13 feb

Kalverpoldernieuws, Editie 1 2019

Meedoen met NLDoetdag vrijdag 15 maart a.s.?

Ook in 2019 zal Stichting Kalverpolder weer deelnemen aan de NLDoetdag. Wil je een aantal uren de handen uit de mouwen steken voor de natuur? Stichting Kalverpolder voert onderhoud en beheer uit voor Staatsbosbeheer in de Kalverpolder.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 39835013_877012095821545_2241006706899288064_n.jpg
Handen uit de mouwen!

Op de eilandjes in de polder wordt gras en riet gemaaid, bramen en boomopslag verwijderd. Na een kop koffie vertrekken we naar één van de percelen. Daar gaan we het gemaaide materiaal harken en afvoeren.
Meld je dan aan via deze link: https://www.nldoet.nl/klus/handen-uit-de-mouwen-de-kalverpolder

Schanszichtpad langere tijd afgesloten

In de vorige nieuwsbrief bent u al geïnformeerd over het feit dat het Schanszichtpad is afgesloten vanwege de slechte staat van de 4 bruggen. Op initiatief van Staatsbosbeheer is Inmiddels overleg opgestart tussen Staatsbosbeheer, Gemeente Zaanstad, Stichting Zaanse Schans en Stichting Kalverpolder.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 46104917_932223860300368_5108894006960455680_n.jpg
toegang Schanszichtpad afgesloten


Hierin is duidelijk geworden dat vervanging van de bruggen de enige correcte benadering is om het pad weer veilig te kunnen gebruiken. Op dit moment worden inventarisaties uitgevoerd zodat binnenkort het overleg over de financiering en realisatie van deze vervanging kan worden opgestart.
Het is wel duidelijk dat dit de nodige tijd zal vergen en dat een langdurige afsluiting van het pad onvermijdelijk is.

Libellenonderzoek Kalverpolder

Dat in de Kalverpolder veel vogelsoorten voorkomen is wel bekend en daar hebben we in de Nieuwsbrief vaker aandacht aan gegeven. Maar natuurlijk is er ook aandacht voor andere diersoorten, zoals (woel)muizen, hazen, de vos en de (helaas slinkende)verscheidenheid aan insecten.
In de moeraspercelen zien we regelmatig verschillende soorten van de iconische libelle rondvliegen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is BrachytronPratenseMale.jpg
Glassnijder Libel


In 2018 heeft Hans Boerma, lid van de Nederlandse Vereniging van Libellenstudie voor Staatsbosbeheer een inventarisatie uitgevoerd.
In 2014 zijn vispaaiplaatsen aangelegd en het was interessant om vast te stellen hoeveel en welke libellen daar nu voorkomen.
Hans Boerma heeft op 3 data zijn onderzoek uitgevoerd.
Uit het verslag:

Uit mijn onderzoek is gebleken dat de meeste libellen waargenomen werden op plaatsen waar de oevervegetatie laag is. Op Traject 1 waren dat 3 open plekken in de rietvegetatie. Hier werden de meeste libellen waargenomen. Op Traject 2 was er maar 1 open plaats. Omdat Libellen en juffers zonnewarmte nodig hebben om hun lichaamstemperatuur op peil te houden, en alleen open plekken in de vegetatie veel zonnewarmte ontvangen is dit logisch gedrag.  Omdat bij Route 4 aan de zuidzijde de vegetatie wel laag was had zich in deze sloot een mooie (onder)watervegetatie ontwikkeld. Langs Route 4b, met de mooiste vegetatie, waren dan ook 9 soorten aanwezig waaronder de typische laagveensoort “de Glassnijder” en op de drijvende vegetatie “de Grote Roodoogjuffer”.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 4232e136-9e73-433c-adcb-997a2568304a.jpg
Viervlek Libel

In totaal zijn dus 9 soorten aangetroffen. Naast de hierboven genoemde soorten o.a. ook nog de algemene soorten Viervlek en Gewone Oeverlibel.

Nacht van de Nacht: weer uitverkocht!

Op de heenweg naar onze Bunker, fietsend op de Julianabrug, zag ik een prachtige regenboog over de Zaan. Dit bleek de voorbode te zijn voor een mooie avond. Koud maar droog en helder. 500 Kaarten waren er verkocht en dus was het evenement uitverkocht. Vele activiteiten vonden plaats op en om de Zaanse Schans. Onze vrijwilligers hebben de werkschuur omgebouwd tot een ieniemini theater. De NvdN kon beginnen. Vanaf de Schans kon men een kleine vaartocht door de nachtelijke Kalverpolder maken. Deze tocht eindigde bij de “Bunker”.
Hier traden op Reinier Voet&Pigalle44. Evenals vorig jaar was dit optreden van hun “Gipsy Jazz” band weer een succes. De bezoekers in de Bunker konden hier gebruik maken van koffie, thee, warme chocolademelk en frisdrank. Gezien de temperatuur, zeeeer fris, was de chocolademelk favoriet. In totaal ging er 18 liter doorheen. Na afloop ging iedereen tevreden naar huis. Wij, de vrijwilligers, gingen nog even “evalueren” in Restaurant de Kraai. Hier trad de a capella groep S.P.A.M op (close harmony ). Zeer gezellig! Op naar volgend jaar 26 oktober 2019. (tenminste als het fenomeen Zomer/Wintertijd blijft bestaan!)

Scheepsaverij

Op dinsdag 30 oktober na de Nacht van de Nacht weer gewoon aan het werk. Tot grote schrik van Rolf die de dag er voor nog even in de Bunker ging kijken bleek de veerboot op de bodem van de sloot te liggen. Kennelijk was in het donker van de NvdN op een of andere wijze de loosklep geopend waardoor de boot vol was gelopen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 45153561_920961328093288_3753351398620659712_n.jpg


Gelukkig is het ter plaatse tamelijk ondiep dus de reling stak nog boven water uit.
Dus klep weer dicht, dompelpomp er in en binnen no-time was de boot weer droog en konden we aan het werk.
Daarna liep de boot bijna weer vol van de overvloedige regen op deze werkdag……


Nieuwe oude Zaagmachine

Het (voor)bereidend werk voor het nieuwe botenhuis betekent dat onze timmerploeg veel werk heeft en veelvuldig gebruik maakt van de zaagmachine. Daarvoor werd een tamelijk antiek model gebruikt met feitelijk onvoldoende veiligheidsvoorzieningen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 46507852_938640592992028_8865871281396908032_n.jpg
de nieuwe zaagbank


We waren dan ook verheugd dat onze vrijwilliger Fons Dorjee een moderne ‘weinig gebruikte’ zaagmachine ter beschikking had.
Het zagen van alle benodigde spanten voor het botenhuis gaat nu als een zonnetje!


Kalverpolder meets Hembrug

Op uitnodiging van Will Reidinga, collega vrijwilliger van Stichting Kalverpolder, heeft een rondleiding over het Hembrugterrein plaatsgevonden. Will is ook vrijwilliger bij het Zaans Museum en hij verzorgt deze rondleidingen voor het ZM.
Met een groep van 20 vrijwilligers (incl. wat aanhang) van Stichting Kalverpolder hebben we 2 uurtjes over dit uitzonderlijke en interessante, voormalig militaire terrein gedwaald. Ondanks het regenachtige weer wist Will er toch een boeiende tocht van de maken.
Een opwarmertje bij Lab44 was wel noodzakelijk……
We bedanken Will voor dit initiatief!

Krabbescheer: beschermde waterplant

In de Kalverpolder zien we steeds meer Krabbescheer (stratiodes Aloides). Sommige slootjes kunnen deels dichtgegroeid zijn met deze waterplant. Het is een teken van een goede waterkwaliteit.
De plant wordt 15-40 cm hoog en zit deels onder water. Het zijn drijvende planten met een bladrozet.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 43736164_908129366043151_8013326122886365184_n.jpg
Krabbescheer


Krabbenscheer heeft een groot drijfvermogen. De soort is meestal zeer talrijk vertegenwoordigd op haar groeiplaatsen. Wateren kunnen in een enkel groeiseizoen volledig met krabbenscheer dichtgroeien, doordat de plant zich vegetatief vermeerdert met behulp van uitlopers.
Krabbenscheer bloeit van mei tot juli met witte bloemen., die boven het water uitsteken.

De plant kent een unieke cyclus door het jaar heen: in de winter verblijven planten op de bodem van de wateren waarin zij groeien. In het voorjaar, wanneer de fotosynthese weer op gang komt, vormt de plant nieuwe bladeren met cellen die met gas gevuld zijn waardoor het drijfvermogen van de plant toeneemt en hij naar de oppervlakte omhoog komt. Alleen drijvende planten, met boven het water uitstekende bladeren, kunnen bloeien. In het najaar vullen de cellen zich weer met water en zinkt de plant naar de bodem. Krabbenscheer vervult een belangrijke functie bij het verlandingsproces in wateren in het laagveengebied.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 43505837_908129389376482_1131992047369060352_n.jpg
Helder water met krabbescheer


Dichte vegetaties krabbenscheer worden als nestplaats gebruikt door vogels als de zwarte stern. Ook andere dieren als de gerande oeverspin, (Dolomedes fimbriatus), die prooien onder water vangt, worden vaak op deze plant aangetroffen. Zelfs enkele zeldzame insecten zijn aan krabbenscheer gebonden zoals de groene glazenmaker Aeshna viridis en het lichtmotje Parapoynx stratiotata

Kraantje volop in gebruik

Na veel oefenen is het kraantje met de rietgrijper ‘officieel’ in gebruik genomen. Het is gestationeerd op een perceel waar al het gemaaide materiaal, gerooide bramen en boompjes, per boot naar toe wordt gebracht. Daar wordt het op hopen gezet, die verder kunnen composteren.
Het grote voordeel is dat er op de andere percelen in de polder geen nieuwe riethopen meer ontstaan. Naast het feit dat dit geen fraai gezicht is, zorgt het ervoor dat er minder kans is op o.a. bramengroei. Als een riethoop composteert, dan ontstaat er een rijke voedingsbodem voor m.n. bramen.
Via de link hieronder kunt u een video bekijken hoe dit in z’n werk gaat.

De Happershow!!!

Posted by Kalverpolder Stichting on Tuesday, October 23, 2018

Tot slot: Genieten van de Kalverpolderluchten !

25 nov

Kalverpoldernieuws 2018 editie 3

Afsluiting Schanszichtpad

Ondanks eerdere reparaties is de conditie van de 4 bruggen in het Schanszichtpad, naar het oordeel van de eigenaar Staatsbosbeheer, te slecht om nog verantwoord te kunnen gebruiken.
Met ingang van 7 november j.l. is het pad tot nader order gesloten voor publiek. Het pad is aan beide zijden met een hek afgesloten. Er is een informatiepaneel op aangebracht.
Op korte termijn zal met diverse betrokken organisaties een overleg gestart worden over een eventuele vervanging van  inmiddels 15 jaar oude bruggen.

Het Schanszichtpad wordt door Zaankanters én toeristen intensief gebruikt. Wij hopen dan ook dat de afsluiting niet al te lang gaat duren.

Nieuwbouw botenhuis

boten zonder botenhuis

In de vorige editie van de Nieuwsbrief hebben we al bericht dat ook de fundatie van het  botenhuis in zeer slechte staat verkeerde en dat tot vervanging van de palen is besloten. Aanvankelijk was het idee om de bestaande palen door te zagen en nieuwe palen onder het bestaande botenhuis te plaatsen.

Dat bleek echter een gecompliceerde en daardoor kostbare  benadering te zijn. Daarom is besloten om het hele botenhuis te demonteren en na een slaan van nieuwe palen weer opnieuw op te bouwen. Een hele klus voor onze ‘Bunkerploeg’ dus!

het botenhuis deels ontmanteld

 

De palen worden door een heibedrijf geleverd en geplaatst. Dat gaat in januari gebeuren.
daarna kan weer met de opbouw worden begonnen. Inmiddels worden door onze timmerploeg al constructiedelen gemaakt.

Souptime!

De Bunkersoep is inmiddels legendarisch in de Zaanstreek en omstreken….
Zomer en winter wordt de soep (meestal) door Jan Duijvis zelf, met soms onnavolgbare ingrediënten, gefabriceerd. Door Jaap  wordt de soep tussen 12 en 12.30 uur opgediend. Niet te heet….precies goed!

Jan dient op uit de soepgamel

Het gebeurt regelmatig dat bij mooi weer een ploeg tussen de middag in het veld blijft. Dan moet er door de middagploeg dus soep meegenomen worden. Dat werd dan meestal een gekluns met thermoskannen en dat is lastig schenken….

 

 

Jan heeft een 2e hands, doch nette legergamel, op de kop getikt. De soep blijft nu prima op temperatuur en kan, in het veld, met gebruik van een soeplepel worden opgediend.
Weer een (kwaliteit)stap vooruit!!!

warme soep op een hete dag

Gevarenzone….

Deze zomer was uitzonderlijk droog en warm. Er liggen heel wat zweetdruppels in de Kalverpolder…..Dit heeft natuurlijk ook effect op de natuur. En wel heel nadrukkelijk voor onze ‘werkomgeving’.
Op dinsdag 7 augustus werd, bij het openen van het hek naar ons terrein, opgemerkt dat een dikke tak van een boom was gebroken en gevaarlijk over de ingang hing.  Dus actie was direct noodzakelijk! Een uur later was de tak al uit de boom gezaagd. Gevaar geweken!

