen voor vissen, verbeteren van dammen, nieuwe beschoeiingen etc., etc. Een slotstuk werd de realisatie van de markante uitkijktoren, waarvan nu veel gebruik wordt gemaakt.
Het opknapplan is in 2016 afgerond.

Zelfstandig verder….de Samenwerkingsovereenkomst

Van meet af aan was duidelijk dat, na afronding van het opknapplan, de werkzaamheden van Stichting Kalverpolder uitgevoerd moeten worden op basis van een goed omschreven beheerplan. Dit biedt naar de toekomst de beste garantie om voor ieder perceel afzonderlijk (en uiteindelijk voor de hele polder) de beheerdoelen te realiseren.
Intensief en constructief overleg met Staatsbosbeheer leverde de conclusie op dat met een zelfstandig opererende stichting de belangen het best gediend waren.

Riena Teinkamp ondetekent namens SBB

Riena Teinkamp ondetekent namens SBB

Op 19 mei 2015 is een Samenwerkingsovereenkomst tussen beide partijen gesloten, waarbij de organisatorische en financiële onafhankelijkheid van Stichting Kalverpolder is bekrachtigd. Tegelijkertijd nam de stichting de taak op zich om het onderhoud en beheer in de polder voor Staatsbosbeheer uit te voeren. Dit gebeurt op basis van een Beheerplan, hetgeen door SBB voor de Kalverpolder is uitgewerkt.fotoSOK(001)
Deze ‘verzelfstandiging’ had tevens tot gevolg dat de vrijwilligers werkzaam zijn als vrijwilliger van Stichting Kalverpolder; dus niet meer voor SBB!
Vanzelfsprekend is een regelmatig overleg met Staatsbosbeheer, waarbij de voortgang en toetsing van het beheer wordt besproken, onderdeel van deze overeenkomst. Dit regelmatig overleg verloopt nu uitstekend en geeft veel vertrouwen voor de toekomst van de Kalverpolder!

Een eigen smoelwerk!

14589684_533020446887380_4167939395779097845_o

in 2016: 47 vrijwilligers in een nieuwe outfit!

In 2014 werd besloten om de positieve ontwikkelingen van de achterliggende jaren tot uiting te laten komen met een vernieuwde uitstraling. Dat gaf ons de mogelijkheid om Stichting Kalverpolder nog beter over het voetlicht te brengen.
Achtereenvolgens werden een nieuwe logo, een brochure, een (nieuwe)website en een Facebookpagina gelanceerd.
Tot dan maakten de vrijwilligers gebruik van werkkleding die door Staatsbosbeheer werd verstrekt. Door de verzelfstandiging in 2015 werd het noodzakelijk om de vrijwilligers ‘eigen’ kleding ter beschikking te stellen.
Tijdens de Open Dag in juni dit jaar is de nieuwe werkkleding gelanceerd en zien alle vrijwilligers er inmiddels uit om door een ringetje te halen!

Cadeau voor de natuur……Natura 2000 status!

noordse woelmuis

Noordse woelmuis

Het rigoureuze werk van de vrijwilligers in de Kalverpolder en het daarop aansluitende Opknapplan hebben een drastisch positief effect gehad op de natuurwaarde. Niet alleen werd de verruiging en verloedering van het landschap een halt toegeroepen, maar parallel daaraan kon ook de daarbij zo kenmerkende natuur zich in hoge mate herstellen.
In 2013 is de Kalverpolder dan ook ‘toegevoegd’ aan het Wormer& Jisperveld, dat inmiddels de status van Natura 2000 gebied ha verkregen.
Voor de Kalverpolder geldt een zogenaamde Habitat richtlijn. Dat betekent dat er soorten voorkomen die op basis van (Europese) wetgeving een beschermde status hebben. In onze polder zijn dat: de noordse woelmuis, meervleermuis, zonnedauw, bittervoorn en modderkruiper.
Maar er zijn natuurlijk nog (veel)meer planten en

roerdomp

een wenssoort: de roerdomp

dieren die, op basis van het Natuurnetwerk Nederland, beschermd worden. In de Kalverpolder zijn dat vooral vogels.
Denk aan de, voor het veenweidegebied kenmerkende,z weidevogels maar ook roerdomp, rietzanger, rietgors, blauwborst et., etc.
Dit voorjaar is bij een telling vastgesteld dat in de Kalverpolder 60 verschillende soorten vogels broeden!

Kalverpolder uniek…..maar niet alleen!

p1120501

de Zaanse Veenweidegebieden

Het veenweidelandschap is kenmerkend voor de Zaanstreek. De Kalverpolder bevindt zich dan ook in uitstekend gezelschap! Het Oostzanerveld, het Wormer- en Jispeveld, de Westzanerpolder(Westzijderveld, Guisveld, de Reef) en de Krommeniër Woudpolder zijn unieke landschap-en natuurgebieden rondom de bebouwing van Zaanstad.
Op initiatief van Stichting Kalverpolder is in 2013 het Platform Zaanse Veenweidegebieden in het leven geroepen. In dit overlegorgaan zijn de vrijwilligersorganisaties die in de respectievelijke gebieden actief zijn verenigd (Vrienden Oostzanerveld, Stichting Poelboerderij, Ver. tot Ongeschonden Behoud Westzijderveld(OBW), Stichting Krommeniër Woudpolder en Vogelbeschermingswacht Zaanstreek).
Het primaire doel van het Platform is het uitwisselen van informatie en kennis om het vrijwilligerswerk en natuurbeheer in de veenweidegebieden te bevorderen.
Op dit moment wordt onderzocht of het Platform een vertegenwoordigende rol zou moeten of  kunnen spelen bij (gemeentelijke, provinciale, etc.) beleidskwesties.

Stichting Kalverpolder…..altijd wat te beleven!

2015-06-14 11.19.28

rondvaart tijdens de Open Dag

nvdnn[1]_bewerkt-1 200x134

Nacht van de nacht: in het donker!

Stichting Kalverpolder heeft 3 ijzersterke facetten. Ten eerste is dat een eigen ‘honk’, met kantine, werkplaatsen,een prachtig voorterrein en natuurlijk directe toegang (met boten)tot de Kalverpolder.
Ten tweede het feit dat de Zaanse Schans ín de Kalverpolder ligt. Het cultuurlandschap maakt een belangrijk onderdeel uit van de toeristische beleving. Op dit terrein heeft de stichting goede contacten en samenwerking met Stichting Zaanse Schans. Dit heeft tot gevolg dat Stichting Kalverpolder ieder jaar actief is bij evenementen die door/op de Zaanse Schans worden georganiseerd. Bij de Kinderboekenmarkt en de Nacht van de Nacht worden door ons rondvaarten en presentaties verzorgd.
Hierbij komt ook het 3e sterke punt om de hoek kijken: het Schanszichtpad (met Uitkijktoren).
Zowel de Zaankanters als vele toeristen maken van dit fraaie pad gebruik om te genieten van de rust van de polder en het fenomenale uitzicht op de Schans!
Een andere ‘bewoner’ van de Kalverpolder is het St. Michael College. Ook met het SMC hebben we een actief contact en jaarlijks verzorgen wij educatieve rondvaarten door de polder, waarbij ook de Kooiakkers ( een terrein van de KNNV (Veldbiologie) volle aandacht krijgt.
Daarmee is het niet gedaan: Stichting Kalverpolder organiseert een jaarlijkse Open Dag, de kalverpolderwandeltocht ( i.s.m. De Laatste Loodjes) en voor diverse organisaties worden regelmatig rondvaarten en presentaties verzorgd.

Al deze activiteiten zijn natuurlijk ook belangrijk om ‘geld in het laatje’ te krijgen om ons vrijwilligerswerk mogelijk te maken!

En dan…..2016…..Stichting Kalverpolder bestaat 10 jaar!

Alle reden om bij stil te staan, even terug te kijken, maar vooral ook om vooruit te kijken…
Begin dit jaar is een werkgroep Jubileum gestart om de organisatie van een ‘gepast ‘ jubileum te realiseren. Besloten werd om op 14 oktober een receptie voor alle relaties van Stichting Kalverpolder te organiseren, met aansluitend een buffetavond voor alle vrijwilligers met partner.(zie verslag hieronder)

Tegelijkertijd had Ron Sman, die inmiddels per 1 januari het voorzittersstokje had overgedragen, geopperd dat het wellicht zinvol zou zijn om, in het kader van het jubileum, een symposium over de positie van vrijwilligers in de veenweidegebieden te organiseren.
Toevalligerwijs bleek ook het bestuur van OBW (vereniging Ongeschonden Behoud Westzijderveld) met dezelfde gedachte te spelen!
OBW had ook wat te vieren in 2016: en wel het 35 jarig jubileum!
Daar hoefden we niet lang over na te denken. Een werkgroep werd geformeerd, met vertegenwoordigers uit beide besturen. Jan Heijink, voormalig stadsecoloog Zaanstad werd aangezocht als adviseur.
Tijdens de eerste bijeenkomst werd een datum geprikt (6 oktober) en een thema bepaald: Vrijwilligers in Natura(2000)

Symposium: Vrijwilligers in Natura(2000). Met Manifest!

