17 Mar

Info avond vogeltellingen 23 maart a.s.

Bezoek de speciale avond over vogeltellingen en het belang ervan!

Op 23 maart organiseren Vogelwacht Zaanstreek, Staatsbosbeheer en SOVON een grote ´tellersavond´ in de Poelboerderij  (Veerdijk 106, 1531MB Wormer). De bijeenkomst begint om 20.00 uur.

Deze avond is zeker niet alleen bedoeld voor leden van de Vogelwacht, maar ook voor vrijwillige natuurwerkers, natuurbeschermers en andere geïnteresseerden!
Vogeltellingen in de winter en het broedseizoen zijn van belang om de ontwikkelingen van de vogelstand te kunnen volgen. Soms kan met de resultaten van de tellingen het natuurbeleid worden bijgesteld.

Het programma voor de avond ziet er als volgt uit:

  • 20.00 uur Opening door een bestuurslid van de Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek”.
  • 20.05 uur Ab van Dorp (Staatsbosbeheer) over de jarenlange tellingen in De Crommenije.
  • 21.00 uur Pauze.
  • 21.30 uur Jan-Willem Vergeer (Sovon) met het verhaal achter de cijfers: wat gebeurt er met de telresultaten nadat deze zijn ingevoerd?
  • 22.00/22.15 uur Sluiting.

U bent van harte welkom op deze interessante avond!

18 Feb

Nieuwe aanwijsborden bij laarzenpad

Aan beide zijden van het laarzenpad(officieel: Schanszichtpad)heeft Stichting Zaanse Schans fraaie aanwijzers geplaatst!
Het wordt steeds leuker in de Kalverpolder!
2015-02-16 14.22.47

22 Jan

Nieuwjaarsbijeenkomst 17 januari j.l.

Afgelopen zaterdagavond was de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst voor de vrijwilligers en partners. Ook enkele relaties hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging voor deze gezellige bijeenkomst in het Creatief Pakhuis in Zaandijk.

Ron Sman

Ron Sman

Voorzitter van Stichting Kalderpolder Ron Sman belichtte in zijn toespraak enkele markante ontwikkelingen die in 2014 plaatsvinden. Het meest in het oog springend is de afronding van het ‘ Opknapplan Kalverpolder’, dat in december is gereed gekomen. Weliswaar zullen in 2015 nog de laatste details worden afgerond. Naast het ‘ Beheerplan’ , dat door de Stichting Kalverpolder’ in samenwerking met Staasbosbeheer, wordt uitgevoerd kan/ zal dit ( grote) Opknapproject leiden tot een aanzienlijke natuurkwaliteit en – beleving in onze fraaie polder. De vaarwegen zijn uitgebaggerd, beschoeingen geplaatst, een vogelkijkscherm, paaiplaatsen voor vissen etc. etc. En niet in de laatste plaats de realisatie van de uitkijktoren!

in 2014 is een aanzet gegeven om de relatie met Staatsbosbeer vast te leggen in een ‘ Samenwerkingsovereenkomst’. De afronding hiervan wordt begin 2015 verwacht.

Aandachtig gehoor

Aandachtig gehoor

Ron ging nog in op het feit dat de omvang van de vrijwilligersgroep door de jaren stabiel is gebleven. Het kost dus feitelijk niet veel moeite om nieuwe vrijwilligers te werven. Waren het tot nu toe enkel maar( ca 40) mannen, in 2014 is Marja Sinkeldam de mannenploeg komen versterken.

Na dit ‘ formele’ element van de avond was er nog volop gelegenheid om, onder het genot van een hapje en drankje, het nieuwe jaar in te luiden. Daarnaast kon men zich ook creatief uitleven met het graveren van glas(werk). Dit alles uitstekend verzorgd door de medewerkers van het Creatief Pakhuis.image

 

09 Sep

Rondje Zaanse parels

Ook de Stichting Kalverpolder is zondag 14 september a.s. betrokken bij het Rondje Zaanse Parels.
Vanaf het terrein van de Stichting Kalverpolder kunnen bezoekers met een boot naar de uitkijktoren bij het Zaans Museum worden gevaren. Read More

09 May

Voorjaar in de Kalverpolder

Het is voorjaar in de Kalverpolder.
Sinds vorige week zijn de Grutto’s weer in grote getale aanwezig.
Vanaf 15 maart hebben de vogels het Kalverpolderrijk weer voor zich alleen.
Dan begint namelijk het broedseizoen.
Dit duurt tot 15 juni.
Hopelijk doen zij hun best!!

 

Read More

12 Apr

Kalverpolder is kroonjuweel

Gemeente Zaanstad, provincie Noord-Holland, Stichting Zaanse Schans, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Staatsbosbeheer, Stichting Kalverpolder en de Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Water, Land en Dijken legden daarmee vast hoe zij het behoud en de versterking van de Kalverpolder vorm gaan geven.

Read More

12 Jan

Kalverpolder ook op Facebook

Sinds woensdag 13 november 2013 is de Stichting Kalverpolder ook te vinden op Facebook. Ga naar: vrienden zoeken en typ: Kalverpolder Stichting
Hierop kunt u ons “liken”, u weet wel, met dat omhooggestoken duimpje!