Loek Vlaanderen geeft in de volgende tekst nog een verdere uitleg over het fenomeen ‘takbreuk’:
Populieren hebben een slechte naan met name de Canadese  ‘Robusta” gaf de boom bij beheer helaas een negatief imago. Wegens de takbreukgevoeligheid en (daardoor)het gevaar voor de omgeving. Het gaat niet alleen om breukgevoelig bij storm, maar juist ook in heel droge perioden en soms daarbij de ernstige risico’s. Welke boomsoorten gaat het precies. Op 7 augustus  zag ik een takbreuk op een grauwe abeel op de Kalveringdijk, recht boven de ingang van het terrein van Stichting Kalverpolder(zie foto). In het verleden takbreuk waargenomen van een eik. Helaas is er geen statistische informatie over en ook geen landelijke registratie van schade gevallen door Canadese populieren. Het is niet te zeggen of de ene boomsoort echt gevaarlijker is dan de andere. Het anti populieren beleid  om een variant  van de Canadese ‘Robusta’ vinden we te vergaan, liever zien we er een andere populierensoort voor terug. Al was het maar om een heksenjacht op populieren te voorkomen.

10e Kalverpolderwandeltocht

Op18 augustus alweer de 10e Kalverpolderwandeltocht. De dag begon zwaar bewolkt hetgeen het ergste deed vermoeden. Maar deze vermoedens bleken ongegrond!
De lucht klaarde wat op en onder een lichtbewolkte hemel en af en toe een matig zonnetje beloofde het een mooie wandeltocht te worden. De wandel vereniging “De Laatste Loodjes” had weer 4 mooie routes uitgezet.
Het totaal aantal deelnemers is niet bekend maar de schatting is zo tussen de 4 en 500 deelnemers, jong en oud, afkomstig uit alle delen van ons land.
De stempel- én rustpost van de Stichting Kalverpolder is door 275 personen bezocht. Hier kon men zich te goed doen aan koffie, thee, een koek van het Zaanse Bakkertje en diverse frisdranken. Het Zaanse Voetveer was voor de wandelaars op vertoon van hun wandelkaart gratis.


De vrijwilligers van zowel het Voetveer en de Stichting Kalverpolder hebben de hele dag wandelaars en toeristen overgezet.
Wij kijken weer terug op een geslaagde wandeldag!
Op naar de 11e in 2019!

Verslag van zomaar een werkdag in de polder: 21 augustus

Het beloofd een mooie dag te worden. Licht bewolkt af en toe zon en zo’n 23 a 24 graden.
En, Ook niet onbelangrijk, een hoge vochtigheidsgraad wat weer tot gevolg had dat we het allemaal zeeeer warm hadden.
Na een rustige tocht kwamen we aan op perceel 5G. Allemachtig, wat stond hier een riet. Het was een landje vol veenmos en veel riet, heel veel riet. Met drie maaimachines gingen we onze “vijand” te lijf. In no time hadden we allemaal een natte rug!!!
Het was weer eens wat anders te lopen op een echt drassig landje. Dus, niet al te vrolijk springen want dan ga je er door heen. Het verschil tussen land en water was nauwelijks te zien en zo kon het gebeuren dat de motormaaier te water raakte. Ook hier bleek weer, vele handen maken licht werk. In een mum van tijd stond het gevaarte weer op het droge en deed t ook nog. 

 

Marja trof, een voor de Kalverpolder, zeer zeldzame paddenstoel aan. Nadat Ron van ’t Veer, ecoloog,  die o.a. ook botanisch onderzoek doet voor Staatsbosbeheer, de foto had gezien bleek het de Zwart wordende Wasplaat te zijn.

Het paarsachtige bloempje is de Moerasandoorn. De lunch werd weer in het veld gebruikt.
En zowaar, Dirk werd door een wesp gestoken waarna Jan adequaat optrad door onmiddellijk ons “wespensteek uitzuig apparaat” ter hand te nemen en te gebruiken waardoor Dirk weer verder kon.

Uiteindelijk was zo rond 14.00 uur het grootste gedeelte van het landje schoon!

Een molen(tje) erbij in de Kalverpolder

In de Zuidoosthoek van de polder( aan de dijk bij de Hercules) ligt een perceel wat tijdens het ‘grote opknapproject’ van enkele jaren geleden tijdelijk is gebruikt als baggerdepot. Daarna is het geëgaliseerd en opnieuw ingezaaid.
Het bleek echter nadien te nat te blijven om schapen op te laten lopen of te maaien. Er stond altijd al een pompinstallatie met zonnepanelen, maar die functioneerde niet (voldoende). 
Bij Staatsbosbeheer bleek nog een authentiek houten watermolentje beschikbaar te zijn! Deze was in een mum van tijd geïnstalleerd en op 28 augustus is het molentje in gebruik gesteld.
Is de Kalverpolder weer een stukje mooier!

Purperreiger gespot (voorgrond)

Op de terugweg werd nog een purperreiger gespot (de eerste keer in de Kalverpolder?)
Zo kon de dag niet meer stuk!

 

 

De jaarlijkse vrijwilligersavond

Op 7 september was er weer de jaarlijkse bijeenkomst voor de vrijwilligers, eventueel met partner, van Stichting Kalverpolder. Ook dit jaar weer voortreffelijk georganiseerd door Jan Duijvis.
De voorbereidingen overdag werden nogal beïnvloed door stormachtig en regenachtig weer (hoezo mooie zomer….?). Vooral het opzetten van de grote partytent kostte nogal wat moeite.
Ook dit jaar was de keuze gevallen op de Italiaanse keuken. De Italiaanse traiteur Damiano te Krommenie had weer goed zijn best gedaan. Heerlijke Italiaanse gerechten mooi gepresenteerd in onze houtafdeling. Een aantal dekselse jongemannen hadden het uitserveren van de diverse gerechten op zich genomen!!! Geen Italiaanse omgeving maar het feest was er niet minder om. Er was voldoende voor iedereen! Ook de drankjes smaakten heerlijk.
Kortom een mooie avond die een nogal nat einde had. Het regende behoorlijk ( net als vorig jaar!!!)
De plaatjes spreken voor zich!

Een nestje gevonden

Zoals eerder bericht broeden er in de Kalverpolder ca. 60 verschillende vogelsoorten. Vooral de kleine rietvogels zijn goed vertegenwoordigd. Toch vinden we maar zelden in nestje in het riet.

nest van Kleine Karekiet

 

 

Dat komt waarschijnlijk omdat in het moerasbeheergedeelte maar 1 x per 3 jaar wordt gemaaid en dat we doorgaans veel rietkragen laten staan.
In september vonden we toch een mooi intact nestje van de kleine karekiet. Dit kleine vogeltje hangt zijn nestje ca. 50 cm boven de grond in enkele rietstengels. In 2017 zijn 54 (!) broedterritoria geteld van dit vogeltje.

 

 

Pech in de polder

Iedere week gaan we met zo’n 35 man/vrouw aan de slag in de Kalverpolder. Vele handen maken licht werk…..maar voor het echt zware werk (en ‘meters maken’) hebben we al enkele jaren een trekker.
Hiermee kunnen we maaien, gewierst maaisel opschuiven, voren trekken, etc. . Met andere woorden: we kunnen bijna niet zonder!
Maar dan toch slaat een keer het noodlot toe: pech.
Op 25 september begeeft de aandrijving van de trekker het, terwijl we in de polder aan het werk zijn. En dan moet de trekker natuurlijk wel naar de Bunker vervoerd worden. Dat is een heel gesleep. Gelukkig is dan weer mankracht voldoende beschikbaar en kan de trekker met een lastpakker worden gesleept.

 

Achteraf bleek dat er toch een fikse (en kostbare) reparatie noodzakelijk was. We hebben de trekker uiteindelijk 3 weken moeten missen.

 

Weeskind in de Kalverpolder (?)

In de Nieuwsbrief van Groende Vrijwilligers(Landschap Noord-Holland) van 4 september stond dit artikel van Peter Mol:
Op bezoek gaan bij natuur beherende vrijwilligers is leuk omdat je weer eens in een mooi gebied komt maar vooral omdat je een bepaalde passie, een drang om meer van de natuur te willen leren deelt. Donderdag 23 augustus stond ik na een bezoek aan de Stichting de Kalverpolder op het punt om naar kantoor te gaan. Op de muur van het beheergebouw (een stal die de vrijwilligers zelf hebben omgebouwd) zat een grote bruine nachtvlinder. Als de vlinder even op vloog, was een felle rode achtervleugel met zwarte banden te zien. “Dat moet een rood weeskind zijn”, zei ik terwijl Rolf Surink van Stichting de Kalverpolder een foto nam.

Rood Weeskind

Terug op kantoor ontving ik een enthousiaste mail van Rolf: “Ik heb nog even nagezocht wat voor vlinder het was en inderdaad het was een rood weeskind. En weet je waarom deze nachtvlinder zo heet, omdat het rood met de zwarte banden van de achtervleugel, die bij het vliegen zichtbaar wordt, mensen vroeger aan het uniform van de Amsterdamse weeskinderen deed denken (zie schilderij van Max Liebermann hieronder). Dat is ook rood met zwart zoals het Amsterdamse wapen. Het rood weeskind komt af op bloedend hout van populieren of wilgen. Dat zijn ook de waardbomen voor de rupsen. En laat bij ons beheergebouw vorige week nou net een grote tak uit een populier zijn gewaaid.”

Dit is het enthousiasme en de leergierigheid waar ik zo van houd. Mijn dag kon niet meer stuk. 2018 blijkt trouwens een super jaar te zijn voor het rood weeskind. Let deze nazomer op, want nachtvlinders als het rood weeskind, maar ook het huismoedertje of de grote beer (wat een mooie namen allemaal) fleuren die behoorlijk op. Peter Mol

Einde Kalverpoldernieuws 2018 editie 3

              

27 feb

Kalverpoldernieuws editie 1 2018

Kalverpoldervrienden,
In deze editie alweer een terugblik op het laatste kwartaal van 2017. Het eerste volle jaar na ons jubileumjaar 2016 zit er al weer op!
En we hebben niet stilgezeten! Stichting Kalverpolder blijft zich ontwikkelen en groeien. We sluiten het jaar af met 51 actieve vrijwilligers……dat betekent dus nog steeds een groeiend enthousiasme om de handen uit de mouwen te steken voor de natuur en specifiek voor onze geliefde polder!
Met als gevolg:

Record aantal werkers op 31 oktober

Op onze wekelijkse werkdag, dinsdag, druppelen de vrijwilligers vanaf 8 uur binnen. eerst even een bakkie koffie (en vaak een verjaardagstraktatie….). Langzaamaan raken alle stoelen bezet. Even bijpraten over de afgelopen week tot dat Jan Duijvis kort voor negenen dit ruw verstoort met een uitdagende taakverdeling om vervolgens iedereen met enige dwang naar de boten te dirigeren….
Op 31 oktober viel ook Jan wel even stil! In de Bunker hadden zich 42 (!!) gemotiveerde vrijwilligers verzameld (en we hebben maar 40 stoelen!). Een absoluut (fantastisch)record!
Er is werk genoeg voor iedereen, maar het levert natuurlijk wel wat logistieke hoofdbrekens op om iedereen, per boot naar de diverse percelen te vervoeren.

Boot van de buurman

Stichting Kalverpolder heeft 3 boten, waarvan één (de ‘veerboot’) voor personenvervoer. De 2 andere boten zijn voor materiaalvervoer, met daarnaast ook enkele vrijwilligers.
De helpende hand kwam van onze buurman Gerard Wijma. Gerard heeft zijn boot(met buitenboordmotor), geschikt voor personenvervoer, aan Stichting Kalverpolder geschonken! Dat is een genereus gebaar waarvoor wij hem hartelijk danken.

Weer een mijlpaal: de Carport gereed!

Door de geleidelijke uitbreiding van ons machinepark werden onze mogelijkheden om de apparatuur op te bergen steeds lastiger. De trekker, maaimachines en lastpakkers worden altijd in onze ‘garage’ achter slot en grendel gestald. Daarnaast staat de ruimte nog vol met gereedschappen en allerlei machine- onderdelen (strailer, maaibalken, bosmaaiers).
De zitmaaier, in 2017 aangeschaft, kon er echt niet meer bij en moet iedere week noodgedwongen in de houtwerkplaats in en uit worden gereden.

Begin 2017 is dan ook besloten om een ‘carport’ te bouwen. Dit is een forse schuur, waarvan de voorzijde open is. Piet van Nugteren is direct aan de slag gegaan met ontwerp, begroting en vergunningsaanvraag. In het voorjaar is met de bouw begonnen.
In een eerdere Nieuwsbrief is dit al een keer aan de orde geweest. Het hele proces is ook op onze Facebook pagina te volgen geweest.
In de afgelopen periode werd de schuur voorzien van een pannendak en een oprit.
De carport zelf is gebouwd met hout van de houtzaagmolen Het Jonge Schaap.

 

Op 28 november kon de carport, zonder verdere plichtplegingen, in gebruik genomen worden. De ruimte wordt gebruikt voor de, niet kwetsbare, machineonderdelen, de aanhanger en allerlei aanverwante zaken.

Hachelijk momentje…..

De Kalverpolder is een waterrijk gebied. Na een regenachtige periode willen ook diverse percelen nog wel eens ‘overlopen’ en heel drassig worden . Het werken is de polder is dan ook vaak een balanceren op het randje van nat en droog. En soms gaat het dan maar net goed…..
In november was een maaimachine half in het veen weggezakt. Dat levert wel even een mooi plaatje op maar er moet onmiddellijk handelend worden opgetreden aangezien hij anders verder in het veen zakt. Gelukkig kon Jan de Rooij de machine op eigen kracht nog verplaatsen, voordat we het met touwen er uit moesten trekken.

Nacht van de Nacht: uitverkocht!!