p1120463

het Programma van het symposium

Het symposium is gehouden op een prachtige locatie: het Zaans Museum, met uitzicht op de Kalverpolder! Het organisatiecomité was er in geslaagd om direct betrokken instanties voor dit symposium te interesseren. Onderstaande sprekers hebben hun visie gegeven op vrijwilligers werk- en organisaties in de Zaanse veenweidegebieden:

Provincie Noord Holland: Gerben Biermann, manager Groen
Gemeente Zaanstad: Dick Emmer, wethouder
Staatsbosbeheer: Riena Tienkamp, Hoofd SBB Noord Holland
Ecologisch Advies & Onderzoekbureau van ’t Veer c.s.: Ron van ’t Veer, ecoloog
Platform Zaanse veenweidegebieden: Ron Sman, voorzitter

p1120466

een betrokken publiek

Voor dit symposium waren uiteraard de vrijwilligers uitgenodigd, maar vooral toch ook veel direct of indirect betrokken organisaties, instanties en personen. Er was dan ook veel belangstelling: bijna 100 aanmeldingen!

p1120516

Leontien de Koning leidt de forumdiscussie

 

 

Het symposium werd op voortreffelijke wijze geleid door Leontien de Koning.
Niet alleen de introductie van de sprekers, maar vooral ook het betrekken van de aanwezigen en het leiden van de forumdiscussie was bij haar in goede handen.
De werkgroep was van menig dat het symposium wel ‘een boodschap’ voor de toekomt moest opleveren. Hiervoor was een concept Manifest opgesteld, waarin de gewenste ontwikkelingsrichtingen t.a.v. inzet van vrijwilligers(groepen) bij beheer Veenweidegebieden in Laag- Holland werd omschreven.
Dit 7 alinea’s tellend Manifest werd in de forumdiscussie punt voor punt aan de orde gesteld. Dit leidde tot de gewenste discussie en op- en aanmerkingen, maar in grote lijnen stonden sprekers en aanwezigen achter de uitgangspunten en formuleringen in het Manifest.
Inmiddels is een definitieve versie opgesteld en aan alle betrokken partijen voorgelegd.
Het vrijwilligerswerk- en de vrijwilligersorganisatie- hebben met dit Manifest een breed gedragen basis waardering voor hun inzet en de zekerheid dat het werk, ook naar de toekomst, een onmisbare schakel is in de instandhouding en beheer van de veenweidegebieden.

Op twee momenten tijdens het symposium heeft Hans Kuyper, stadsdichter Zaanstad, een rake en soms hilarische typering over de Zaanstreek, onze veenweidegebieden en zijn bewoners gegeven!
Dit succesvolle symposium werd natuurlijk afgesloten met een gezellige nazit.

Zonder sponsoren zou de financiële last van de symposium te groot zijn geweest. Wij danken dan ook Gemeente Zaanstad, Stichting Zaanse Schans en de Bredenhof Stichting voor hun ruimhartige financiële steun!

14 oktober: Partytime! Receptie en buffetavond

p1120873

een goed bezochte receptie

Een verslag van Henk Krook(secretaris Stichting Kalverpolder):
Op vrijdag 14 oktober 2016 was het zover. Na een voorbereiding van bijna een jaar was er dan de feestelijke dag ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum van Stichting Kalverpolder.p1120809
Vanaf drie uur kwamen we bij elkaar in het restaurant De Kraai aan de Zaanse Schans, om de locatie, die door Simon Spanjer(eigenaar van De Kraai) ter beschikking was gesteld, een beetje een feestelijk tintje te geven. Zo werden onze vlaggen en banners neergezet, werd de locatie voor het gastenboek en de “collectebus” in orde gemaakt en werd ook een goed plekje gezocht voor de opstelling van de beamer en projectiedoek, want tijdens de receptie werd een film vertoond over de ontwikkelingen van 10 jaar Stichting Kalverpolder.
Gelukkig was alles op tijd gereed zodat we klaar stonden om de gasten voor de receptie te ontvangen. Natuurlijk is het altijd spannend of er überhaupt wel gasten komen, want je stuurt wel uitnodigingen, maar je weet maar nooit of ze ook komen ???
Maar even na 4 uur kwamen de eerste genodigden en deze werden verwelkomd door onze gastheer  Rinus Buijvoets. Hij zag er op toe dat iedereen zijn gegevens in het gastenboek achterliet en informeerde subtiel of er een donatie voor ons investeringsfonds beschikbaar was.
Het werd een drukke receptie, waar wij verschillende donateurs, betrokken organisaties en vertegenwoordigers van overheden en bedrijven mochten verwelkomen.

Enkele namen noemen we: oud-wethouder Robert Linnekamp, die destijds onze werkboot “Schele Hannes” als eerste uitvoer en Riena Tienkamp van Staatsbosbeheer, waarmee wij in 2015, na langdurig overleg, een Samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten. Ook Jaap van Groeningen, ons aanspreekpunt bij Staatsbosbeheer van het eerste uur, was aanwezig!
En zo waren er nog veel meer. Teveel om allemaal hier te noemen, maar het was al heel gauw een gezellige sfeer. Ondertussen werden we goed verzorgd met een hapje en een drankje door de medewerkers van “De Kraai”.p1120869
Om 18.00 uur moesten de laatste gasten met zachte drang verwijderd worden omdat er na afloop van de receptie nog een feestelijke bijeenkomst met de actieve vrijwilligers was gepland en hiervoor moest ook nog het een en ander omgebouwd worden.

Vanaf 18.30 stroomden de 38 vrijwilligers  binnen, al of niet samen met partner om aanwezig te zijn voor een gezellige avond met een voortreffelijk koud/warm buffet, dat werd verzorgd door het restaurant “Hoop op de Zwarte Walvis”.
De avond werd muzikaal omlijst door het trio “Reinier Voet & Pigalle44”.p1130033

 

 

Uiteraard ontkom je op een feest niet aan een woord van dank. Dit werd uitgesproken door voorzitter John van Loon die Simon Spanjer van de Kraai, restaurant “De Hoop op d’  Swarte Walvis” , maar ook het Zaans Museum bedankte voor hun inzet en sponsoring van deze avond. Maar bovenal natuurlijk onze vrijwilligers zelf, die met hun harde werken zorgen voor het onderhoud en beheer van de natuur en landschap in de Kalverpolder.

p1120903

veel vrijwilligers en veel partners!

Halverwege de avond nam oud- voorzitter Ron Sman ons nog even 10 jaar mee terug in de tijd naar het hoe en waarom van de Stichting Kalverpolder. Opgericht omdat een aantal organisaties in de Zaanstreek de achteruitgang van de Kalverpolder, als de ‘achtertuin van de Zaanse Schans’, erg aan het hart ging. Besloten werd tot de oprichting van Stichting Kalverpolder met als voornaamste doel met een aantal vrijwilligers het beheer van de Kalverpolder ter hand te nemen en deze trachten weer zo veel mogelijk in zijn oorspronkelijke staat terug te brengen. Gezien de inspanningen die de afgelopen 10 jaar zijn geleverd is Stichting Kalverpolder met vlag en wimpel geslaagd!

p1130015

en een fantastisch buffet!

Na het fantastische buffet werd het nog een vrolijke avond, waarbij over en weer veel herinneringen werden opgehaald en nog eens smakelijk gelachen werd om de blunders die ook wel eens werden gemaakt.
Als afsluiting  van de avond werd aan de vrijwilligers nog een USB stick, voorzien van het Kalverpolderlogo!, met daarop de door Henk Krook gemaakte film “10 jaar Stichting Kalverpolder” uitgereikt.

De laatste vrijwilligers moesten met zachte hand uit de zaal worden verwijderd, omdat er nou eenmaal aan alles een eind komt. Ook aan een geslaagde, gezellige avond!
Veel dank zijn wij verschuldigd aan Simon Spanjer en de medewerkers van Restaurant “De Kraai”, Peter Jan van Steenbergen van “Het Zaans Museum” en Restaurant “De Hoop op d’Swarte Walvis”, die er mede voor hebben gezorgd dat deze dag voor ons onvergetelijk is geworden!

 OP NAAR 2026!p1130023

Wij danken onze bedrijfsvrienden, donateurs en sponsoren hartelijk voor de steun die wij in de afgelopen 10 jaar van hen ontvingen. Met uw steun is ons werk in de Kalverpolder ook in de komende 10 jaar gewaarborgd!

 

08 jul

Kalverpoldernieuws zomer 2016

Agenda

20 augustus:     Kalverpolderwandeltocht
29 oktober  :     Nacht van de Nacht

Stichting Kalverpolder in september 10 jaar!

Op 6 september a.s. is het exact 10 jaar geleden dat Stichting Kalverpolder formeel is gestart. Dat leidde er toe dat eind september 2006 voor het eerst de sleutel van het hek werd omgedraaid en dat de vrijwilligersgroep ‘ van het eerste uur’ in de Kalverpolder aan de slag ging.
Inmiddels, 10 jaar verder, heeft de Kalverpolder weer de allure van het authentieke veenweidegebied herwonnen, is het een geliefd panorama voor de Zaanse Schans geworden, maar bovenal is er een goed functionerende en hechte vrijwilligersgroep actief in de Kalverpolder.
Alle reden dus om daar ‘ op gepaste wijze’ bij stil te staan!

vrijdag 14 oktober receptie
Op deze datum zal u in de gelegenheid zijn om ons te feliciteren met het resultaat dat in de 10 afgelopen jaren is geboekt, maar vooral ook om met ons vooruit te kijken naar de realisatie van onze missie: optimaal natuurbeheer in een open veenweidelandschap!Vanzelfsprekend zult u tijdig een uitnodiging ontvangen. De datum kunt u vast in uw agenda noteren.