Op zaterdag 28 oktober is dit jaarlijkse evenement weer bijzonder succesvol verlopen.
In tegenstelling tot de weersverwachting bleef het de hele avond droog!
Ruim 500 mensen hadden zich voor deze avond aangemeld. Uitverkocht!!
Net als ieder jaar kon er vaartochten worden gemaakt in het pikkedonker door de Kalverpolder.
Slechts op enkele punten waren door de vrijwilligers van Stichting kalverpolderstormlantaarns opgehangen.  Met 4 boten (dit jaar ook de Koeienboot van Pieter Duijn) konden gasten een vaartocht door de polder maken

die eindigde bij de werkschuur (de Bunker).
Diverse bewoners van de Zaanse Schans stellen hun huizen open voor knusse huiskamerconcerten. Ook in het Zaans Museum deed weer mee met een ‘ Prikkel je zintuigen’ tour.  Op het Laarzenpad spannende voorstellingen door  toneelschool ‘de Trap’ uit Amsterdam.
Organisator Nacht van de Nacht Lisette Janssen van Stichting de Zaanse Schans kijkt uit naar deze zaterdagavond: “Wat ooit begon als kleinschalig, is uitgegroeid tot een evenement dat niet meer is weg te denken in de Zaanstreek”.


Bij ons in de Bunker was er ditmaal een optreden van het Gipsy Jazz kwartet o.l.v. Reinier Voet. Twee dames, viool en contrabas, en twee heren op gitaar en ritmegitaar gaven de hele avond prachtige optredens met mooie muziek. Dit alles werd onder het genot van koffie, thee, warme chocolademelk en/ of frisdrank, door een massaal opgekomen publiek zeer gewaardeerd. Na afloop van de avond werd er nog even na geborreld in restaurant De Kraai. Wat ons betreft volgend jaar weer!!! 

Code Rood in de Kalverpolder

Natuurlijk is het wel eens voorgekomen dat we ( op een dinsdag) niet in de polder aan het werk konden. Dan is de oorzaak altijd dat er (te veel) ijs is om te varen en dat we het niet kapot willen varen om schaatsplezier te bederven. Dat is in de afgelopen vijf jaar maar 2 of 3 keer gebeurd.

Op maandag 11 december kwam het KNMI echter met een code rood waarschuwing voor hevige sneeuwval, waarop vrijwilligerscoördinator Jan Duijvis niets anders kon doen dan het werk op voorhand af te gelasten.

En ‘s avonds en ‘s nachts is er inderdaad een flink pak gevallen. Dat was dus niks geworden om te werken! Het was wel wat frustrerend om te zien dat het dinsdag prachtig zonnig weer was ! Onze ‘huisfotograaf’ Joop Stokkink kon het dan ook niet laten om een paar fraaie Klaverpolderfoto’s te maken……

In de prijzen bij de Postcode loterij!

Via Landschap Noord Holland stelt de Nationale Postcode Loterij ieder jaar € 5000 beschikbaar voor gemotiveerde natuurprojecten in onze provincie. Per project maximaal € 500.
Stichting Kalverpolder heeft een motivatie ingediend voor de aanschaf van 3 veiligheidsuitrustingen voor 3 vrijwilligers van de bramen- en bomenploeg, bestaande uit een hoogwaardige spade, speciale werkhandschoenen en een veiligheidsbril.
Het gebruik van gereedschappen (spade, bijl, boomzaag) bij het verwijderen van bramen en bomen moet op een veilige wijze kunnen gebeuren. Dus naast een goede instructie is een optimale kwaliteit van het gereedschap noodzakelijk.
omdat onze ploeg in korte tijd is uitgegroeid naar 6 á 7 personen was uitbreiding van materiaal dan ook hard nodig.
Wij waren dan ook blij verrast dat wij, op basis van onze begroting, een schenking ontvingen van € 430,00. Top!
De materialen zijn inmiddels al volop in gebruik.

Broedvogeltellingen in de Kalverpolder

Al vanaf de jaren 80 worden, met een onregelmatige interval, broedvogeltellingen uitgevoerd in de Kalverpolder. Vanaf 2000 tot en met 2013 gebeurde dat intensiever: 6 keer. In 2016 heeft weer een broedvogeltelling plaatsgevonden. De werkzaamheden m.b.t. het Opknapplan waren echter nog in volle gang. Het was dan ook interessant om te zien of er in 2017 hiervan (al) effecten zichtbaar waren. Vandaar dat ook in 2017 een telling is uitgevoerd.
Onder (bezielende) leiding van Ab van Dorp, boswachter Staatsbosbeheer, hebben Rolf en John de inventarisaties in 2016 en 2017 uitgevoerd. In een periode van 13 weken wordt, één dag in de week, alle broedvogelterritoria  van alle vogels in de polder vastgesteld en vastgelegd. Dat gebeurt, vanaf zonsopgang, in een bootje(van Rolf) met elektrische motor.

Het vaststellen van een territorium gebeurt in de regel door het waarnemen van een zingend mannetje. Hét teken dat er sprake is van een (broed)territorium. Meestal wordt de vogel alleen gehoord, maar vaker ook gezien.
Alle gegevens worden door Ab in een landelijk systeem van SOVON digitaal verwerkt, waarna een specifiek softwaresysteem de broedvogellocaties en aantallen berekend.

Ab heeft de uitkomsten (en conclusies) in een indrukwekkend monitoringsrapport verwerkt (in de Bunker aanwezig). Dit rapport laat o.a. zien dat er in 2016 60 verschillende vogelsoorten broedterritoria hadden. In 2017 zijn ook 60 soorten vastgesteld! Dat zijn echter niet altijd dezelfde soorten.  In grote lijnen is er dus sprake van een stabiel aantal soorten. Per soort kan het aantal territoria dus wel verschuivingen laten zien.

Hoogtepunt in 2017 was de vaststelling van een bruine kiekendiefnest, waarvan uiteindelijk 4 jongen zijn geringd en uitgevlogen. In 2016 was echter ook vastgesteld dat er wel een kiekendiefnest aanwezig was, maar de uitkomst was niet vastgesteld.

Voor wat betreft de typische weidevogels(grutto, tureluur, kievit en scholekster) kan vastgesteld worden dat ook de Kalverpolder de landelijke neergang wordt gevolgd. Als echter in ogenschouw wordt genomen dat het aantal hectare echte veenweides feitelijk is afgenomen, dan is het weidevogelbestand toch nog alleszins redelijk te noemen.
Omdat een deel van de polder nu bestaat uit moerasvegetatie (o.a. riet) zijn is het rietvogelbestand sinds de jaren 80 logischerwijs sterk toegenomen.
Ook in de landelijke trend is de toename van het aantal ganzennesten te noemen.

Enkele kenmerkende uitkomsten:
– de meest talrijke broedvogel(aantal territoria): de grauwe gans (109)
– ‘second best’ : de rietzanger (71)
– sterke toename: de krakeend (45) en graspieper (16)
– sterke afname: de wilde eend (56)
– waar zijn we blij mee: de kiekendief(1) en de blauwborst (15)
– wat vinden we jammer: géén zomertaling (net niet voldoende waarnemingen)
– wensen voor 2018?: watersnip, kemphaan, veldleeuwerik

10 nov

Kalverpoldernieuws 2017 editie 4

 

Een nieuw seizoen van start, meer vrijwilligers

Hoewel ieder jaar natuurlijk op 1 januari begint is dat voor ons werk in de Kalverpolder toch ‘gevoelsmatig’ anders. 15 Juni is het broedvogelseizoen afgelopen en kunnen de vrijwilligers weer in de polder aan de slag. 
Het beheerplan wordt er weer bijgepakt, het werk verdeeld en de boten vullen zich weer met mensen en materieel. Een beetje als koeien in de lente…..
Het enthousiasme om in de Kalverpolder mee te werken is dan ook groot. We hebben weer 2 mijlpalen bereikt: 
de 50ste vrijwilliger heeft zich aangemeld en op dinsdag 5 september waren er voor het eerst 40 vrijwilligers paraat!
 
Met zoveel inzet kunnen we in het nieuwe seizoen weer meters maken! De voortgang en resultaten kun je iedere week volgen op onze Facebook pagina.

Facebook Stichting Kalverpolder
Ook als je zelf géén lid bent van Facebook kun je ons toch volgen. Door op onze website op de Facebooklink te klikken kom je op de Facebookpagina van Stichting Kalverpolder.
Altijd een  goed verhaal en…..mooie foto’s!

Interessante video over vrijwilligerswerk in de natuur

Tijdens de Open Dag van Stichting Kalverpolder heeft Sarah Vermoolen( van Zaanse Verhalen en Platform aan de Zaan) een interview-video gemaakt over de betekenis en bekendheid van vrijwilligerswerk in de Zaanse (veenweide)natuur. Deze kun je hier bekijken: video Sarah Vermoolen

Kalverpolderwandeltocht, een drukte van belang!

Onder goede weersomstandigheden, op een klein buitje na, werd op 19 augustus de Kalverpolderwandeltocht gehouden. Deze wandeltocht ten bate van Stichting Kalverpolder wordt jaarlijks georganiseerd door WSV De Laatste loodjes. Ook dit jaar weer vele honderden deelnemers uit het hele land. Bij onze Bunker, die werd gebruikt als stempelpost, koek en zopie, uitrustpunt én de mogelijkheid om het toilet te bezoeken, was het een drukte van jewelste..
Zo’n 295 personen hebben van onze faciliteiten gebruik gemaakt. De oudste deelnemer, voor zover wij weten, was 90 jaar( zie op de foto rechts) en de jongste(weliswaar gedragen….) misschien net 1!!! Daar tussen waren alle leeftijden vertegenwoordigd.
Op de korte afstanden, 5 en 10 km, werden de deelnemers overgezet door het Voetveer Zaandijk. De lange afstanden, 15 en 25 km hadden deze mogelijkheid niet. Kortom een prachtige wandeldag!
Volgend jaar wordt de tocht op 18 augustus voor de 10e keer gehouden!!! JUBILEUM!!!

Italiaans buffet voor onze Vrijwilligers 

Nu eens geen maaien, harken en klampen maken. Op 15 september onze jaarlijkse bijeenkomst in de Bunker. Ook onze partners waren van harte welkom. Ditmaal geen BBQ maar een Italiaans buffet.
Onze culinair expert Jan Duijvis had dit besteld bij Damiano Gastronomia uit Krommenie. Een uitstekende keuze. Er werd volop genoten. Onder begeleiding van accordeon muziek werden de diverse gangen uitgeserveerd. Zowel het eten als de drankjes smaakten voortreffelijk! Zoals uit de foto’s blijkt was het een geslaagde avond!

 

 

Vrijwilligersdag Staatsbosbeheer

Een impressie van deze dag welke werd georganiseerd door Staatsbosbeheer Veenweiden.
Zo’n 45 vrijwilligers uit Noord-Holland hadden zich hiervoor aangemeld.
Onder een stralend blauwe lucht en deskundige leiding van de boswachters werd een goed beeld gegeven over onderhoud en beheer in de natuurgebieden Varkensland en Waterland Oost.
Eerst uitleg met koffie en koek in buurthuis de Nieuwe Boet in Watergang en vervolgens gingen we met het uitgereikte lunchpakket per boot het veld in. De bijgevoegde foto’s spreken voor zich.

Tijdens de wandeling door de weiden zagen we o.a. mooie panorama’s, overvliegende zwanen, salamander, purperreiger, torenvalken, zonnedauw, goudknopje, kikkers en een pad ons pad kruisen. Kortom, een prachtig, leerzame en zonnige dag in het veld.

Werd er ook nog gewerkt in de polder?

Er werd zeker gewerkt! Onder alle omstandigheden in deze wisselende zomer. Soms met (dreigend) slecht weer, dan weer mooi en zonnig….Op 29 augustus extreem warm weer, met zelfs een weerswaarschuwing van het KNMI!
en toch een grote opkomst.
Iedereen goed voorbereid met extra water en om 12.00 uur toch…..warme soep!

 

 

Een volgend extreem ‘project’ is landje 1A.
Dit perceel ligt in de hoek bij de kruising Leeghwaterweg en Westerdijk( bij het fietspad).
Een verwaarloosd stukje van de polder, met veel bomen en bramen. Dit moest eens flink aangepakt worden. Maar er ligt ook een klein meertje verscholen tussen het riet. Een mooie rustplaats voor vogels.
Aan de randen van het perceel konden we goed aan de slag, maar in het centrum, waar tientallen wilgen waren opgeschoten stond 20-30 cm water. Dus dat werd letterlijk en figuurlijk ploeteren.
Jan de Rooij zakte, met een bosmaaier, tot aan z’n middel weg(helaas geen foto….), maar kon zichzelf op het droge trekken.
Door de overvloedige regenval daarna zijn we nog niet helemaal klaar.

Slobeend…..Top eend!