Aansluitend is er voor de actieve vrijwilligers met partners een gezellige avond met  buffet.

donderdag 6 oktober symposium
Onze collega-organisatie OBW (Ongeschonden Behoud Westzijderveld) bestaat in 2016 zelfs 35 jaar! Bij beiden bestond de behoefte om in dit jubileumjaar, middels een ‘ mini’ symposium de waarde het vrijwilligerswerk in het veenweidegebied tegen het licht te houden. Alle reden dus om hierin samen op te trekken! 

Op 8 oktober wordt dit symposium met als werktitel: ‘Vrijwilligers in Natura (2000)’ georganiseerd in het Zaans Museum.
Inmiddels hebben aansprekende vertegenwoordigers van Provincie, Gemeente Zaanstad, Staatsbosbeheer, etc. hun medewerking aan dit symposium toegezegd.
De organisatie van het symposium wordt in juli/ augustus definitief afgerond. nadere informatie c.q. uitnodiging volgt.

Nieuwe outfit voor onze vrijwilligers!

In 2015 is , in een positieve sfeer,een samenwerkingsovereenkomst met de terrein beherende organisatie (TBO) Staatsbosbeheer afgesloten. Dit houdt in dat Stichting Kalverpolder als zelfstandige vrijwilligersorganisatie het beheer en onderhoud op de vaarlanden van SBB, op basis van een Beheerplan, uitvoert.
Dit gebeurt met eigen middelen (machines, gereedschappen, boten, etc.). Ook voor de werkkleding kan/kon geen beroep meer worden gedaan op SBB. Daarnaast begon de bestaande Staatsbosbeheer kleding behoorlijk ‘sleets’ te worden!Heely hansen haag jacket loive groen

Wij hebben dit aangegrepen om met nieuwe werkkleding      ( jack, fleece en polo) ook onze eigen identiteit naar voren te kunnen brengen. In het afgelopen half jaar zijn er modellen geshowd, keuzes gemaakt, gepast en…..op de Kalverpolderdag (zie hieronder) is onze nieuwe werk- outfit gepresenteerd.

Nomag Technische Handelsonderneming
Voor onze kleding
zijn wij geadviseerd door Nomag. Zij zijn gespecialiseerd in werk- en veiligheidskleding. Daarnaast is Nomag al langere tijd leverancier van Stichting Kalverpolder voor diverse andere (technische)producten.
De aanschaf van werkkleding voor de hele groep vrijwilligers is natuurlijk een grote, maar ook noodzakelijke,  uitgave voor ons. Wij zijn dan ook erg verheugd dat Nomag Bedrijfsvriend van Stichting Kalverpolder is geworden.NOMAG-logo-270 Zij hebben ons de mogelijkheid geboden om de werkkleding tegen een aantrekkelijk tarief aan te schaffen.
De onthulling op de Kalverpolderdag hebben we dan ook gezamenlijk gedaan.

Kalverpolderdag: prachtig weer en geslaagde dag

Zondag 19 juni: een geweldige Kalverpolderdag! Fantastisch weer!
Op ons terrein verscheidene Zaanse natuurorganisaties: KNNV, KMZ, Zaanse Vogelbeschermingswacht en ZNMC. De hele dag rondvaarten met een vogelgids in de boot. Vanzelfsprekend was ook Staatsbosbeheer aanwezig.
In het kader van ons 10 jarig bestaan, later dit jaar, werden in de bunker historische foto’s uit de beginjaren van Stichting Kalverpolder geprojecteerd.
De rondvaart ging eerst naar de Kooiakkers. Daar konden belangstellenden een wandeling met rondleiding maken over dit terrein van KNNV.
Van de Kooiakkers voeren de boten naar de Uitkijktoren. Daar kon een puzzeltocht voor de kinderen over het Schanszichtpad worden gestart.
Koffie, thee, fris en een Kalverpolderkoek: het was er allemaal.
Het vissen en bekijken van slootdiertjes blijft ook mateloos interessant voor jong en oud!

Hoogtepuntje was de presentatie van onze nieuwe werkkleding. Deze werd onthuld door Jan Duijvis en Björn Kleijn. Björn is verkoper bij de firma Nomag, die een aanzienlijke bijdrage hebben geleverd om deze kwalitatief hoogwaardige kleding mogelijk te maken.

Al met al weer een geslaagde dag!

Leerlingen Sint Michael College in de boot

Op 18,18 en 20 mei  de jaarlijkse, 3-daagse Natuurstage van het Michael College. Dit betekent om 08.00 uur beginnen en dan vervolgens diverse groepjes 2e klas leerlingen door de Kalverpolder varen en onderweg uitleg geven. De opdracht was: benoem zoveel mogelijk verschillende vogelsoorten. Hiertoe waren er 2 gidsen van de Stichting Kalverpolder of de Zaanse Vogelwacht aanwezig die behulpzaam waren met het herkennen der vogels.
Het record voor 2016: 42 verschillende vogelsoorten in 1 uur!

De leerlingen werden na de ‘vogelexcursie’ afgezet op de Kooiakkers. Op dit KNNV terrein werden planten, insecten, waterbeestjes etc. gezocht en bekeken en ook hier uitleg van KNNV vrijwilligers.
De vrijwilligers van Stichting Kalverpolder (schippers, bemanning, gidsen) zijn dus 3 dagen in touw geweest om deze natuurstage voor het Michael weer succesvol te laten verlopen.
Maar bovenal zijn het, ieder jaar weer,  leuke dagen waarbij de samenwerking met de docenten en TOA’s  van de sectie Biologie/ Aardrijkskunde weer perfect was.

Op 23 juni werden wij uitgenodigd voor een gezellige BBQ bij het Michael waarbij wij bedankt werden voor onze inzet!

 

 

 

Kinderboekenmarkt: alweer fantastisch weer!

5 juni Kinderboekenmarkt op de Zaanse Schans. Prachtig weer! Stichting Kalverpolder maakt met 2 boten voorleestochten door de polder. Kinderen, met hun ouders, familie etc. konden instappen voor een tochtje van ca. 20 minuten. Halverwege werd de boot stilgelegd in het riet en werd een spannend verhaal voorgelezen.
De hele dag grote drukte op de Schans en dus ook in de boten. We hebben 22 keer gevaren! En iedereen vond het fantastisch!
We hebben zelfs de complete piratenband vervoerd……
Volgend jaar zijn we er weer bij!

Op bezoek bij Huis te Manpad in Heemstede

Het lijkt al een nieuwe traditie: tijdens het broedvogelseizoen brengen we een bezoek aan een ander natuurgebied waar vrijwilligers actief zijn. Dit jaar: Huis te Manpad.
Op 24 mei een excursie naar de buitenplaats Huis te Manpad te Heemstede. De geschiedenis van het huidige Huis te Manpad gaat terug tot 1634-1640. Het is een prachtig gebouw met een, zo mogelijk, nog mooiere tuin waarin zeer oude fruitrassen en bloemen groeien. Ook staat hier de Slangenmuur. Deze Slangenmuur (1720-1740), de langste van West-Europa, met oude fruitrassen in hele specifieke leivorm is een bezienswaardigheid.
De Tuinbaas Fred van der Hengst onderhoudt deze tuin in Franse landschapstijl met een klein aantal vaste mensen en uiteraard ook enkele vrijwilligers.
Regelmatig vinden er inventarisaties plaats die de rijkdom van het Huis te Manpad op het gebied van flora en fauna bevestigen.
De natuurwaarde is groot door het verschil aan biotopen: van droog (strandwal) naar vochtig (strandvlakte), en van zandig naar venig. Kortom een zeer interessante excursie die werd afgesloten met een lunch in de uitspanning De Oase in Vogelenzang.
De foto’s spreken voor zich!
Voor meer informatie: www.huistemanpad.nl

Broedvogelseizoen: toch genoeg werk te doen!

in de periode 15 maart- 15 juni wordt niet op het land gewerkt in verband met het broedvogelseizoen. Dus niet maaien, ruimen, bramen en bomen rooien, etc.
Maar er is genoeg ander werk te doen!
– de ‘veeboot’ moest uit het water voor groot onderhoud

– de op- en afstappen van de bruggen zijn opnieuw bestraat en verstevigd

– ook het project vervanging brugleuningen is afgerond

– onderhoud en revisie van machines

– verbetering van het pad naar de boten en botenhuis

Broedvogelinventarisatie: 60 soorten!

In de periode eind maart tot eind juni heeft Ab van Dorp, boswachter SBB, geassisteerd door Rolf Surink en John van Loon, iedere vrijdagochtend een broedvogelinventarisatie uitgevoerd voor het SOVON. Deze inventarisatie vindt iedere 3 jaar plaats.

Blauwborst

Uit de ingevoerde gegevens komt naar voren dat er 79 verschillende soorten zijn waargenomen, waarvan van 60 soorten een broedterritorium is vastgesteld.
Dat is dus een heel goed resultaat!
Sommige soorten broeden natuurlijk in (tamelijk)grote getallen in de Kalverpolder. Dat begint al heel vroeg met de Grauwe gans, Nijlgans, wilde eend. Later gevolgd door andere algemene soorten als: rietzanger, rietgors, kleine karekiet, fazant, meerkoet, etc., etc. En natuurlijk de kokmeeuwenkolonie.
Maar ook de meer bijzondere polder- en moerasvogels: slobeend, grutto, kievit, tureluur, graspieper en…….de blauwborst! (16 territoria)

Nog bijzonderheden? Ja: bruine kiekendief, roerdomp, tafeleend
Tegenvallers? Helaas geen broedterritoria van de kemphaan, snip en tureluur kunnen vaststellen, hoewel ze wel vaker zijn waargenomen.

21 apr

Kalverpoldernieuws voorjaar 2016

Agenda

5 juni:                    Kinderboekenmarkt Zaanse Schans
19 juni:                 Kalverpolderdag
20 augustus:       Kalverpolderwandeltocht
29 oktober:         Nacht van de Nacht

Nieuwe voorzitter en vice- voorzitter voor Stichting Kalverpolder

Rolf Surink, John van Loon en Ron Sman

Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst op 15 januari, in het Kreatief Pakhuis te Zaandijk werd door Ron Sman het voorzitterschap overgedragen aan de nieuwe voorzitter John van Loon. Daarbij werd tevens bekendgemaakt dat Rolf Surink , naast zijn huidige bestuurstaak, ook de functie van vice- voorzitter op zich neemt.
Na uitvoerig te hebben stilgestaan over hetgeen er de afgelopen 10 jaar is bereikt werd Ron bedankt voor zijn niet aflatende inzet voor Stichting Kalverpolder. Namens de Stichting werden hem 2 historische boeken overhandigd over de papiermolens in Zuid-Holland, Overijssel, Gelderland en Limburg.
Echtgenote Marijke werd niet vergeten en kreeg een prachtige bos bloemen.

Na de symbolische overdracht van de “hooivork” stak John meteen van wal over hetgeen er ons te doen staat. Tevens werd de nieuwe werkkleding van de Stichting Kalverpolder gepresenteerd. De werkkleding, destijds verstrekt door Staatsbosbeheer, wordt later dit jaar vervangen door kleding van de Stichting Kalverpolder met het ‘eigen’ logo!

2016: Stichting Kalverpolder bestaat 10 jaar!

In september is het alweer 10 jaar geleden dat Stichting Kalverpolder werd opgericht en de eerste groep vrijwilligers de ‘wildernis’ van de Kalverpolder introkken. Er is in 10 jaar met een tomeloze inzet onnoemelijk veel bereikt! alle reden om daarop terug te kijken. Zo zal onze Kalverpolderdag op 19 juni, met extra activiteiten en aandacht,  al in het teken staan van dit jubileum.
Een werkgroep is volop bezig om de viering van deze mijlpaal in oktober te organiseren.
U wordt hierover natuurlijk op de hoogte gehouden!

Nieuwe bedrijfsvriend: het Zaanse Bakkertje

Yvonne en Bunyamin  reageerden heel enthousiast op onze vraag of Het Zaanse Bakkertje bedrijfsvriend van Stichting Kalverpolder wil worden. In het gesprek hierover werd wel duidelijk dat beiden veel oog hebben voor een goede samenhang van wonen, werken en omgeving. Daarom krijgt Stichting Kalverpolder hun volle steun om de instandhouding van de landschap- en natuurwaarde van de Kalverpolder, zo dicht bij het hart van Zaandijk, te realiseren.
Wij zijn natuurlijk heel blij met hun steun!

Onze hotspot: de plasdras

grutto’s op de plasdras

Dit weiland, in de bocht van de Kalverringdijk wordt door Stichting Kalverpolder beheerd. We zorgen ervoor dat het, vroeg in het jaar, grotendeels onder water staat (plasdras).
Dan ontstaat er een luilekkerland voor de trekvogels die in het vroege voorjaar (eigenlijk late winter…) o.a. uit Afrika terug in Nederland komen. De Kalverpolder is al jaren een geliefde plek.
En op 25 februari is het raak: de eerste 2 grutto’s worden gespot!
Daarna gaat het hard. Al binnen 2 weken foerageren en rusten er dagelijks enkele honderden grutto’s. Maar we zien ook kemphanen, kieviten, wintertalingen en dit jaar opvallend veel slobeenden!
Het wachten is nu op de kluten, die zullen ook vast nog wel komen.
Al met al is onze plasdras een hotspot voor de vogels, maar ook voor vele vogelliefhebbers die bij het hek een fantastisch zicht hebben op dit fraaie schouwspel.


NL Doet Dag in de Kalverpolder

11 maart: NL Doet Dag!
Stichting Kalverpolder had voor deze dag een ‘ klus’ aangemeld bij NL Doet. Hiervoor hebben 12 medewerkers van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied(ODNZKG) en 2 namens Decolegno Zaandijk aangemeld.
Daarnaast ook nog eens 16 vrijwilligers van onze Stichting. Dus 30 vrouw/man om flink wat ‘meters te maken’ in de polder.
Om 9.30 uur eerst een kop koffie en daarna in de boten. Het weer viel eigenlijk bar tegen. Het toegezegde zonnetje, bleek koud, mistig en winderig weer te zijn….
maar de inzet van iedereen was hartverwarmend!
Het harken had men al snel onder de knie en binnen no- time was het eerste eilandje plat. Alles geruimd, gedeeltelijk gefikt.
Om ca 12.00 uur was iedereen wel aan een lekker koppie soep toe. Dus op naar de bunker voor soep en de meegebrachte boterham.
Na de lunch weer snel terug om nog 2 perceeltjes te slechten. Om 15.00 uur ging de fluit en was het gedaan!
Alle deelnemers geweldig bedankt!

 

 

 

Stichting Kalverpolder onderwerp Utopiaproject brugklassers St. Michael College

de leerlingen op ‘werkbezoek’

In de week van 14 maart hebben 5 leerlingen brugklas VWO van het St. Michael College, in het kader van een Utopiaproject, gewerkt aan een ‘case’ van Stichting Kalverpolder.
De leerlingen doen onderzoek naar verschillende maatschappelijke organisaties en hun ideale wereldbeeld.
Een groepje van 5 leerlingen hebben onderzocht waarom het aantal donateurs van de stichting al enkel jaren terugloopt, terwijl het aantal ‘likes’ op facebook enorm toeneemt. Wij hebben dit ‘probleem’ op maandag aan hen voorgelegd, waarna zij na onderzoek en discussie een voorstel hebben uitgewerkt op welke wijze dit aangepakt kan worden.
Op vrijdag hebben zij dit plan klassikaal gepresenteerd.  Wij waren hiervoor ook uitgenodigd. Andere groepjes hebben soortgelijke projecten gedaan voor Amnesty en de Voedselbank.
Wij bedanken het SMC en leerlingen voor hun inzet en we zullen zeker contact houden over de toepasbaarheid van ‘het idee’ !

(on)gewenste natuur in de Kalverpolder:
de Berkenbladroller ( Deporaus Betulae)

De Berkenbladroller of Zwarte sigarenmaker is een snuitkevertje.266px-Deporaus.betulae.-.lindsey Het vrouwtje snijdt ongelofelijk meetkundig een blad in, in 2 S-vormen, die elkaar bij de nerf raken.
Er ontstaat een grote en een kleine flap. Dat worden de grote en de kleine trechter die in elkaar passen: het sigaartje.
Dit sigaartje wordt ook wel een peperhuisje genoemd. Daarin legt de berkenbladroller 1 tot 6 eitjes.bladroller
Dan knaagt ze aan de middennerf waardoorheen de vaatbundels naar het blad gaan(maar vreet er niet helemaal doorheen!), waardoor het blad geleidelijk verwelkt.
De larfjes eten het bladmoes. In de herfst vallen de larven, vaak met het peperhuisje en al, op de grond en overwinteren daar. Spitsmuizen vinden ze graag!
In mei begint de cyclus weer opnieuw…

Ringsnaveleend in de Kalverpolder en Enge Wormer

2016-03-19 12.17.44

vogelspotters op zoek naar de ringsnaveleend

Al enkele weken zit er een ringsnaveleend, tussen de kuifeenden, in de noord-oosthoek. Dat trekt heel veel vogelspotters naar onze polder. Zelfs uit het buitenland: België, Italie!
Geregeld staat er een rijtje spotters op het fietspad, gewapend met verrekijker en telescoop.naamloos
de ringsnaveleend (inderdaad met een lichte ring in de snavel) is een dwaalgast uit Amerika, en lijkt erg op de (talrijke) kuifeend.