Iedereen kent natuurlijk wel de Wilde Eend. Deze mooie (mannetjes)eend kan je overal aantreffen. In de polder, maar ook in stadsparken, grachten en vijvers.
In Nederland komen echter nog veel meer soorten eenden voor, waaronder de Slobeend.
De Slobeend is bij uitstek een eend van de veenweidegebieden, dus je kan hem in de Zaanse regio zeker aantreffen.
De Kalverpolder is een belangrijk verblijf- en broedgebied voor de Slobeend. Vooral in het voorjaar, in de baltstijd,  kan je ze zeker op de plasdras zien. De mannetjes hebben een uitgesproken verenkleed, die goed te onderscheiden is van de Wilde eend.
Maar het is vooral de grote, platte snavel én de felle gele ogen die erg opvallend zijn.
De vrouwtjes zijn bruin gekleurd en lijken dus erg op de vrouwtjes van de Wilde Eend. Maar aan de snavel kan je onmiddellijk zien als je met een Slobeend te doen hebt.
De spatelvormige snavel wordt gebruikt om kroos en waterdiertjes uit het water te ‘slobberen’
Zodra de Slobeend gaat broeden, lijken ze wel van het toneel verdwenen! Het nest wordt diep verscholen in het riet (maar ook wel in het weiland) gemaakt. Het vrouwtje broedt, maar het mannetje is altijd waakzaam in de buurt. In de vele watergangen van de Kalverpolder gedragen ze zich zo onopvallend mogelijk.
Als ze wel opvliegen, dan maakt het mannetje(of allebei) met hoge snelheid, grote cirkels om het (broed)gebied. Tot de rust is weergekeerd.
In de Kalverpolder zijn 12 broedterritoria vastgesteld.
Dus in maart, april maar eens goed opletten bij de plasdras!

26 jul

Kalverpoldernieuws 2017 editie 3

Beste Kalverpoldervrienden,
In de maanden april, mei en juni wordt relatief weinig ‘in het veld’ gewerkt omdat het gebied gesloten is i.v.m. het broedvogelseizoen van 15 maart tot 15 juni. Maar dat biedt anderzijds de gelegenheid om andere projecten en klussen rond onze werkschuur (de Bunker) op te pakken.
Zo is, na een gedegen voorbereiding (vergunning, tekeningen, etc.) gestart met de bouw van een ‘carport’ waarin o.a. machineonderdelen geparkeerd kunnen worden. Onze garage was door de uitbreiding van ons machinepark te klein geworden.
Het ontwerp van Piet van Nugteren werd op vaardige wijze in de praktijk omgezet tot een gestaag groeiend pand. Nadat een extern bedrijf ter plaatse heipalen in de grond had gedrukt werd met veel handjes aan de bekisting van de fundering gewerkt. Beton erin en de opbouw kan beginnen.

Aad Heijen en Fons Dorjee, uiteraard met hulp van andere collega’s) hebben het leeuwendeel van de houten ( van molen Het Jonge Schaap!) constructie in elkaar getimmerd en geschroefd. Op 30 juni werd het hoogste punt bereikt!
Op dit moment wordt aan de dakafwerking gewerkt.

Werd er nog meer geklust in de broedvogeltijd? Ja, natuurlijk! Er is altijd genoeg te doen en gelukkig zijn er ook genoeg handjes om te laten wapperen….

Schilderen van de daklijst

Dakonderhoud

schilderen van de veeboot

machineonderhoud

herstel van de steiger

nog iets leuks gedaan?? Ja, ‘natuurlijk’

Excursie naar het Naardermeer

Bezoek aan bezoekerscentrum Stadzigt te Naarden. ( u kent het vast wel van het radioprogramma VROEGE VOGELS op de zondagmorgen). Redelijk weer, beetje mistig en miezerregen. Later op de dag brak de zon door. Wij, 27 personen van de Stichting Kalverpolder, werden geïnformeerd door de boswachter Luuk Hoogenstein en vrijwilligster Andrea Rietberger, tevens gids en bestuurster van de elektrische rondvaartboot. Door het grote aantal zonnepanelen is men m.b.t. elektriciteit zelfvoorzienend.
Na de introductie van Luuk werden we rondgeleid en geïnformeerd over de diversiteit aan planten en bomen. Vervolgens lunch en daarna de boot in voor een ruim 2 uur durende rondvaart over het Naardermeer. Het oudste natuurgebied in Nederland hetgeen mede door Jac. P Thijsse en vele geldschieters tot stand is gebracht.
Andrea leek wel een soort Wikipedia, zoveel wist ze te vertellen over de bijzondere planten, bomen, vogels etc. Onderweg bezochten we de aalscholverkolonie waar het nu erg druk is i.v.m. de jonge aalscholvers die door de ouders gevoerd werden.
Tijdens de rondvaart hebben we ook de nestelende iconische purperreiger kunnen zien. Er zijn in Nederland maar een beperkt aantal broedkolonies.

Na afloop werden zowel Luuk als Andrea bedankt door onze voorzitter en kregen zij een leuke attentie! Dit bezoek is zeker voor herhaling vatbaar.


De jaarlijkse kinderboekenmarkt weer een succes!

Op 21 mei was weer Zaanse Kinderboekenmarkt op de Zaanse Schans.
Een zeer zonnige zondag met heel veel bezoekers!
Wij kijken terug op een zeer geslaagd evenement. Op het terrein waren vele activiteiten aanwezig en de Stichting Kalverpolder had als taak het verzorgen van de “Vaar Voorleestocht”.

Hieraan deden diverse gastvoorlezers en voorlezeressen mee. O.a. burgemeester Tange, Thea Dubbelaar, Lian Kandelaar  (11jaar en al 2 boeken geschreven!!!), Linda Delemans, Aimee Wilm, Mariette van Erp, Evi Floore ( 11jaar en voorleeskampioen Weremere!!!), Peter Smit, Anneke Scholtens en Ivette Zwart. Zij waren verdeeld over de twee boten waarmee werd gevaren.
Na een korte uitleg over de Kalverpolder en onze Stichting werd er een rustig en windstil plekje opgezocht om de vertellers te laten vertellen. Zij deden dit zonder uitzondering voor een zeer aandachtig publiek, jong en oud!. Zo’n tochtje duurde +/- 30 minuten. Hopelijk volgend jaar weer!!


De traditionele natuurstage St. Michael College

Van 22 tot en met 24 mei was weer de traditionele 3-daagse natuurstage van de 2e klas leerlingen van het St Michael College. De jongelui hadden diverse opdrachten gekregen zoals: spot een vogel en geef daar in de boot een korte presentatie over; daarnaast moesten de leerlingen zoveel mogelijk vogels herkennen en dat  in een verslag vastleggen. Vele soorten werden gespot zoals o.a. de Kieviet, Grutto, Tureluur, Kluut, Visdiefje, Kokmeeuwen, Kapmeeuwen, Rietzanger, Rietgors, Blauwborst, Buizerd en de Torenvalk. Als krent op de taart vloog er en Lepelaar voorbij.
Op de Kooiakkers werden micro organismen en diverse plantjes en mossen bekeken en bij de molen Hercules moest men een klein bodemonderzoek doen om vast te stellen welke bodemlagen je kon aantreffen.
Wij brachten de diverse groepen naar de meeuwen kolonie en het plasdras.
Daar werden de vogels met behulp van grote telescoopkijkers bekeken. Onze vogelaars gaven tekst en uitleg over de diverse vogelsoorten. En, zeker niet onbelangrijk, het was prachtig weer!

18 juni: Open dag Stichting Kalverpolder

Zondag 18 juni 2017 , stralend weer en Open Dag bij Stichting Kalverpolder.
Buiten heerlijk in de schaduw van de grote populier op ons terrein.
Binnen de ‘première’ van de spiksplinternieuwe film ‘ Stichting Kalverpolder- Natuur Werkt’ en vanzelfsprekend vaartochten door onze polder.

De vaartochten werden begeleid door een gids van de Vogelbeschermingswacht Zaanstreek.
Meer dan 100 mensen hebben onze Open Dag bezocht!

Deze dag wordt altijd georganiseerd direct na afloop van het broedvogelseizoen (15 juni). Dan start voor Stichting Kalverpolder weer jaar nieuw jaar voor het beheer van de polder. Dus dinsdag gaan we weer aan de slag met maaien, harken, spitten…..Het Schanszichtpad is ook weer open!

Hilariteit in de polder: koe te water!

Precies op onze wekelijkse werkdag was een koe te water geraakt. Gelukkig zagen we dit toen we naar ‘het werk’ voeren. Snel werden de landeigenaar en de pachtboer gewaarschuwd.

 

Het was natuurlijk onduidelijk hoe lang de koe al in de sloot stond. Het was ook een hele heisa om haar, met hulp van onze ‘technische staf’ , weer op het droge te krijgen.

Op deze eerste werkdag na de ‘broedvogelstop’ waren er alweer 30 vrijwilligers present, met voor ‘t eerst alle 3 de dames ( dus 10%!!!). Met z’n allen naar perceel 4A. Met het mooiste weer van de wereld hebben we dit grote perceel al bijna helemaal onder de knie.

Ook nog een Aziatisch Lieveheersbeestje gezien ( opgezocht op internet) en…..de roerdomp zien vliegen. Ook de kiekendieven zijn nog in de weer om de  jongen groot te krijgen. Ze vlogen af en aan.

 

 

Gespot: de Kiekendief broedt in de Kalverpolder!

Vorig jaar hebben we al een kiekendievenpaartje in de weer gezien met nestbouw, prooi- overdracht, etc.. maar we waren niet zeker of dat een succes is geworden. Dit jaar was het allemaal duidelijker. 

 

 

De nestlocatie werd bepaald en de werkgroep ‘ Roofvogels en Uilen’ van de Vogelbeschermingswacht Zaanstreek werd geïnformeerd. 
Op 3 juli heeft Jurrian Boutsma 3 kuikens geringd. Het gewicht van de vogels was wat minnetjes….maar inmiddels kunnen we melden dat alle 3 de jongen in blakende gezondheid verkeren!

Dit is een link naar een video van her ringen: https://www.facebook.com/kalverpolder/videos/649098268612930/

de jonge kiekendieven op 20 juli

Ook mooi om te zien…..

mannetje bruine kiekendief

brandganzen

visdief

 

 

 

 

 

 

 

KNNV Artikel Rietlandbeheer

gepubliceerd in Zaanse Natuur & Milieu krant Jrg 24/1

Bij de stichting Kalverpolder wordt veel rietland beheerd. Riet wordt gemaaid en op hopen gezet.Tijdens deze werkzaamheden kwamen bij mij een aantal vragen op.De overgang van veenweiden naar veenrietland geeft een andere belevingswaarde. In het voorjaar is er het prachtige goudgele rietland en in de zomer en herfst een rietwand waardoor je niet meer verder kan kijken. De beleving van riet is een stuk minder.

Riet als woonplaats
Rietlanden hebben een belangrijke functie in het waterrijk landschap het riet zuivert het water(hydrofilter)en vormt een reeks van ecosystemen waarin vele organismen wonen en leven, die op zichzelf weer een verbinding met andere ecosystemen hebben.
Het beheer moet erop gericht zijn dat deze functies blijven bestaan.

Het is opvallend hoe weinig rietlanden door de wet worden beschermd. Hoewel juist de meest kwetsbare soorten van goed beheer afhankelijk zijn. Bijvoorbeeld rietvogels zoals de roerdomp, baardman, grote en kleine karekiet, snor, sprinkhaanrietzanger en blauwborst staan op de rode lijst. Ook de noordse woelmuis en de maskerbij worden op deze manier beschermd. Het beheer heeft grote effecten op plant-dierrelaties door zijn invloed op structuur en het microklimaat. Maaien en branden leiden tot schoksgewijze veranderingen in openheid, luchtvochtigheid en ook tot een grote hoeveelheid dood organisch materiaal. Een direct effect van maaibeheer op de rietfauna heeft de afvoer van een groot deel van de larven en rupsen die in de halmen overwinteren.

Leefgemeenschap
Riet functioneert als leefomgeving voor latere levensstadia, voor het verpoppen van vliegen, vlinders en vele andere insecten. Deze grote diversiteit is afhankelijk van het beheer. Voor de van rietlanden afhankelijke planten- en dierenrelaties en voedselketens is het belangrijk dat allerlei variaties in ouderdom van het riet naast elkaar aanwezig zijn. Dit betekent dat rietlanden onvervangbare ecosystemen vormen voor diverse diersoorten. Als het rietland verdwijnt, betekent dat het einde van een voedselweb.

Natuurbehoud
Vanuit het oogpunt van natuurbehoud is het belangrijk dat het beheer zowel efficiënt als duurzaam wordt uitgevoerd. Ook als er minder geld beschikbaar is voor natuurbeheer moeten rietlanden blijvend beheerd worden. Ook moet er gezocht worden naar nieuw gebruik van het geoogste riet, bijvoorbeeld in biologische landbouw of als biobrandstof of als strooisel in potstallen. Het tijdstip en het beheer moet men afstemmen op in de rietland voorkomende fauna en flora. Dit met een goed rotatieschema van enkele jaren achtereen. Nader onderzoek naar de effecten van maaien en beweiding op het functioneren van riet en het rietland is noodzakelijk. Hierbij moeten niet alleen biologische en ecologische aspecten aandacht krijgen, maar ook economische en beheerstechnische aspecten, in relatie met de draagkracht van het ecosysteem en de te beheren oppervlakten. Door toepassing van deze kennis kunnen rietlanden van verschillende leeftijd, structuur en biologische diversiteit in stand worden gehouden. Hierdoor blijft het mogelijk voor plant en dier om in het rietland te blijven wonen.

Loek Vlaanderen

Stichting Kalverpolder in het nieuws

 

 

 

 

24 apr

Kalverpoldernieuws 2017 editie 2

Beste lezers,
het eerste kwartaal van 2017 zit er al weer op!
Na het enerverende jubileumjaar zijn we weer volop aan de slag gegaan. Het blijkt altijd weer een race tegen de klok om zoveel mogelijk werk te verzetten vóórdat het broedvogelseizoen op 15 maart ingaat.

Gré de Boer aan de slag!