 

Stichting Kalverpolder in de pers

NHD 19-1-16

Cor termaat en Rinus Buijvoets in het NHD 19-01-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 jan

Kalverpoldernieuws Winter 2016

Bij het afscheid van voorzitter Ron Sman

Een interview:
Ron, na bijna 10 jaar draag je de voorzittershamer van Stichting Kalverpolder over. Hoe kijk je terug op deze periode?
Ron Sman

Ron Sman

Een heerlijkere periode is niet voor te stellen als je mag terugkijken naar wat door onze vrijwilligersstichting in de Kalverpolder is neergezet. Van niets in 2006 naar een vrijwilligersorganisatie met de bijzondere positie als verantwoordelijke voor de uitvoering van het beheer in de Kalverpolder. Hoogstens was er bij het begin in 2006 sprake van een grote drijfveer, bij mij en bij enkele anderen, om de achteruitgang van het cultuurlandschap van de, zo voor de Zaanstreek belangrijke Kalverpolder, tegen te gaan. Echter, we hadden toen geen ervaring, noch  de mensen en de middelen om die toch wel grote ambitie waar te maken. En toch voelde je in 2006 wel dat de geesten rijp waren om in ieder geval een start te maken. Een, door de initiatiefnemers georganiseerde bijeenkomst, in de zomer van 2006 in molen de Bonte Hen bevestigde dat er bij een grote groep mannen een groot animo was om de handen uit de mouwen te stekken. Het is fijn te constateren dat de meeste aanwezigen  van toen nog steeds ,na 10 jaar, enthousiast vrijwilliger van onze stichting zijn.

Last but not least, het vertrouwen van Staatsbosbeheer, de eigenaar van de door ons beheerde percelen, is tevens een belangrijke factor bij ons succes als vrijwilligersorganisatie.

Stichting Kalverpolder heeft een grote en enthousiaste vrijwilligersgroep. Hoe is dat gerealiseerd?

 Ik kan niet verhelen dat het begint met een bestuur die bij de vrijwilligers vertrouwen heeft kunnen winnen. Maar, misschien net zo belangrijk was dat onze vrijwilligers, naast dankbaar werk, ook goede faciliteiten konden worden geboden. Het kunnen beschikken over de door ons zelf opgeknapte werkschuur (‘ de Bunker’) is daarbij van wezenlijk belang geweest. Zonder zo’n prachtig verblijf op zo’n goede plek zou het veel moeilijker geweest zijn. De wekelijkse ontmoeting met elkaar, de gezelligheid, het intensief omgaan met elkaar in het veld, het is nu  al  bijna 10 jaar voor elke vrijwilliger een belangrijk onderdeel van hun week. De stappen die wij in de afgelopen jaren konden maken heeft het enthousiasme van de vrijwilligers alleen maar groter gemaakt.

Het beeld van de Kalverpolder is  in de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Welke veranderingen zijn het meest kenmerkend?

 We hebben in het verleden gekscherend gezegd dat wij zullen gaan stoppen als we zicht op Enkhuizen krijgen. Er zat wel een kern in. De Kalverpolder begon op grote schaal te verbossen en te verstruiken. Overal in de Kalverpolder keek je tegen hoge bomen die het zicht over het veenweidelandschap belemmerden. Het landschap uit onze jeugd  werd kwam te ver uit zicht. Dat zicht is weer terug en dat is een geweldige positieve verandering.P1230874

Waar staat de Kalverpolder nu? Wat heeft Stichting Kalverpolder daar aan bijgedragen?

 De Kalverpolder heeft mede door de grote opknapbeurt van de afgelopen paar jaar een goede toekomst gekregen. Een essentiële voorwaarde voor een goede toekomst voor de polder is wel dat er een passend beheer wordt uitgevoerd. En daar moet onze vrijwilligersstichting nu juist (voor een groot deel) voor zorgen.

Gaan we het ‘Open (cultuur)Landschap’ volledig realiseren? Wat is het belang voor de Zaanstreek?

 Wij hebben ons  oorspronkelijke idee al enige jaren geleden opgegeven dat de hele polder
’s winters volkomen kaal , dus zonder riet, opgeleverd zou moeten zijn. Dit is te ambitieus gebleken. Dit zou te veel van het goede zijn: we zouden dat bij lange na niet aankunnen. Een belangrijk deel van het door ons beheerde vaarland wordt dus nu als riet/moerasland beheerd.

Door de verwijdering van bomen en struiken en ons reguliere beheer op dinsdag is er dus wel sprake van een blijvend open landschap en is hierdoor mede een voorbeeld  voor andere Zaanse veenweidegebieden waar dat niet gewaarborgd is. De betekenis van de Kalverpolder als cultuurelement in de beleving van de Zaanse Schans (het  unieke ensemble van Schans, Zaan en veenweidepolder) is hier nog een extra element.

 Wie gaan het stokje van je overnemen?

 Ik prijs mij zeer gelukkig dat  ik mijn stokje aan een goede opvolger heb kunnen overdragen. John van Loon, al enige tijd enthousiast bestuurslid van onze stichting, was bereid om het voorzitterschap van mij over te nemen. De zeer ervaren Rolf Surink zal de nieuwe functie van vicevoorzitter op zich nemen. Ik ben zeer gelukkig dat ik het voorzitterschap aan deze 2 fijne mensen kan overdragen. Met de andere leden van het bestuur is het in mijn ogen een topteam.

Je blijft als vrijwilliger actief bij Stichting Kalverpolder. Dus geen definitief afscheid?

Natuurlijk blijf ik als vrijwilliger betrokken. Ik zou het geweldig missen. Het is dus geen definitief afscheid, daar is deze vrijwilligersstichting mij te lief voor!

Nieuwe lastpakker voor Stichting Kalverpolder

Weer een mijlpaal voor onze Stichting! Omdat een van de 2 lastpakkers (machine op rupsbanden om gemaaid materiaal te vervoeren) volkomen versleten bleek te zijn (het was al een 2e handsje!) is kort geleden besloten een geheel nieuwe lastpakker aan te schaffen. Voor ons werk zijn we erg afhankelijk van een onbelemmerde beschikbaarheid deze machine en dat liet ernstig te wensen over!IMAG1205
Wel kon het vrachtplateau van de oude lastpakker overgezet worden op het nieuwe model. dat scheelde natuurlijk in de aanschafprijs.
Op 1 december was het zover! De lastpakker werd geleverd. Wat een beauty!
Helaas zal de machine in gebruik niet zo schoon blijven…..maar we kunnen hier weer jaren mee vooruit!

Nacht van de Nacht weer groot succes!

P1230686
Zaterdag 24 oktober: met circa 15 vrijwilligers hebben wij de Nacht van de Nacht 2015 weer tot een groot succes gemaakt! Voor de, ruim 300 (!!!) bezoekers was er in de Bunker een presentatie ‘ Geluiden in de nacht’ . Men moest, in het donker, natuurgeluiden raden. Voor de kinderen spannend, voor de volwassenen vaak hilarisch…..

Daarna kon men een rondvaart door de donkere Kalverpolder maken, om dan vervolgens bij de verhalenverteller op het Schanszichtpad afgezet te worden.
Wij moesten alle drie de boten inzetten, want dit is een zeer populair onderdeel van de Nacht van de Nacht!P1230654

Maar voordat iedereen ons kon bezoeken moest er nog heel wat voorbereid worden. Om 15.00 uur verzamelen. Daarna strobalen vervoeren voor de verhalenvertellers, presentatie testen, stoelen plaatsen voor de bezoekers, koffie, thee, frisdrank klaarzetten.
Toen alles klaarstond op naar restaurant “De Kraai” om een pannenkoek te eten. Vanaf 19.00 uur kwamen de eerste bezoekers en om 22.30 waren de laatsten vertrokken en konden wij alles weer opruimen. Vervolgens weer naar “De Kraai” om de avond te “evalueren” ,waarna een ieder om 00.15 uur, moe maar voldaan, weer naar huis vertrok.P1230687

 

 


Jaarvergadering Stichting Kalverpolder op 19 november

Ieder jaar, in november, wordt een vergadering belegd, waarin het bestuur                                  ‘ verantwoording aflegt’  aan alle vrijwilligers. Ron Sman geeft aan dat wij en goed jaar achter de rug hebben, zowel materieel als financieel. P1230933
De samenwerkingsovereenkomst met SBB is natuurlijk het meest in het oog springende feit in het afgelopen jaar. Hiermee is Stichting Kalverpolder begonnen aan een nieuwe toekomst. we zullen er flink aan moeten trekken om de doelstellingen ( cfm. het Beheerplan) te realiseren.
In 2015 is ook gestart met het aantrekken van Bedrijfsvrienden van de Stichting Kalverpolder. Direct hebben we al vier bedrijven enthousiast gevonden om ons nuttige werk te financieel te steunen!
In 2015 waren dit: Schoemaker B.V., Putkast B.V. , Kooijman Souvenir& Clogs en Rijkhoff B.V.

P1230938De overige bestuursleden geven een toelichting op hun specifieke terreinen. Er was in 2015 weer veel te doen in de Kalverpolder! Vanzelfsprekend de vaste activiteiten, zoals: Open Dag, Kalverpolderwandeltocht en Nacht van de Nacht, maar ook hebben wij diverse groepen en instanties ontvangen voor een presentatie, rondleiding en rondvaart.
Het is wel duidelijk dat Stichting Kalverpolder barst van de energie!

 

P1230943 kleinJoop Stokkink heeft namens de heer Hackmann een prachtige foto (60x150cm) aan de Stichting overhandigd. Op deze foto staan tientallen Grutto’s in vlucht te zien. Een schitterende foto die is genomen in de Kalverpolder. Deze foto zal een mooie plek krijgen in de bunker.

 

P1230934Na afloop van het ‘formele’ gedeelte was er uiteraard nog ruim de tijd voor een gezellige napraat!


De Noordse Woelmuis

Tijdens onze werkzaamheden in de Kalverpolder komen we de Noordse Woelmuis regelmatig tegen. Tijdens het maaien of hooien zien we de woelmuis dan opeens een beetje paniekerig wegrennen. Het komt ook wel voor dat we een nestje vinden onder een hoop riet of hooi die we een week eerder gemaaid hebben! Ook hebben we het schedeltje in braakballen (van roofvogels)aangetroffen, want de Noordse Woelmuis is een gewilde prooi voor bijv. kiekendief, torenvalk en uil. De Noordse Woelmuis is duidelijk groter dan een veldmuis. De soort leeft geïsoleerd in een specifieke biotoop in Nederland, zijn dichtstbijzijnde verwanten leven ver in Rusland.noordse woelmuis

Er zullen maar weinig Zaankanters zijn die wel eens een Noordse Woelmuis hebben gezien. Dit kleine knaagdiertje heeft een onopvallende leefwijze en komt vooral voor in natte (veenweide)gebieden. In Nederland leeft een aparte ondersoort, die verder nergens in de wereld voorkomt. Vanwege de versnipperde verspreiding en achteruitgang is de Noordse Woelmuis op de Rode Lijst van bedreigde en kwetsbare zoogdieren in Nederland geplaatst. Wij hebben dus een grote verantwoordelijkheid om deze soort adequaat te beschermen.

Uiterlijk en gedrag

De muis heeft meestal een donkerbruine rugvacht en een grijze buikvacht, maar lichtere exemplaren komen ook voor. De staart is, voor een woelmuis, vrij lang: 40 % van zijn lichaamslengte. De vrij grote, donker gekleurde achtervoeten hebben contrasterende witte nageltjes. De paartijd duurt van maart tot november. Het wijfje is 20-23 dagen drachtig en brengt 2-9 jongen ter wereld. Gedurende de wintermaanden zoeken de muizen de drogere delen in het leefgebied op. Vandaar uit worden in de loop van het voorjaar weer de geschiktere plekken bewoond. De muizen gebruiken ondergrondse of bovengrondse gangen en maken nesten met twee toegangen. Het bovengrondse nest dat met gras bekleed is bijvoorbeeld in pollen van biezen aangelegd. De nesten worden bij voorkeur onder hooi- of rietstapels gemaakt. Belangrijk zijn nat schraal grasland, rietland en ruigte. Vooral natte of periodiek overstroomde riet en ruigtevegetaties en kruidenrijke graslanden vormen een optimaal leefgebied.

Voedsel

De Noordse Woelmuis is een strikte planteneter met weinig selectieve voedselkeuze. Zijn voedsel bestaat uit zeggen, biezen en grassen en in de vorstperiode zelfs het groen van de pitrus. In de winter kan het worden aan gevuld met plantenwortels, schors en zaden, in de zomer met zaden en kruiden.

Verbindingszone

Voor de Noordse Woelmuis is het van belang dat de verschillende leefgebieden verbindingszones krijgen. In de Zaanstreek is het dus van belang om de migratiemogelijkheden voor de Noordse Woelmuis in de Kalverpolder, het Guisveld, het Wormer- en Jisperveld en het Oostzanerveld te verbeteren

Loek Vlaanderen

Zijn we toch goed bezig in de Kalverpolder!

Onderstaand artikel is gepubliceerd in de nieuwsbrief van Vroege Vogels. Het bevestigt onze ervaring dat als je niets doet, de polder binnen enkele jaren is dichtgegroeid. Ons doel is en blijft : een open veenwiedegebied!

Veenmoeras verliest zijn ‘broek’

Het Naardermeer behoort tot een van de grootste en meest waardevolle laagveengebieden van Europa. Maar de laatste jaren is dat veen steeds verder dicht aan het groeien – en daarmee dreigen plantensoorten zoals veenmos, zonnedauw en de welriekende orchis te verdwijnen.

Vanuit de Europese organisatie LIFE is nu een project gestart om het Nederlandse laagveen te beschermen. In dat kader is Natuurmonumenten sinds begin december bij het Naardermeer bezig met het ‘uit de broek zagen’ van het broekbos, ofwel: het met wortel en al verwijderen van het moerasbos.

Colofon

Bestuur:

Voorzitter                   : J. van Loon
Vice voorzitter          : R. Surink
Secretaris                   : H. Krook
Penningmeester      : P. Bleeker
Vrijwilligers                : J. Duijvis
Planologie/beheer : P. van Nugteren
Techniek                     : R. Surink
PR/Redactie              : J. van Loon
Eindredactie             : J. van Loon en J. Stokkink

Fotografie                 : J. Stokkink

Secretariaat             : H. Krook
Telefoon                       : 075-6707587
e-mail                            : secretaris@kalverpolder.nl

Adres                             : Stichting Kalverpolder
Kalverringdijk 32A
1609 BT Zaandam

Website                        : www.kalverpolder.nl

Facebook                     : facebook@kalverpolder.nl

09 okt

Kalverpoldernieuws Herfst 2015

 

bedrijfsvrienden Stichting Kalverpolder

 

Rotaryclub Zaandam bezoekt Stichting Kalverpolder

Op 2 juli j.l. hebben een flink aantal leden van Rotaryclub Zaandam, een bezoek aan de Kalverpolder afgelegd. Middels een presentatie weren zij geïnformeerd over het ontstaan van de polder en haar recente geschiedenis. Uiteraard werd ook de rol van Stichting Kalverpolder en de cultuur-natuurwaarde van de Kalverpolder uitgebreid belicht.
Met de zinvolle discussie, die werd gevoerd na de presentatie, kwam de wandeling over het Schanszichtpad in de knel. Een dreigende regenbui deed de rest! De wandeling werd afgeblazen.
Stichting Kalverpolder bedankt Rotaryclub Zaandam voor de serieuze belangstelling, inbreng en niet in de laatste plaats de donatie die wij aansluitend mochten ontvangen!
rotary 2.7.15

 

 

 

 

 

 


7e Kalverpolderwandeltocht weer groot succes!

De 7e Kalverpolderwandeltocht op 15 augustus j.l. is weer op fantastische wijze georganiseerd door wandelvereniging “De Laatste Loodjes”.
De deelnemers konden zich vanaf 9.00 uur in Verzorgingshuis Guisveld Evean inschrijven voor een wandeling van 5,10, 15 of 25 km. Voor alle afstanden fungeerde onze locatie als stempelpost. Maar bovenal ook als rustpunt met ´koek- en zopie´!

Na een uurtje begonnen de eerste wandelaars binnen te druppelen. Dat deed helaas de regen ook…..omstreeks 10.00 uur viel een ferme regenbui. Daarna bewolking, af en toe wat zon en in de middag weer een regenbuitje. Verder goed wandelweer. De deelnemers (ongeveer 600) kwamen weer uit heel Nederland en waren enthousiast over zowel de wandeltocht als de organisatie.
Om 17.00 uur was iedereen weer binnen en konden wij terugkijken op een geslaagde wandeldag.
Naast wandelvereniging´de Laatste Loodjes`, bedanken wij de medewerkers van Guisveld Evean en het voetveer voor de geweldige inzet!
We kijken alweer uit naar de 8e versie in 2016!

Cursus Ecologie en Beheer Laagveenmoeras en Veenweiden in de Bunker

Op 16 september j.l. werd door Peter Mol van Landschap Noord Holland de cursus Ecologie en Beheer Laagveenmoeras en Veenweiden gegeven. De cursus duurde de hele dag.

18 Personen hadden zich hiervoor opgegeven. Naast 10 vrijwilligers uit onze eigen groep, hadden zich ook vrijwilligers van ´collega´ organisaties hiervoor aangemeld.

´s Ochtends werd de theorie gedoceerd, maar in de middag naar buiten om het geleerde in de praktijk toe te passen. En, wonder, het was even droog!!!
Een zeer interessante cursus die een goed inzicht gaf over het Ecosysteem, natuurlijke ontwikkelingsprocessen, het ingrijpen hierop etc. Peter mocht zich verheugen in een aandachtig gehoor!

Raadsleden Oostzaan/ Wormerland in de Kalverpolder

Op 24 september j.l. ontvingen wij bezoek van de Raadsleden van de gemeenten Wormerland/ Oostzaan. In een presentatie over de Kalverpolder en onze Stichting werden zij geinformeerd over het onstaan, de doelstellingen en de resultaten van onze ‘ vrijwillige arbeid’. Uit de vele vragen bleek duidelijk dat er grote interesse was in het natuurbeheer in ons veenweidelandschap.

 

 

 

Aansluitend kon, tijdens een wandeling over het laarzenpad, nog enkele punten worden toegelicht.
De Stichting Kalverpolder heeft de belangstelling van de raadsleden zeer op prijs gesteld.