En dat doen we dan met wéér meer vrijwilligers dan de afgelopen jaren! Inmiddels staat de teller op 48 Kalverpolderfanaten. Historisch is de verdubbeling van het aantal vrouwen in de groep…..van één naar twee! Dat gaat de goede kant uit: de deur staat open voor meer meewerkende dames!
Zo zijn we iedere dinsdag, weer of géén weer, wel met ca. 35 personen in de Kalverpolder aan de slag.

Naast de noeste arbeid zijn er in de eerste drie maanden ook alweer een aantal activiteiten en markante belevenissen geweest in onze polder. Een overzicht:

Bezoek van het Zaans Natuur en Milieu Centrum(ZNMC)

uitleg over de Kalverpolder

Jaarlijks organiseert het ZNMC, voor de vaste medewerkers én de vrijwilligers, een educatief uitje. Dat wordt doorgaans in januari gedaan, als alternatieve nieuwjaarsreceptie. Dit jaar was de keuze op het Zaans Museum en (Stichting) Kalverpolder gevallen. Op 18 januari ontvingen we ca. 45 ZNMC’ers in de Bunker.

Voor een vaartocht was het risico van slecht weer te groot. Maar de hele groep is, vanaf het Zaans Museum, over het  Schanszichtpad, naar de (verwarmde)Bunker komen lopen. Hier was al een prima lunch, met warme soep, voor alle deelnemers afgeleverd.
Vervolgens kregen wij de gelegenheid om het publiek alle ins- en -outs van de Kalverpolder en ons vrijwilligers werk te presenteren. ZNMC’ers zijn vanzelfsprekend ‘natuurminnend’, dus er was een aandachtig gehoor en interessante vragen.

Tom Kisjes

Tom Kisjes, directeur- bestuurder van het ZNMC, heeft de bijeenkomst afgesloten en vervolgens is iedereen weer naar het Zaans Museum teruggelopen.

Schaatsen in de Kalverpolder!!

Al jaren wordt er nostalgisch gesproken over hoe geweldig het zou zijn om weer eens in de Kalverpolder te kunnen schaatsen……De laatste mogelijkheid werd zo’n 3 jaar geleden verpest door een pak sneeuw.
Maar midden januari was er dan toch een vorstperiode die er veelbelovend uitzag! Zodra het serieuze vormen aanneemt, dan wordt er niet meer door ons in de polder gevaren.
Ideaal weer, droog, zonnig overdag en ‘s nachts flinke aanwas van het ijs.
En zowaar,  plotseling op zondag 22 januari kon het (net)!
het kraakte vervaarlijk, maar een flink aantal mensen was niet te houden……Schaatsen!!

Schaatsen in de Kalverpolder

Natuurlijk een geweldige ervaring en een formidabel plaatje voor de toeristen. De gidsen van de Zaanse Schans verlegden hun route, speciaal om de toeristen ‘schaatsende Nederlanders’ te laten zien. Een behoorlijk aantal waagden zich (gillend) op het ijs.
Helaas was het van korte duur, want er kwam die dag ook direct een dooi-inval. ‘s middags zakten al een paar schaatsers door het ijs. Op maandag werd nog één waaghals gesignaleerd….maar daarna was het weer over.
Onze droom voor een Kalverpolderschaatstocht gaat weer een jaartje in de la!

Jaarvergadering Stichting Kalverpolder

jaarvergadering 27 januari 2017

Op 27 januari werd onze jaarvergadering gehouden in de Bunker.
Veel vrijwilligers waren aanwezig om te horen wat er het afgelopen jaar is bereikt en wat de plannen voor het komende jaar zullen zijn. Achtereen volgens kwamen aan het woord: Voorzitter John van Loon, Vicevoorzitter Rolf Surink. Penningmeester Pieter Bleeker, Planologie en Beheer Piet van Nugteren en Coördinator vrijwilligers Jan Duijvis.

Rolf Surink aan het woord

Zij deden hun verhaal voor een aandachtig gehoor! De Stichting Kalverpolder draait goed, in alle opzichten. Het werk was en blijft volgens plan maaien, harken, op hopen zetten en afvoeren. Onze machines blijven het hopelijk goed doen en de financiën blijven op peil.

een toast op het nieuwe jaar!

Na afloop was er nog een gezellige nazit en rond 23.00 uur was alles weer opgeruimd en klaar gezet voor de volgende dinsdag.

Het Technasium van St. Michael College en Stichting Kalverpolder

Vanaf leerjaar 2 kunnen leerlingen de technasiumstroom volgen. Deze stroom wordt zowel op de havo-afdeling als op de vwo-afdeling aangeboden. In de technasiumstroom werken de leerlingen aan vier levensechte projecten per jaar. In deze projecten werken de leerlingen in de technasiumwerkplaats aan opdrachten die in samenwerking met bedrijven en instellingen buiten de school worden ontwikkeld. Meerdere vakken werken met elkaar samen binnen deze projecten.

de Bunker vol 1e jaars

Het SMC wil met het Technasium vooral focussen op energie- en ecologieonderzoek. Stichting Kalverpolder is gevraagd om te mee te denken in de realisatie van (een toekomstig nieuw?)Technasium en te participeren bij opdrachten waarbij de hierboven genoemde speerpunten aan de orde zijn.

‘uitgelaten’ over het Schanszichtpad

Op 7 februari heeft Stichting Kalverpolder had de deuren opengezet voor 120 (!!!) 1e klas leerlingen van het Sint Michael College. Zij kregen in de bunker een presentatie van Koen Baart van het IVN over hun eerste opdracht.
De leerlingen kwamen in 2 groepen over het Schanszichtpad naar de Bunker gelopen. Na chocolademelkje met een koekje moesten de 60 leerlingen in onze werkruimte worden gepropt en vervolgens een uur stil zijn! Dat hebben ze er goed van af gebracht!
Tegelijkertijd werd onze jeugd met de neus op de natuurfeiten van hun omgeving gedrukt! Altijd positief!

Een werkdag in de Kalverpolder

Onze vrijwilliger- reporter Joop Stokkink heeft op 21 februari een video gemaakt over een werkdag in de polder. Dit geeft wel een heel mooie kijk op de inzet van de vrijwilligers, maar vooral ook op het sfeervolle verloop van de dag! Door op de onderstaande link te klikken wordt u naar het filmpje op onze Facebookpagina geleid.
Video: een dag in de KalverpolderV

NL Doet, ook weer in 2017

hard werken tijdens NL Doet

10 Maart was het weer NL-Doetdag. Elf deelnemers van de Omgevingsdienst Noordzee Kanaalgebied(OD NZKG) hadden zich aangemeld alsmede 1 echtgenote van een van onze vrijwilligers. Onder begeleiding van 13 vrijwilligers van de Stichting Kalverpolder ging men per boot het veld in. De weergoden waren ons zeer gunstig gezind. De zonnebrand kon nog net in de tassen blijven. Met grote inzet is een brameneilandje schoongemaakt en een stuk land in de nabijheid van de Kalver Uitkijktoren geschoond. Daar werd ook nog een aantal hopen riet verbrand.

Geweldig resultaat!

Er werd in het veld geluncht en daarbij mocht onze fabuleuze soep niet ontbreken. Omstreeks 14.30 uur ging een ieder na dankzegging van de voorzitter moe en voldaan huiswaarts.
Kortom: De NL-Doe dag is een succes geweest!! Hopelijk volgend jaar weer!

 

Feestelijke afsluiting herstelproject Kalverpolder

Op donderdag 23 maart vond er in de Bunker de officiële afsluiting plaats van het Herstelplan van de Kalverpolder. Dit, door Gemeente Zaanstad en Provincie NH gesubsidieerde, project is begeleid, bewaakt en uitgevoerd door een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van Gemeente, Staatsbosbeheer en Stichting Kalverpolder.

Els Lenting geeft toelichting op herstelproject

De Kalverpolder is de afgelopen 3 jaar behoorlijk onderhanden genomen. Grote gedeelten zijn uitgebaggerd, beschoeiingen geplaatst,paaiplaatsen aangelegd, uitkijktoren gerealiseerd, etc. etc. Van dit alles is een professionele filmimpressie en een fraai boekje gemaakt( de Kracht van de Kalverpolder). De links van zowel het boekje als de film staan op de website van de gemeente Zaanstad met deze link (www.zaanstad.nl)Els Lenting (gemeente Zaanstad) opende deze bijeenkomst, waarbij ca. 45 genodigden aanwezig waren, en gaf een overzicht van het ontstaan en realisatie van het herstelproject. Vervolgens introduceerde ze de (fantastische !) documentaire over het project.

ca. 45 genodigden

Na vertoning hiervan reikte wethouder Dick Emmer het boekje uit aan de Gedeputeerde van Provincie Noord Holland, de heer Adnan Tekin..
Hierna werd het officiële gedeelte afgesloten en was er nog een gezellig samenzijn.

Dick Emmer(L.) en Adnan Tekin

Veiligheid met vlijt, ook in de Kalverpolder

Bij het werken in de polder is het natuurlijk niet uitgesloten dat er eens iets gebeurt. Dat kan midden in de polder gebeuren, maar ook in de werkplaats bij de Bunker.
Als zelfstandige vrijwilligersgroep zijn we verplicht een ARBO en Risico Inventarisatieplan te hebben en te onderhouden.

Anneke Bleeker met patiënt Joop

Dit is in 2016 afgerond en inmiddels goedgekeurd door ‘Landschap Noord-Holland Vrijwilligerswerk’.
Onderdeel van dit plan is o.a. dat onze vrijwilligers getraind worden in het omgaan met een AED, ingeval een collega onwel wordt.

oefenen in verbinden

 

 

 

 

 

In maart hebben enkele collega’s een cursus ‘EHBO op afgelegen plekken’ gekregen, verzorgd door Anneke Bleeker.
Leren hoe de diverse verbanden moeten worden aangelegd.

Marja zit er warmpjes bij!

Tevens de werking van de “warmtedeken” (lees folie!)  geprobeerd en inderdaad, onder zo’n deken blijf je lekker warm. Kortom, een leerzame, nuttige en soms hilarische middag!

 

 

 

Gespot in de Kalverpolder

We hebben al eerder geschreven over het meest iconische dier van de Zaanse veenweidegebieden: de Noordse woelmuis. Deze komt alleen hier (en in Friesland) voor en wordt vanzelfsprekend zwaar beschermd op grond van de Natura2000 wet.

 

Kale Jonker

Een veel voorkomende plant in de polder is de Kale Jonker. Dit is een distelsoort. Vroeg in maart komt deze plant te voorschijn met een rozet van verse blaadjes. maar laat de Noordse woelmuis daar nu net gek op zijn. Het kruipt onder de plant en eet het hart van de rozet. Dat zie je pas als je het optilt, dan blijven er alleen losse blaadjes over. einde Kale Jonker. Dit is mooi op de foto te zien.

aangevreten Kale Jonker

In de Kalverpolder broeden ca. 60 vogelsoorten. Een veel voorkomende soort is de Nijlgans. Feitelijk een exoot, die oorspronkelijk afkomstig is uit …..Egypte.
De Nijlgans doet het kennelijk goed in ons (opwarmend?)klimaat.

Nijlgans

Zo makkelijk de Nijlgans te zien is, zo moeilijk is hun nest te vinden. Ze maken meestal een hol in een riethoop. Bij toeval kan je er soms een ontdekken.

Nest van een Nijlgans

 

Meestal zie je opeens de Nijlganzen met pullen rondzwemmen zonder een idee te hebben waar ze vandaan komen.
Het blijven dus mysterieuze vogels!

 

 

21 jan

Kalverpoldernieuws 2017 Editie 1

Jubileumjaar 2016 afgesloten

Het feit dat Stichting Kalverpolder 10 jaar bestaat is niet onopgemerkt voorbijgegaan!
In een speciale Jubileumeditie hebben we u daarover veel verteld. We kunnen terugkijken op een geslaagde receptie, buffetavond én symposium.

Even uitrusten

Daarnaast is 2016 sowieso een enerverend jaar geweest: een groeiend aantal vrijwilligers (47 nu!), nieuwe kleding is in gebruik genomen, vervanging en uitbreiding apparatuur, diverse grote evenementen, etc. etc.
In 2017 kunnen we er weer vol tegenaan! Iedere dinsdag is het weer ‘volle bak’ !

Nacht van de Nacht blijft een topper!

Op 29 oktober is weer de Nacht van de Nacht op en rond de Zaanse Schans georganiseerd.
Wederom met méér optredens. Dit jaar is ook het Zaans Museum ‘ingestapt’ met op deze locatie de magische Wereld van Ger Copper en een Black Art dance voorstelling.
Op de Schans konden in diverse (privé)woningen en molens huiskamerconcerten worden bezocht. Verhalenvertellers, buiten in het donker, op het Schanszichtpad en in het weiland.

Maar de grote aantrekkingskracht blijft toch vooral de rondvaarten door de polder , in het pikkedonker, vanaf het terrein van Stichting Kalverpolder! Met 3 boten hebben we de hele avond af en aan gevaren voor jong en oud.
Vooraf kon men in de Bunker, onder het genot van warme chocomel of koffie, een verrassende geluidspresentatie van Jurriaan Berger beleven.

We kijken alweer uit naar de volgende editie!

Werk aan de winkel voor een mooiere Kalverpolder

Iedereen is er wel van op de hoogte dat de vrijwilligers van Stichting Kalverpolder iedere dinsdag ‘in de polder’ te vinden zijn. Het bekende werk: riet maaien, harken, op hopen zetten, bramen en bomen verwijderen…..

Maar wij hebben meer in onze mars!
In de afgelopen 2 jaar heeft onze hout/timmerploeg in de Kalverpolder meerdere nieuwe houten landhekken gemaakt en geplaatst. Deze hekken zijn, in opdracht van Staatsbosbeheer, in onze eigen werkplaats vervaardigd. Over het algemeen was dat nog een onderdeel van het ‘grote opknapplan’ dat in de afgelopen 3 jaar is uitgevoerd.