Ook de vakspecialisten Gemeente Zaanstad in de Kalverpolder

Op 29 september was het de beurt aan de afdeling Vakspecialisten Gemeente Zaanstad om zich te laten informeren over de ´successtory´ van onze polder. Met 27 (!) bezoekers was de Bunker behoorlijk gevuld. Els Lenting, nu Adviseur Natuur en Milieu, was en is bijzonder betrokken bij de Kalverpolder als geheel, maar vooral ook bij de totstandkoming van het grote opknapplan dat in de afgelopen 2 jaar is uitgevoerd.
De ontwikkeling van de Kalverpolder van verleden tot heden werd door Els in een presentatie uiteengezet.2015-09-29 15.24.38

 

 

Aansluitend is een vaartocht door de polder gemaakt. Dit gaf ieder de gelegenheid om het bereikte resultaat met eigen ogen te aanschouwen. Vanzelfsprekend werden door ons nog markante natuuraspecten toegelicht en vragen van het belangstellend publiek beantwoord.2015-09-29 16.29.23_resized

 

Is de roerdomp een blijvertje in de Kalverpolder?

De Kalverpolder is, ondanks de ligging vrij dicht bij bebouwing, een pareltje voor de vogelliefhebbers. En uiteraard voor de vogels zelf! Tijdens de vogeltrek, m.n. in het voorjaar, wordt de polder door veel soorten gebruikt als rust- en foerageerplek.
Op de plasdras gebieden kunnen soms honderden vogels worden gezien, zoals: grutto, kievit, tureluur, watersnip, kemphaan en diverse soorten plevieren.

In de broedperiode vestigen zich veel andere soorten. Bij een telling enkele jaren geleden werd vastgesteld dat er 64 soorten in de Kalverpolder broeden! Van klein (bijv. rietzanger) tot groot (bijv. grauwe gans).
Één vogel kon tot voor kort de Kalverpolder nog maar moeilijk vinden: de Roerdomp. Het icoon van laagveenmoeras. Maar daar lijkt nu definitief verandering is gekomen.
Vorig jaar werd deze schuwe reigersoort al enkele keren gespot. Ook dit jaar zien we roerdomp steeds vaker opvliegen of een slootje oversteken. In het riet is hij, door z´n schutkleur, vrijwel niet te ontdekken.
Het lijkt er nu op dat de roerdomp de Kalverpolder heeft ontdekt als goed foerageergebied.
Nu wachten op het eerste broedgeval…..

roerdomp

 

 

 

 

 

 

 


De lijsterbes in de Kalverpolder: pracht en pest!

Een kenmerk van een veenweidegebied is het feit dat bomen en struiken vrijwel afwezig zijn.Ieder jaar waait echter veel zaad van bomen(lijsterbes, berk, iep, etc.) de Kalverpolder in of wordt door vogels naar de polder verspreid.
Een belangrijk element in het onderhoud van de polder is het verwijderen van deze zaailingen. Op sommige plaatsen gaat dit om honderden zaailingen! Ieder jaar weer!
Als dit niet zou gebeuren, dan zullen de veenweides binnen enkele jaren weer dichtgroeien met struiken en (uiteindelijk) bomen. Dit proces wordt successie genoemd.
Aan de randen van de polder komt de lijsterbes uiteraard wel voor.
Er staat zelfs een bijzonder exemplaar tegenover de eerste brug van het Schanszichtpad!

In tegenstelling tot een gewone lijsterbes, die recht omhoog groeit, heeft deze lijsterbes een vrijwel perfecte bolvorm! In voor- en najaar is dit een bijzonder fraai gezicht! En de vogels en insecten hebben er ook baat bij.

 De Lijsterbes (Sorbus aucupária)16 Lijsterbes bloem 3_resized

Een lijsterbes is van verre te herkennen aan zijn stijve rechte takken die allemaal uit ėėn punt schijnen te komen en recht omhoog wijzen. Aan het eind van de twijgen in de winter vallen de grote eindknoppen op. Deze zijn leerachtig slordig behaard en hebben een glanzende, bruine kleur.
Stam: gaat geleidelijk over naar een groot aantal omhoog lopende takken.
Blad: gezaagd en veernervig, samengesteld met 15 blaadjes van 5cm lang.
Bloem: schermbloemig; bloeit in de maand mei.
Vrucht: bessen zijn in augustus – september prominent aanwezig. Bevatten zoetstof sorbitol: een alternatief voor suiker. De bessen bevatten veel vitamine c en smaken echter wrang, maar er is goed jam of drankjes van te maken.

De spreeuwen, lijsters en merels zijn dol op deze vruchten. Binnen twee dagen kan een boom helemaal leeg geplukt zijn. De naam ´lijsterbes´is dus zeer toepasselijk!lijsterbes
Ook zorgen de vogels, met hun uitwerpselen, voor verspreiding van de zaden. De inwerking van het maagzuur van het darmkanaal van de vogels laat het zaad gemakkelijker ontkiemen, maar komt vaak niet tot volwassenheid.

De lijsterbes is overal te vinden in parken tuinen en als straatboom, maar ook als pioniergewas in veengebieden, trilveen en veenmosrietland.16 lijsterbes winter 2_resized

(Foto: lijsterbes, Kalverpolder vanaf de brug van schans zichtpad bij plasdras gebied)

 

 

 

 


En wordt er nog gewerkt in de Kalverpolder??

Jan Dijvis legt uit wat er moet gebeuren

Vanaf 15 juni (einde broedseizoen) wordt er uiteraard weer volop ´gearbeid´! Aan de hand van het Beheerplan worden door Rolf Surink en Jan Duijvis iedere dinsdagochtend de taken verdeeld.
Perceel voor perceel wordt onder handen genomen. Riet en gras maaien, harken en op hopen zetten. Met de hulp van diverse machines( maaiers, lastpakkers, tractor, etc.) kunnen grote oppervlakten worden bewerkt.
Maar de machines kunnen pas het werk goed doen als het door een ploeg vrijwilligers wordt voorbereid! Iedere week zijn weer ca. 25 mannen, en (slechts) één vrouw in touw.
Een klein ploegje (de ´bramentrekkers´) is, gewapend met schop, bijl en zaag, constant bezig om bramen, boompjes en zaailingen te verwijderen.

In september troffen we op de dinsdagen vrijwel iedere keer erg slecht (= regen) weer. Door ook op de donderdagochtend, met een kleine ploeg, aan de slag te gaan kon getracht worden een achterstand in ons werk te voorkomen.
Als er weer een perceel ´schoon´ opgeleverd kan worden, dan geeft dat ons een prima gevoel en hebben we het kopje soep (tegenwoordig in goede handen van Jaap Stuurman) verdiend!

colofon jpg(in volgende editie wordt onze technische ploeg ´bijgelicht´)

 

 

 

 

13 jul

Kalverpoldernieuws zomer 2015

 

Activiteitenagenda 2015 Stichting Kalverpolder

15 augustus              Kalverpolderwandeltocht (met ´De Laatste Loodjes´)
24 oktober                Nacht van de Nacht
7 november              Natuurwerkdag

19 mei: taart in de bunker!fotoSOK(001)

Na een intensieve voorbereiding is op 19 mei j.l. de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) met Staatsbosbeheer (SBB) getekend. Riena Tienkamp en Erik van Gerrevink namens SBB hebben met Ron Sman, Henk Krook, Pieter Bleeker en Rolf Surink intensief overleg gehad over deze SOK. Ook Els Lenting, namens Gemeente Zaanstad heeft een stimulerende invloed gehad op de totstandkoming.
In de SOK, met een looptijd van 10 jaar, zijn heldere afspraken gemaakt over het zelfstandig beheer van de Kalverpolder door de vrijwilligers van Stichting Kalverpolder. De uitvoering van de werkzaamheden vinden plaats op basis van het door partijen overeengekomen Beheerplan.
Ook het gebruik van de huisvesting van de Stichting in ´de Bunker´ is in deze SOK geregeld.

Erik van Gerrevink, Henk Krook, Ron Sman, Riena Tienkamp en Pieter Bleeker

 Bij deze feestelijke gebeurtenis waren veel collega vrijwilligers aanwezig. Koffie met gebak lieten zij zich goed smaken!
Maar daarna….de schouders er weer onder!

Riena Tienkamp ondetekent namens SBB


Toelichting op de Samenwerkingsovereenkomst

In deze overeenkomst is beschreven dat Staatsbosbeheer en onze Stichting partners zullen zijn in het beheer en de zorg voor de Kalverpolder. De nu vastgelegde samenwerking leidt er toe dat een passend beheer van de Kalverpolder voor de komende jaren gewaarborgd is. Zeker na de uitvoering van de grote en kostbare opknapbeurt van de polder is het van belang dat ook het toekomstige beheer geregeld en gewaarborgd is. In de samenwerkingsovereenkomst, die voor 10 jaar geldt, zijn de intenties en inzet van beide partijen vastgelegd. De inzet van de stichting strekt zich uit tot alle vaarpercelen van Staatsbosbeheer in de Kalverpolder met een omvang van rond 32 HA. Ook is het onderhoud van het Laarzenpad(Schanszichtpad) door de stichting geregeld. Voor de inzet van de vrijwilligers en het materieel van de stichting is een jaarlijks te ontvangen  kostenvergoeding overeengekomen, waarmee de stichting in ieder geval een flink deel van de eigen kosten zal kunnen dekken. Tevens is het langdurige  gebruik door de stichting van de werkschuur ( ´de Bunker´) geregeld.