Onder aanvoering van Piet van Nugteren is het heel proces van inmeten, bestellen, productie en installatie door de collega’s Piet Cordes, Aat Heijnen en Wouter Wolleswinkel uitgevoerd. Daarbij (bijv. voor het transport) vaak geholpen door Louis Verhoef, Ruurd van der Spoel en Hans Rademaker.

Het hout is gezaagd en geleverd door houtzaagmolen Het Jonge Schaap. Dus alles bij elkaar een 100% Kalverpolderproduct!

Veilig werken in de Kalverpolder

Het werkwoord: ‘waar gehakt wordt, vallen spaanders’ willen wij liever niet bewaarheid laten worden in de Kalverpolder! Veilig en verantwoord werken is uiterst belangrijk.
Naast de fysieke belasting wordt er natuurlijk ook veel met gereedschap en machines gewerkt.(hark, vork, bijl, motorzaag, maaimachines, lastpakkers, trekker)

In 2016 hebben we het ARBO plan voor Stichting Kalverpolder afgerond. Dit is opgesteld op basis van een risico-inventarisatie- en evaluatie. Toetsing hiervan heeft plaatsgevonden door Landschap Noord-Holland. Deze organisatie coördineert al het natuur-vrijwilligerswerk in onze provincie (8000 vrijwilligers!) en is daarbij ook actief in het verzorgen van allerlei cursussen op het gebied van landschapsbeheer.

In onze vrijwilligersgroep hebben al een aantal collega’s een cursus gevolgd( o.a. beheer veenweidegebieden in 2016). Ook is er specifieke cursus motorzagen, wat leidt tot een certificaat. In onze groep hebben Rolf Surink, Joop Stokkink en Ko Ras dit certificaat eerder behaald.
Op 24 en 25 november was het de beurt aan Rolf en Joop om op herhalingscursus te gaan in Vogelenzang. Het (opnieuw) behalen van het certificaat bleek geen appeltje-eitje te zijn! Het werd de cursisten flink lastig gemaakt, hetgeen natuurlijk goed is omdat het gebruik van de motorzaag verantwoordelijk werk is.
Joop en Rolf zijn met glans geslaagd! proficiat. Er staan nog wel een paar bomen in de polder waar we graag van af willen…..

Een Witte Rus in de Kalverpolder!

Grote Zilverreigers zijn al lang geen zeldzame verschijning meer in onze polder. Er zijn verblijfplaatsen in het Wormer- en Jisperveld en in het Westzijderveld.
Begin december stond er eentje in de achtertuin van Rolf. Het viel hem op dat de zilverreiger een ring droeg, die afgelezen kon worden.
Via internet kan de ring dan worden gemeld en het bleek dat deze zilverreiger in april in Wit Rusland (Belarus) was geringd! Men was daar (in Wit Rusland) erg opgetogen dat de vogel door Rolf was gemeld.
De zilverreiger heeft in ieder geval een paar weken m.n.  in de Kalverpolder gefoerageerd. Vorige week ontving Rolf nog informatie over een zilvereigerspektakel uit Dobersdorfer See, Duitsland, maar of ‘onze’ reiger er tussen zit….

 

 

 

 

 

 

 

 

Gespot in de Kalverpolder: de Dwergmuis

De dwergmuis (Micromys minutis)is het kleinste knaagdier in Nederland. Het heeft klein oren en een stompe snuit en een zeer bewegelijke staart die korter is dan het lichaam. De lengte met staart is 40 – 75 mm; het gewicht 3,5 tot 11 gram. Zijn vacht is geelachtig van kleur, in de zomer lichter en in de winter donkerder en sterk contrasterend met de witte buik. De dwergmuis leeft in Europa en tot in het verre oosten.

In Nederland is hij vrij algemeen en plaatselijk talrijk. In de veenmosrietlanden vinden we hem vooral op vochtige plaatsen, maar ook op akkers. Vooral in de herfst in hopen stro of riet. Hij is overdag actief, maar erg voorzichtig, waardoor we hem dan ook weinig te zien krijgen. De dwergmuis klimt behendig langs halmen en rietstengels en gebruikt daarbij zijn grijpstaart. Zijn nest bevindt zich bovengronds, is bol, uit gras of riet opgebouwd en van twee openingen voorzien. De grotere nesten met één opening zijn voor de verzorging van de jongen. De dwergmuis bewoont zijn nest alleen in de zomer. In de winter houdt hij zich in gaten in de grond op, waar hij soms een klein voedselvoorraad aanlegt. 

Zijn voedsel bestaat vooral uit zaden, maar voor een derde deel uit insecten. De paartijd duurt van maart/april tot in september, het aantal worpen per jaar kan 7 bedragen, hoewel het er meestal slechts 2 -3 zijn. Het vrouwtje is 21 dagen drachtig en brengt per worp 3 – 7 jongen ter wereld, die slechts 0,6 – 0,8 g wegen. Ze groeien echter net zo snel als de nakomelingen van andere knaagdieren. Na ongeveer 11 dagen verlaten zij het nest, en zijn na 6 weken geslachtsrijp.

Stichting Kalverpolder in de media

Onze ‘Polderfotograaf’ Joop Stokkink heeft in december een heel fraaie lezersfoto ingestuurd :

Landschap Noord Holland heeft een informatief artikel in hun LNH blad geplaatst. Hiervoor is een journalist een hele werkdag met ons opgetrokken. Als u op het plaatje klikt kunt het artikel lezen.

 

 

Ook in het kwartaalblad ‘de Kieft’ van de Vogelwachtbescherming Zaanstreek heeft een inspirerend artikel gestaan over de jaarlijkse natuurexcursie die Stichting Kalverpolder organiseert met het St. Michael College. Het hoe en waarom kunt u in bijgaand artikel lezen. Klik op het plaatje.

 

 

 

Lopen er ooit weer koeien in de Kalverpolder?

Op 28 november vond weer een druk bezochte bijeenkomst plaats over het Masterplan 2030 voor de Zaanse Schans. Wat kan en moet om de groeiende toeristenstroom in goede banen te leiden. Welke kansen liggen er? Alle ‘stakeholders’ werden uitgenodigd om een droombeeld te presenteren. Ook Stichting Kalverpolder heeft van die gelegenheid gebruik gemaakt. In het ‘anno 1850-1900’ beeld dat de ZS wil scheppen ontbreekt o.i. grazende koeien in de wei! Een functionerende (kleine) potstalboerderij zal het beeld voor de toerist én de bewoners van de Zaanstreek completeren.
In het komend half jaar wordt nu verder gewerkt aan de vormgeving van de Zaanse Schans 2030. Dus wie weet……ooit weer koeien in de Kalverpolder!

Ook in de media werd hier aandacht aan besteed:

15 nov

Jubileumeditie Stichting Kalverpolder

8 september 2006                            8 september 2016

Hoe het begon……een korte terugblik

p1000580

Honderden bomen verwijderen

Op 8 september was het exact 10 jaar geleden dat Stichting Kalverpolder is opgericht met als doelstelling de instandhouding van de natuur- en landschappelijke waarde van de Kalverpolder. Bij de stichting is nu een groep van  47 vrijwilligers actief. Deze groep werkt minimaal één dag er week aan beheeractiviteiten in de polder, zoals gras en riet maaien, hooien en het verwijderen van bomen, braamstruiken, pitrus, etc.

In de jaren vóór 2006 was bij diverse, direct of indirect, bij de Kalverpolder betrokken organisaties een sterke achteruitgang van deze natuur- en landschapswaarde vastgesteld. De Kalverpolder is grotendeels eigendom van Staatsbosbeheer, maar feitelijk was er sinds medio 80-er jaren al geen onderhoud en beheer meer uitgevoerd. Het oorspronkelijke veenweidegebied was in feite een verwaarloosde, verruigde polder met veel struik- en boomopslag geworden.

13-03-2007

De Bunker is uitgemest!

Op initiatief van Stichting Zaan en Dijk, Esox 55 visvereniging, Zaanse Vogelwachtbescherming, Kontakt Milieu Zaanstreek (nu ZNMC) en de Vereniging Zaansche Molen is in september 2006 een bijeenkomst gepland waarvoor vrijwilligers waren opgeroepen. Direct kwamen hier al ca. 15 vrijwilligers op af!
Kort daarna, op 8 september 2006 was Stichting Kalverpolder officieel al een feit, waarna de eerste werkzaamheden op 26 september konden aanvangen.
Natuurlijk was er inmiddels ook overleg geweest met Staatsbosbeheer, die ‘de sleutel’ van het terrein, maar vooral ook van de werkschuur (de Bunker), aan de vrijwilligers heeft overhandigd.

De vrijwilligers werden op het terrein aan de Kalverringdijk met 2 ‘uitdagingen ‘geconfronteerd’:
– het gebouw ( in gebruik als stal) geschikt te maken als werkschuur
– vanaf het gebouw een doorgang tot de polder te creëren (door struik- en boomopslag)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

het dak repareren als het zomer is…

Aanvankelijk werd er vooral op zaterdagen gewerkt, maar al gauw veranderde dat in de vaste werkdag op dinsdag.
In grote lijnen wordt de polder opgedeeld in ‘rijland'( de percelen die vanaf de weg te bereiken zijn) en ‘vaarland'( de percelen die alleen per boot te bereiken zijn). Het rijland was/is grotendeels in particulier onderhoud of wordt verpacht door Staatsbosbeheer. Stichting Kalverpolder kon zich dus volledig concentreren op het vaarland waar vanzelfsprekend de ergste verruiging had plaatsgevonden.

Aanvankelijk werd het werk uitgevoerd met geleende materialen of ‘krijgertjes’: maaimachine, kettingzaag, harken, vorken en…..een boot.
Er zijn vanaf de eerste dag honderden bomen en struiken gerooid, braambossen verwijderd, riet gemaaid, etc. etc.
Ondertussen werkte een ploeg keihard aan het leefbaar maken van de werkschuur door de realisatie van een ‘kantine’ met keuken en toiletgroep, een opslagruimte voor apparatuur en gereedschap en een werkplaats.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

enkele vrijwilligers van het eerste uur

In de loop van de jaren groeide de groep vrijwilligers gestaag: van 20 naar 30, 35…naar 47 anno 2016!
Inmiddels was dinsdag de vaste werkdag in de week geworden. Stichting Kalverpolder had (daardoor) een grote aantrekkingskracht voor gepensioneerde krachtpatsers!
Met een fantastisch eigen honk, inmiddels omgedoopt tot ‘de Bunker, als thuisbasis werd de polder jaar na jaar verder ontgonnen.

Onder bezielende leiding van voorzitter Ron Sman werd gewerkt aan een stabiele en financieel stevige basis van de stichting. In de beginjaren zijn intensieve contacten met Staatsbosbeheer, Gemeente Zaanstad, de Zaanse Schans en vele andere partijen opgezet, waarmee het resultaat en het maatschappelijk effect van het werk over het voetlicht werd gebracht.
Met een projectmatige aanpak waren diverse Zaanse fondsen bereid financiële steun te verlenen om uitbreiding van het machinepark en boten te realiseren. Successievelijk ontstond een zelfstandig opererende vrijwilligersgroep die gebruik maakt van eigen materialen, waarbij steeds meer, op basis van goede afspraken, onafhankelijk van Staatsbosbeheer, het werk kon worden uitgevoerd.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Klein bootje, grote hopen!

Vanaf 2011 kwamen zaken in een stroomversnelling! Op diverse fronten werd gewerkt aan kwalitatieve impulsen om zowel de Kalverpolder als de stichting op een hoger peil te brengen.

Het grote Opknapplan

Els Lenting, gemeente Zaanstad, heeft een stimulerende rol gespeeld

Els Lenting, gemeente Zaanstad, heeft een stimulerende rol gespeeld

p1250078

aan het werk vóór de nieuwe uitkijktoren

Op initiatief van Gemeente Zaanstad is, onder stimulerende begeleiding van Els Lenting, een project gestart om in de Kalverpolder een rigoureus opknapbeurt uit te voeren om de natuurwaarde drastisch te verbeteren. In dit opknapplan werd deelgenomen door Staatsbosbeheer, het Hoogheemraadschap, Water, Land en Dijken en natuurlijk Stichting Kalverpolder.
Na een (lange)voorbereidingstijd werd in 2013 gestart met het baggeren van de vaarwegen, het maken van greppels, paaiplaatsen voor vissen, verbeteren van dammen, nieuwe beschoeiingen etc., etc. Een slotstuk werd de realisatie van de markante uitkijktoren, waarvan nu veel gebruik wordt gemaakt.
Het opknapplan is in 2016 afgerond.

Zelfstandig verder….de Samenwerkingsovereenkomst

Van meet af aan was duidelijk dat, na afronding van het opknapplan, de werkzaamheden van Stichting Kalverpolder uitgevoerd moeten worden op basis van een goed omschreven beheerplan. Dit biedt naar de toekomst de beste garantie om voor ieder perceel afzonderlijk (en uiteindelijk voor de hele polder) de beheerdoelen te realiseren.
Intensief en constructief overleg met Staatsbosbeheer leverde de conclusie op dat met een zelfstandig opererende stichting de belangen het best gediend waren.

Riena Teinkamp ondetekent namens SBB

Riena Teinkamp ondetekent namens SBB

Op 19 mei 2015 is een Samenwerkingsovereenkomst tussen beide partijen gesloten, waarbij de organisatorische en financiële onafhankelijkheid van Stichting Kalverpolder is bekrachtigd. Tegelijkertijd nam de stichting de taak op zich om het onderhoud en beheer in de polder voor Staatsbosbeheer uit te voeren. Dit gebeurt op basis van een Beheerplan, hetgeen door SBB voor de Kalverpolder is uitgewerkt.fotoSOK(001)
Deze ‘verzelfstandiging’ had tevens tot gevolg dat de vrijwilligers werkzaam zijn als vrijwilliger van Stichting Kalverpolder; dus niet meer voor SBB!
Vanzelfsprekend is een regelmatig overleg met Staatsbosbeheer, waarbij de voortgang en toetsing van het beheer wordt besproken, onderdeel van deze overeenkomst. Dit regelmatig overleg verloopt nu uitstekend en geeft veel vertrouwen voor de toekomst van de Kalverpolder!

Een eigen smoelwerk!

14589684_533020446887380_4167939395779097845_o

in 2016: 47 vrijwilligers in een nieuwe outfit!

In 2014 werd besloten om de positieve ontwikkelingen van de achterliggende jaren tot uiting te laten komen met een vernieuwde uitstraling. Dat gaf ons de mogelijkheid om Stichting Kalverpolder nog beter over het voetlicht te brengen.
Achtereenvolgens werden een nieuwe logo, een brochure, een (nieuwe)website en een Facebookpagina gelanceerd.
Tot dan maakten de vrijwilligers gebruik van werkkleding die door Staatsbosbeheer werd verstrekt. Door de verzelfstandiging in 2015 werd het noodzakelijk om de vrijwilligers ‘eigen’ kleding ter beschikking te stellen.
Tijdens de Open Dag in juni dit jaar is de nieuwe werkkleding gelanceerd en zien alle vrijwilligers er inmiddels uit om door een ringetje te halen!

Cadeau voor de natuur……Natura 2000 status!

noordse woelmuis

Noordse woelmuis

Het rigoureuze werk van de vrijwilligers in de Kalverpolder en het daarop aansluitende Opknapplan hebben een drastisch positief effect gehad op de natuurwaarde. Niet alleen werd de verruiging en verloedering van het landschap een halt toegeroepen, maar parallel daaraan kon ook de daarbij zo kenmerkende natuur zich in hoge mate herstellen.
In 2013 is de Kalverpolder dan ook ‘toegevoegd’ aan het Wormer& Jisperveld, dat inmiddels de status van Natura 2000 gebied ha verkregen.
Voor de Kalverpolder geldt een zogenaamde Habitat richtlijn. Dat betekent dat er soorten voorkomen die op basis van (Europese) wetgeving een beschermde status hebben. In onze polder zijn dat: de noordse woelmuis, meervleermuis, zonnedauw, bittervoorn en modderkruiper.
Maar er zijn natuurlijk nog (veel)meer planten en

roerdomp

een wenssoort: de roerdomp

dieren die, op basis van het Natuurnetwerk Nederland, beschermd worden. In de Kalverpolder zijn dat vooral vogels.
Denk aan de, voor het veenweidegebied kenmerkende,z weidevogels maar ook roerdomp, rietzanger, rietgors, blauwborst et., etc.
Dit voorjaar is bij een telling vastgesteld dat in de Kalverpolder 60 verschillende soorten vogels broeden!

Kalverpolder uniek…..maar niet alleen!

p1120501

de Zaanse Veenweidegebieden

Het veenweidelandschap is kenmerkend voor de Zaanstreek. De Kalverpolder bevindt zich dan ook in uitstekend gezelschap! Het Oostzanerveld, het Wormer- en Jispeveld, de Westzanerpolder(Westzijderveld, Guisveld, de Reef) en de Krommeniër Woudpolder zijn unieke landschap-en natuurgebieden rondom de bebouwing van Zaanstad.
Op initiatief van Stichting Kalverpolder is in 2013 het Platform Zaanse Veenweidegebieden in het leven geroepen. In dit overlegorgaan zijn de vrijwilligersorganisaties die in de respectievelijke gebieden actief zijn verenigd (Vrienden Oostzanerveld, Stichting Poelboerderij, Ver. tot Ongeschonden Behoud Westzijderveld(OBW), Stichting Krommeniër Woudpolder en Vogelbeschermingswacht Zaanstreek).
Het primaire doel van het Platform is het uitwisselen van informatie en kennis om het vrijwilligerswerk en natuurbeheer in de veenweidegebieden te bevorderen.
Op dit moment wordt onderzocht of het Platform een vertegenwoordigende rol zou moeten of  kunnen spelen bij (gemeentelijke, provinciale, etc.) beleidskwesties.

Stichting Kalverpolder…..altijd wat te beleven!

2015-06-14 11.19.28

rondvaart tijdens de Open Dag

nvdnn[1]_bewerkt-1 200x134

Nacht van de nacht: in het donker!

Stichting Kalverpolder heeft 3 ijzersterke facetten. Ten eerste is dat een eigen ‘honk’, met kantine, werkplaatsen,een prachtig voorterrein en natuurlijk directe toegang (met boten)tot de Kalverpolder.
Ten tweede het feit dat de Zaanse Schans ín de Kalverpolder ligt. Het cultuurlandschap maakt een belangrijk onderdeel uit van de toeristische beleving. Op dit terrein heeft de stichting goede contacten en samenwerking met Stichting Zaanse Schans. Dit heeft tot gevolg dat Stichting Kalverpolder ieder jaar actief is bij evenementen die door/op de Zaanse Schans worden georganiseerd. Bij de Kinderboekenmarkt en de Nacht van de Nacht worden door ons rondvaarten en presentaties verzorgd.
Hierbij komt ook het 3e sterke punt om de hoek kijken: het Schanszichtpad (met Uitkijktoren).
Zowel de Zaankanters als vele toeristen maken van dit fraaie pad gebruik om te genieten van de rust van de polder en het fenomenale uitzicht op de Schans!
Een andere ‘bewoner’ van de Kalverpolder is het St. Michael College. Ook met het SMC hebben we een actief contact en jaarlijks verzorgen wij educatieve rondvaarten door de polder, waarbij ook de Kooiakkers ( een terrein van de KNNV (Veldbiologie) volle aandacht krijgt.
Daarmee is het niet gedaan: Stichting Kalverpolder organiseert een jaarlijkse Open Dag, de kalverpolderwandeltocht ( i.s.m. De Laatste Loodjes) en voor diverse organisaties worden regelmatig rondvaarten en presentaties verzorgd.

Al deze activiteiten zijn natuurlijk ook belangrijk om ‘geld in het laatje’ te krijgen om ons vrijwilligerswerk mogelijk te maken!

En dan…..2016…..Stichting Kalverpolder bestaat 10 jaar!

Alle reden om bij stil te staan, even terug te kijken, maar vooral ook om vooruit te kijken…
Begin dit jaar is een werkgroep Jubileum gestart om de organisatie van een ‘gepast ‘ jubileum te realiseren. Besloten werd om op 14 oktober een receptie voor alle relaties van Stichting Kalverpolder te organiseren, met aansluitend een buffetavond voor alle vrijwilligers met partner.(zie verslag hieronder)

Tegelijkertijd had Ron Sman, die inmiddels per 1 januari het voorzittersstokje had overgedragen, geopperd dat het wellicht zinvol zou zijn om, in het kader van het jubileum, een symposium over de positie van vrijwilligers in de veenweidegebieden te organiseren.
Toevalligerwijs bleek ook het bestuur van OBW (vereniging Ongeschonden Behoud Westzijderveld) met dezelfde gedachte te spelen!
OBW had ook wat te vieren in 2016: en wel het 35 jarig jubileum!
Daar hoefden we niet lang over na te denken. Een werkgroep werd geformeerd, met vertegenwoordigers uit beide besturen. Jan Heijink, voormalig stadsecoloog Zaanstad werd aangezocht als adviseur.
Tijdens de eerste bijeenkomst werd een datum geprikt (6 oktober) en een thema bepaald: Vrijwilligers in Natura(2000)

Symposium: Vrijwilligers in Natura(2000). Met Manifest!

p1120463

het Programma van het symposium

Het symposium is gehouden op een prachtige locatie: het Zaans Museum, met uitzicht op de Kalverpolder! Het organisatiecomité was er in geslaagd om direct betrokken instanties voor dit symposium te interesseren. Onderstaande sprekers hebben hun visie gegeven op vrijwilligers werk- en organisaties in de Zaanse veenweidegebieden:

Provincie Noord Holland: Gerben Biermann, manager Groen
Gemeente Zaanstad: Dick Emmer, wethouder
Staatsbosbeheer: Riena Tienkamp, Hoofd SBB Noord Holland
Ecologisch Advies & Onderzoekbureau van ’t Veer c.s.: Ron van ’t Veer, ecoloog
Platform Zaanse veenweidegebieden: Ron Sman, voorzitter

p1120466

een betrokken publiek

Voor dit symposium waren uiteraard de vrijwilligers uitgenodigd, maar vooral toch ook veel direct of indirect betrokken organisaties, instanties en personen. Er was dan ook veel belangstelling: bijna 100 aanmeldingen!

p1120516

Leontien de Koning leidt de forumdiscussie

 

 

Het symposium werd op voortreffelijke wijze geleid door Leontien de Koning.
Niet alleen de introductie van de sprekers, maar vooral ook het betrekken van de aanwezigen en het leiden van de forumdiscussie was bij haar in goede handen.
De werkgroep was van menig dat het symposium wel ‘een boodschap’ voor de toekomt moest opleveren. Hiervoor was een concept Manifest opgesteld, waarin de gewenste ontwikkelingsrichtingen t.a.v. inzet van vrijwilligers(groepen) bij beheer Veenweidegebieden in Laag- Holland werd omschreven.
Dit 7 alinea’s tellend Manifest werd in de forumdiscussie punt voor punt aan de orde gesteld. Dit leidde tot de gewenste discussie en op- en aanmerkingen, maar in grote lijnen stonden sprekers en aanwezigen achter de uitgangspunten en formuleringen in het Manifest.
Inmiddels is een definitieve versie opgesteld en aan alle betrokken partijen voorgelegd.
Het vrijwilligerswerk- en de vrijwilligersorganisatie- hebben met dit Manifest een breed gedragen basis waardering voor hun inzet en de zekerheid dat het werk, ook naar de toekomst, een onmisbare schakel is in de instandhouding en beheer van de veenweidegebieden.

Op twee momenten tijdens het symposium heeft Hans Kuyper, stadsdichter Zaanstad, een rake en soms hilarische typering over de Zaanstreek, onze veenweidegebieden en zijn bewoners gegeven!
Dit succesvolle symposium werd natuurlijk afgesloten met een gezellige nazit.

Zonder sponsoren zou de financiële last van de symposium te groot zijn geweest. Wij danken dan ook Gemeente Zaanstad, Stichting Zaanse Schans en de Bredenhof Stichting voor hun ruimhartige financiële steun!

14 oktober: Partytime! Receptie en buffetavond

p1120873

een goed bezochte receptie

Een verslag van Henk Krook(secretaris Stichting Kalverpolder):
Op vrijdag 14 oktober 2016 was het zover. Na een voorbereiding van bijna een jaar was er dan de feestelijke dag ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum van Stichting Kalverpolder.p1120809
Vanaf drie uur kwamen we bij elkaar in het restaurant De Kraai aan de Zaanse Schans, om de locatie, die door Simon Spanjer(eigenaar van De Kraai) ter beschikking was gesteld, een beetje een feestelijk tintje te geven. Zo werden onze vlaggen en banners neergezet, werd de locatie voor het gastenboek en de “collectebus” in orde gemaakt en werd ook een goed plekje gezocht voor de opstelling van de beamer en projectiedoek, want tijdens de receptie werd een film vertoond over de ontwikkelingen van 10 jaar Stichting Kalverpolder.
Gelukkig was alles op tijd gereed zodat we klaar stonden om de gasten voor de receptie te ontvangen. Natuurlijk is het altijd spannend of er überhaupt wel gasten komen, want je stuurt wel uitnodigingen, maar je weet maar nooit of ze ook komen ???
Maar even na 4 uur kwamen de eerste genodigden en deze werden verwelkomd door onze gastheer  Rinus Buijvoets. Hij zag er op toe dat iedereen zijn gegevens in het gastenboek achterliet en informeerde subtiel of er een donatie voor ons investeringsfonds beschikbaar was.
Het werd een drukke receptie, waar wij verschillende donateurs, betrokken organisaties en vertegenwoordigers van overheden en bedrijven mochten verwelkomen.

Enkele namen noemen we: oud-wethouder Robert Linnekamp, die destijds onze werkboot “Schele Hannes” als eerste uitvoer en Riena Tienkamp van Staatsbosbeheer, waarmee wij in 2015, na langdurig overleg, een Samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten. Ook Jaap van Groeningen, ons aanspreekpunt bij Staatsbosbeheer van het eerste uur, was aanwezig!
En zo waren er nog veel meer. Teveel om allemaal hier te noemen, maar het was al heel gauw een gezellige sfeer. Ondertussen werden we goed verzorgd met een hapje en een drankje door de medewerkers van “De Kraai”.p1120869
Om 18.00 uur moesten de laatste gasten met zachte drang verwijderd worden omdat er na afloop van de receptie nog een feestelijke bijeenkomst met de actieve vrijwilligers was gepland en hiervoor moest ook nog het een en ander omgebouwd worden.