Riena en Ron felciteren elkaar met het bereikte resultaat

 Een belangrijk element in de overeenkomst is het Beheerplan voor de Kalverpolder dat voor meerdere jaren zal gelden. In dit Beheerplan zijn alle door onze stichting te beheren percelen beschreven. Voor elk perceel is aangegeven van welk beheerdoeltype sprake is. Een weidevogelperceel eist een ander beheer dan een rietperceel of een perceel met veel veenmos. In dit beheerplan is per perceel aangegeven of er beheer per 3 jaar of per jaar of zelfs meerdere keren per jaar dient plaats te vinden. In de overeenkomst is ook de planning en verantwoording geregeld.

Els Lenting, gemeente Zaanstad, heeft een stimulerende rol gespeeld

Els Lenting, gemeente Zaanstad, heeft een stimulerende rol gespeeld

 


Actieve deelname Stichting Kalverpolder aan Dialoogdag Provincie

Woensdag 17 juni werd voor de Provincie Noord-Holland de Dialoogdag, georganiseerd. Ruim 170 natuurvrijwilligers lieten zich in de Tolhuistuin in Amsterdam inspireren.

Centraal op de Dialoogdag stond ‘De Groene Tafel’. Onder de bezielende leiding van tafelheer Frénk van der Linden gingen actieve vrijwilligers, en vertegenwoordigers van terreinbeheerders (TBO’s), zoals Staatsbosbeheer en de Provincie in gesprek over onderwerpen als samenwerking tussen vrijwilligers en terreinbeheerders, groene stadsinitiatieven tegen klimaatverandering en hoe jonge vrijwilligers te werven.

Voor de discussies aan de ‘Groene tafel’ waren Rolf Surink en Ron Sman, namens Stichting Kalverpolder, uitgenodigd om hun zegje te doen over de samenwerking met hun terreinbeheerder en wat andere vrijwilligersgroepen hiervan zouden kunnen leren. Ook Els Lenting van Gemeente Zaanstad nam deel aan de discussie.

Ron Sman en Rolf Surink in het panel op de Dialoogdag

Ron Sman en Rolf Surink in het panel op de Dialoogdag

Het is nuttig dat dergelijke bijeenkomsten plaatsvinden, niet alleen om inspiratie op te doen, maar ook om contacten te verstevigen tussen betrokkenen op het gebied van natuurbeheer in de Provincie.

Ron Sman

 

 

Open Dag Stichting Kalverpolder

2015-06-14 10.31.54Zondag 14 juni heeft Stichting Kalverpolder weer de jaarlijkse Open Dag georganiseerd. Naast informatie over de polder en het werk van de Stichting, konden bezoekers stands van andere Zaanse natuurorganisaties bezoeken. De Vogelbeschermingswacht Zaanstreek, Kontakt Milieu Zaanstreek, Natuur- en Milieu Educatie waren op deze ´natuurmarkt´ goed vertegenwoordigd.2015-06-14 10.32.21 Voor de jeugdigen ( maar ook de volwassenen!) is het met een netje opvissen van slootleven toch altijd spectaculair. Flip Valk (NME) kan over watertorren, wantsen, larven, etc. een boeiende toelichting geven.2015-06-14 13.55.57

Daarnaast konden kinderen ook nog een eigen vogel- of vlinderhuisje timmeren.
En dan natuurlijk de vaartochten door de Kalverpolder! In iedere boot een gids van de vogelwacht mee. ( en dit jaar 3 x een roerdomp gespot!). Over de vaartocht, gecombineerd met een bezoek aan de Kooiakkers, zijn alle bezoekers altijd erg enthousiast! Op de Kooiakkers was door de ´bevlogen vrijwilligers´een mooie wandeling uitgezet met veel informatie over de diversiteit van het plantenleven op de Kooiakkers en in de polder.2015-06-14 11.19.28

Natuurlijk was er voor iedereen ´koek en zopie´ beschikbaar. Het weer hield zich redelijk, hoewel een zonnetje wel lekker zou zijn geweest.

Al met al weer een zeer geslaagde dag, met dank aan alle vrijwilligers voor hun inzet!
2015-06-14 10.32.39

Op 11, 12 en 13 mei heeft het Michael College weer de jaarlijkse natuurstage voor 2e klas leerlingen georganiseerd. Alle klassen waren in 4 groepjes van 7 of 8 leerlingen verdeeld, die excursie- achtige opdrachten moesten verrichten.

2015-05-12 13.26.27We troffen iedere dag mooi weer, met behoorlijk veel zon, maar soms met een flink windje.
Het startpunt was bij de Uitzichttoren waar de leerlingen eerst informatie kregen over de historie en de huidige status van de Kalverpolder. Vervolgens werd met 2 boten een tour door de Kalverpolder gevaren, waarbij de opdracht voor de leerlingen was zoveel mogelijk verschillende vogels te herkennen en te noteren.
zij werden hier bijgestaan door de leerkrachten en ´specialisten´ uit het Kalverpolderteam. bijzondere aandacht kregen de plasdras gebieden en de kokmeeuwenkolonie (waar op dinsdag de eerste jongen uit het ei waren gekropen).2015-05-11 14.29.24

Er ontstond natuurlijk wel ´wedstrijd´ welke  groep de meeste vogels had gescoord! het uiteindelijke record was 39, met fraaie soorten zoals de kleine plevier, snor, blauwborst, futen met jongen, bruine kiekendief, koekoek, etc., etc.

Na ruim een uur varen werden de leerlingen afgezet op de Kooiakkers, waar een nieuwe opdracht wachtte. daar ging het om het herkennen van diverse plantensoorten en he (microscopisch) onderzoeken van het waterleven.

2015-05-13 09.39.48Vanzelfsprekend is het nu de taak van de leerlingen om hierover een verslag te maken. voor dit doel werden onderweg aantekeningen gemaakt, maar ook de moderne media ingezet: met de mobiel telefoon werden veel foto´s en ook geluidsopnamen gemaakt.

Al met al kan het Michael College terugkijken op geslaagde dagen, waarbij de vrijwilligers van Stichting Kalverpolder en de Kooiakkers een succesvolle bijdrage hebben geleverd.

Stichting Kalverpolder ontvangt Stadexpeditie

Deelnemers aan de Stadsexpeditie in de Bunker

Deelnemers aan de Stadsexpeditie in de Bunker

Op 24 juni j.l. heeft Stichting Kalverpolder deelgenomen aan de, door Gemeente Zaanstad geïnitieerde, Stadexpeditie. Ca. 35 deelnemers hebben uitleg gekregen over de Kalverpolder en de rol van onze stichting.

In de presentatie werd een brug geslagen naar een presentatie van enkele leerlingen van het St. Michael College. Zij hebben enige tijd geleden een projectplan gelanceerd om het Michael energieneutraal te maken door de inzet van een biogascentrale. Hoofddoel is daarmee een ‘ duurzaamheids’ bewustzijn en -motivatie te creëren bij de leerlingen.

leerlingen Michael College in hun presentatie

aandachtig gehoor bij de presentatie van het Michael college

 

Centraal thema was het feit dat de Kalverpolder een grote hoeveelheid biomassa (bijv. gemaaid riet en gras)produceert, maar een probleem ervaart om dit te verwerken, terwijl deze biomassa wellicht zeer goed als brandstof in een biogascentrale kan worden toegepast.
De deelnemers hebben, na diverse vragen, enkele suggesties gegeven hoe dit project een kans van slagen kan krijgen.
Er is in ieder geval een basis gelegd voor een verder contact tussen het Michael en Stichting Kalverpolder op dit punt.

Opmerkelijk leven in de Kalverpolder:                              Sigarenmaker (Lupara Lucens)

De Sigarenmaker (Lipara Lucens)

De Sigarenmaker (Lipara Lucens)

Ook wel genaamd halmvlieg of sigaargalvlieg.
Eind mei-half juni komen deze vliegjes uit hun galkamertjes.De mannetjes vliegen van riethalm naar riethalm, op zoek naar een wijfje. Hij geeft een trillingsignaal; krijgt hij geen signaal terug, dan vliegt hij naar een volgende halm.
Als er bovenin zo’n riethalm een onbevrucht wijfje zit geeft ze een signaal terug: een echtcommunicatiemiddel dus.Na de bevruchting legt het wijfje haar eitjes op de stengel.
Het riet is dan nog jong. Na 1 -1.5 week komen de larven uit, ze kruipen naar boven. Slechts één bereikt de top, de anderen overleven niet.
De larve kruipt ‘s nachts tussen het opgerolde jonge blad, eet daarvan, en vreet zich uiteindelijk naar het groeipunt.
Nu vreet hij daarvan, het riet groeit niet verder in de lengte, de stengelleden schuiven a.h.w. in of over elkaar en vormen de sigaar. Daarboven zit de larve die zich door het groeipunt knaagt. Het eet zich naar het merg binnenin de sigaargal (omstreeks augustus).

de larve van de Sigarenmaker

de larve van de Sigarenmaker

De larve vreet een kamertje uit en draait zich om. Hij overwintert in de gal, in zijn kamertje. Een graag gevonden prooi voor pimpel -en baardmezen!

de Sigaar

de Sigaar

In de vroege lente verpopt  de larve en eind mei ontpopt het zich en komen de vliegjes uit hun galkamertjes. Later worden de lege gallen wel gebruikt als schuilplaats en broedkamer door de maskerbij. Deze verzorgt er na half juni haar larfjes met stuifmeel van o.a. kattenstaart.

 

 

 

Stichting Kalverpolder in het nieuws

dagblad zaanstreek 13.6.15Page1