Vanaf 18.30 stroomden de 38 vrijwilligers  binnen, al of niet samen met partner om aanwezig te zijn voor een gezellige avond met een voortreffelijk koud/warm buffet, dat werd verzorgd door het restaurant “Hoop op de Zwarte Walvis”.
De avond werd muzikaal omlijst door het trio “Reinier Voet & Pigalle44”.p1130033

 

 

Uiteraard ontkom je op een feest niet aan een woord van dank. Dit werd uitgesproken door voorzitter John van Loon die Simon Spanjer van de Kraai, restaurant “De Hoop op d’  Swarte Walvis” , maar ook het Zaans Museum bedankte voor hun inzet en sponsoring van deze avond. Maar bovenal natuurlijk onze vrijwilligers zelf, die met hun harde werken zorgen voor het onderhoud en beheer van de natuur en landschap in de Kalverpolder.

p1120903

veel vrijwilligers en veel partners!

Halverwege de avond nam oud- voorzitter Ron Sman ons nog even 10 jaar mee terug in de tijd naar het hoe en waarom van de Stichting Kalverpolder. Opgericht omdat een aantal organisaties in de Zaanstreek de achteruitgang van de Kalverpolder, als de ‘achtertuin van de Zaanse Schans’, erg aan het hart ging. Besloten werd tot de oprichting van Stichting Kalverpolder met als voornaamste doel met een aantal vrijwilligers het beheer van de Kalverpolder ter hand te nemen en deze trachten weer zo veel mogelijk in zijn oorspronkelijke staat terug te brengen. Gezien de inspanningen die de afgelopen 10 jaar zijn geleverd is Stichting Kalverpolder met vlag en wimpel geslaagd!

p1130015

en een fantastisch buffet!

Na het fantastische buffet werd het nog een vrolijke avond, waarbij over en weer veel herinneringen werden opgehaald en nog eens smakelijk gelachen werd om de blunders die ook wel eens werden gemaakt.
Als afsluiting  van de avond werd aan de vrijwilligers nog een USB stick, voorzien van het Kalverpolderlogo!, met daarop de door Henk Krook gemaakte film “10 jaar Stichting Kalverpolder” uitgereikt.

De laatste vrijwilligers moesten met zachte hand uit de zaal worden verwijderd, omdat er nou eenmaal aan alles een eind komt. Ook aan een geslaagde, gezellige avond!
Veel dank zijn wij verschuldigd aan Simon Spanjer en de medewerkers van Restaurant “De Kraai”, Peter Jan van Steenbergen van “Het Zaans Museum” en Restaurant “De Hoop op d’Swarte Walvis”, die er mede voor hebben gezorgd dat deze dag voor ons onvergetelijk is geworden!

 OP NAAR 2026!p1130023

Wij danken onze bedrijfsvrienden, donateurs en sponsoren hartelijk voor de steun die wij in de afgelopen 10 jaar van hen ontvingen. Met uw steun is ons werk in de Kalverpolder ook in de komende 10 jaar gewaarborgd!

 

08 jul

Kalverpoldernieuws zomer 2016

Agenda

20 augustus:     Kalverpolderwandeltocht
29 oktober  :     Nacht van de Nacht

Stichting Kalverpolder in september 10 jaar!

Op 6 september a.s. is het exact 10 jaar geleden dat Stichting Kalverpolder formeel is gestart. Dat leidde er toe dat eind september 2006 voor het eerst de sleutel van het hek werd omgedraaid en dat de vrijwilligersgroep ‘ van het eerste uur’ in de Kalverpolder aan de slag ging.
Inmiddels, 10 jaar verder, heeft de Kalverpolder weer de allure van het authentieke veenweidegebied herwonnen, is het een geliefd panorama voor de Zaanse Schans geworden, maar bovenal is er een goed functionerende en hechte vrijwilligersgroep actief in de Kalverpolder.
Alle reden dus om daar ‘ op gepaste wijze’ bij stil te staan!

vrijdag 14 oktober receptie
Op deze datum zal u in de gelegenheid zijn om ons te feliciteren met het resultaat dat in de 10 afgelopen jaren is geboekt, maar vooral ook om met ons vooruit te kijken naar de realisatie van onze missie: optimaal natuurbeheer in een open veenweidelandschap!Vanzelfsprekend zult u tijdig een uitnodiging ontvangen. De datum kunt u vast in uw agenda noteren.

Aansluitend is er voor de actieve vrijwilligers met partners een gezellige avond met  buffet.

donderdag 6 oktober symposium
Onze collega-organisatie OBW (Ongeschonden Behoud Westzijderveld) bestaat in 2016 zelfs 35 jaar! Bij beiden bestond de behoefte om in dit jubileumjaar, middels een ‘ mini’ symposium de waarde het vrijwilligerswerk in het veenweidegebied tegen het licht te houden. Alle reden dus om hierin samen op te trekken! 

Op 8 oktober wordt dit symposium met als werktitel: ‘Vrijwilligers in Natura (2000)’ georganiseerd in het Zaans Museum.
Inmiddels hebben aansprekende vertegenwoordigers van Provincie, Gemeente Zaanstad, Staatsbosbeheer, etc. hun medewerking aan dit symposium toegezegd.
De organisatie van het symposium wordt in juli/ augustus definitief afgerond. nadere informatie c.q. uitnodiging volgt.

Nieuwe outfit voor onze vrijwilligers!

In 2015 is , in een positieve sfeer,een samenwerkingsovereenkomst met de terrein beherende organisatie (TBO) Staatsbosbeheer afgesloten. Dit houdt in dat Stichting Kalverpolder als zelfstandige vrijwilligersorganisatie het beheer en onderhoud op de vaarlanden van SBB, op basis van een Beheerplan, uitvoert.
Dit gebeurt met eigen middelen (machines, gereedschappen, boten, etc.). Ook voor de werkkleding kan/kon geen beroep meer worden gedaan op SBB. Daarnaast begon de bestaande Staatsbosbeheer kleding behoorlijk ‘sleets’ te worden!Heely hansen haag jacket loive groen

Wij hebben dit aangegrepen om met nieuwe werkkleding      ( jack, fleece en polo) ook onze eigen identiteit naar voren te kunnen brengen. In het afgelopen half jaar zijn er modellen geshowd, keuzes gemaakt, gepast en…..op de Kalverpolderdag (zie hieronder) is onze nieuwe werk- outfit gepresenteerd.

Nomag Technische Handelsonderneming
Voor onze kleding
zijn wij geadviseerd door Nomag. Zij zijn gespecialiseerd in werk- en veiligheidskleding. Daarnaast is Nomag al langere tijd leverancier van Stichting Kalverpolder voor diverse andere (technische)producten.
De aanschaf van werkkleding voor de hele groep vrijwilligers is natuurlijk een grote, maar ook noodzakelijke,  uitgave voor ons. Wij zijn dan ook erg verheugd dat Nomag Bedrijfsvriend van Stichting Kalverpolder is geworden.NOMAG-logo-270 Zij hebben ons de mogelijkheid geboden om de werkkleding tegen een aantrekkelijk tarief aan te schaffen.
De onthulling op de Kalverpolderdag hebben we dan ook gezamenlijk gedaan.

Kalverpolderdag: prachtig weer en geslaagde dag

Zondag 19 juni: een geweldige Kalverpolderdag! Fantastisch weer!
Op ons terrein verscheidene Zaanse natuurorganisaties: KNNV, KMZ, Zaanse Vogelbeschermingswacht en ZNMC. De hele dag rondvaarten met een vogelgids in de boot. Vanzelfsprekend was ook Staatsbosbeheer aanwezig.
In het kader van ons 10 jarig bestaan, later dit jaar, werden in de bunker historische foto’s uit de beginjaren van Stichting Kalverpolder geprojecteerd.
De rondvaart ging eerst naar de Kooiakkers. Daar konden belangstellenden een wandeling met rondleiding maken over dit terrein van KNNV.
Van de Kooiakkers voeren de boten naar de Uitkijktoren. Daar kon een puzzeltocht voor de kinderen over het Schanszichtpad worden gestart.
Koffie, thee, fris en een Kalverpolderkoek: het was er allemaal.
Het vissen en bekijken van slootdiertjes blijft ook mateloos interessant voor jong en oud!

Hoogtepuntje was de presentatie van onze nieuwe werkkleding. Deze werd onthuld door Jan Duijvis en Björn Kleijn. Björn is verkoper bij de firma Nomag, die een aanzienlijke bijdrage hebben geleverd om deze kwalitatief hoogwaardige kleding mogelijk te maken.

Al met al weer een geslaagde dag!

Leerlingen Sint Michael College in de boot

Op 18,18 en 20 mei  de jaarlijkse, 3-daagse Natuurstage van het Michael College. Dit betekent om 08.00 uur beginnen en dan vervolgens diverse groepjes 2e klas leerlingen door de Kalverpolder varen en onderweg uitleg geven. De opdracht was: benoem zoveel mogelijk verschillende vogelsoorten. Hiertoe waren er 2 gidsen van de Stichting Kalverpolder of de Zaanse Vogelwacht aanwezig die behulpzaam waren met het herkennen der vogels.
Het record voor 2016: 42 verschillende vogelsoorten in 1 uur!

De leerlingen werden na de ‘vogelexcursie’ afgezet op de Kooiakkers. Op dit KNNV terrein werden planten, insecten, waterbeestjes etc. gezocht en bekeken en ook hier uitleg van KNNV vrijwilligers.
De vrijwilligers van Stichting Kalverpolder (schippers, bemanning, gidsen) zijn dus 3 dagen in touw geweest om deze natuurstage voor het Michael weer succesvol te laten verlopen.
Maar bovenal zijn het, ieder jaar weer,  leuke dagen waarbij de samenwerking met de docenten en TOA’s  van de sectie Biologie/ Aardrijkskunde weer perfect was.

Op 23 juni werden wij uitgenodigd voor een gezellige BBQ bij het Michael waarbij wij bedankt werden voor onze inzet!

 

 

 

Kinderboekenmarkt: alweer fantastisch weer!

5 juni Kinderboekenmarkt op de Zaanse Schans. Prachtig weer! Stichting Kalverpolder maakt met 2 boten voorleestochten door de polder. Kinderen, met hun ouders, familie etc. konden instappen voor een tochtje van ca. 20 minuten. Halverwege werd de boot stilgelegd in het riet en werd een spannend verhaal voorgelezen.
De hele dag grote drukte op de Schans en dus ook in de boten. We hebben 22 keer gevaren! En iedereen vond het fantastisch!
We hebben zelfs de complete piratenband vervoerd……
Volgend jaar zijn we er weer bij!

Op bezoek bij Huis te Manpad in Heemstede

Het lijkt al een nieuwe traditie: tijdens het broedvogelseizoen brengen we een bezoek aan een ander natuurgebied waar vrijwilligers actief zijn. Dit jaar: Huis te Manpad.
Op 24 mei een excursie naar de buitenplaats Huis te Manpad te Heemstede. De geschiedenis van het huidige Huis te Manpad gaat terug tot 1634-1640. Het is een prachtig gebouw met een, zo mogelijk, nog mooiere tuin waarin zeer oude fruitrassen en bloemen groeien. Ook staat hier de Slangenmuur. Deze Slangenmuur (1720-1740), de langste van West-Europa, met oude fruitrassen in hele specifieke leivorm is een bezienswaardigheid.
De Tuinbaas Fred van der Hengst onderhoudt deze tuin in Franse landschapstijl met een klein aantal vaste mensen en uiteraard ook enkele vrijwilligers.
Regelmatig vinden er inventarisaties plaats die de rijkdom van het Huis te Manpad op het gebied van flora en fauna bevestigen.
De natuurwaarde is groot door het verschil aan biotopen: van droog (strandwal) naar vochtig (strandvlakte), en van zandig naar venig. Kortom een zeer interessante excursie die werd afgesloten met een lunch in de uitspanning De Oase in Vogelenzang.
De foto’s spreken voor zich!
Voor meer informatie: www.huistemanpad.nl

Broedvogelseizoen: toch genoeg werk te doen!

in de periode 15 maart- 15 juni wordt niet op het land gewerkt in verband met het broedvogelseizoen. Dus niet maaien, ruimen, bramen en bomen rooien, etc.
Maar er is genoeg ander werk te doen!
– de ‘veeboot’ moest uit het water voor groot onderhoud

– de op- en afstappen van de bruggen zijn opnieuw bestraat en verstevigd

– ook het project vervanging brugleuningen is afgerond

– onderhoud en revisie van machines

– verbetering van het pad naar de boten en botenhuis

Broedvogelinventarisatie: 60 soorten!

In de periode eind maart tot eind juni heeft Ab van Dorp, boswachter SBB, geassisteerd door Rolf Surink en John van Loon, iedere vrijdagochtend een broedvogelinventarisatie uitgevoerd voor het SOVON. Deze inventarisatie vindt iedere 3 jaar plaats.

Blauwborst

Uit de ingevoerde gegevens komt naar voren dat er 79 verschillende soorten zijn waargenomen, waarvan van 60 soorten een broedterritorium is vastgesteld.
Dat is dus een heel goed resultaat!
Sommige soorten broeden natuurlijk in (tamelijk)grote getallen in de Kalverpolder. Dat begint al heel vroeg met de Grauwe gans, Nijlgans, wilde eend. Later gevolgd door andere algemene soorten als: rietzanger, rietgors, kleine karekiet, fazant, meerkoet, etc., etc. En natuurlijk de kokmeeuwenkolonie.
Maar ook de meer bijzondere polder- en moerasvogels: slobeend, grutto, kievit, tureluur, graspieper en…….de blauwborst! (16 territoria)

Nog bijzonderheden? Ja: bruine kiekendief, roerdomp, tafeleend
Tegenvallers? Helaas geen broedterritoria van de kemphaan, snip en tureluur kunnen vaststellen, hoewel ze wel vaker zijn waargenomen.